Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Izobraževanja za prijavitelje in upravičence

Na tej podstrani sproti objavljamo različna mednarodna usposabljanja, seminarje in konference, ki jih bodisi soorganiziramo v sodelovanju z nacionalnimi agencijami iz drugih držav bodisi nanje samo pošljemo udeležence iz Slovenije. Usposabljanja so namenjena bodisi spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij na področju mladinskega dela bodisi razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, zato udeležbo toplo priporočamo vsem, ki jih vključevanje v program E+ MVA zanima. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program.

POMEMBNO: Izmed prijavljenih kandidatov za posamezno usposabljanje izberemo 1-4 udeležence, odvisno od aktivnosti. Izbranim udeležencem bo organizator kril stroške nastanitve, prehrane in programa, MOVIT pa potne stroške v višini 90 % dejanskih stroškov v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. V primeru, da aktivnost poteka v Sloveniji, potnih stroškov udeležencem ne povračamo. Pred prijavo si oglejte tudi rubriko "Kaj moram vedeti pred prijavo na usposabljanja?".

VPRAŠALNIK PRED USPOSABLJANJEM IN POROČILO PO USPOSABLJANJU: Vsi udeleženci izobraževanj in usposabljanj, podprti s strani nacionalne agencije, ste dolžni pred odhodom izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", po vrnitvi pa "Vsebinsko poročilo po aktivnosti". S tem bomo lahko še povečali kakovost razpisanih usposabljanj, zbrali povratne informacije in smiselno izbrali kandidate za posamezna usposabljanja. 

SEZNAM AKTUALNIH USPOSABLJANJ IN SEMINARJEV

IZPOSTAVLJENO: Kaboom – seminar o inovativnih praksah na področju komuniciranja, 4. – 8. 9. 2017, Ljubljana

Vsako leto se v Evropi odvije ogromno mednarodnih mladinskih projektov, ki spreminjajo življenja mladih in v okviru katerih je razvitih nešteto zanimivih aktivnosti, iz katerih se rodijo kakovostni rezultati, izkušnje in znanja. Po končanih projektih pa pogosto nekdo samo še zaključi dokumentacijo, rezultati in fotografije s projektov pa pristanejo v spodnjem predalu pisalne mize. 

Namen seminarja je ponuditi vpogled v nekatere najboljše primere komunikacijskih praks iz različnih mladinskih projektov in raziskati, kako lahko inovacije podprejo ustvarjanje dodane vrednosti v novih in obstoječih komunikacijskih praksah na področju mladine. 

Program dogodka bo sestavljen iz različnih prispevkov zunanjih govorcev na temo inoviranja in komunikacije, ki bodo objavljeni na Facebook strani dogodka: https://www.facebook.com/events/490675871271654.  

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 21. julij 2017! 

Dealing with Refugees: from challenges to opportunities, 23. - 26. 10. 2017, Jordanija

Konferenca bo združila predstavnike nevladnih organizacij in organizacij mladinskega dela iz programskih držav in iz Jordanije, da bi analizirala situacijo beguncev s stališča Jordanskih izkušenj in poiskala pozitivne modele za vključevanje. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 7.avgust 2017! 

All 4 Inclusion (Phase.1), 9. - 13. 10. 2017, Poljska

Usposabljanje se fokusira na opolnomočenje in vzpodbujanje mladinskih in socialnih delavcev, ki začenjajo vključujoče projekte z mešanimi skupinami mladih v programu Erasmus+. Cilj usposabljanja je narediti program E+ bolj vključujoč in dostopen za skupine mladih z manj priložnostmi. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 12. avgust 2017!

Seminar "Under the same roof - How to work cross-sectorally on inclusion", 25. -28. 10. 2017, Romunija

Seminar z različnimi deležniki, ki so povezani z medsektorskim sodelovanjem na področju mladih z manj priložnostmi. Še posebno se bo seminar fokusiral na mlade Rome, z namenom aktivne integracijo le teh v družbo. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 20.avgust 2017!

TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activity under Erasmus + YiA, 22.-28. oktober 2017, Bolgarija

Usposabljanje je namenjeno prostovoljnim in profesionalnim mladinskim delavcem, ki so zainteresirani za uporabo mednarodnega sodelovanja kot orodja za lokalne razvojne strategije. Njegov namen je vzpodbujanje kvalitete pri načrtovanju projektov Erasmus+: Mladi v akciji.

Več informacij in prijavnico najdete v razpisu.

Rok za prijavo je 3. september 2017!

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges, 9. - 13. oktober, Norveška

Namen Bi Tri Multi aktivnosti je ponuditi učno izkušnjo aktivnim v mladinskim delu, ki bi svoje lokalno delo lahko nadgradili v mednarodno. Namenjen je predvsem začetnikom v mladiskem delu, ki si želijo začeti z mladinskimi izmenjavami. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 3. september 2017

SOHO - European Training Course for EVS Support People, 17.-21. oktober 2017, Švedska

SOHO je namenjen dvigu kvalitete EVS projektov skozi ključne kompetence podpornih oseb. Udeležence opremi z najnovejšimi informacijami o priložnostih, ki jih ponuja Erasmus+: Mladi v akciji.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 4. september 2017

Project Lab. How to design your project in Erasmus+: Youth in Action, 16. - 19. 10. 2017, Laško

Imate konkretno idejo za projekt, ki bi jo radi razvili? Si želite samo izboljšanja kvalitete vaše prijave in nekaj strokovne podpore pri oblikovanju ideje? Potem je Project Lab prav za vas! Usposabljanje organiziramo z agencijami iz Hrvaške, Nemčije in Avstrije in je že več let uspešen format usposabljanja z veliko pozitivnimi učinki. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 10. september 2017! 

“Raise your voice for tomorrow’s Europe”, 13. - 17. 11. 2017, Slovenija

Forum bo združil različne deležnike na področju mladih, ki raziskujejo relevantne politike in prakse, ki so povezane z izobraževanjem za demokratično državljanstvo z Evropsko dimenzijo. Udeleženci bodo pridobili nov uvid v temo in razvili inspirativne odgovore. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 17. september 2017! 

KAJ MORAM VEDETI PRED PRIJAVO NA USPOSABLJANJA?

Kakšen je prijavni postopek in kako poteka izbor udeležencev?

Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. O izboru so kandidati obveščeni preko elektronskega naslova, navedenega v prijavnici. Pred prijavo nujno preberite Splošne pogoje sodelovanja na aktivnostih (verzija z dne 13. 8. 2014).

Kakšni so finančni pogoji sodelovanja?

Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa (če aktivnost v tujini) slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih, glej prejšnji odstavek). Če aktivnost poteka v Sloveniji, krijejo udeleženci stroške prevoza do kraja aktivnosti in nazaj sami.

Kakšne so obveznosti udeležencev pred odhodom na aktivnost? 
Pred odhodom na aktivnost morajo udeleženci izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", v katerem razmislijo o svojih učnih ciljih. 

Kakšne so obveznosti udeležencev po vrnitvi z aktivnosti?

Po vrnitvi z usposabljanja morajo udeleženci nacionalni agenciji posredovati "Vsebinsko poročilo po aktivnosti" ter (v primeru, da aktivnosti poteka v tujini) tudi Finančno poročilo, ki sta podlaga za povrnitev stroškov poti. Od udeležencev se tudi pričakuje, da bodo pridobljeno znanje po prihodu nazaj uporabili v skladu s samim namenom usposabljanja in motivacijo, ki so jo opredelili v prijavnem obrazcu na aktivnost, saj so sredstva programa namenjena razvoju mladinskega sektorja in mladinskega dela pri nas, spodbujanju prijav v program ter dvigovanju kakovosti prijavljenih projektov.

Vabimo vas torej k ogledu aktualnih usposabljanj in seminarjev ter - v kolikor menite, da ustrezate profilu udeležencev v okviru posameznega razpisa in ste motivirani za vključitev v program ali izboljšanje kakovosti svojih projektov (s čimer si povečate možnosti za sprejem projekta v program) - tudi k prijavi!

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na telefonski številki 01 430 47 47 ali e-poštnem naslovu info@mva.si.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih