Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Becoming part of Europe

BECOMING PART OF EUROPE: Ozadje

Skupina devetih nacionalnih agencij programa Erasmus +, področje mladine, v kateri sodeluje tudi MOVIT, slovenska nacionalna agencija programa, je zasnovala večletni skupni projekt, namenjen obravnavi teme, kako lahko mladinsko delo podpre migrante, begunce in iskalce azila. Namen projekta je spodbujati vključevanje mladih z manj priložnostmi, s poudarkom na migrantih, ob tem pa preprečevati diskriminatorne prakse.

Cilji projekta so:

  • spodbujanje medsebojnega razumevanja in spoštovanja med mladimi z različnimi etničnimi in verskimi ozadji, prepričanji in vrednotami, vključno z naslavljanjem stereotipov in spodbujanjem medkulturnega dialoga, 
  • spodbujanje participacije mladih v družbeni in državljanski sferi ter razvoj praks na področju vključevanja in doseganja mladih, 
  • povečanje kakovosti aktivnosti neformalnega izobraževanja, praks mladinskega dela in prostovoljstva. 


Pričakovani rezultati projekta so:

  • promocija mladinskega dela kot orodja za integracijo migrantov preko uporabe neformalnih izobraževalnih aktivnosti, ki vključujejo mlade, posebej mlade migrante, begunce in iskalce azila, 
  • vzpostavitev konstruktivnega dialoga na nacionalni in evropski ravni s ciljem identificirati in konsolidirati dobre prakse mladinskega dela na področju integracije mladih migrantov, beguncev in iskalcev azila, 
  • podati priporočila za oblikovanje politik na teme integracije, imigracij, neformalnega izobraževanja v Evropi. Priporočila bodo oblikovana preko strukturiranega procesa od spodaj navzgor, ki bo vključeval akterje na področju mladinskega dela, kot tudi mlade, še posebej mlade migrante, begunce in iskalce azila.

Evropska stran projekta Becoming part of EUrope

Kaj vse se v okviru projekta Becoming part of Europe dogaja v sodelujočih partnerskih državah, si lahko ogledate na evropski spletni strani.

Na spletni strani si lahko ogledate različne novice v zvezi s projektom, faze izvajanja in pričakovane rezultate, pregled dobrih praks mladinskega dela s skupino beguncev, migrantov in prosilcev za azil, uporabne vire s področja, galerijo, video posnetke in seznam sodelujočih partnerjev, 

Priporočila za oblikovanje politik

V okviru projekta Becoming part of Europe je bil na podlagi strokovnega znanja vključenih udeležencev in deležnikov pripravljen niz priporočil za izboljšanje politik, povezanih z vključevanjem mladih migrantov, beguncev in prosilcev za azil, ter za večje priznavanje vloge priložnostnega in neformalnega učenja v mladinskem delu. Priporočila za oblikovanje politik so namenjena oblikovalcem politik na različnih ravneh glede na vlogo, ki jo lahko igrajo, in glede na njihove pristojnosti. Priporočila si lahko v slovenskem tukaj.

Priporočila smo predstavili odločevalcem in akterjem na področju mladinskega dela na razpravi, ki je potekala 11. decembra 208 v Ljubljani v Poligonu. Tako odločevalci kot predstavniki nevladnega sektorja so se strinjali, da je dialog potreben in da so priporočila uporabno orodje, ki lahko predstavljajo začetno točko pri oblikovanju konkretnejših predlogov za spreminjanje zakonodaje in večjega prepoznavanja vloge mladinskega dela pri vključevanju beguncev, migrantov in prosilcev za azil.

Več o dogodku in nekaj fotografij najdete tukaj.

Konferenca "YOUTH WORK IMPACTS EUROPE", 25.-27. september 2018, Ljubljana

Od 25. do 27. septembra 2018 smo v Ljubljani gostili konferenco »Youth work impacts Europe«. Na konferenci se je zbralo osemdeset predstavnikov (mladinskih) organizacij, ki vsakodnevno delajo s skupino mladih beguncev in migrantov, raziskovalcev, evropskih institucij, ki se ukvarjajo z vprašanjem vključevanja migrantov.

Osrednji namen konference je bil združiti rezultate tematskih delovnih skupin v skupna priporočila za oblikovanje politik za podporo mladinskemu delu z mladimi migranti, begunci in prosilci za azil, poleg tega pa je konferenca ponudila prostor za izmenjavo dobrih praks in predstavitev orodij, ki so jih izpostavili vodje posameznih tematskih delovnih skupin. Konferenca je združila različne mednarodne akterje, ki se ukvarjajo s temo beguncev in migrantov, kar je omogočilo začetek iskanja sinergij, skupnih točk in dopolnjevanja dela različnih institucij ter projektov, tudi v okviru programa Erasmus+, področje mladine.

V osrednjem delu konference so potekale razprave o štirih tematskih sklopih in predstavitev zaključkov ter priporočil, ki so nastala v fazah projekta pred konferenco.

Prispevek o konferenci lahko preberete tukaj.
Fotografije s prvega dne dogodka najdete tukaj.
Fotografije z drugega dne dogodka najdete tukaj.
Fotografije s tretjega dne dogodka najdete tukaj.  

Zaključki tematskih delovnih skupin

Od aprila do maja so v okviru projekta Becoming part of Europe potekala štiri mednarodna tematska srečanja, na katerih so praktiki in strokovnjaki delili svoja znanja in izkušnje, z namenom kreiranja priporočil za oblikovanje politik in identificiranja učnih potreb mladinskih delavcev, ki delajo z mladimi begunci, migranti in prosilci za azil. 

Zaključna poročila bodo deljena med partnerji in predstavljena na drugi Peer Learning konferenci, ki bo potekala od 25. do 27. septembra 2018 v Ljubljani. Na konferenci bodo na osnovi poročil oblikovana priporočila za oblikovanje politik, ki bodo podpirale mladinsko delu z mladimi migranti, begunci in prosilci za azil. 

Zaključna poročila tematskih delovnih skupin so na voljo na povezavah spodaj: 

Povzetek raziskave na Evropski ravni

V okviru projekta Becoming part of Europe je potekala tudi raziskava, ki je temeljila na pregledu praks iz sodelujočih držav v projektu. V poročilu najdete ključne izsledke, kako mladinsko delo podpira mlade migrante, begunce in prosilce za azil. Poročilo si lahko ogledate tukaj

Pregled dobrih praks mladinskega dela s skupino beguncev, migrantov in prosilcev za azil

Na evropski spletni strani Becoming part of Europe je objavljen pregled dobrih praks mladinskega dela s skupino beguncev, migrantov in prosilcev za azil, zbranih v okviru projekta Becoming part of Europe – med njimi tudi devet slovenskih primerov.

Dobre prakse so razvrščene tudi po različnih kriterijih, in sicer:
- področje delovanja
- vrste aktivnosti
- vrste storitev
- okolje, kjer so bile aktivnosti izvedene

Dobre prakse so razvrščene po abecedi, najdete jih na: http://www.bpe-project.eu/compendium/introduction/ 

Pregled dobrih praks v pdf-ju najdete tukaj

Nacionalna delovna skupina

Nacionalna delovna skupina, v kateri sodelujejo akterji mladinskega sektorja, nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe, ki delajo s skupinami migrantov, beguncev in prosilcev za azil, se je sestala dvakrat. Namen prvega srečanja je bil predvsem predstavitev projekta in okvira, v katerem se srečujemo, medsebojno povezovanje in spoznavanje, predstavitev praks, ki jih izvajajo posamezni akterji ter zbiranje potreb in možnosti za nadaljnje sodelovanje.

Drugo srečanje je bilo namenjeno pripravi na Peer Learning konferenco v Amsterdamu, katere so se udeležili štirje predstavniki nacionalne delovne skupine in organizatorji s strani Movita. Na srečanju smo v uvodnem deli predstavili prve izsledke raziskave, izvedene na evropski ravni, ki odražajo raznolikost mladinskega dela in njegovo raznovrstnost tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Drugi del je bil bolj praktične narave, namenjen povezavi in refleksiji, kaj je mladinsko delo, v katerih aspektih se člani delovne skupine najdejo, katere pa bi želeli še nadalje razvijati. Potekala je tudi izmenjava mnenj, ki jih je slovenska delegacija posredovala na konferenci v Amsterdamu. 

Poročilo prvega srečanja nacionalne delovne skupine, 12. april 2017, Ljubljana

Poročilo drugega srečanja nacionalne delovne skupine, 25. september 2017, Ljubljana

Tretje srečanje nacionalne delovne skupine Becoming part of Europe in priporočila po tematskih sklopih

V četrtek, 25. januarja je v Poligonu potekalo tretje srečanje precej razširjene nacionalne delovne skupine v okviru projekta Becoming part of Europe. Cilji tretjega srečanja so bili ponuditi prostor, kjer se bodo med seboj pogovarjali in slišali predstavniki odločevalcev, nevladnih organizacij in begunci, izmenjati izkušnje na področjih, opredeljenih v tematskih sklopih; pripraviti osnutke priporočil za politike na opredeljenih tematskih sklopih in pripraviti analizo učnih potreb (za mladinske delavce), povezane s temami tematskih sklopov.

Tokratno srečanje je potekalo malce drugače, saj je bil osrednji del srečanja namenjen razpravi v skupinah o štirih tematskih sklopih, opredeljenih na prvi Peer Learning konferenci, ki je potekala oktobra v Amsterdamu:
• Mladinsko delo in kompetence oseb, ki delajo z begunci, migranti in prosilci za azil – vprašanja in izzivi, povezani s spolom
• Mladinsko delo in kompetence oseb, ki delajo z begunci, migranti in prosilci za azil medsektorsko sodelovanje
• Mladinsko delo in zagovorništvo beguncev, migrantov in prosilcev za azil
• Mladinsko delo in kompetence oseb, ki delajo z begunci, migranti in prosilci za azil - podpora duševnemu zdravju, njihovemu opolnomočenju in predstavljanju izkušenj in kompetenc


Glavna priporočila z dogodka o tem, kako lahko mladinsko delo podpre mlade migrante, begunce in prosilce za azil, so naslednja:
• naslavljanje podobnosti med vsemi mladimi, vključno begunci, migranti in prosilci za azil in previdno naslavljanje razlik, predvsem pri temah, povezanih s spolom;
• opolnomočenje mladih deklet - izziv, kako jih privabiti v aktivnosti;
• potreba po izvajanju kampanj za ozaveščanje v lokalnih skupnostih;
• potreba po opolnomočenju mladih beguncev, migrantov in prosilcev za azil in ne delovanje kot »servis za begunce«;
• spodbuditi participacijo migrantov v lokalnih skupnostih in preseči pokroviteljski humanitarni diskurz;
• potrebne informacije za mladinske delavce o vladnih ukrepih za begunce;
• medsebojna usklajenost vladnih ukrepov in medsebojno informiranje, usklajen načrt integracije;
• znanje o tem, kako se soočati z mentalnim zdravjem mladih beguncev, migrantov in prosilcev za azil in dostop do strokovnjakov;
• medsebojna podpora, supervizija in intervizija;
• stabilna organizacijska struktura, več zaposlenih s časom, namenjenim za mlade begunce, migrante in prosilce za azil, prenos znanja in kontaktov;
• vzpostavitev orientacijskega programa za migrante;
• izkoristiti šole kot prostor, kjer lahko dosegamo veliko število mladih, mladinsko delo pa lahko pripomore z vsebinami in pristopi;
• vpeljava medkulturnega izobraževanja v šolski kurikulum, s sodelovanjem mladinskega dela.

Priporočila po posameznih tematskih sklopih si lahko ogledate v poročilu.

Srečanje smo zaključili z ugotovitvijo, da so tovrstna srečanja dobrodošla tudi v prihodnje, predvsem z namenom deljenja informacij in praks. Urad za migracije je napovedal organizacijo tovrstnega informativnega srečanja, na katerem se bo delilo informacije o različnih vladnih ukrepih, možnih oblikah sofinanciranja projektov in praks. Ob evropski konferenco Becoming part of Europe bo Movit preveril možnosti za organizacijo nacionalnega follow-up srečanja.

Peer Learning konferenca "Youth work opens Europe", 2.-5. oktober 2017, Amsterdam

Udeležili smo se konference Youth Work Opens Europe, ki je bila namenjena medsebojnemu učenju in izmenjavi praks, ki se jih uporablja v mladinskem delu pri delu z migranti, begunci in prosilci za azil. Na konferenci so sodelovali predstavniki odločevalcev, organizacij, ki delajo z begunci, migranti in prosilci za azil in begunci in migranti. 

Iz Slovenije smo se konference udeležili: Ahmed Shihab Hammood, Aigul Hakimova in Arne Zupančič (Rog/društvo Gmajna), Barbara Hvastja Kunc (Urad RS za mladino) ter Uroš Skrinar in Živa Mahkota (Movit). 

Na konferenci smo dobili vpogled v preliminarne izsledke raziskave, ki je potekala v prvi fazi projekta. Glavna dodana vrednost pa je zagotovo bila deljenje zgodb in na primerih in izkušnjah udeležencev pogled v to, kako begunci in migranti lahko obogatijo našo družbo, izmenjava mnenj, kako se soočati z mnogoterimi izzivi, ki jih prinaša integracije in poiskati priložnosti za medsebojno učenje. Na podlagi teh izkušenj "dela na terenu" so se pričeli oblikovati tematski sklopi, na katerih bodo v kasnejših fazah oblikovana priporočila za oblikovanje politik.  

Video s konference si lahko ogledate tukaj: http://www.bpe-project.eu/media/1048/bpe-video-amsterdam.mp4. 

Srečanje raziskovalcev, 13. september 2017, Braga, Portugalska

Septembra je na Portugalskem potekalo srečanje raziskovalcev, na katerem so raziskovalci iz držav, sodelujočih pri projektu, razpravljali o izsledkih raziskav na nacionalni ravni ter razpravljali o skupni raziskavi, kot rezultata prve faze projekta. 

Poročilo iz srečanja raziskovalcev si lahko ogledate tukaj

Zgodba Ahmeda Shihaba Hammooda

V okviru projekta so bile poleg dobrih praks, ki jih izvajajo akterji mladinskega dela, zbrane tudi zgodbe mladih beguncev, ki si ustvarjajo novo življenje v Evropi. Movitova raziskovalka je opravila intervju z Ahmedom Shihabom Hamoodom, ki si, tudi ob podpori mladinskih delavcev, po težki zgodbi, v Sloveniji skupaj s svojo družino ustvarja dom. Tu ima prijatelje, gradi svojo prihodnost, hkrati pa je predan temu, da svojo zgodbo pove naprej in s tem povečuje razumevanje in odprtost naše družbe.

Njegovo zgodbo si lahko v angleščini preberete tukaj

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih