Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Odziv programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota na vojno v Ukrajini

26.04.2022

V spodnjih vrsticah povzemamo usmeritve Evropske komisije glede možnosti za prilagajanje ali prijavo projektov v okviru programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota glede na vojno stanje v Ukrajini.   

Vključene informacije bomo redno posodabljali na podlagi aktualnega dogajanja in določil programov, zato vas vabimo k rednemu spremljanju te novice ter ostalih morebitnih objav na naši spletni in Facebook strani (@mladivakciji).

Uveljavljanje višje sile pri izvajanju aktivnosti
Nacionalne agencije lahko pri projektih, ki potekajo v Ukrajini ali Rusiji ali tretjih državah, ki mejijo na Ukrajino in kjer obstaja povečana nevarnost, upoštevajo nastanek višje sile, kot to predvideva sporazum o nepovratnih sredstvih. Prav tako lahko vojno v Ukrajini upoštevajo kot višjo silo tudi v vseh drugih primerih, kjer je ta kakorkoli vplivala na to, da upravičenci niso mogli izpolniti svojih pogodbenih obveznosti. Upravičenci lahko tako aktivnosti odpovedo, prestavijo na poznejši termin ali na drugo lokacijo z maksimalno fleksibilnostjo, kot jo omogočajo pravila programa, določena z Vodniki po programih. Upravičenci lahko tako aktivnosti odpovedo, prestavijo na poznejši termin ali na drugo lokacijo z maksimalno fleksibilnostjo, kot jo omogočajo pravila programa, določena z Vodniki po programih. Pri tem velja, da:

  • se v primeru predčasne prekinitve aktivnosti v Ukrajini ali Rusiji lahko preverijo možnosti za virtualno nadaljevanje aktivnosti;
  • so stroški repatriacije upravičeni izredni stroški (dokler so ti v okviru najvišjega odobrenega zneska na ravni prijave).

POMEMBNO! O vseh načrtovanih spremembah morajo upravičenci v skladu z določili sporazuma po ustaljenih postopkih predhodno obvestiti Nacionalno agencijo, da jih ta najprej odobri.
 
Udeleženci iz Ukrajine
Kar zadeva morebitne udeležence iz Ukrajine, ki se trenutno nahajajo v Sloveniji, lahko upravičene organizacije gostiteljske projekte podaljšajo do maksimalne možne dolžine, ki jo dovoljujeta programa. Podaljševanje projektov čez to dolžino pa kljub izredni situaciji ni možno.

Upravičenim organizacijam, ki so načrtovale ali načrtujejo pošiljanje udeležencev v Ukrajino, priporočamo, da preverijo alternativne možnosti za izvedbo aktivnosti (sprememba lokacije) ali spremembo aktivnosti iz pošiljajoče v gostiteljsko.

Podpora v okviru programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota
V luči aktualnega dogajanja v Ukrajini si želi tudi Evropska komisija ponuditi svojo podporo vsem mladim in tistim, ki z njimi delajo, ter ostalim posameznikom znotraj programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota, ki jih je vojno stanje še posebej prizadelo. S tem namenom je Evropska komisija tudi ustvarila posebno stran, namenjeno temi solidarnosti EU z Ukrajino.

Kar zadeva projekte, ki se trenutno izvajajo v okviru programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, lahko upravičene organizacije svoje aktivnosti namenijo podpori osebam, ki jih je vojna razselila ali kako drugače prizadela. Pri tem lahko izberejo, katero aktivnost iz svojega tekočega projekta, ki še ni bila izvedena, bi želeli spremeniti ali nadomestiti. Vsaka morebitna sprememba, ki bi v pomembni meri vplivala na vsebino projekta predvsem iz vidika njegovega namena in zastavljenih splošnih ciljev, mora biti potrjena z aneksom k sporazumu o nepovratnih sredstvih, zato je nujno, da upravičenci pred kakršnimikoli spremembami predhodno o tem obvestijo Nacionalno agencijo, ki mora takšne spremembe predhodno odobriti.

Tudi v primeru sprememb morajo spremenjene aktivnosti ohraniti skladnost s prvotnimi cilji projekta. Ob tem se sredstva iz programa ne smejo uporabljati za financiranje kakršnih koli stroškov, ki niso upravičeni v okviru programov, maksimalna višina nepovratnih sredstev pa se zaradi tega ne sme povišati.

Navedena priporočila veljajo tako za projekte v okviru ključnega ukrepa 1 (Učna mobilnost posameznikov) in ključnega ukrepa 2 (Sodelovanje med organizacijami in institucijami) programa Erasmus+ kot za projekte v okviru programa Evropska solidarnostna enota.  

Organizacije, ki jih zanima prijava projektov na naslednji prijavni rok za oba programa – za oba ključna ukrepa programa Erasmus+: Mladina in ukrep solidarnostnih projektov v okviru programa Evropska solidarnostna enota je naslednji prijavni rok v letošnjem letu 4. oktober – lahko svoje projekte usmerijo na naslednja področja:

  • V okviru programa Erasmus+ so lahko aktivnosti na primer povezane z integracijo ukrajinskih beguncev, spodbujanjem skupnih evropskih vrednot ali bojem proti dezinformacijam in lažnim novicam, kar je tudi povezano z vključenostjo in raznolikostjo ter udeležbo v demokratičnem življenju, skupnimi vrednotami in državljanskem udejstvovanju kot prednostnimi nalogami programa.
  • V okviru programa Evropska solidarnostna enota pa so lahko aktivnosti povezane na primer s podporo in integracijo ukrajinskih beguncev, vključno z mladoletnimi osebami, ki so same zapustile državo, ter s promoviranjem skupnih evropskih vrednot, z bojem proti dezinformacijam in lažnim novicam ter s solidarnostjo in enotnostjo.

Spremembe obstoječih pravil znotraj programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota
V okviru ključnega ukrepa 1 programa Erasmus+ (učna mobilnost posameznikov – ukrepi mladinskih izmenjav, mobilnosti mladinskih delavcev in aktivnosti udejstvovanja mladih) lahko ukrajinski udeleženci izjemoma sodelujejo brez pošiljajoče organizacije, njeno vlogo v tem primeru pa prevzame organizacija prijaviteljica. Prijavitelj pri tem upravičenost ukrajinskih udeležencev preverja glede na njihove dokumente (potni list, dovoljenje za prebivanje) in starost, pri čemer naj te dokumente obravnava z maksimalno fleksibilnostjo.

V okviru programa Evropska solidarnostna enota je izjemoma dovoljeno, da se lahko ukrajinski prostovoljci prostovoljske aktivnosti udeležijo tudi brez pošiljajoče organizacije v Ukrajini – vlogo pošiljajoče organizacije lahko v teh projektih prevzame gostiteljska ali vodilna organizacija. Gostiteljska organizacija v teh primerih ne potrebuje tudi veljavnega znaka kakovosti za podporno vlogo oz. organizacijo. Temu naj bi bila ustrezno prilagojena tudi IT orodja za zavajanje tovrstnih sprememb.  

Upravičence ponovno pozivamo, da o kakršnihkoli spremembah v sprejetih projektih, preden le te izvedejo, o tem obvestijo Nacionalno agencijo in pridobijo predhodno odobritev načrtovanih sprememb.

Kar zadeva upravičene udeležence v okviru programa Evropska solidarnostna enota, se ukrajinski udeleženci, ki so že bili na kratkoročni ali dolgoročni prostovoljski aktivnosti, lahko udeležijo še ene kratko- ali dolgoročne prostovoljske aktivnosti, če skupno trajanje obeh ne preseže 14 mesecev. V primeru, da se ukrajinski prostovoljci udeležijo nove čezmejne prostovoljske aktivnosti, bodo z vidika dodatnega zavarovanja obravnavani kot novi udeleženci.

Gostiteljska organizacija upravičenost ukrajinskih udeležencev preverja glede na njihove dokumente (potni list, dovoljenje za prebivanje) in starost (udeleženec mora biti na dan začetka aktivnosti star najmanj 18 in največ 30 let) ter te dokumente obravnava z maksimalno fleksibilnostjo.  

Spletna jezikovna podpora za ukrajinske udeležence in osebje
Od julija 2022 naj bi bil na voljo odprti del spletne jezikovne podpore (najprej za angleški, nemški, francoski, italijanski in španski jezik, kasneje pa za vseh 29 jezikov), do katerega bodo lahko dostopali tudi ukrajinski udeleženci.

Poleg tega bodo ukrajinski udeleženci (mladi udeleženci in učno osebje) znotraj projektov, v katere bodo udeleženi v okviru programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota, dobili poln dostop do nove platforme s spletno jezikovno podporo, ki vključuje brezplačen dostop do spletnih jezikovnih tečajev.

Psihološka podpora v okviru Cigne
V okviru Cigne, upravljavca zavarovanja za prostovoljce Evropske solidarnostne enote, je bila aktivirana krizna podporna linija, ki deluje 24 ur na dan vse dni v tednu in na katero se lahko obrnejo prostovoljci (in po njih zavarovani družinski člani), ki jih je kakorkoli prizadela vojna v Ukrajini. Linijo lahko uporabijo, ko se soočajo s travmo ali občutki anksioznosti oz. drugimi neprijetnimi občutki. Prostovoljci lahko pošljejo svoje kontaktne podatke, preko katerih so dosegljivi, na support@resourcesforyourlife.com, če potrebujejo nujno pomoč, pa lahko pokličejo +44 20 8987 6273.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih