Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Izobraževanja za prijavitelje in upravičence

Na tej podstrani sproti objavljamo različna mednarodna usposabljanja, seminarje in konference, ki jih bodisi soorganiziramo v sodelovanju z nacionalnimi agencijami iz drugih držav bodisi nanje samo pošljemo udeležence iz Slovenije. Usposabljanja so namenjena bodisi spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij na področju mladinskega dela bodisi razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, zato udeležbo toplo priporočamo vsem, ki jih vključevanje v program E+ MVA zanima. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program.


Kakšen je prijavni postopek in kako poteka izbor udeležencev?

Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. O izboru so kandidati obveščeni preko elektronskega naslova, navedenega v prijavnici. Pred prijavo nujno preberite Splošne pogoje sodelovanja na aktivnostih (verzija z dne 15. 11. 2017).

Kakšni so finančni pogoji sodelovanja?

Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa (če aktivnost v tujini) slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih). Če aktivnost poteka v Sloveniji, krijejo udeleženci stroške prevoza do kraja aktivnosti in nazaj sami.

Kakšne so obveznosti udeležencev pred odhodom na aktivnost? 
Pred odhodom na aktivnost morajo udeleženci izpolniti "Vprašalnik pred odhodom", v katerem razmislijo o svojih učnih ciljih. 

Kakšne so obveznosti udeležencev po vrnitvi z aktivnosti? Po vrnitvi z usposabljanja morajo udeleženci nacionalni agenciji posredovati "Vsebinsko poročilo po aktivnosti" ter (v primeru, da aktivnosti poteka v tujini) tudi Finančno poročilo, ki sta podlaga za povrnitev stroškov poti. Od udeležencev se tudi pričakuje, da bodo pridobljeno znanje po prihodu nazaj uporabili v skladu s samim namenom usposabljanja in motivacijo, ki so jo opredelili v prijavnem obrazcu na aktivnost, saj so sredstva programa namenjena razvoju mladinskega sektorja in mladinskega dela pri nas, spodbujanju prijav v program ter dvigovanju kakovosti prijavljenih projektov.

Vabimo vas torej k ogledu aktualnih usposabljanj in seminarjev ter - v kolikor menite, da ustrezate profilu udeležencev v okviru posameznega razpisa in ste motivirani za vključitev v program ali izboljšanje kakovosti svojih projektov (s čimer si povečate možnosti za sprejem projekta v program) - tudi k prijavi!

Za morebitna dodatna vprašanja smo na voljo na telefonski številki 01 430 47 47 ali e-poštnem naslovu info@mva.si.

SEZNAM AKTUALNIH USPOSABLJANJ IN SEMINARJEV

Let’s Get It On! A Contact-Making Seminar for Youth Exchanges, 16. -20. april 2018, Irska

Aktivnost vzpostavljanja partnerstev namenjenega mladinskim izmenjavam, ki targetira organizacije, ki se ukvarjajo s socialnim vključevanjem. Glasba bo ključna metodolgija, ki se bo uporabljala v času seminarja, glavni namen pa je vzpostavljanje partnerstev za mladinske izmenjave.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 16. februar 2018!

Communication Matters TC III, 22. - 28. april 2018, Madžarska

Že veste kako zaiskriti iskrico za zunanji svet, ki ne razume točno, kaj počnete? Veste, kako to predstaviti na zanimiv in ustvarjalen način? Znate zapisati nekaj smiselnega v razdelek o razširjanju in uporabi rezultatov? 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 18.februar 2018!

TYE - Tools for Youth Exchanges, 9. - 15. april 2018, Mollina, Španija

Tools for youth exchange oz. "Orodja za mladinske izmenjave" je trening, ki omogoča udeležencem raziskovanje orodij, ki so ključna za vsako mladinsko izmenjavo - skupinski proces, medkulturno učenje, vključevanje mladih in še več od tega. Potopite se v raziskovanje učinkovitih orodij, ki jih lahko uporabite pri mladinskih izmenjavah in poskrbite, da bodo še bolj kakovostne. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 25. februar 2018!

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges, 20. - 24. april, Nemčija

Namen Bi Tri Multi aktivnosti je ponuditi učno izkušnjo aktivnim v mladinskim delu, ki bi svoje lokalno delo lahko nadgradili v mednarodno. Namenjen je predvsem začetnikom v mladinskem delu, ki si želijo začeti z mladinskimi izmenjavami. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 25. februar 2018

Quality Matters II. A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus + programme, 5. - 8. junij 2018, Poljska

Uspešna implementacija mobilnosti je odvisna od različnih aspektov, kot naprimer upravljanja, mentoriranja, prepečevanja tveganj, vzpodbujanja udeležencev o učnem procesu in samozavedanju. S tem namenom, da bi se vsi ti aspekti upoštevali pri prijavi, poljska nacionalna agencija organizira usposablje Quality Matters. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 28. februar 2018!

The Incubator - less WORK for more IMPACT, 13. - 16. april 2018, Nizozemska

Usposabljanje je namenjeno podpori mladinskega sektorja, da identificira in razume, kako je lahko program Erasmus+: Mladi v akciji koristen za dosego družbenih sprememb in transformacije. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 28. februar 2018! 

Coaching in the training design - Trainer Skills Workshop (TSW), 22.-25. maj 2018, Talin, Estonija

To kratkoročno usposabljanje je namenjeno razvoju veščin, ki jih trenerji, ki že dlje časa delujejo v mladinskem sektorju uporabljajo pri svojih procesih mentoriranja in coachinga. Na usposabljanju bodo raziskovali področja mentoriranja in coachinga v kontektu priprave treningov in posameznih aktivnosti.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 1. marec 2018! 

ATOQ RO- Advanced Training on Quality in Romania, 16.-21. april 2018, Romunija

Namen treninga ATOQ je dvigniti kvaliteto mladinskih izmenjav. Namenjen je mladinskim voditeljem in mladinskim delavcem, ki so že izvedli mladinsko izmenjavo in bodo tako skupaj izpostavili izzive, s katerimi so se soočali in predlagali možne rešitve za doseganje boljše kakovosti naslednjih mladinskih izmenjav. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.  

Rok za prijavo je 12. marec 2018!

Mindset of youth workers in supporting learning through youth mobilities, 13. - 19. maj 2018, Nizozemska

5 dnevno usposabljanje bo vzpostavilo učno okolje za mladinske delavce, ki bodo lahko reflektirali svojo naravnanost, specifično s fokusom na učnem procesu. Kako je biti učenec in kako lahko podpiraš učenje mladih v mladinskem delu, ter podrobneje kako v mednarodnem mladinskem delu. 

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 30. marec 2018!

HUBsters, 13. - 19. maj 2018, Madžarska

HUBsters je usposabljajne za mladinske voditelje aktivne na lokalnem nivoju, ki želijo vzpostaviti mednarodne mreže in inciative za podporo participaciji mladih.

Več informacij in prijavnica v razpisu

Rok za prijavo je 2. april 2018!

The Power of Non Formal Education Western Balkan II, 29. maj - 3. junij 2018, Srbija

Namen usposabljanja The Power of Non Formal Education je izboljšati učinek Neformalnega izobraževanja, principov in metod, ki opolnomočijo mlade kot akterje družbe (iz lokalnega na Evropski nivo). Hkrati pa poskuša vzpostaviti sinergije med različnimi izobraževalnimi metodami, pristopi in refleksijami. Namenjen je mladinskim delavcem, mladinskim voditeljem in ostalim akterjem mladinskega dela. 

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 14. april 2018! 

APPETISER- An introduction on how to use the »Erasmus+ Youth in action« Programme for international youth work, 4.-8. junij 2018, Grčija

Usposabljanje namenjeno mladinskim delavcem, ki se želijo spoznati z mednarodnim mladinskim delom in na tem področju še nimajo izkušenj. Na usposabljanju boste spoznali osnove mednarodnega mladinskega dela, zakaj mlade vključevati v mednarodno mladinsko delo, kako lahko program Erasmus+: Mladi v akciji pomaga k uresničevanju idej mladih in kako lokalna skupnost dobi dodano vrednost z mednarodno dimenzijo.

Več informacij in prijavnica v razpisu.

Rok za prijavo je 15. april 2018!

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih