MOVIT
Zavod za razvoj mobilnosti mladih


ELEKTRONSKE ISKRICE MOVIT 20/07/2016I. KAJ IMAMO MLADI V AKCIJI?


Objavljeni so rezultati drugega prijavnega roka

14. julija smo objavili odločitev o izboru predlogov projektov v program za drugi prijavni rok v letošnjem letu – 26. april 2016. Na drugem prijavnem roku je bilo v program prijavljenih 112 vlog oziroma predlogov projektov, ki so skupaj zaprošali za 2.301.665,90 EUR podpore iz programa, sprejetih pa je 27 vlog oziroma predlogov projektov, katerim je dodeljena dotacija v skupni višini 464.955,34 EUR podpore iz programa Erasmus+. Uspešnost sprejema projektov v program na drugem prijavnem roku v 2016 je tako 25% v Ključnem ukrepu 1, 10% v Ključnem ukrepu 2 ter 33% v Ključnem ukrepu 3. Na ravni vseh Ključnih ukrepov pa 24%. Prijavitelji bodo o rezultatih izbora pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejetju sklepov. V tem obdobju Nacionalna agencija ne bo odgovarjala na vprašanja prijaviteljev glede rezultatov izbora. Več informacij je na voljo tukaj >>

Jutri je zadnji dan za prijavo na delavnico za pomoč pri pripravi akreditacije za EVS!

26. julija 2016 bo v naših prostorih potekala delavnica za pomoč pri izpolnjevanju obrazca za akreditacijo za EVS. Namen delavnice je omogočiti organizacijam, da podrobneje spoznate evropsko prostovoljno službo ter da se kakovostno pripravite na izpolnjevanje vloge za pošiljajočo, gostiteljsko in/ali usklajevalno organizacijo. S to delavnico Nacionalna agencija želi spodbuditi večje poznavanje in višjo kakovost projektov EVS, tako pošiljajočih kot gostiteljskih. Rok za prijavo je 21. julij 2016! Več >>

Zadnji rok za oddajo vloge za akreditacijo za izvajanje EVS

Organizacije, ki želijo pridobiti akreditacijo za izvajanje EVS pred tretjim prijavnim rokom v letu 2016, obveščamo, da je zadnji dan za oddajo vloge za akreditacijo petek, 10. avgust 2016.

Akreditacijski postopek za EVS okvirno vzame 6 tednov, pri čemer se pričakuje hitro odzivnost organizacije v postopku kot tudi formalno popolno oddano vlogo. Več o postopku akreditiranja organizacije za EVS je dostopno na podstrani Akreditacija EVS.

Evropska strategija usposabljanj na področju mladine

Evropska strategija usposabljanj na področju mladine ali na kratko ETS (European Training Strategy) je bila prvič uvedena v okviru programa MLADINA (2000-2006), nato spremenjena v okviru Mladi v akciji (2007-2013), zdaj pa je bila posodobljena tudi v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji (2014-2020). Cilj strategije je ohraniti kakovostno mladinsko delo s krepitvijo zmogljivosti, spodbujanjem ključnih akterjev na področju mladine k sodelovanju na širši ravni kot tudi preko meja. Sicer pa je njen namen vzpostaviti proces vzajemnega učenja, v katerem lahko sodelujejo zainteresirane strani tako na nacionalni in evropski ravni ter med seboj izmenjujejo svoje koncepte in dobre prakse. Več informacij o strategiji >>

Video Evropske komisije o evropski prostovoljni službi za organizacije

Evropska komisija je objavila video o evropski prostovoljni službi, namenjen organizacijam. V videu predstavniki različnih organizacij opisujejo, kaj za njih pomeni sodelovanje pri evropski prostovoljni službi in predstavijo ključne koncepte, povezane z EVS-om. Vabljeni k ogledu! 

Aktualna mednarodna usposabljanja nacionalnih agencij

Trenutno so objavljena štiri mednarodna usposabljanja, namenjena krepitvi kompetenc upravičencev, prijaviteljev in potencialnih prijaviteljev v program Erasmus + Mladi v akciji:

Mednarodna konferenca »EVS 20th Anniversary Event«, 22. – 23. september 2016, Montreuil, Francija > Rok za prijavo je 31. julij 2016!

I reject, do you? 2.0., 3.-9. oktober 2016, Španija > Rok za prijavo je 7. avgust 2016!

Yes for EVS!, 16.-18. september 2016, Poljska > Rok za prijavo je 12. avgust 2016!

Antidiscrimination education across Erasmus+ Youth projects, 24.-29. oktober 2016, Poljska > Rok za prijavo je 15. avgust 2016!

Find your place, 16.-23. oktober 2016, Romunija > Rok za prijavo je 19. avgust 2016!

An introduction to the Danish formal and non-formal educational system, 21.-24. november 2016, Danska > Rok za prijavo je 1. september 2016!

Recognising learning for You(th)!, 19.-24. oktober 2016, Luxembourg > Rok za prijavo je 5. september 2016!

Digitools Erasmus+, 7.-12. november 2016, Španija > Rok za prijavo je 25. september 2016!

DEMOCRACY RELOADED: Dialogue between public authorities and young people, 28. november - 4. december 2016, Madžarska > Rok za prijavo je 25. september 2016!

TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility, 13. - 19. november 2016, Španija > Rok za prijavo je 2. oktober 2016!

Keep It Real! in Tallinn!, 2.-6. november 2016, Estonija > Rok za prijavo je 6. oktober 2016!

Project Lab. How to design your project in Erasmus+: Youth in Action, 30. november - 2. december 2016, Avstrija > Rok za prijavo je 16. oktober 2016! 

ATOQ NL- Advanced Training on Quality in the Netherlands, 16.-21. december 2016, Nizozemska > Rok za prijavo je 19. oktober 2016!

Več informacij o zgornjih usposabljanjih >>


POMEMBNO: Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih). Razpise in splošne pogoje za udeležence na aktivnostih, najdete tukaj.  


II. EURODESKOV PERISKOP


Eurodesk regionalni partnerji 2016 se predstavijo

Eurodesk mreža se je v letu 2016 razširila še v štiri slovenske regije. Predstavitve vseh Eurodesk regionalnih partnerjev si lahko ogledate tukaj!

Kampanja #AskNavracsics – podpora mladim k vključevanju v njihove skupnosti

Evropska komisija organizira kampanjo, v okviru katere imajo mladi priložnost, da Evropskemu komisarju za mladino predajo predloge, kako olajšati mladim vključevanje v prostovoljne in druge aktivnosti v svojih skupnostih. Ideje mladih bodo uporabljene pri oblikovanju politik na evropski in nacionalni ravni. Več >>

Slovaško predsedovanje Svetu EU: 1. julij 2016–31. december 2016

S prvim julijem 2016 je Slovaška za Nizozemsko prevzela Predsedovanje Svetu EU, in ga bo obdržala do 31. decembra 2016, ko bo predsedovanje prevzela zadnja v aktualnem triu predsedovanj, Malta. Na področju mladine se bo slovaško predsedovanje osredotočalo na razvoj talentov in potencialov mladih z uvajanjem privlačnih pristopov v mladinskem delu. Cilj na področju mladine je sprejem sklepov Sveta EU o novih pristopih v mladinskem delu, namenjenih razvoju potencialov mladih in njihovega vključevanja v družbo. Več >>

Druga usposabljanja, natečaji in dogodki

Natečaji

Evropska nagrada za preventivo 2016 > Rok za prijavo je 31. julij 2016! 

Usposabljanja

Usposabljanje Event Wise training, 23.-29. avgust 2016, Ommen, Nizozemska > Rok za prijavo je 7. avgust 2016! 

Usposabljanje Antidiscrimination education across Erasmus+ Youth projects, 24. - 29. oktober 2016, Konstancin-Jeziorna, Poljska > Rok za prijavo je 15. avgust 2016!

Usposabljanje "Outdoor Education and Training course for delivering qualifications to NEET and vulnerable young people", 3. - 7. oktober 2016, New Forest Hampshire, UK > Rok za prijavo je 20. avgust 2016! 

Seminar Rediscovering cultures - promoting local heritage for rural community development, 16. - 25. oktober 2015, Armenija > Rok za prijavo je 7. september 2016! 

Usposabljanje Practicing Coaching and Mentoring, 7.-13. oktober 2016, Ommen, Nizozemska > Rok za prijavo je 21. september 2016!

Usposabljanje "SMS 2 “Show My Skills”, 24.-30. november 2016, Siwa Oasis, Egipt > Rok za prijavo je 15. oktober 2016!

POMEMBNO: Za razliko od usposabljanj, ki jih organizirajo nacionalne agencije programa Erasmus+: Mladi v akciji in ki jih objavljamo na podstrani Usposabljanja in seminarji, so aktivnosti, ki jih objavljamo v tej rubriki , organizirane s strani upravičencev samih. Za udeležbo v teh projektih nacionalna agencija ne opravlja izbora in tudi ne krije potnih stroškov, zato se morate glede vseh informacij, povezanih s temi aktivnostmi, obrniti na organizacijo, ki je v razpisu navedena kot organizator.


Več informacij o zgoraj navedenih aktivnostih je na voljo na http://www.movit.si/info-servis-eurodesk/natecaji-in-usposabljanja/.


III. ZGODILO SE JE ...


Aktivnost za vzpostavljanje partnerstev "EVS to tackle long term unemployment"

Med 7. in 11. junijem je na Bledu potekala prva faza projekta EVS to tackle long term unemployment, aktivnost vzpostavljanja partnerstev z namenom vzpostavitve mreže organizacij, ki bodo zagotavljale priložnosti za EVS dolgotrajno brezposelnim mladim. Na njej je sodelovalo 18 mladinskih delavcev iz 13ih držav. Cilj aktivnosti je bil ustvariti prostor za izmenjavo dobrih praks in orodji za vzpostavljanje kakovostnih partnerstev z Zavodi za zaposlovanje. Aktivnost je omogočila krepitev kompetenc za delo z ranljivimi skupinami mladih, povezovanje akterjev na lokalni ravni, vzpostavljanje kakovostnega mednarodnega sodelovanja, izmenjavo dobrih praks s sorodnimi organizacijami iz tujine ter skupno iskanje rešitev za izzive na tem področju. Nadaljevanje projekta sledi z mentorstvom organizacijam, v oktobru pričakujemo prijavljene projekte pri nas in na druge nacionalne agencije, potem pa od februarja dalje sledi kvalitativna raziskava, ki bo predstavila rezultate projekta in učinke kratkoročnih EVS projektov na dolgotrajno brezposelne mlade.

Piknik EVS 20 let

20. junija smo se udeležili piknika EVS20 let, ki ga je v parku Tivoli organiziral Zavod Voluntariat. Na pikniku je potekala živa knjižnica, na kateri smo sodelovali tudi predstavniki Movita.