Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCEvropski teden mladih

Izobraževanja za prijavitelje in upravičence

Na tej podstrani sproti objavljamo različna mednarodna usposabljanja, seminarje in konference, ki jih bodisi soorganiziramo v sodelovanju z nacionalnimi agencijami iz drugih držav bodisi nanje samo pošljemo udeležence iz Slovenije. Usposabljanja so namenjena bodisi spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij na področju mladinskega dela bodisi razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, zato udeležbo toplo priporočamo vsem, ki jih vključevanje v program E+ MVA zanima. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program.

POMEMBNO: Izmed prijavljenih kandidatov za posamezno usposabljanje izberemo 1-4 udeležence, odvisno od aktivnosti. Izbranim udeležencem bo organizator kril stroške nastanitve, prehrane in programa, MOVIT pa potne stroške v višini 90 % dejanskih stroškov v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. V primeru, da aktivnost poteka v Sloveniji, potnih stroškov udeležencem ne povračamo. Pred prijavo si oglejte tudi rubriko "Kaj moram vedeti pred prijavo na usposabljanja?".

VPRAŠALNIK PRED USPOSABLJANJEM IN POROČILO PO USPOSABLJANJU: Vsi udeleženci izobraževanj in usposabljanj, podprti s strani nacionalne agencije, ste dolžni pred odhodom izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", po vrnitvi pa "Vsebinsko poročilo po aktivnosti". S tem bomo lahko še povečali kakovost razpisanih usposabljanj, zbrali povratne informacije in smiselno izbrali kandidate za posamezna usposabljanja. 

SEZNAM AKTUALNIH USPOSABLJANJ IN SEMINARJEV

Let's coordinate! - Training course for EVS organisations, 9.-14. Maj 2017, Petrčani, Hrvaška

Usposabljanje za izkušene in za bolj izkušene organizacije, ki se ukvarjajo z Evropsko prostovoljsko službo (EVS). Trening bo opolnomočil organizacije za koordinacijo projektov Evropske prostovoljne službe in prinesel večjo kvaliteto v izvajanje bodočih EVS projektov.

Več informacij in prijavnico najdete v razpisu.

Rok za prijavo je 31. marec 2017!

FIT - Facilitating Inclusive Trainings, 5. - 10. Junij, Španija

Si trener/fasilitator ali koordinator učnih aktivnosti? Iščeš nove ideje kako izboljšati svoje veščine v vodenju aktivnosti? Se ti zdi socialno vključevanje pomembno? Potem je ta aktivnost zate. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 7.april! 

Values education through sport PBA, 31. maj - 5. junij, Španija

Šport ima možnost doprinosa univerzalnega okvira za učenje vrednost in pridonosa razvoju kompetenc pri mladih. Skozi aktivnost grajenja partnerstev bo šport izpostavljen kot orodje za delo z mladimi. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok prijave je 6. april 2017!

Get up, Stand up! A training course on democracy and active citizenship in the field of youth work, 19. - 24. maj 2017, Nemčija

The Get Up, Stand Up! usposabljanje raziskuje kompleksnost demokracije in aktivnega državljanstva v mladinskem delu. Cilj je tranformirati razmislek v akcijo za večje vključevanje mladih v aktivno participacijo. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 9.april!

Passion for learning - Training Course on how to support young people better in their learning process, 25. - 31. maj 2017, Latvia

Ste pripravljeni za potovanje v učenje? Na usposabljanju boste raziskovali motivacijo učenja in iskali poti, kako dvigniti motivacijo za učenje pri mladih. Namenjeno je dvigu kvalitete vašega vsakdanjega mladinskega dela.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 16. april!

Massive Open on-line Course (MOOC): Communication in action, 22. - 26. maj 2017, online

MOOC na temo komunikacij rezultatov in dobrih praks projektov Erasmus+: Mladi v akciji. Namen je, da prijavitelji znajo uporabiti in prepoznati rezultate ter jih ustrezno komunicirati z javnostjo. Trening deluje online in vam bo vsak dan vzel 1 uro učenja v dopoldanskem času. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 7. maj 2017! 

KAJ MORAM VEDETI PRED PRIJAVO NA USPOSABLJANJA?

Kakšen je prijavni postopek in kako poteka izbor udeležencev?

Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. O izboru so kandidati obveščeni preko elektronskega naslova, navedenega v prijavnici. Pred prijavo nujno preberite Splošne pogoje sodelovanja na aktivnostih (verzija z dne 13. 8. 2014).

Kakšni so finančni pogoji sodelovanja?

Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa (če aktivnost v tujini) slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih, glej prejšnji odstavek). Če aktivnost poteka v Sloveniji, krijejo udeleženci stroške prevoza do kraja aktivnosti in nazaj sami.

Kakšne so obveznosti udeležencev pred odhodom na aktivnost? 
Pred odhodom na aktivnost morajo udeleženci izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", v katerem razmislijo o svojih učnih ciljih. 

Kakšne so obveznosti udeležencev po vrnitvi z aktivnosti?

Po vrnitvi z usposabljanja morajo udeleženci nacionalni agenciji posredovati "Vsebinsko poročilo po aktivnosti" ter (v primeru, da aktivnosti poteka v tujini) tudi Finančno poročilo, ki sta podlaga za povrnitev stroškov poti. Od udeležencev se tudi pričakuje, da bodo pridobljeno znanje po prihodu nazaj uporabili v skladu s samim namenom usposabljanja in motivacijo, ki so jo opredelili v prijavnem obrazcu na aktivnost, saj so sredstva programa namenjena razvoju mladinskega sektorja in mladinskega dela pri nas, spodbujanju prijav v program ter dvigovanju kakovosti prijavljenih projektov.

Vabimo vas torej k ogledu aktualnih usposabljanj in seminarjev ter - v kolikor menite, da ustrezate profilu udeležencev v okviru posameznega razpisa in ste motivirani za vključitev v program ali izboljšanje kakovosti svojih projektov (s čimer si povečate možnosti za sprejem projekta v program) - tudi k prijavi!

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na telefonski številki 01 430 47 47 ali e-poštnem naslovu info@mva.si.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih