Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Aware and Active

Projekt Aware and Active

Projekt Aware and Active je triletni projekt, ki poteka od decembra 2016 do decembra 2019. Podpira ga Evropska komisija v okviru ukrepa programa Erasmus + ,“Initiatives for policy innovation – Social Inclusion through education”.

Glavni cilji projekta so preprečevanje nasilne radikalizacije in spodbujanje demokratičnih vrednot, osnovnih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva mladih ter povečati kritično mišljenje in medijsko pismenost med mladimi.


V projektu sodeluje sedem nacionalnih agencij programa Erasmus +, področje mladina, in sicer avstrijska, estonska, finska, francoska, italijanska, makedonska in slovenska nacionalna agencija, ki so neposredno vključene v izvajanje projekta. Projekt podpirajo tudi nacionalne agencije iz Nemčije, Belgije, Nizozemske, Hrvaške, Slovaške in Latvije, sodeluje pa tudi organizacije POYWE - Professional Open Youth Work in Europe.

Ciljna skupina: Projekt je namenjen mladim, starim od 16 do 30 let. Še posebej so k vključitvi v projekt vabljeni mladi migrant, begunci in iskalci azila.

Serija podcastov in video Aware and Active

Ob zaključku projekta Aware and Active smo posneli serijo štirih podcastov, ki naslavljajo teme projekta iz različnih perspektiv, in sicer:

  • medijsko poročanje o beguncih;
  • politična participacija mladih;
  • o projektu Aware and Active;
  • mladinske izmenjave in solidarnostni projekti.

Podcaste lahko poslušate in si jih prenesete na: www.youngtogether.si/category/podcast.

Implementacija in faze projekta projekta

Po trije Laboratoriji idej v vsaki sodelujoči državi:
Proces se je začel z usposabljanjem mladih kot multiplikatorjev, vključno mladih z migrantskim ozadjem. Laboratoriji idej so potekali kot odprti proces iskanja načinov, kako lahko mladi med svojimi vrstniki spodbujajo vključevanje in medkulturno učenje. Razvita so bila sporočila in konkretni koncepti aktivnosti, ki so jih oz. jih bodo mladi ob podpori organizacij tudi izvedli.

V Sloveniji smo izvedli prvi Laboratorij idej v Ljubljani, namenjen mladinskim delavcem, drugi v Idriji, namenjen mladim iz zahodne Slovenije (v organizaciji v Društva Škuc), tretji Laboratorij pa je potekal v Novem mestu, namenjen mladim iz vzhodne Slovenije (v organizaciji DRPD Novo mesto). 

Rezultate z Laboratorijev si lahko ogledate v poročilih: 


Poročila z izvedenih aktivnosti, razvitih na regionalnih Laboratorijih idej: 


Evropski laboratorij idej
: naslednji korak je bil konkretne ideje in aktivnosti pripeljati na evropsko raven. Mladi, ki so sodelovali v nacionalnih procesih, so v Ljubljani od 8. do 11. junija na Evropskem laboratoriju idej iskali sinergije in povezave med svojimi aktivnostmi, delili svoje izkušnje, se povezovali in razvijali nove ideje, predvsem v duhu gradnje boljše, vključujoče in odprte Evrope. .

Mladi so se na dogodku povezali v evropsko "Aware and Active" gibanje, pod okriljem katerega bodo potekale vse nadaljnje aktivnosti.

Evropskega laboratorija se je udeležilo 30 mladih iz šestih držav (Avstrije, Estonije, Finske, Makedonije, Italije in Slovenije), ki jih je spremljalo 16 mladinskih delavcev. Ti jih bodo še naprej podpirali pri medsebojnem povezovanju in implementiranju nadaljnjih aktivnosti. 

V okviru dogodka so mladi in mladinski delavci delili svoje zgodbe in sporočila, se spoznali s ključnimi orodji snovanja in implementiranja kampanj, predvsem z uporabo story-tellinga, mladinski delavci pa so dobili nadaljnje podporo za delo z mladimi z migrantskim ozadjem. V okviru dogodka so mladi spoznali in preizkusili tudi dobrote kuharjev migrantov iz socialnega podjetja Skuhna in prisluhnili afriškim bobnom, na katerih so se preizkusili tudi sami.  

V zaključnem delu so svoje ideje predstavili predstavnikom Nacionalnih agencij in se poslovili v pozitivnem vzdušju, z novimi prijatelji in boljšim razumevanjem in spoštovanjem naše pisane Evrope. 

Nekaj fotografij z Evropskega laboratorija idej najdete tukaj.


Evropska kampanja in aktivnosti za dvigovanje ozaveščenosti: preko kampanje so sporočila mladih našla pot do širše javnosti in odločevalcev. Kampanja je potekala pod oznako #yountogether, s katero je bilo preko twitterja že prvi dan doseženih več kot 650.000 ljudi!

V Sloveniji smo ob začetku kampanje organizirali okroglo mizo z osrednjo temo aktivacija mladih v družbenem okolju in zasledovanje ciljev sodelovanja v družbenih procesih in spreminjanja družbe. Kako se lotili družbene aktivacije s stališča posameznika, novinarja in odločevalca? Kaj družbena aktivacija sploh pomeni, kako izgleda v teoriji in praksi in kako se začeti vkapljati v družbene odločevalske procese? Na okrogli mizi smo soočili poglede na človekove pravice, aktivno državljanstvo in vključevanje beguncev v novo okolje. Sogovornica in sogovorniki so poudarili pomembnost medijske reprezentacije problemov v družbi, dolgoročno nagovarjanje posameznic in posameznikov k družbeni aktivaciji in osredotočanje na delovanje znotraj lastnih zmožnosti. Hkrati smo na okrogli mizi skupaj ugotovili, da je na področju družbene aktivacije vse premalo truda posvečenega dolgoročnemu nagovarjanju mladih v vključitvi v odločevalske procese in vse preveč iskanja dokončne rešitve kompleksnih družbenih problemov. Sogovornica in sogovorniki so se strinjali, da bi morali večji poudarek nameniti sistemskemu razmišljanju in ugotavljanju odgovornosti znotraj sistemskih služb in funkcij (šola, univerza).

Na okrogli mizi so sodelovali:
Taja Topolovec -  so-ustanoviteljica in direktorica Pod črto, prvega neodvisnega in neprofitnega medija za preiskovalno novinarstvo v Sloveniji;
Arne Zupančič - novinar Radia Študent in član kolektiva Second Home, Tovarna Rog;
Filip Dobranić -  programer skupine Danes je nov dan, sociolog in filozof, heker in glasbenik;
Uroš Škerl Kramberger - novinar časopisne hiše Dnevnik in glasbenik;
Domen Savič - direktor neprofitnega zavoda Državljan D, ki se ukvarja z medijsko pismenostjo, digitalnimi pravicami in aktivnim državljanstvom.

Posnetek okrogle mize si lahko ogledate tukaj.
Slovenska spletna stran kampanje: www.yougtogether.si 
Facebook stran "Be aware and active"
Nekaj fotografij in prispevek o otvoritvi kampanje v Sloveniji najdete tukaj.

Ideathon “Aware and Active”:
Od 29. do 30. maja je na Dunaju potekal zaključni dogodek projekta Aware and Active, z naslovom Ideathon. Na dogodku so udeleženci delili dosedanje rezultate projekta in iskali načine, s kakšnimi projekti bi lahko sodelovali v prihodnje, s katerimi bi zagotovili trajnost sodelovanj in povezav, spletenih v okviru triletnega projekta ter tako še naprej prispevali k gradnji vključujoče in odprte Evrope, v kateri imajo svoj enakopraven glas tudi mladi begunci, migranti in prosilci za azil. 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih