Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCEvropska solidarnostna enota

Aware and Active

Projekt Aware and Active

Projekt Aware and Active je triletni projekt, ki poteka od decembra 2016 do decembra 2019. Podpira ga Evropska komisija v okviru ukrepa programa Erasmus + ,“Initiatives for policy innovation – Social Inclusion through education”.

Glavni cilji projekta so preprečevanje nasilne radikalizacije in spodbujanje demokratičnih vrednot, osnovnih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva mladih ter povečati kritično mišljenje in medijsko pismenost med mladimi.


V projektu sodeluje sedem nacionalnih agencij programa Erasmus +, področje mladina, in sicer avstrijska, estonska, finska, francoska, italijanska, makedonska in slovenska nacionalna agencija, ki so neposredno vključene v izvajanje projekta. Projekt podpirajo tudi nacionalne agencije iz Nemčije, Belgije, Nizozemske, Hrvaške, Slovaške in Latvije, sodeluje pa tudi organizacije POYWE - Professional Open Youth Work in Europe.

Ciljna skupina: Projekt je namenjen mladim, starim od 16 do 30 let. Še posebej so k vključitvi v projekt vabljeni mladi migrant, begunci in iskalci azila.

Implementacija in faze projekta projekta

Po trije Laboratoriji idej v vsaki sodelujoči državi: proces se bo začel z usposabljanjem mladih kot multiplikatorjev, vključno mladih z migrantskim ozadjem. Laboratoriji idej potekajo kot odprti proces iskanja načinov, kako lahko mladi med svojimi vrstniki spodbujajo vključevanje in medkulturno učenje. Razviti bodo konkretni koncepti aktivnosti, ki jih bodo mladi kasneje ob podpori organizacij tudi izvajali. 

V Sloveniji smo prvi Laboratorij idej izvedli med predstavniki organizacij, z namenom v praksi preizkusiti zasnovo aktivnosti, približati temo tudi zainteresiranim mladinskim delavcem in jih hkrati povabiti k izvedbi na regionalni ravni - enega Laboratorija idej v vzhodni Sloveniji in drugega v zahodni Sloveniji.  

Nekaj utrinkov s pilotnega Laboratorija idej
Zvezek Laboratorij idej. 


Po izvedenih aktivnostih bosta trenerja pripravila skupno poročilo dogodkov. 

Evropski Ideas Lab: naslednji korak bo konkretne ideje pripeljati na evropsko raven. Mladi, ki so sodelovali v nacionalnih procesih, bodo iskali sinergije in povezave med svojimi aktivnostmi in razvijali skupno evropsko kampanjo, ki bo povezala predhodno razvite aktivnosti. Aktivnosti bodo razvite na participatoren način. Potekale bodo različne finančno podprte aktivnosti na področjih socialnih medijev, umetnosti in kulture, medijev, z izdelki kot so brošure, razglednice, filmi, spletne strani …
Evropski Ideas Lab bomo od 9. do 11. junija gostili v Ljubljani. 

Evropska kampanja in aktivnosti za dvigovanje ozaveščenosti: preko kampanje in aktivnosti, ki bodo potekale v okviru nje, bo doseženo širše občinstvo. Cilj je povečati ozaveščenost o pozitivnih vidikih raznolike družbe, kot tudi o situaciji in potrebah mladih migrantov in beguncev. Kampanja bo s svojimi aktivnostmi uporabila raznolike metode in kanale (spletne, rezidenčne aktivnosti, intervjuje, umetnost in kulturo, medije …)

Sejem za razširjanje rezultatov “Aware and Active”:
 po implementaciji evropske kampanje, ki je sestavljena iz različnih aktivnosti, bo sejem za razširjanje rezultatov namenjen predstavitvi rezultatov in izdelkov različnih aktivnosti in projektnih rezultatov različnim sektorjem na evropski ravni. Med udeleženci dogodka bodo mladi, Mladinski delavci in odločevalci na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Tako bodo lahko izkušnje iz različnih faz projekta, identificirane dobre prakse in rezultati preneseni v politike in prakso.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih