Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCEvropska solidarnostna enota

Izobraževanja za prijavitelje in upravičence

Na tej podstrani sproti objavljamo različna mednarodna usposabljanja, seminarje in konference, ki jih bodisi soorganiziramo v sodelovanju z nacionalnimi agencijami iz drugih držav bodisi nanje samo pošljemo udeležence iz Slovenije. Usposabljanja so namenjena bodisi spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij na področju mladinskega dela bodisi razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, zato udeležbo toplo priporočamo vsem, ki jih vključevanje v program E+ MVA zanima. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program.


Kakšen je prijavni postopek in kako poteka izbor udeležencev?

Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. O izboru so kandidati obveščeni preko elektronskega naslova, navedenega v prijavnici. Pred prijavo nujno preberite Splošne pogoje sodelovanja na aktivnostih (verzija z dne 15. 11. 2017).

Kakšni so finančni pogoji sodelovanja?

Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa (če aktivnost v tujini) slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih). Če aktivnost poteka v Sloveniji, krijejo udeleženci stroške prevoza do kraja aktivnosti in nazaj sami.

Kakšne so obveznosti udeležencev pred odhodom na aktivnost? 
Pred odhodom na aktivnost morajo udeleženci izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", v katerem razmislijo o svojih učnih ciljih. 

Kakšne so obveznosti udeležencev po vrnitvi z aktivnosti? Po vrnitvi z usposabljanja morajo udeleženci nacionalni agenciji posredovati "Vsebinsko poročilo po aktivnosti" ter (v primeru, da aktivnosti poteka v tujini) tudi Finančno poročilo, ki sta podlaga za povrnitev stroškov poti. Od udeležencev se tudi pričakuje, da bodo pridobljeno znanje po prihodu nazaj uporabili v skladu s samim namenom usposabljanja in motivacijo, ki so jo opredelili v prijavnem obrazcu na aktivnost, saj so sredstva programa namenjena razvoju mladinskega sektorja in mladinskega dela pri nas, spodbujanju prijav v program ter dvigovanju kakovosti prijavljenih projektov. Udeleženci se moralo udeležiti tudi srečanja udeležencev pošiljajočih aktivnosti, ki bo potekalo 29. 11. 2018. (lokacija bo znana naknadno). 

Vabimo vas torej k ogledu aktualnih usposabljanj in seminarjev ter - v kolikor menite, da ustrezate profilu udeležencev v okviru posameznega razpisa in ste motivirani za vključitev v program ali izboljšanje kakovosti svojih projektov (s čimer si povečate možnosti za sprejem projekta v program) - tudi k prijavi!

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na telefonski številki 01 430 47 47 ali e-poštnem naslovu info@mva.si.

SEZNAM AKTUALNIH USPOSABLJANJ IN SEMINARJEV

Eye Opener – Greece, 4. - 9. september 2018, Grčija

EYEOpener ponuja mednarodno učno izkušnjo mladim in mladinskih delavcem, aktivnim v mladinskem delu in jim omogoča razvoj kompetenc za izpeljavo kakovostnih projektov znotraj programa Erasmus+: Mladi v akciji.

Več informaci in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 15. junij!

Mobility Taster for Inclusion Organisations - Ireland, 25. - 29. september 2018, Irska

Bi radi oblikovali projekte za mlade z manj priložnostmi? Še nimate izkušenj s programom Erasmus +: Mladi v akciji? Usposabljanje je namenjeno začetnikom, ki se ukvarjajo z mladimi z manj priložnostmi in bi radi v program začeli prijavljati projekte. Na usposabljanju boste spoznali konkretne primere projektov, ki so že bili izvedeni in dobili vse potrebne informacije za uspešno pripravo na prijavo. Pozor: dogodek poteka v nemškem jeziku. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 24. junij 2018!

APPETISER- An introduction on how to use the »Erasmus+ Youth in action« Programme for international youth work, 1.-5. oktober 2018, Nizozemska

Usposabljanje namenjeno mladinskim delavcem, ki se želijo spoznati z mednarodnim mladinskim delom in na tem področju še nimajo izkušenj. Na usposabljanju boste spoznali osnove mednarodnega mladinskega dela, zakaj mlade vključevati v mednarodno mladinsko delo, kako lahko program Erasmus+: Mladi v akciji pomaga k uresničevanju idej mladih in kako lokalna skupnost dobi dodano vrednost z mednarodno dimenzijo.

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 24. junij 2018!

Tool fair XIII - #PowerUp!, 12.-16. november 2018, Croatia

Sejem metod in orodij za delo z mladimi #PowerUP! bo ponudil stimulativno okolje za različne pristope in prakse za vse, ki delajo na področju opolnomočenja mladih s fokusom na človekovih pravicah, aktivni participaciji, medkulturnem dialogu, socialni vključenosti in duševnega zdravja.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 22. julij 2018!

Sports as a tool for education and inclusion, 24. - 29. september 2018, Španija

Šport igra zelo pomembno vlogo v naših skupnostih. Lahko je zelo močno orodje za izobraževanje in vključevanje, ko delamo z mladimi. Ta trening bo raziskoval različne možnosti športa kot metode za izobraževanje in vključevanje. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 31. julij 2018!

Y.E.A.H.! Youth Engagement into Activism, How to?, 4. - 10. oktober 2018, Bolgarija

V času socialnih ekonomskih kriz, evroskepticizma, populizma in naraščajočega nacionailzma je vloga mladinskih delavcev in izobraževalcev ves čas bolj kompleksna in pomembna. Usposabljanje bo namenjeno temu, da se vse te teme naslovi in izpostavi kako jih naslavljati v kontekstu mladinskega dela. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 19. avgust 2018!

TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activity under Erasmus + YiA, 3.-9. november 2018, Bolgarija

Usposabljanje je namenjeno prostovoljnim in profesionalnim mladinskim delavcem, ki so zainteresirani za uporabo mednarodnega sodelovanja kot orodja za lokalne razvojne strategije. Njegov namen je vzpodbujanje kvalitete pri načrtovanju projektov Erasmus+: Mladi v akciji.

Več informacij in prijavnico najdete v razpisu.

Rok za prijavo je 26. avgust 2018! 

Bridges for trainers 2018, 28.-30. november 2018, Praga

Bridges for trainers je dogodek, namenjen trenerjem, ki delujejo v mednarodnem mladinskem delu. V letu 2018 bo fokus usmerjen v debate o političnih iniciativah na področju mladine, vključno z EU Youth Strategy.

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 24. september 2018!Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih