Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Izobraževanja za prijavitelje in upravičence

Na tej podstrani sproti objavljamo različna mednarodna usposabljanja, seminarje in konference, ki jih bodisi soorganiziramo v sodelovanju z nacionalnimi agencijami iz drugih držav bodisi nanje samo pošljemo udeležence iz Slovenije. Usposabljanja so namenjena bodisi spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij na področju mladinskega dela bodisi razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, zato udeležbo toplo priporočamo vsem, ki jih vključevanje v program E+ MVA zanima. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program.

POMEMBNO: Izmed prijavljenih kandidatov za posamezno usposabljanje izberemo 1-4 udeležence, odvisno od aktivnosti. Izbranim udeležencem bo organizator kril stroške nastanitve, prehrane in programa, MOVIT pa potne stroške v višini 90 % dejanskih stroškov v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. V primeru, da aktivnost poteka v Sloveniji, potnih stroškov udeležencem ne povračamo. Pred prijavo si oglejte tudi rubriko "Kaj moram vedeti pred prijavo na usposabljanja?".

VPRAŠALNIK PRED USPOSABLJANJEM IN POROČILO PO USPOSABLJANJU: Vsi udeleženci izobraževanj in usposabljanj, podprti s strani nacionalne agencije, ste dolžni pred odhodom izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", po vrnitvi pa "Vsebinsko poročilo po aktivnosti". S tem bomo lahko še povečali kakovost razpisanih usposabljanj, zbrali povratne informacije in smiselno izbrali kandidate za posamezna usposabljanja. 

SEZNAM AKTUALNIH USPOSABLJANJ IN SEMINARJEV

Izpostavljeno: Ključ do vključenosti – prizadevanje za vključevanje mladih z depriviligiranih območij v program E+:MvA, 13. 10. 2017 (Ljubljana) in 6.- 10. 11. 2017 (Murska Sobota)

MOVIT, Nacionalna agencija programa E+: Mladi v akciji, v sklopu mednarodnega projekta na temo socialnega vključevanja, v katerega je vključenih 13 nacionalnih agencij, organizira projekt, osredotočen na mlade z depriviligiranih območij.

Cilj projekta je podpreti in omogočiti organizacijam, ki delujejo z mladimi ali za mlade s prikrajšanih območij, da se vključijo v program Erasmus+: Mladi v akciji. V sklopu projekta bodo tem organizacijam omogočeni izobraževanje, podpora pri iskanju ustreznih partnerjev iz tujine ter spremljanje in pomoč za razvoj kakovostnih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji za mlade.

Projekt bo sestavljen iz več faz:
1. Nacionalno srečanje in izobraževanje za organizacije z depriviligiranih območij, ki bo potekalo v petek, 13. 10. 2017, od 10:00 do 14:00 v prostorih MOVIT-a na Dunajski cesti 5 (13. nadstropje) v Ljubljani.

2. Mednarodno srečanje, namenjeno mreženju partnerjev, ki bo potekalo 2017 od 6. do 10. novembra  v Murski Soboti (na srečanje bodo poslane tiste organizacije, ki bodo imele interes in kapacitete za prijavo projekta v prihodnje).
 
3. Kontinuirano zagotavljanje podpore s strani izkušenih trenerjev za potrebe kakovostne priprave projektnih predlogov, implementacijo in evalvacijo.

Kaj lahko pričakujete na prvem nacionalnem srečanju?

• Predstavitev programa E+: Mladi v akciji
• Predstavitev prednostnih usmeritev programa
• Predstavitev podpore učnim učinkom
• Specifike dela v geografsko šibkih območjih

Prijave so možne do 28. septembra 2017 preko spletne prijavnice.

Več o projektu ...

Za dodatne informacije se lahko obrnete na info@mva.si ali 01-430-4747.

“Raise your voice for tomorrow’s Europe”, 13. - 17. 11. 2017, Slovenija

Forum bo združil različne deležnike na področju mladih, ki raziskujejo relevantne politike in prakse, ki so povezane z izobraževanjem za demokratično državljanstvo z Evropsko dimenzijo. Udeleženci bodo pridobili nov uvid v temo in razvili inspirativne odgovore. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 21. september 2017! 

Shaping European Youth Policies in theory and practice, 13.-15.11.2017, Hrvaška

Tretja edicija usposabljanja o kreiranju mladinskih politik, ki je sestavljena iz seminarja, vmesnih nacionalnih akcij in nadaljnje aktivnosti. Vloga seminarja je, da opolnomoči in navdihne akterje v mladinskem sektorju in druge deležnike, ki lahko vplivajo na oblikovanje mladinske politike v teoriji in praksi. Nacionalno delegacijo morajo sestavljati en predstavnik nacionalnih odločevalcev, en predstavnik nevladnih oz. mladinskih organizacij ali organizacij za mlade ter en predstavnik ostalih pomembnih deležnikov, kot naprimer raziskovalcev mladinskega dela, občinskih predstavnik zadolženih za delo z mladimi, mladinskih voditeljev, aktivistov in drugih.

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijave je 20. september 2017! 

Project Lab. How to design your project in Erasmus+: Youth in Action, 16. - 19. 10. 2017, Laško

Imate konkretno idejo za projekt, ki bi jo radi razvili? Si želite samo izboljšanja kvalitete vaše prijave in nekaj strokovne podpore pri oblikovanju ideje? Potem je Project Lab prav za vas! Usposabljanje organiziramo z agencijami iz Hrvaške, Nemčije in Avstrije in je že več let uspešen format usposabljanja z veliko pozitivnimi učinki. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 26. september 2017! 

Employability ambassadors, 11. - 17. november 2017, Španija

Ambasadorji zaposlovanja bo udeležence opremil z orodji, kako efektivno naslavljati zaposljivost njihovih ciljnih skupin. Udeleženci treninga bodo dobili informativne vire in orodja, s katerimi bodo lahko razvijali socialne kompetence svojih mladih. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 24. september 2017! 

Young people and extremism: Building resilience through youth empowerment, 20.-25. november 2017, United Kingdom

Študijski obisk, ki poteka v partnerstvu Salta Cultural diversity in Britanske nacionalne agencije se bo fokusiral na vlogo mladinskega dela in neformalnega izobraževanja h krepitvi odpornosti na negativne vplive radikalizacije in ekstremizma. Študijski obisk bo potekal v Belfastu in Birninghamu. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 28. september 2017! 

Graphic Harvesting Trainer Skills Workshop, 21. - 24. november 2017, Irska

Delavnica bo razširjala trenerske metodologije oblikovalskega razmišljanja (design thinking) in opremila trenerje z veščinami grafične fasilitacije in kreativnosti z namenom izboljšanja njihovih praks. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 29. september 2017! 

EuroPeers Training Course, 6. - 11. november 2017, Sarajevo

Usposabljanje, namenjeno tistim mladim, ki že imajo izkušnjo programa Erasmus+: Mladi v akciji. Pomaga jim, da samostojno delijo svoje zgodbe in s tem širijo pozitiven vtis ter inspirirajo svoje vrstnike za udeležbo na aktivnostih. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 30. september 2017! 

Mobility Taster for Inclusion Organisations, 20.- 24. november 2017, Nemčija

Bi radi oblikovali projekte za mlade z manj priložnostmi? Še nimate izkušenj s programom Erasmus +: Mladi v akciji? Usposabljanje je namenjeno začetnikom, ki se ukvarjajo z mladimi z manj priložnostmi in bi radi v program začeli prijavljati projekte. Na usposabljanju boste spoznali konkretne primere projektov, ki so že bili izvedeni in dobili vse potrebne informacije za uspešno pripravo na prijavo. Pozor: dogodek poteka v nemškem jeziku. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 1. oktober 2017! 

Conference Digital Youth Work, 27. - 30. november 2017, Avstrija

Konferenca bo združila mladinske delavce in druge deležnike mladinskega dela in ponudila prostor za vpogled v koncept digitalnega mladinskega dela iz različnih zornih kotov. Sestavljena bo iz prispevkov strokovnjakov iz področja digitalne tehnologije, obiskov na terenu, prostora za izmenjevanje praks in mreženje. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 5. oktober 2017!

Building from within: Paths to increase the participation of young migrants, 26. november - 2. december 2017, Portugalska

To usposabljanje bo omogočilo udeležencem krepitev kompetenc na področju dela z mladimi migrani in mladimi, ki imajo migrantsko ozadje. Predstavljene bodo metode in orodja s katerimi lahko uspešno targetirajo ciljno skupino. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 8. oktober 2017! 

TYE - Tools for youth exchanges, 11. - 17. december 2017, Madžarska

Mladinska izmenjava rabi vsebino. Za vsebino se skrivajo orodja. Trening omogoča raziskovanje orodji, ki so namenjena predvsem raziskovanju skupinske dinamike, medkulturnega učenja, vpletenosti mladih od načrtovanja do evalvacije izmenjave.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 29. oktober 2017! 

KAJ MORAM VEDETI PRED PRIJAVO NA USPOSABLJANJA?

Kakšen je prijavni postopek in kako poteka izbor udeležencev?

Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. O izboru so kandidati obveščeni preko elektronskega naslova, navedenega v prijavnici. Pred prijavo nujno preberite Splošne pogoje sodelovanja na aktivnostih (verzija z dne 13. 8. 2014).

Kakšni so finančni pogoji sodelovanja?

Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa (če aktivnost v tujini) slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih, glej prejšnji odstavek). Če aktivnost poteka v Sloveniji, krijejo udeleženci stroške prevoza do kraja aktivnosti in nazaj sami.

Kakšne so obveznosti udeležencev pred odhodom na aktivnost? 
Pred odhodom na aktivnost morajo udeleženci izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", v katerem razmislijo o svojih učnih ciljih. 

Kakšne so obveznosti udeležencev po vrnitvi z aktivnosti?

Po vrnitvi z usposabljanja morajo udeleženci nacionalni agenciji posredovati "Vsebinsko poročilo po aktivnosti" ter (v primeru, da aktivnosti poteka v tujini) tudi Finančno poročilo, ki sta podlaga za povrnitev stroškov poti. Od udeležencev se tudi pričakuje, da bodo pridobljeno znanje po prihodu nazaj uporabili v skladu s samim namenom usposabljanja in motivacijo, ki so jo opredelili v prijavnem obrazcu na aktivnost, saj so sredstva programa namenjena razvoju mladinskega sektorja in mladinskega dela pri nas, spodbujanju prijav v program ter dvigovanju kakovosti prijavljenih projektov.

Vabimo vas torej k ogledu aktualnih usposabljanj in seminarjev ter - v kolikor menite, da ustrezate profilu udeležencev v okviru posameznega razpisa in ste motivirani za vključitev v program ali izboljšanje kakovosti svojih projektov (s čimer si povečate možnosti za sprejem projekta v program) - tudi k prijavi!

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na telefonski številki 01 430 47 47 ali e-poštnem naslovu info@mva.si.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih