Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Aware and Active

Projekt Aware and Active

Projekt Aware and Active je triletni projekt, ki poteka od decembra 2016 do decembra 2019. Podpira ga Evropska komisija v okviru ukrepa programa Erasmus + ,“Initiatives for policy innovation – Social Inclusion through education”.

Glavni cilji projekta so preprečevanje nasilne radikalizacije in spodbujanje demokratičnih vrednot, osnovnih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva mladih ter povečati kritično mišljenje in medijsko pismenost med mladimi.


V projektu sodeluje sedem nacionalnih agencij programa Erasmus +, področje mladina, in sicer avstrijska, estonska, finska, francoska, italijanska, makedonska in slovenska nacionalna agencija, ki so neposredno vključene v izvajanje projekta. Projekt podpirajo tudi nacionalne agencije iz Nemčije, Belgije, Nizozemske, Hrvaške, Slovaške in Latvije, sodeluje pa tudi organizacije POYWE - Professional Open Youth Work in Europe.

Ciljna skupina: Projekt je namenjen mladim, starim od 16 do 30 let. Še posebej so k vključitvi v projekt vabljeni mladi migrant, begunci in iskalci azila.

Implementacija in faze projekta projekta

Po trije Laboratoriji idej v vsaki sodelujoči državi: proces se bo začel z usposabljanjem mladih kot multiplikatorjev, vključno mladih z migrantskim ozadjem. Laboratoriji idej potekajo kot odprti proces iskanja načinov, kako lahko mladi med svojimi vrstniki spodbujajo vključevanje in medkulturno učenje. Razviti bodo konkretni koncepti aktivnosti, ki jih bodo mladi kasneje ob podpori organizacij tudi izvajali. 

V Sloveniji smo prvi Laboratorij idej izvedli med predstavniki organizacij, z namenom v praksi preizkusiti zasnovo aktivnosti, približati temo tudi zainteresiranim mladinskim delavcem in jih hkrati povabiti k izvedbi na regionalni ravni - enega Laboratorija idej v vzhodni Sloveniji in drugega v zahodni Sloveniji.  

Nekaj utrinkov s pilotnega Laboratorija idej
Zvezek Laboratorij idej. 


Po izvedenih aktivnostih bosta trenerja pripravila skupno poročilo dogodkov. 

Evropski Ideas Lab: naslednji korak bo konkretne ideje pripeljati na evropsko raven. Mladi, ki so sodelovali v nacionalnih procesih, bodo iskali sinergije in povezave med svojimi aktivnostmi in razvijali skupno evropsko kampanjo, ki bo povezala predhodno razvite aktivnosti. Aktivnosti bodo razvite na participatoren način. Potekale bodo različne finančno podprte aktivnosti na področjih socialnih medijev, umetnosti in kulture, medijev, z izdelki kot so brošure, razglednice, filmi, spletne strani …
Evropski Ideas Lab bomo od 9. do 11. junija gostili v Ljubljani. 

Evropska kampanja in aktivnosti za dvigovanje ozaveščenosti: preko kampanje in aktivnosti, ki bodo potekale v okviru nje, bo doseženo širše občinstvo. Cilj je povečati ozaveščenost o pozitivnih vidikih raznolike družbe, kot tudi o situaciji in potrebah mladih migrantov in beguncev. Kampanja bo s svojimi aktivnostmi uporabila raznolike metode in kanale (spletne, rezidenčne aktivnosti, intervjuje, umetnost in kulturo, medije …)

Sejem za razširjanje rezultatov “Aware and Active”:
 po implementaciji evropske kampanje, ki je sestavljena iz različnih aktivnosti, bo sejem za razširjanje rezultatov namenjen predstavitvi rezultatov in izdelkov različnih aktivnosti in projektnih rezultatov različnim sektorjem na evropski ravni. Med udeleženci dogodka bodo mladi, Mladinski delavci in odločevalci na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Tako bodo lahko izkušnje iz različnih faz projekta, identificirane dobre prakse in rezultati preneseni v politike in prakso.

AKTUALNO: Regionalna Laboratorija idej v vzhodni in zahodni Sloveniji

Te zanimajo teme vključevanja migrantov? Se sprašuješ kako ustvariti vključujočo in strpno družbo? Ti je blizu kritično mišljenje? Potem si vabljen na Laboratorij idej – eden bo potekal v vzhodni Sloveniji, drugi v zahodni Sloveniji. Na Laboratorij idej so še posebej vabljeni mladi migranti in begunci.

Laboratorij idej bo potekal kot odprti proces iskanja načinov, kako povečati ozaveščenost o preprečevanju nasilne radikalizacije, spodbujanju demokratičnih vrednot, osnovnih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva mladih. Med udeleženci želimo povečati kritično mišljenje in medijsko pismenost.

Na Laboratoriju idej se bomo spraševali kako ustvarjati bolj vključujočo in razmišljujočo družbo in kakšen je pomen medijske pismenosti in kritičnega mišljenja, ter oblikovali nabor aktivnosti za ozaveščanje o pomenu vključujoče družbe in spoštovanja evropskih vrednot, ki jih boste kasneje ob podpori organizacije v svojih lokalnih okoljih tudi izvedli!

Udeležba na Laboratorijih idej je brezplačna, organizator krije stroški prehrane in nastanitve, povrnjeni vam bodo potni stroški.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TERMINI POSAMEZNIH LABORATORIJEV IDEJ:


Vzhodna Slovenija (v organizaciji Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto)
 
21.-23. februar 2018, Mladinski center Črnomelj

Rok za prijavo je 15. februar 2018 tukaj!

Vabilo
Prijavnica
FB dogodek
Več informacij

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Zahodna Slovenija (v organizaciji Društva Škuc)

7.-9. marec 2018, Mladinski center Idrija

Rok za prijavo je 19. februar 2018 na info.skuc@lmit.org !


Vabilo
Prijavnica
Urnik
Več informacij

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih