Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Mobilnost mladih

Evropa mladim ponuja veliko možnosti za mednarodno mobilnost, saj se zaveda, da le s konkretnim povezovanjem, medsebojnim spoznavanjem, razumevanjem in razvojem spretnosti na različnih ravneh, lahko resnično živimo evropske vrednote in povezano skupnost. Še toliko pomembneje, da mladi poznajo in izkoristijo priložnosti, spoznavajo različne obraze Evrope in prispevajo k medsebojni povezanosti.

V Resoluciji o strategiji Evropske unije za mlade 2019 – 2027, sprejete 28. novembra 2018 je zapisano, da so mladi v Evropi vse bolj povezani. Povezave, odnosi in izmenjava informacij so ključni elementi za solidarnost in prihodnji razvoj Evropske unije. To povezanost najbolje spodbujajo različne oblike mobilnosti. V Strategiji so države članice in Evropska komisija pozvane, naj vsem mladim in mladinskim delavcem omogočijo dostop do možnosti čezmejne mobilnosti, vključno s prostovoljstvom v sektorju civilne družbe, ter v ta namen odpravijo ovire in izvedejo podporne ukrepe s posebnim poudarkom na mladih z manj priložnostmi.

Pomembnost mednarodne mobilnosti za mlade prepoznavajo tudi tri evropske mreže na področju informiranja Eryca, EYCA in Eurodesk. V priporočilih »Vključite. Informirajte. Okrepite« poudarjajo, da je mobilnost mladih eden od najučinkovitejših načinov za krepitev neodvisnosti, odgovornosti, možnosti za učenje in aktivnega državljanstva mladih. Zelo prispeva k širitvi posameznikovega obzorja, spodbuja ustvarjalnost in razvija potrebne sposobnosti sodelovanja v večkulturni družbi. Mobilnost za namene izobraževanja (formalnega in priložnostnega), delo in prostovoljstvo so najustreznejše oblike mobilnosti in imajo največji vpliv na življenje mladih. Poudarjajo tudi pomen enakega dostopa do kakovostnih in brezplačnih informacij, ki je predpogoj, da mladi lahko izkoristijo te priložnosti.

 
V Zeleni knjigi "Spodbujanje učne mobilnosti za mlade", sprejete 8. 7. 2009 je v uvodu zapisano:

 "Učna mobilnost, tj. nadnacionalna mobilnost zaradi pridobivanja novih spretnosti, je eden izmed osnovnih načinov, na katerega lahko posamezniki, zlasti mladi, izboljšajo svojo zaposljivost in osebni razvoj . Študije potrjujejo, da učna mobilnost povečuje človeški kapital, saj študentje dobijo dostop do novega znanja ter razvijejo nove jezikovne spretnosti in medkulturne kompetence. Poleg tega se delodajalci zavedajo teh koristi in jih cenijo. Bolj verjetno je, da bodo Evropejci, ki so mobilni v mladosti v obdobju učenja, mobilni tudi pozneje v življenju kot delavci." 


V Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport je učna mobilnost definirana kot:

"učna mobilnost" pomeni fizično preselitev v državo, ki ni država stalnega prebivališča, zaradi študija, usposabljanja ali neformalnega oziroma priložnostnega učenja; lahko ima obliko pripravništva, vajeništva, mladinskih izmenjav, prostovoljstva, poučevanja ali udeležbe na strokovnem usposabljanju in lahko vključuje pripravljalne dejavnosti, kot je usposabljanje v jeziku gostitelja, kot tudi dejavnosti pošiljanja, gostovanja in nadaljnje dejavnosti; 

"virtualna mobilnost" pomeni sveženj dejavnosti, podprtih z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, vključno z e-učenjem, organiziranih na institucionalni ravni, ki uresničujejo ali olajšujejo nadnacionalne in/ali mednarodne izkušnje sodelovanja v okviru poučevanja in/ali učenja; 


Osrednja finančna mehanizma Evropske komisije, ki spodbujata mednarodno mobilnost mladih sta programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

V okviru programa Erasmus+ je v sedemletnem obdobju 2014-2020 namenjenih 14,7 milijarde evrov sredstev, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini. Mladi lahko s sodelovanjem v programu izboljšajo svoje spretnosti, zaposljivost in pridobijo svojo prvo evropsko izkušnjo.

Evropska solidarnostna enota združuje mlade ljudi v gradnji bolj vključujoče družbe, podpori ranljivim skupinam ljudi in odzivanju na družbene izzive. Ponuja navdihujoče in močne izkušnje za mlade, ki želijo pomagati, se učiti in razvijati ter zagotavlja enotno vstopno točko za takšne solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji. V programu lahko sodelujejo vsi mladi, stari od 18 do 30 let. Podrobneje so možnosti, ki jih program ponuja mladim, opisane v zavihkih delo, študij in prostovoljstvo.Uporabni viri

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih