Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Aware and Active

Projekt Aware and Active

Projekt Aware and Active je triletni projekt, ki poteka od decembra 2016 do decembra 2019. Podpira ga Evropska komisija v okviru ukrepa programa Erasmus + ,“Initiatives for policy innovation – Social Inclusion through education”.

Glavni cilji projekta so preprečevanje nasilne radikalizacije in spodbujanje demokratičnih vrednot, osnovnih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva mladih ter povečati kritično mišljenje in medijsko pismenost med mladimi.


V projektu sodeluje sedem nacionalnih agencij programa Erasmus +, področje mladina, in sicer avstrijska, estonska, finska, francoska, italijanska, makedonska in slovenska nacionalna agencija, ki so neposredno vključene v izvajanje projekta. Projekt podpirajo tudi nacionalne agencije iz Nemčije, Belgije, Nizozemske, Hrvaške, Slovaške in Latvije, sodeluje pa tudi organizacije POYWE - Professional Open Youth Work in Europe.

Ciljna skupina: Projekt je namenjen mladim, starim od 16 do 30 let. Še posebej so k vključitvi v projekt vabljeni mladi migrant, begunci in iskalci azila.

Implementacija in faze projekta projekta

Po trije Laboratoriji idej v vsaki sodelujoči državi:
Proces se je začel z usposabljanjem mladih kot multiplikatorjev, vključno mladih z migrantskim ozadjem. Laboratoriji idej so potekali kot odprti proces iskanja načinov, kako lahko mladi med svojimi vrstniki spodbujajo vključevanje in medkulturno učenje. Razvita so bila sporočila in konkretni koncepti aktivnosti, ki so jih oz. jih bodo mladi ob podpori organizacij tudi izvedli.

V Sloveniji smo izvedli prvi Laboratorij idej v Ljubljani, namenjen mladinskim delavcem, drugi v Idriji, namenjen mladim iz zahodne Slovenije (v organizaciji v Društva Škuc), tretji Laboratorij pa je potekal v Novem mestu, namenjen mladim iz vzhodne Slovenije (v organizaciji DRPD Novo mesto). 

Rezultate z Laboratorijev si lahko ogledate v poročilih: 


Poročila z izvedenih aktivnosti, razvitih na regionalnih Laboratorijih idej: 


Evropski laboratorij idej: naslednji korak je bil konkretne ideje in aktivnosti pripeljati na evropsko raven. Mladi, ki so sodelovali v nacionalnih procesih, so v Ljubljani od 8. do 11. junija na Evropskem laboratoriju idej iskali sinergije in povezave med svojimi aktivnostmi, delili svoje izkušnje, se povezovali in razvijali nove ideje, predvsem v duhu gradnje boljše, vključujoče in odprte Evrope. .

Mladi so se na dogodku povezali v evropsko "Aware and Active" gibanje, pod okriljem katerega bodo potekale vse nadaljnje aktivnosti.

Evropskega laboratorija se je udeležilo 30 mladih iz šestih držav (Avstrije, Estonije, Finske, Makedonije, Italije in Slovenije), ki jih je spremljalo 16 mladinskih delavcev. Ti jih bodo še naprej podpirali pri medsebojnem povezovanju in implementiranju nadaljnjih aktivnosti. 

V okviru dogodka so mladi in mladinski delavci delili svoje zgodbe in sporočila, se spoznali s ključnimi orodji snovanja in implementiranja kampanj, predvsem z uporabo story-tellinga, mladinski delavci pa so dobili nadaljnje podporo za delo z mladimi z migrantskim ozadjem. V okviru dogodka so mladi spoznali in preizkusili tudi dobrote kuharjev migrantov iz socialnega podjetja Skuhna in prisluhnili afriškim bobnom, na katerih so se preizkusili tudi sami.  

V zaključnem delu so svoje ideje predstavili predstavnikom Nacionalnih agencij in se poslovili v pozitivnem vzdušju, z novimi prijatelji in boljšim razumevanjem in spoštovanjem naše pisane Evrope. 


Evropska kampanja in aktivnosti za dvigovanje ozaveščenosti: preko kampanje in aktivnosti, ki bodo potekale v okviru nje, bo doseženo širše občinstvo. Cilj je povečati ozaveščenost o pozitivnih vidikih raznolike družbe, kot tudi o situaciji in potrebah mladih migrantov in beguncev. Kampanja bo s svojimi aktivnostmi uporabila raznolike metode in kanale (spletne, rezidenčne aktivnosti, intervjuje, umetnost in kulturo, medije …)

Sejem za razširjanje rezultatov “Aware and Active”:
 po implementaciji evropske kampanje, ki je sestavljena iz različnih aktivnosti, bo sejem za razširjanje rezultatov namenjen predstavitvi rezultatov in izdelkov različnih aktivnosti in projektnih rezultatov različnim sektorjem na evropski ravni. Med udeleženci dogodka bodo mladi, Mladinski delavci in odločevalci na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Tako bodo lahko izkušnje iz različnih faz projekta, identificirane dobre prakse in rezultati preneseni v politike in prakso.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih