Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Program Erasmus+ in poglavje mladine v okviru programa ali "Erasmus+: Mladi v akciji"

Program "Erasmus+: Mladi v akciji" je del programa Erasmus+, ki je stopil v veljavo z letom 2014 in združuje dosežke več kot 25-letne zgodovine programov EU na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi in razvoju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.

Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali neformalnih učnih izkušenj v tujini.

Izvajanje programa temelji na Uredbi Evropskega parlamenta in sveta o uvedbi programa »ERASMUS+«, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter izvedbenih dokumentov, med katerimi je za prijavitelje in upravičence najpomembnejši Vodnik po programu, ki predstavlja razpisno besedilo za sodelovanje v programu.

Izvajanje programa naj bi prispevalo k doseganju:

  • ciljev strategije Evropa 2020, še posebej na področju izobraževanja
  • ciljev strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020), vključno z ustreznimi merili uspešnosti
  • trajnostnega razvoja partnerskih držav na področju visokošolskega izobraževanja
  • splošnih ciljev prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010 – 2018)
  • cilja razvoja evropske razsežnosti v športu, zlasti množičnem, v skladu z delovnim načrtom Unije na področju športa
  • spodbujanju evropskih vrednost v skladu z 2. Členom Pogodbe o Evropski uniji

V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2014-2020 skrbita dve nacionalni agenciji, in sicer je za področje mladine je odgovoren Movit, medtem ko za izvajanje programa na področju izobraževanja, usposabljanja in športa skrbi Cmepius.   

Mladinsko poglavje programa Erasmus+ nagovarja mladinski sektor in ga spodbuja k organizaciji učnih mobilnosti za vse mlade v starosti od 13. do 30. leta, ki ponujajo priložnosti neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja v kontekstu mladinskega dela. Spodbuja tudi razvoj kompetenc mladinskih delavcev in voditeljev za organizacijo aktivnosti neformalnega učenja v mladinskem delu ter vključevanje mladih v dialog z oblikovalci mladinskih politik na lokalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni.

Poglavji izobraževanja in športa programa Erasmus+ podpirata na področju izobraževanja mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih), mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela, na področju športa pa je financiranje namenjeno evropskim projektom, ki se ukvarjajo z izzivi, kot so boj proti prirejenim izidom tekem, nedovoljenim poživilom, nasilju in rasizmu, ter organizaciji velikih evropskih športnih dogodkov množičnih športov.

Ukrepi programa so razporejeni v tri ključne ukrepe, in sicer: 

  • Ključni ukrep 1 - Učna mobilnost posameznikov
  • Ključni ukrep 2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks
  • Ključni ukrep 3 - Podpora za reformo politik

Oglejte si skupni letak programa Erasmus+:

Evropska spletna stran programa Erasmus+ je na voljo tukaj, skupna nacionalna vstopna spletna stran programa pa tukaj.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih