Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Kakovost informiranja

Pomembna prednostna naloga Eurodeska kot evropskega infoservisa je povečevanje kakovosti informiranja mladih, in sicer na naslednje načine: 

- zagotavljanje evropskih informacij o priložnostih za mobilnost mladih in evropski mladinski politiki
- oblikovanje smernic kakovosti za informiranje mladih
- usposabljanje akterjev, ki delujejo na področju informiranja
- omogočanje prostora za prenos dobrih praks in izmenjavo izkušenj med akterji na področju informiranja
- zbiranje publikacij na temo informiranja mladih. 

Vloge multiplikatorjev/informatorjev

Vloga informatorja mladih vključuje širok spekter znanj in spretnosti, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu. Eurodesk je v okviru svojih modulov za usposabljanje Eurodesk partnerjev, identificiral deset področij, pomembnih za uspešno opravljanje vloge informatorja/multiplikatorja:

UČENJE: Multiplikatorji delajo v okolju, ki se stalno spreminja in razvija. Za uspešno izvajanje svojega dela, morajo imeti multiplikatorji željo po pridobivanju in predajanju novih znanj.

SPOROČANJE: Multiplikatorji morajo svoji ciljni skupini sporočiti informacije z uporabo najbolj relevantnih orodij, metod in pristopov.

INFORMIRANJE: Multiplikatorji morajo informacije posredovati ob pravem času in preko različnih kanalov. VIRI: Multiplikatorji morajo vedeti, kje poiskati relevantne, posodobljene informacije, da lahko ciljni skupini posredujejo potrebne vire.

MOTIVACIJA Multiplikatorji morajo biti seznanjeni s ključnimi načeli „kako motivirati mlade“, tudi kot rezultat poslušanja mladih in analize ciljne skupine. To je posebej pomembno pri mladih z manj priložnostmi.

SVETOVANJE: Multiplikatorji morajo biti sposobni analizirati potrebe svoje ciljne skupine, da jim lahko posredujejo uporabne informacije in jim pomagajo izbrati pravo priložnost.

MREŽENJE: Vključenost v različne mreže: lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne.

POBUDNIŠTVO: Multiplikatorji morajo občasno prevzeti pobudo za organizacijo sestankov, info dogodkov in drugih aktivnosti.


Eurodeskova načela kakovosti

Ena izmed nalog mreže Eurodesk je, da oblikuje smernice za kakovostno delovanje področja informiranja mladih. V ta namen deluje po internem katalogu kakovosti, ki ga poznajo in letno izpolnijo vsi nacionalni partnerji Eurodesk. V grobem pa so standardi kakovosti strnjeni v naslednjih deset načel: 

1. Kvalificirano in usposobljeno osebje.
2. Brezplačne informacije.
3. Informacije, prilagojene potrebam posameznikov.
4. Zagotovljeno informiranje in svetovanje za mlade.
5. Nevtralne informacije.
6. Sodelovanje z drugimi info servisi.
7. Dostop do lokalnih in regionalnih informacij po vsej Evropi.
8. Informacije. temelječe na resničnih in preverjenih podatkih.
9. Informacije osredotočene na programe finančne podpore.
10. Uporaba preverjenih in zanesljivih virov.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih