Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Splošne informacije o programu Erasmus+ 2021-2027

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027. Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport so ključna področja, ki državljanom pomagajo pri osebnem in poklicnem razvoju. Kakovostno inkluzivno izobraževanje in usposabljanje ter neformalno in informalno učenje opremijo mlade in udeležence vseh starosti s kvalifikacijami in veščinami, potrebnimi za njihovo smiselno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešen prehod na trg dela.

Na podlagi uspeha programa v obdobju 2014–2020 Erasmus+ krepi prizadevanja za povečanje priložnosti, ki se ponujajo udeležencem in širšemu krogu organizacij, s poudarkom na kakovostnem vplivu in prispevku k bolj vključujoči in kohezivnejši družbi, s poudarkom na zelenih in digitalnih kompetencah v družbi. Evropski državljani morajo biti bolje opremljeni z znanjem, spretnostmi in kompetencami, ki so potrebne v dinamično spreminjajoči se družbi, ki je vedno bolj mobilna, večkulturna in digitalna.

Preživljanje časa v drugi državi za izobraževanje, učenje in delo bi moralo postati standard. Program je ključna komponenta, ki podpira cilje evropskega izobraževalnega prostora, Akcijski načrt za digitalno izobraževanje 2021-2027, Strategija EU za mlade in Delovni načrt EU za šport.

Kateri so cilji programa Erasmus +

Splošni cilj programa je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in širše ter s tem prispevati k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom in socialni koheziji, spodbujanje inovacij ter krepitev evropske identitete in aktivnega državljanstva.

Posebni cilji:
1.    spodbujati učno mobilnost posameznikov in skupin ter sodelovanje, kakovost, vključenost in pravičnost, odličnost, ustvarjalnost in inovativnost na ravni organizacij in politik na področju izobraževanja in usposabljanja;
2.    spodbujati neformalno in priložnostno učno mobilnost in aktivno sodelovanje med mladimi ter sodelovanje, kakovost, vključenost, ustvarjalnost in inovacije na ravni organizacij in politik na področju mladine;
3.    spodbujati učno mobilnost športnega osebja, pa tudi sodelovanje, kakovost, vključenost, ustvarjalnost in inovativnost na ravni športnih organizacij in športnih politik.

Pomembne značilnosti programa Erasmus+
-    Zaščita, zdravje in varnost udeležencev
-    Večjezičnost
-    Mednarodna razsežnost
-    Priznavanje in potrjevanje spretnosti in kvalifikacij
-    Komuniciranje projektov in njihovih rezultatov za povečanje učinka
-    Erasmus + Odprt dostop za izobraževalna gradiva
-    Erasmus + Odprti dostop za raziskave in podatke

Prednostne naloge programa Erasmus+
-    Vključenost in raznolikost
-    Digitalna transformacija
-    Sodelovanje v demokratičnem življenju
-    Okolje in boj proti podnebnim spremembam

Evropski prednostni usmeritvi v nacionalnem kontekstu sta:

-    socialno vključevanje in
-    aktivno evropsko državljanstvo s posebnim poudarkom na aktivni participaciji mladih ...

... kot prednostni nalogi politik, ki povezujejo izvajanje programov EU s Strategijo EU na področju mladine (EUYS) in Evropsko agendo za mladinsko delo (EYWA).

Poleg tega Nacionalna agencija dodatno namenja poseben poudarek (zlasti pri ukrepih mobilnost mladinskih delavcev in v KU2), spodbujanju kakovostnega mladinskega dela.

Celotna vsebina je na voljo v Vodniku po programu Erasmus+.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih