Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Akreditacija Erasmus na področju mladih

V okviru ključnega ukrepa 1 (KU1) znotraj programa Erasmus+: Mladina (v nadaljevanju program) lahko organizacije pridobijo akreditacijo Erasmus na področju mladih (v nadaljevanju akreditacije). Interaktivni zemljevid organizacij z akreditacijo v programu Erasmus+: Mladina je na voljo na tej povezavi.

POMEMBNO: Akreditacija ni pogoj za sodelovanje v programu.

Komu so namenjene akreditacije?
Akreditacije so namenjene tistim organizacijam, ki:

  • želijo vzpostaviti čezmejne oz. mednarodne izmenjave in sodelovanje,
  • načrtujejo redno izvajanje aktivnosti mednarodnih učnih mobilnosti mladih in osebja ter mednarodnih ali nacionalnih aktivnosti participacije mladih,
  • strateško načrtujejo povezovanje aktivnosti v KU1 s svojimi rednimi aktivnostmi.

Prednost pridobljene akreditacije
Pridobljena akreditacija omogoča poenostavljen dostop do možnosti financiranja za KU1 aktivnosti učne mobilnosti na področju mladine za čas veljavnosti akreditacije, to je do konca programa 2027. Organizacija z odobreno akreditacijo bo tako lahko zaprošala za sredstva v okviru posameznih vlog za t.i. akreditirane projekte, katerim bo namenjen en prijavni rok na leto. Prijavni obrazec je močno poenostavljen in bo hkrati omogočal fleksibilnost pri izvajanju aktivnosti. Pri tem je pomembno izpostaviti, da lahko na določanje višine sredstev za zaprošene akreditirane projekte vpliva tudi višina ocene same akreditacije.

V okviru odobrenih akreditiranih projektov bo organizacija lahko izvajala aktivnosti mladinskih izmenjav in mobilnosti mladinskih delavcev.
Organizacija s pridobljeno akreditacijo ne more prijavljati standardnih projektov KU1 (mladinskihh izmenjav in mobilnosti mladinskih delavcev), lahko pa v njih sodeluje kot partner.

Pridobivanje akreditacije
Za akreditacijo lahko zaprosijo organizacije, ki imajo vsaj dve leti izkušenj z izvajanjem aktivnosti na področju mladine. Prijavitelji morajo v akreditaciji opredeliti svoje dolgoročne cilje in načrt aktivnosti, ki jih nameravajo izvesti v posameznem letu v okviru programa, pričakovane koristi in pristop k vodenju projektov.

Vloga za akreditacijo Erasmus na področju mladina (KA150) za leto 2024 je že dostopna in je objavljena na platformi Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

Za pomoč pri pripravi vloge za akreditacije Erasmus na področju mladih v letu 2024 MOVIT organizira sledeče aktivnosti:

- pomožni vprašalnik za organizacije preden se lotijo vloge za akreditacija Erasmus na področju mladih,

- delavnica strateškega načrtovanja - datum bo objavljen kasneje.

- Z željo, da zainteresiranim organizacijam omogočimo kakovostnejšo pripravo svojih vlog in da ponudimo prostor za konkretnejša in kompleksnejša vprašanja, bomo organizirali poglobljeno svetovanje. Datumi bodo objavljeni po objavi prijavnega obrazca.


Povezave in dokumenti za trenutni razpis za akreditacije
Javna objava razpisa za zbiranje predlogov iz Uradnega lista EU
Erasmus+ Vodnik za prijavitelje
Vodnik za ocenjevalce za akreditacije Erasmus - vodnik za l. 2024 še ni na voljo.

Koristne povezave
Strateško načrtovanje v nevladnih organizacijah (Cepin, 2016)
Spletno usposabljanje Učinek+
Priročnik Učinek+
Priročnik Učenje+

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih