Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCEVS 20 let

Izobraževanja za prijavitelje in upravičence

Na tej podstrani sproti objavljamo različna mednarodna usposabljanja, seminarje in konference, ki jih bodisi soorganiziramo v sodelovanju z nacionalnimi agencijami iz drugih držav bodisi nanje samo pošljemo udeležence iz Slovenije. Usposabljanja so namenjena bodisi spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij na področju mladinskega dela bodisi razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, zato udeležbo toplo priporočamo vsem, ki jih vključevanje v program E+ MVA zanima. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program.

POMEMBNO: Izmed prijavljenih kandidatov za posamezno usposabljanje izberemo 1-4 udeležence, odvisno od aktivnosti. Izbranim udeležencem bo organizator kril stroške nastanitve, prehrane in programa, MOVIT pa potne stroške v višini 90 % dejanskih stroškov v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. V primeru, da aktivnost poteka v Sloveniji, potnih stroškov udeležencem ne povračamo. Pred prijavo si oglejte tudi rubriko "Kaj moram vedeti pred prijavo na usposabljanja?".

VPRAŠALNIK PRED USPOSABLJANJEM IN POROČILO PO USPOSABLJANJU: Vsi udeleženci izobraževanj in usposabljanj, podprti s strani nacionalne agencije, ste dolžni pred odhodom izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", po vrnitvi pa "Vsebinsko poročilo po aktivnosti". S tem bomo lahko še povečali kakovost razpisanih usposabljanj, zbrali povratne informacije in smiselno izbrali kandidate za posamezna usposabljanja. 

SEZNAM AKTUALNIH USPOSABLJANJ IN SEMINARJEV

Izpostavljeno: International seminar on cross-sectorial cooperation in the field of inclusion “Key to inclusion”, 19. - 22. 4. 2017, Slovenija

Seminar, namenjen različnim deležnikom, ki se ukvarjajo s socialnim vključevanjem. Na seminarju bodo predstavljene dobre prakse iz lokalnega in nacionalnega nivoja, ki lahko pripomorejo k bolj aktivnemu medsektorskemu povezovanju in posledično boljšem socialnem vključevanjem. Seminar je namenjen predstavnikom mladinskega sektorja, predstavnikom izobraževalnega sektorja, občinskim predstavnikom, socialnim delavcem in vsem, ki čutijo socialno vključevanje kot del svojega poslanstva. 

Več informacij in prijavnica

Rok za prijavo je 1. marec 2017! 

Communication in action: communicational strategies and resources for Erasmus Plus projects, 22. - 27. april 2017, Španija

Trening socialne komunikacije je namenjeno razvoju in diseminaciji dobrih praks na področju komunikacijskih strategij v Erasmus+ projektih. Trening bo ponudil uvid kako prepoznati in uporabiti strategije kot vir in referenco za nadaljnje projekte. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 26. februar! 

Project Lab. How to design your project in Erasmus+: Youth in Action, 10. april - 12. april 2017, Hrvaška

Imaš idejo, ko jo želiš prijaviti v program Erasmus+: Mladi v akciji? Prepričaj se, ali tvoja ideja res spada v ta program! Pridruži se skoraj 30 udeležencem iz Avstrije, Hrvaške, Nemčije in Slovenije, ki bodo na mednarodnem usposabljanju Project Lab. How to design projects within Erasmus+: Youth in Action Programme krepili kompetence za kakovostnejše načrtovanje projektov, ter se naučili razvijati projektne ideje ob podpori trenerjev, izkušenih prijaviteljev in predstavnikov nacionalnih agencij, ki bodo pojasnili ozadje namena in ciljev programa in meril za dodelitev dotacije.

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 28. februar 2017! 

International seminar on cross-sectorial cooperation in the field of inclusion “Key to inclusion”, 19.-22. 4. 2017, Slovenija

Seminar, namenjen predstavnikom različnih sektorjev, ki medsektorsko delajo z mladimi z manj priložnostmi. Na seminarju se bodo delile dobre prakse, omogočen pa bo tudi prostor za izmenjavo izkušenj in modelov medsektorskega sodelovanja.  

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 1.marec 2017!

APPETISER- An introduction on how to use the »Erasmus+ Youth in action« Programme for international youth work, 16.-20. maj 2017, Češka

Usposabljanje namenjeno mladinskim delavcem, ki se želijo spoznati z mednarodnim mladinskim delom in na tem področju še nimajo izkušenj. Na usposabljanju boste spoznali osnove mednarodnega mladinskega dela, zakaj mlade vključevati v mednarodno mladinsko delo, kako lahko program Erasmus+: Mladi v akciji pomaga k uresničevanju idej mladih in kako lokalna skupnost dobi dodano vrednost z mednarodno dimenzijo.

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 19. marec 2017!

TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility, 15-21. maj 2017, Romunija

TICTAC je usposabljanje za začetnike v mednarodnem mladinskem delu. Udeleženci spoznajo osnove dobrega načrtovanja in implementacije projektov, hkrati pa imajo možnost spoznavanja in sklepanja novih partnerstev. Usposabljanje priporočamo vsem, ki si želijo prijavljati projekte, tako prostovoljcem, kot profesionalnim mladinskim delavcem, ki še nimajo mednarodnih izkušenj.

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 19. marec 2017!

iNFLuence+ : To make an influence supporting life skills with non-formal learning training course, 13. - 18. maj 2017, Turčija

Si želite razvoja kot mladinski delavec, uporabiti nova orodja in metode za opolnomočenje mladih? Trening namenjen raziskovanju različnih poti za pozitiven vpliv na mlade s pomočjo metod neformalnega učenja. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 23. marec 2017!

"ONE 2 ONE" supporting learning face-to-face Training course, 28. maj - 3. junij 2017, Madžarska

Ste se kdaj počutili zmedene v vlogi, ki jo opravljate pri delu z mladimi? Vas vidijo kot coach-a? Mentorja? Tutorja? Lahko delate s skupinami, težje pa s posamezniki? Ste se znašli v tetraleemi? Da? Potem je ta trening za vas. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 24. marec!

TOF – Training of facilitators of E+: Youth, 15. - 23. maj 2017, Španija

Gre za drugo edicijo treninga, ki uporablja metode neformalnega izobraževanja in sledi okviru, kakšna naj bi bila fasilitacija posameznih aktivnosti. Glavni namen je dvigniti raven fasilitacije, še posebej v okviru projektov Erasmus +: Mladi v akciji. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 26. marec! 

Massive Open on-line Course (MOOC): Communication in action, 22. - 26. maj 2017, online

MOOC na temo komunikacij rezultatov in dobrih praks projektov Erasmus+: Mladi v akciji. Namen je, da prijavitelji znajo uporabiti in prepoznati rezultate ter jih ustrezno komunicirati z javnostjo. Trening deluje online in vam bo vsak dan vzel 1 uro učenja v dopoldanskem času. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 7. maj 2017! 

KAJ MORAM VEDETI PRED PRIJAVO NA USPOSABLJANJA?

Kakšen je prijavni postopek in kako poteka izbor udeležencev?

Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. O izboru so kandidati obveščeni preko elektronskega naslova, navedenega v prijavnici. Pred prijavo nujno preberite Splošne pogoje sodelovanja na aktivnostih (verzija z dne 13. 8. 2014).

Kakšni so finančni pogoji sodelovanja?

Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa (če aktivnost v tujini) slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih, glej prejšnji odstavek). Če aktivnost poteka v Sloveniji, krijejo udeleženci stroške prevoza do kraja aktivnosti in nazaj sami.

Kakšne so obveznosti udeležencev pred odhodom na aktivnost? 
Pred odhodom na aktivnost morajo udeleženci izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", v katerem razmislijo o svojih učnih ciljih. 

Kakšne so obveznosti udeležencev po vrnitvi z aktivnosti?

Po vrnitvi z usposabljanja morajo udeleženci nacionalni agenciji posredovati "Vsebinsko poročilo po aktivnosti" ter (v primeru, da aktivnosti poteka v tujini) tudi Finančno poročilo, ki sta podlaga za povrnitev stroškov poti. Od udeležencev se tudi pričakuje, da bodo pridobljeno znanje po prihodu nazaj uporabili v skladu s samim namenom usposabljanja in motivacijo, ki so jo opredelili v prijavnem obrazcu na aktivnost, saj so sredstva programa namenjena razvoju mladinskega sektorja in mladinskega dela pri nas, spodbujanju prijav v program ter dvigovanju kakovosti prijavljenih projektov.

Vabimo vas torej k ogledu aktualnih usposabljanj in seminarjev ter - v kolikor menite, da ustrezate profilu udeležencev v okviru posameznega razpisa in ste motivirani za vključitev v program ali izboljšanje kakovosti svojih projektov (s čimer si povečate možnosti za sprejem projekta v program) - tudi k prijavi!

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na telefonski številki 01 430 47 47 ali e-poštnem naslovu info@mva.si.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih