Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Izobraževanja za prijavitelje in upravičence

Na tej podstrani sproti objavljamo različna mednarodna usposabljanja, seminarje in konference, ki jih bodisi soorganiziramo v sodelovanju z nacionalnimi agencijami iz drugih držav bodisi nanje samo pošljemo udeležence iz Slovenije. Usposabljanja so namenjena bodisi spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij na področju mladinskega dela bodisi razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, zato udeležbo toplo priporočamo vsem, ki jih vključevanje v program E+ MVA zanima. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program.

POMEMBNO: Izmed prijavljenih kandidatov za posamezno usposabljanje izberemo 1-4 udeležence, odvisno od aktivnosti. Izbranim udeležencem bo organizator kril stroške nastanitve, prehrane in programa, MOVIT pa potne stroške v višini 90 % dejanskih stroškov v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. V primeru, da aktivnost poteka v Sloveniji, potnih stroškov udeležencem ne povračamo. Pred prijavo si oglejte tudi rubriko "Kaj moram vedeti pred prijavo na usposabljanja?".

VPRAŠALNIK PRED USPOSABLJANJEM IN POROČILO PO USPOSABLJANJU: Vsi udeleženci izobraževanj in usposabljanj, podprti s strani nacionalne agencije, ste dolžni pred odhodom izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", po vrnitvi pa "Vsebinsko poročilo po aktivnosti". S tem bomo lahko še povečali kakovost razpisanih usposabljanj, zbrali povratne informacije in smiselno izbrali kandidate za posamezna usposabljanja. 

SEZNAM AKTUALNIH USPOSABLJANJ IN SEMINARJEV

The Power of Non Formal Education, 23. - 28. Januar 2018, Torino, Italija

Namen usposabljanja The Power of Non Formal Education je izboljšati učinek Neformalnega izobraževanja, principov in metod, ki opolnomočijo mlade kot akterje družbe (iz lokalnega na Evropski nivo). Hkrati pa poskuša vzpostaviti sinergije med različnimi izobraževalnimi metodami, pristopi in refleksijami. Namenjen je mladinskim delavcem, mladinskim voditeljem in ostalim akterjem mladinskega dela. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 25. november 2017! 

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges, 20. - 24. februar, Irska

Namen Bi Tri Multi aktivnosti je ponuditi učno izkušnjo aktivnim v mladinskim delu, ki bi svoje lokalno delo lahko nadgradili v mednarodno. Namenjen je predvsem začetnikom v mladinskem delu, ki si želijo začeti z mladinskimi izmenjavami. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 1. december 2017

Star of Europe, 13. - 17. februar 2018, Kayseri, Turčija

Star of Europe trening naslavlja vse faze mladinske izmenjave. Korak za korakom vas pelje na potovanje skozi mladinsko participacijo in partnerstva, z uporabo vizualne igre, ki temelji na stari finski igri poimenovani "Star of Africa". 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 3. december 2017!

Strategies for Digital Youth Work, 12. - 16. februar 2018, Finska

Namen usposabljanja je raziskati digitalizacijo kot del družbenih sprememb in kaj to prinaša mladinskemu deli in mladim. Usposabljanje bo ponudilo prostor za raziskovanje dobrih praks, konkretnih orodij, ki se lahko pri delu z mladimi uporabljajo in ponudilo prostor za razpravo o digitalnem mladinskem delu. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 3. december 2018! 

Study visit: Integration of Young Refugees, 20. - 24. februar 2018, Nizozemska

Študijski obisk je namenjen mladinskim delavcem, ki delajo z mladimi migranti in prosilci za azil. Namenjen je izmenjavi dobrih praks in razvoju konkretnih idej za implementacijo na lokalni ravni. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 23. december 2017! 

European youth event, 1. - 2. junij 2018, Strassbourg, Francija

European youth event je unikatna priložnost, da so glasovi mladih slišani v evropskem parlamentu. Namen dogodka je, da mladi pridejo do novih idej za prihodnost Evrope, sodelujejo v dialogu s političnimi odločevalci in se pridružijo več kot 8000 mladim iz vse Evrope. 

Več informacij in prijavnica v razpisu. Glede prijave na dogodek se obrnite na Mladinski svet Slovenije.

Rok za prijavo je 31. december 2017!

The art of dialogue, 24. - 28. marec 2018, Avstrija

Namen treninga je podpreti udeležence, da dobijo boljši vpogled v uporabna analitična orodja, k jih lahko uporabijo pri analizah v svojih lokalnih, regionalnih ali nacionalnih realnostih. Fokus je na mladinski participaciji v okviru strukturiranega dialoga.  

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 28. februar 2018! 

COMETS – Understanding and facilitating individual and group learning processes, 2. - 8. maja 2018, Dunaj, Avstrija

COMETS poteka pod okriljem podpornega centra Salto training and cooperation. Trening za trenerje je tokrat namenjen tematiki razumevanja in fasilitiranja individualnih in skupinskih učnih procesov. Temelj treninga je Evropski kompetenčni okvir za trenerje na področju mednarodnega mladinskega dela.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 1. februar 2018! 

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges, 20. - 24. april, Nemčija

Namen Bi Tri Multi aktivnosti je ponuditi učno izkušnjo aktivnim v mladinskim delu, ki bi svoje lokalno delo lahko nadgradili v mednarodno. Namenjen je predvsem začetnikom v mladinskem delu, ki si želijo začeti z mladinskimi izmenjavami. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 25. februar 2018

KAJ MORAM VEDETI PRED PRIJAVO NA USPOSABLJANJA?

Kakšen je prijavni postopek in kako poteka izbor udeležencev?

Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. O izboru so kandidati obveščeni preko elektronskega naslova, navedenega v prijavnici. Pred prijavo nujno preberite Splošne pogoje sodelovanja na aktivnostih (verzija z dne 13. 8. 2014).

Kakšni so finančni pogoji sodelovanja?

Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa (če aktivnost v tujini) slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih, glej prejšnji odstavek). Če aktivnost poteka v Sloveniji, krijejo udeleženci stroške prevoza do kraja aktivnosti in nazaj sami.

Kakšne so obveznosti udeležencev pred odhodom na aktivnost? 
Pred odhodom na aktivnost morajo udeleženci izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", v katerem razmislijo o svojih učnih ciljih. 

Kakšne so obveznosti udeležencev po vrnitvi z aktivnosti?

Po vrnitvi z usposabljanja morajo udeleženci nacionalni agenciji posredovati "Vsebinsko poročilo po aktivnosti" ter (v primeru, da aktivnosti poteka v tujini) tudi Finančno poročilo, ki sta podlaga za povrnitev stroškov poti. Od udeležencev se tudi pričakuje, da bodo pridobljeno znanje po prihodu nazaj uporabili v skladu s samim namenom usposabljanja in motivacijo, ki so jo opredelili v prijavnem obrazcu na aktivnost, saj so sredstva programa namenjena razvoju mladinskega sektorja in mladinskega dela pri nas, spodbujanju prijav v program ter dvigovanju kakovosti prijavljenih projektov.

Vabimo vas torej k ogledu aktualnih usposabljanj in seminarjev ter - v kolikor menite, da ustrezate profilu udeležencev v okviru posameznega razpisa in ste motivirani za vključitev v program ali izboljšanje kakovosti svojih projektov (s čimer si povečate možnosti za sprejem projekta v program) - tudi k prijavi!

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na telefonski številki 01 430 47 47 ali e-poštnem naslovu info@mva.si.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih