Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Izobraževanja za prijavitelje in upravičence

Na tej podstrani sproti objavljamo različna mednarodna usposabljanja, seminarje in konference, ki jih bodisi soorganiziramo v sodelovanju z nacionalnimi agencijami iz drugih držav bodisi nanje samo pošljemo udeležence iz Slovenije. Usposabljanja so namenjena bodisi spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij na področju mladinskega dela bodisi razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, zato udeležbo toplo priporočamo vsem, ki jih vključevanje v program E+ MVA zanima. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program.

POMEMBNO: Izmed prijavljenih kandidatov za posamezno usposabljanje izberemo 1-4 udeležence, odvisno od aktivnosti. Izbranim udeležencem bo organizator kril stroške nastanitve, prehrane in programa, MOVIT pa potne stroške v višini 90 % dejanskih stroškov v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. V primeru, da aktivnost poteka v Sloveniji, potnih stroškov udeležencem ne povračamo. Pred prijavo si oglejte tudi rubriko "Kaj moram vedeti pred prijavo na usposabljanja?".

VPRAŠALNIK PRED USPOSABLJANJEM IN POROČILO PO USPOSABLJANJU: Vsi udeleženci izobraževanj in usposabljanj, podprti s strani nacionalne agencije, ste dolžni pred odhodom izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", po vrnitvi pa "Vsebinsko poročilo po aktivnosti". S tem bomo lahko še povečali kakovost razpisanih usposabljanj, zbrali povratne informacije in smiselno izbrali kandidate za posamezna usposabljanja. 

SEZNAM AKTUALNIH USPOSABLJANJ IN SEMINARJEV

Democracy, youth and sport, 25. - 28. junij, Malta

2 dnevni seminar, ki se bo fokusiral na medsektorsko sodelovanje za aktivno participacijo in aktivacijo mladih v civilnem in demokratičnem življenju skozi šport. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.  

Rok za prijavo je 28. maj 2017!

OPEN ACCESS II, 23. - 27. september 2017, Francija

Aktivnost za grajenje partnerstev za mladinske delavce na področju vključevanja mladih s fizičnimi in mentalnimi ovirami v program Erasmus +: Mladi v akciji. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 31. maj 2017!

Step into Strategic Partnerships, 9. - 15. oktober 2017, Nemčija

Osnovni trening, ki podpira prve korake za potencialne prijavitelje v srednja in velika strateška partnerstva, ki prinašajo inovacije v mladinski sektor. 

Več informaciji in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 30. junij 2017! 

TOOL FAIR XII - Waves of Innovation 6.-19. november 2017, Bolgarija

Sejem metod in orodij za delo z mladimi, ki bo delilo dobre prakse pri delu z mladimi z manj priložnostmi. Priložnost, da spoznate nove načine dela z mladimi, da delite svoje dobre prakse in da v svoje delo vneste nekaj svežine. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z mladimi z manj priložnostmi.

Več informacij in prijavnica v razpisu.  

Rok za prijavo je 17. julij 2017!

Dealing with Refugees: from challenges to opportunities, 23. - 26. 10. 2017, Jordanija

Konferenca bo združila predstavnike nevladnih organizacij in organizacij mladinskega dela iz programskih držav in iz Jordanije, da bi analizirala situacijo beguncev s stališča Jordanskih izkušenj in poiskala pozitivne modele za vključevanje. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 7.avgust 2017! 

TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activity under Erasmus + YiA, 22.-28. oktober 2017, Bolgarija

Usposabljanje je namenjeno prostovoljnim in profesionalnim mladinskim delavcem, ki so zainteresirani za uporabo mednarodnega sodelovanja kot orodja za lokalne razvojne strategije. Njegov namen je vzpodbujanje kvalitete pri načrtovanju projektov Erasmus+: Mladi v akciji.

Več informacij in prijavnico najdete v razpisu.

Rok za prijavo je 3. september 2017!

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges, 9. - 13. oktober, Norveška

Namen Bi Tri Multi aktivnosti je ponuditi učno izkušnjo aktivnim v mladinskim delu, ki bi svoje lokalno delo lahko nadgradili v mednarodno. Namenjen je predvsem začetnikom v mladiskem delu, ki si želijo začeti z mladinskimi izmenjavami. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 3. september 2017

SOHO - European Training Course for EVS Support People, 17.-21. oktober 2017, Švedska

SOHO je namenjen dvigu kvalitete EVS projektov skozi ključne kompetence podpornih oseb. Udeležence opremi z najnovejšimi informacijami o priložnostih, ki jih ponuja Erasmus+: Mladi v akciji.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 4. september 2017

KAJ MORAM VEDETI PRED PRIJAVO NA USPOSABLJANJA?

Kakšen je prijavni postopek in kako poteka izbor udeležencev?

Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. O izboru so kandidati obveščeni preko elektronskega naslova, navedenega v prijavnici. Pred prijavo nujno preberite Splošne pogoje sodelovanja na aktivnostih (verzija z dne 13. 8. 2014).

Kakšni so finančni pogoji sodelovanja?

Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa (če aktivnost v tujini) slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih, glej prejšnji odstavek). Če aktivnost poteka v Sloveniji, krijejo udeleženci stroške prevoza do kraja aktivnosti in nazaj sami.

Kakšne so obveznosti udeležencev pred odhodom na aktivnost? 
Pred odhodom na aktivnost morajo udeleženci izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", v katerem razmislijo o svojih učnih ciljih. 

Kakšne so obveznosti udeležencev po vrnitvi z aktivnosti?

Po vrnitvi z usposabljanja morajo udeleženci nacionalni agenciji posredovati "Vsebinsko poročilo po aktivnosti" ter (v primeru, da aktivnosti poteka v tujini) tudi Finančno poročilo, ki sta podlaga za povrnitev stroškov poti. Od udeležencev se tudi pričakuje, da bodo pridobljeno znanje po prihodu nazaj uporabili v skladu s samim namenom usposabljanja in motivacijo, ki so jo opredelili v prijavnem obrazcu na aktivnost, saj so sredstva programa namenjena razvoju mladinskega sektorja in mladinskega dela pri nas, spodbujanju prijav v program ter dvigovanju kakovosti prijavljenih projektov.

Vabimo vas torej k ogledu aktualnih usposabljanj in seminarjev ter - v kolikor menite, da ustrezate profilu udeležencev v okviru posameznega razpisa in ste motivirani za vključitev v program ali izboljšanje kakovosti svojih projektov (s čimer si povečate možnosti za sprejem projekta v program) - tudi k prijavi!

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na telefonski številki 01 430 47 47 ali e-poštnem naslovu info@mva.si.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih