Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Predstavitve trenerjev

Aktivni člani bazena trenerjev Movit v letu 2024

V letu 2024 ima bazen trenerjev Movit 37 aktivnih članov. V nadaljevanju predstavljamo člane, njihove opise, področja, na katerih delujejo in vlogo, ki jo imajo v bazenu trenerjev Movit. Če bi tudi vi želeli sodelovati s katerim izmed članov, nam pošljite sporočilo z opisom dela, ki ga ponujate, na info@movit.si, mi pa bomo vašo ponudbo posredovali izbranemu članu. Pošljete pa nam lahko tudi splošno ponudbo, ki jo bomo posredovali vsem članom bazena trenerjev.

Aktivni člani bazena trenerjev v letu 2024 so:

Alenka Oblak, Aljaž Zupan, Ana Čemažar, Barbara Masnik, Daša Peperko, Domen Rakovec, Henk Persyn, Iztok Zver, Jaka Kovač, Jernej Pangeršič, Jerneja Domajnko, Katja Rakovec, Lara Kastelic, Lea Kovič, Maja Drobne, Maja Majcen, Marja Koren, Marko Pavlovič, Matej Cepin, Mojca Lamovec, Nina Arnuš, Nina Milenković Kikelj, Petra Jazbec, Polona Siter Drnovšek, Rok Primožič, Simona Muršec, Staša Benko, Staša Dabič Perica, Špela Gorjan, Špela Peterlin, Tanja Veber, Tadej Pugelj, Tina Trdin, Urška Pavlovič, Urška Simonišek, Vesna Lenić Kreže, Vid Tratnik.

Alenka Oblak

trenerka na področju splošnih usposabljanj in usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Alenka Oblak je izobraževalka, fasilitatorka, gostiteljica že dobrih 15 let, mag. znanosti s področja antropologije in socialna pedagoginja. Ustvarjalne pristope vnaša v delo z organizacijami v vseh sektorjih družbe – sodeluje z organizacijami v mladinskem delu, nevladnimi organizacijami, podjetji, učitelji, javnimi zavodi. Zanimajo jo ustvarjalni procesi ter potencial sodelovanja in skupnega učenja, da zaživijo spremembe tako pri osebah kot v organizacijah. Uporablja pristope, ki podpirajo aktivne načine sodelovanja, raziskovanja, sprejemanje človeške raznolikosti in celovit razvoj osebe, še posebej mladih.

Močna področja:

 • podpora razvoju mladinskega dela v Sloveniji in mednarodno,
 • socialno vključevanje,
 • mednarodno in nacionalno prostovoljstvo ter druge mednarodne mobilnosti,
 • podpora razvoju in kakovosti shem mobilnosti v organizacijah,
 • vizualna fasilitacija in zarisovanje (kot podpora učnemu procesu in skupinskim procesom),
 • procesi fasilitacije v večjih skupinah, tudi mednarodnih,
 • metode sodelovanja v večjih skupinah (Art of Participatory Leadership/Art of Hosting and Harvesting),
 • sodelovanje neformalnega in formalnega izobraževanja,
 • osebni pristopi podpore mladim,
 • izobraževanja izobraževalcev (učiteljev, trenerjev, fasilitatorjev),
 • ustvarjalnost, podjetništvo, razvoj organizacij, idej, strategij (soočanje s kompleksnimi situacijami),
 • globalno učenje,
 • delovanje v medkulturnem okolju, procesi za razumevanje dogajanja v medkulturnem okolju.

Aljaž Zupan

trener na področju splošnih usposabljanj in usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Aljaž Zupan verjame v to, da vsak v sebi nosi potencial za uresničitev tistega kar želi. Neformalno izobraževanje vidi kot prostor sproščenega izražanja, podpore in vzajemnega učenja na izbrani poti. Uživa v aktivnostih v naravi in športu ter jih uporablja pri svojem delu. Izredno ceni spoštovanje, iskrenost in drznost ter pripravljenost potovati v neznano. Svoje delo jemlje resno, a mu je hkrati pomembno, da se pri njem zabava.

Močna področja:

 • (mednarodno) mladinsko delo,
 • (mednarodno) prostovoljstvo,
 • neformalno izobraževanje, 
 • izkustveno učenje, 
 • učenje v naravi, 
 • coaching, 
 • projektni management, 
 • komunikacija.

Ana Čemažar

trenerka pripravnica na področju splošnih usposabljanj in trenerka na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Ana Čemažar je profesorica angleškega jezika in novinarka, med drugim trenerka učenja človekovih pravic po programu Sveta Evrope Kompas, z več kot desetletjem izkušenj z delom v mednarodnih nevladnih in prostovoljskih organizacijah, trenutno zaposlena na področju komunikacij v uspešnem startup podjetju. Uživa pri delu z mladimi, še posebej pri projektih, kjer lahko skozi aktivno participacijo znanje prenašajo v prakso skozi aktivizem in solidarnostne akcije, s čimer dobijo potrditev, da so njihovi glasovi slišani in da lahko vplivajo na spremembe v svetu.

Močna področja:

 • vodenje projektov in organizacija dogodkov,
 • človekove pravice in aktivno državljanstvo,
 • globalno učenje,
 • priprava didaktičnih gradiv,
 • usposabljanja prostovoljcev in pedagoških delavcev,
 • aktivna participacija,
 • močne komunikacijske sposobnosti (stiki z javnostmi),
 • angleški jezik.

Barbara Masnik

trenerka na področju splošnih usposabljanj in trenerka na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Barbara Masnik je po končanem študiju razrednega pouka, kot prostovoljka delovala na področju mladinskega dela. Osem let je bila zaposlena v mladinskem centru, kjer si je nabrala veliko izkušenj na področjih kot so, koordinacija mednarodnih programov, vodenje preventivnih programov, delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, vodenjem skupin mladih in izvajanjem raznovrstnih delavnic na področju neformalnega izobraževanja. Danes deluje kot samozaposlena na področju izobraževanj in osebnostne rasti. Trenersko delo jo izpopolnjuje in ji predstavlja polje rasti in izzivov.


Močna področja:

 • usmerjanje individualnih in skupinskih učnih procesov,učinkovito sodelovanje v timih,
 • medkulturni dialog,
 • sposobnost suverene priprave in izvedbe usposabljanj v angleškem jeziku,
 • poznavanje področja neformalnega učenja v mladinskem delu,
 • sposobnost učinkovite komunikacije z drugimi,
 • usmerjenost k akciji,sodelovalnost.

Daša Peperko

Daša Peperko je radovedna in polna idej, ki pravi, da se dan zanjo ne začne brez jutranje kave. V času študija zdravstvene nege je začela delati z mladimi in je ustanoviteljica mladinskega društva gluhih in naglušnih. Od ustanovitve društva (leta 2017) se ukvarja z različnimi dejavnostmi kot so izvajanje različnih delavnic za gluhe mlade in organizacij dogodkov.

Je samozaposlena in poleg izvajanja delavnic dela kot gluhi tolmač znakovnega jezika.Ljubi nove izzive in vsakodnevno delo z mladimi, tudi s tistimi, ki ostajajo mladi po duši. Pri delu z ljudmi in stvarmi je domiselna, saj zelo rada spodbuja učenje novih veščin. V prostoru neformalnega učenja vidi priložnost osebnostne rasti, potencial sodelovanja in skupnega učenja.

Verjame, da je znanje odlična investicija v življenje.


Močna področja:

 • vključevanje in delo z mladimi z manj priložnostmi,
 • timsko delo,vodenje,
 • aktivna participacija,
 • človekove pravice in aktivno državljanstvo,
 • kreativno razmišljanje, delo s prostovoljci,
 • gluha skupnost, znakovni jezik.

Henk Persyn

trener na področju splošnih usposabljanj in usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Henk Persyn is a Belgian, living in Slovenia with over 20 years of international experience, mainly in the field of inclusion youth work. He is open for challenges, starting from the real grass root care and youth work, ready to share experience and knowledge. He is also easy in contact.

Iztok Zver

Iztok Zver okolje neformalnega izobraževanja vidi kot prostor, ki udeležence opolnomoči, ter jih podpre tako v učnih kot tudi v osebnostno-razvojnih procesih, ki potekajo tekom spoznavanja s poljubno tematiko oziroma tekom naslavljanja specifične problematike.

Pri trenerskem delu mu je najljubše, ko skupno delo uspe vzbuditi ali nagovoriti čut za osebno junaštvo, ter pripravljenost na aktivno in reflektivno soustvarjanje lastnega okolja s pomočjo individualnih potencialov in v luči želje po kvalitetnejšem sobivanju. Poleg angažmajev na področju neformalnega izobraževanja že več kot 10 let vodi zasebno psihoanalitično psihoterapevtsko prakso.


Močna področja:

 • duševno zdravje,skupinska dinamika,
 • kritično mišljenje,
 • učenje učenja,
 • reflektivni procesi,
 • kreativni procesi,
 • organizacijski procesi.

Jaka Kovač

Jaka Kovač je trener in facilitator, član Društva moderatorjev Slovenije in mednarodnega gibanja “Art of hosting”, s katerimi v slovenski prostor prinaša inovativne metode skupinskih procesov.

S kolegi vodi različna izobraževanja za nevladne in mladinske organizacije, šole, podjetja in športne klube, pogosto vodi treninge znotraj programa Erasmus+, predvsem na področju mednarodnega prostovoljstva.

Je certificiran trener nenasilne/povezovalne komunikacije pri ameriškem centru za nenasilno komunikacijo (CNVC), več let je prakticiral skupinski dialog, je učitelj meditacije, 20 let je bil trener juda.

Močna področja:

 • nenasilna (povezovalna, sočutna) komunikacija,
 • facilitacija,
 • sodelovalni pristopi k učenju in poučevanju,
 • participativno vodenje,
 • delo z migranti,
 • priprava prostovoljcev na delo z migranti,
 • vodenje skupin in skupinska dinamika,
 • vodenje mladinskih izmenjav,
 • vodenje delavnic/izobraževanj,
 • medkulturni dialog,
 • pustolovsko učenje,
 • skupinski dialog.

Jernej Pangeršič

trener pripravnik na področju splošnih usposabljanj

Jernej Pangeršič se je s trenerstvom srečal že v srednji šoli, ko je izvajal delavnice in treninge za svoje vrstnike po pouku. Po končanem študiju podjetništva na Watson University v ZDA je svojo pot nadaljeval kot direktor podjetniškega pospeševalnika Katapult v Trbovljah. Vseskozi je veliko sodeloval z lokalnimi mladinskimi organizacijami in po Sloveniji izvajal delavnice na temo podjetništva, komunikacije in javnega nastopanja.

Močna področja:

 • podjetništvo in inovativnost (razvoj idej, Design Thinking, podjetniška miselnost),
 • prototipiranje,
 • projektno vodenje,
 • javno nastopanje in komunikacija,
 • mentorstvo mladih,
 • poslovno komuniciranje,
 • uporaba IT orodij.

Jerneja Domajnko

trenerka pripravnica na področju splošnih usposabljanj in trenerka pripravnica na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Jerneja Domajnko se z mladimi v okviru različnih nevladnih organizacij ukvarja že več kot 20 let – od vodenja skupin pri tabornikih, do priprave in izvajanja izobraževalnih delavnic oziroma usposabljanj tako za mlade kot tudi za odrasle ter organizacije dogodkov. Več let je tesno sodelovala z Za in proti, zavodom za kulturo dialoga in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, kasneje še kot novinarka v različnih medijih (televizija, radio, časopis, spletni mediji). V zadnjih letih je dejavna večinoma v Pomurju, med drugim sodeluje tudi pri izvajanju delavnic za romsko populacijo. V okviru trenutne zaposlitve (svetovalka zaposlitve na ZRSZ) med drugim izvaja različne delavnice, ki pomagajo osebam izboljšati njihove zaposlitvene možnosti na trgu dela.

Močna področja:

 • prenos znanja komunikacijskih veščin, debate in argumentacije pri delu v mladinskih in drugih organizacijah,
 • prenos znanja o človekovih pravicah in enakih možnostih v skupino,
 • uporaba aktivnosti na prostem pri socialnem vključevanju mladih z manj priložnostmi,
 • uporaba IT orodij pri delu z mladimi (tudi na prostem),
 • delo s skupinami in mentorstvo (v mladinskih in drugih organizacijah),
 • organizacija dogodkov,
 • priprava in izvajanje mednarodnih projektov (medgeneracijsko sodelovanje, okoljska problematika, ...).

Katja Rakovec

trenerka na področju splošnih usposabljanj in trenerka pripravnica na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)


Katja Rakovec je mladinska delavka, izobraževalka in trenerka v mladinskem delu. Z mladinskim delom se je spoznala že v času študija Andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, v času prakse, kjer se je lahko preizkusila tudi v vlogi fasilitatorke. V mladinskem delu je aktivna od leta 2010. Delo mladinske in projektne delavke opravlja na Zavodu Bob, kjer se povečini ukvarja z mladinskim uličnim delom, izvaja pa tudi usposabljanja, vezana na mladinsko delo, ulično delo in izobraževanje odraslih. Kot trenerka navdih za delo črpa ravno iz vsakodnevnega dela z mladimi, mladinskimi delavci in drugimi deležniki v mladinskem sektorju ter na področju izobraževanja odraslih.
Močna področja:
- delo z mladimi (mladinsko delo),
- mladinsko ulično delo,
- načrtovanje in koordiniranje delovanja mladinskega centra,
- mentorstvo,
- projektni management,
- delo z mladimi z manj priložnostmi,
- izobraževanje odraslih,
- skupnostno delo.

Lara Kastelic

Lara Kastelic je univ. dipl. biologinja. Je samozaposlena in kot facilitatorka ter vodja projektov sodeluje z različnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem ter izobraževanjem. Je grafična facilitatorka in vodi delavnice o risanju za delo s skupinami ali pa ustvarja vizualne povzetke dogodkov.

Deluje v društvu Preplet, kjer s podporo Erasmus+ vodi projekt Mother Nature, preko katerega svoje izkušnje facilitacije predaja ženskam za samostojno vodenje ženskih krogov.

Močna področja:

 • participatorni procesi,
 • načrtovanje učenja, 
 • vizualna podpora, 
 • trajnostni razvoj, 
 • vodenje skupin, 
 • organizacija dogodkov, 
 • gradnja skupnosti.

Lea Kovič

trenerka pripravnica na področju splošnih usposabljanj in trenerka na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Lea Kovič je dolgoletna mladinska delavka, mentorica in facilitatorka učenja v neformalnih skupinah. Kuje, oživlja in vodi mednarodne projekte. Je detektor potencialov, ki se skrivajo v mladih, pomaga jim najti glas, jih zbezati na plano in opolnomočiti za aktivno življenje. Ogromno spretnosti je pridobila izven šolskih zidov, večino v neformalnem izobraževanju. Skozi igro na ulici je spoznala omejitve današnje razvojne paradigme in postala mladinska delavka, projektni vodja ter trenerka v neformalnem izobraževanju. Raziskuje procese sodelovanja in paradigme novodobnega voditeljstva. Zanimajo jo kreativni procesi razmišljanja in skupinskega učenja.

Močna področja:
- mladinsko delo,
- mednarodno in nacionalno prostovoljstvo,
- človekove pravice,
- socialno vključevanje,
- upravljanje projektov,
- voditeljstvo,
- mentorstvo,
- kreativno razmišljanje,
- delo z mladimi z manj priložnostmi,
- trajnostni razvoj.

Maja Drobne

trenerka na področju splošnih usposabljanj in usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Maja Drobne je z mladinskim delom odraščala skupaj s taborniki. Preko evropske prostovoljske službe in dela v različnih mladinskih organizacijah je spoznala vse aspekte vodenja projektov in vodenja skupin, tako mladih, kot tudi starejših. Njena strast je odkrivanje potenciala v ljudeh ter skupinah in spodbujanje v smer uresničitve le tega. Na lestvico najvišjih prioritet postavlja pomembnost socialnega vključevanja in zagotavljanja varnega prostora za ljudi, ki pripadajo manjšinam. Močno verjame v potencial mednarodnega mladinskega dela, ki odpira nove poti za marsikaterega mladega, ki si upa stopiti čez meje vsakdana.

Močna področja:
- socialno vključevanje,
- projektno delo,
- mladinska politika,
- mednarodno mladinsko delo,
- podpora razvoju mladinskega dela v Sloveniji in mednarodno,
- mednarodno in nacionalno prostovoljstvo ter druge mednarodne mobilnosti,
- podpora razvoju in kakovosti mladinskega dela,
- procesi fasilitacije v večjih skupinah,
- globalno učenje,
- človekove pravice,
- procesi vodenja skupin v medkulturnem okolju, procesi za razumevanje medkulturnega dialoga.

Maja Majcen

Mladinska delavka z več let izkušnjami na področju projektnega dela, organizacije dogodkov in dela z mladimi v mladinskem centru. Je geštalt terapevtka pod supervizijo z veliko ljubeznijo do morja, plesa, glasbe in kulinarike.


Močna področja:

 • delo z mladimi (mladinsko delo), načrtovanje in delovanje mladinskega centra,
 • mentorstvo,
 • proces načrtovanja storitev (storitveno oblikovanje),
 • projektni management,
 • empatična komunikacija,
 • delo s prostovoljci,
 • psihosocialno svetovanje in duševno zdravje,organizacija dogodkov.

Marja Koren

trenerka pripravnica na področju splošnih usposabljanj in trenerka pripravnica na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Marja Koren se je z mladinskim delom srečala leta 2004, ko je kot študentka Fakultete za socialno delo prvič slišala za mladinske izmenjave. Takrat se je udeležila svoje prve mladinske izmenjave v okviru programa Mladina. Kmalu je ugotovila, da se želi preizkusiti v vlogi mladinske vodje in tako leta 2007 skupaj s prijatelji organizirala mladinsko izmenjavo »I am able too«. Od takrat naprej že 12 let nabira izkušnje, včasih kot udeleženka, velikokrat tudi v trenerski vlogi. Prav tako pa je veliko izkušenj pridobila preko prostovoljskega dela doma in v tujini. Je ena izmed ustanoviteljic Zavoda ODTIZ in certificirana učiteljica joge smeha. Poleg tega se občasno ukvarja s plesom na vozičku, capoeiro, standup-om in igranjem v plesno gledaliških predstavah.

Močna področja:

 • vključevanje ljudi z manj priložnostmi,
 • prostovoljno delo,
 • socialno delo in svetovanje,
 • delo z mladimi z invalidnostjo.

Marko Pavlovič

trener pripravnik na področju splošnih usposabljanj in trener na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Marko Pavlovič je mladinski delavec in večletni vodja organizacije za mlade ter navdušen zagovornik neformalnega izobraževanja kot tudi nenasilne komunikacije in joge, ki ju skuša vključevati v svoje vsakdanje življenje in trenersko delo.

Močna področja: 

 • reševanje konfliktov,
 • grafično fasilitiranje,
 • nenasilna komunikacija, 
 • projektno vodenje, 
 • vodenje skupin.

Matej Cepin

trener na področju splošnih usposabljanj

Matej Cepin je izobraževalec, mladinski delavec in vodja nevladne organizacije Socialna akademija. Deluje na področjih aktivnega državljanstva, mladinskega dela, gradnje skupnosti, spodbujanja neformalnega učenja in osebnostnega razvoja. Kot izobraževalec deluje od leta 1999, predvsem v mladinskih in civilnodružbenih organizacijah ter podjetjih. Bil je tudi vodja več mednarodnih projektov in je avtor več priznanih publikacij.

Močna področja:

 • mladinsko delo,
 • neformalno izobraževanje in učenje,
 • aktivno in odgovorno državljanstvo,
 • krepitev skupnosti in razvoj civilne družbe,
 • vodenje nevladnih organizacij in strateško načrtovanje,
 • vodenje ljudi (mentorstvo, osebnostni razvoj, krepitev potencialov),
 • izobraževanje odraslih,
 • kakovost in izobraževanje kadrov.

Nina Arnuš

trenerka na področju splošnih usposabljanj in trenerka pripravnica na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Nina Arnuš je trenerka, ki je svojo trenersko pot pričela pri tabornikih, nadaljevala v okviru Evropskega mladinskega foruma in Salto Youth, na Mladinskem svetu Slovenije pa je koordinirala in izvajala treninge evropske prostovoljne službe. Njena najljubša področja dela so globalno učenje, medkulturni dialog, enakopravnost med spoloma, ustvarjalnost in skupnostni procesi. Zelo rada tudi načrtuje učne procese/treninge. Trenutno dela v Zavodu Tri, kjer se veliko ukvarja z vključevanjem migrantk/migrantov/begunk/beguncev v skupnost ter drugimi trajnostnimi skupnostmi procesi, ki vključujejo tudi ročna dela.

Močna področja:

 • globalno učenje,
 • medkulturni dialog, 
 • razvoj vključujočih skupnosti, 
 • vključevanje migrantov/migrantk/beguncev/begunk v procese učenja, 
 • enakopravnost med spoloma, 
 • (mednarodno) prostovoljno delo, 
 • vodenje procesov kreativnega razmišljanja, 
 • vodenje skupnostnih procesov (od ideje do izvedbe), 
 • vključevanje ročnih del v skupnostno ustvarjanje ter vključevanja najranljivejših skupin v skupnost, 
 • opolnomočenje za vstop na trg dela.

Nina Milenković Kikelj

trenerka na področju splošnih usposabljanj in usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Nina Milenkovič Kikelj je zdravnica, pediatrinja, z močnimi koreninami v mladinskem sektorju. Ob prevzemanju menedžerskih vlog v mladinskem sektorju se je postopno razvila v trenerko v neformalnem izobraževanju: sprva v skavtski organizaciji, nato v bazenu trenerjev MSS ter v bazenu trenerjev Movit. Iskreno verjame v moč učenja z izkušnjo in to, da lahko vsak spreminja svet na bolje.

Močna področja: 

 • usposabljanja za trenerje in menedžerje v mladinskem delu, 
 • kakovostno mladinsko delo, 
 • aktivno državljanstvo, 
 • strukturirani dialog, 
 • zdravje in zdrav življenjski slog mladih.

Petra Jazbec

trenerka na področju splošnih usposabljanj in usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Kot učiteljica razrednega pouka in permakulture ter socialna podjetnica se Petra Jazbec ukvarja s celostnim vidikom trajnostnega načina življenja, kjer svojo energijo usmerja v medsebojne odnose in delovanje različnih skupnosti (bivalnih in delavnih). Je koordinatorka in moderatorka projektov, ki podpirajo posameznika, družbo in okolje. Ustvarja tako v lokalnem kot mednarodnem okolju, saj daje poudarek mreženju in sodelovanju s spektrom raznolikosti.

Močna področja: 

 • fasilitacija, 
 • delo z ranljivimi skupinami, 
 • metoda projektnega dizajna Zmajevo sanjanje, 
 • permakultura kot samooskrbni sistem, 
 • socialna permakultura, 
 • prostor kot podpora projektu.

Polona Siter Drnovšek

Polono Siter Drnovšek zanima, kako v skupinskih procesih vzpostaviti tako varen prostor, da bodo v njem vsi udeleženci slišani in prispevali po svojih močeh.

Posebno radovednost goji do čarobno neotipljive energije ali vzdušja v skupini in se sprašuje, kako ga sprejeti in se nanj odzvati. Znanje, veščine in naravnanosti črpa iz več virov. Korenine njenega dela segajo v lokalni mladinski center. Je članica Društva moderatorjev Slovenije in skupnosti »Art of hosting and harvesting conversations that matter«.

Koncept nenasilne komunikacije (Marshall Rosenberg) vidi kot mogočno orodje za vzpostavitev pristnega stika med ljudmi, skupinami in s sabo. Polonina predstavitev v bazi Trainers Online for Youth je na voljo tu.

Močna področja:

 • uspešna/povezovalna komunikacija,
 • skupinska dinamika,
 • mladinsko delo,
 • veščine fasilitiranja (podpora skupinskim procesom),
 • snovanje in vodenje projektov/priprava projektnih prijav,
 • načrtovanje in vrednotenje učinkov,
 • čuječnost (mindfulness),
 • kako najti mir v nemirnih okoliščinah,
 • razvijanje in uporaba intuicije.

Simona Muršec

trenerka na področju splošnih usposabljanj in usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Simona Muršec, diplomantka mednarodnih odnosov, se je s trenerstvom na mednarodni ravni začela ukvarjati leta 2004. Usposabljala se je preko programov Sveta Evrope, kjer je pridobila tudi certifikat nacionalne trenerke za učenje za človekove pravice. Med leti 2007 in 2014 je bila aktivna članica bazena trenerk_jev Evropskega mladinskega foruma, kot trenerka in fasilitatorka pa je sodelovala z več mednarodnimi institucijami kot je Evropska komisija, Svet Evrope, Liga Arabskih držav, Afriška Unija, OECD in druge. Je avtorica več priročnikov in publikacij za mladinske delavke_ce ter trenerke_je, redno usposablja strokovne kadre ter dela neposredno z mladimi in mladimi odraslimi. Od leta 2015 je tudi predsednica Društva Parada ponosa, je dolgoletna aktivistka za človekove pravice in pravice marginaliziranih skupin ter se ukvarja s socialnim vključevanjem depriviligiranih. Zaposlena je pri mednarodni nevladni organizaciji za spletne kampanje, ki targetirajo evropske institucije in si prizadevajo za vseevropske družbeno-ekonomsko-okoljske spremembe. Simona je zelo izkušena fasilitatorka procesov, ki za isto mizo pripeljejo po več sto udeleženk_cev, istočasno pa se ukvarja tudi z osebno podporo mladim, kjer uporablja ena-na-ena pristope. Veselijo jo strukturne in strateške spremembe, zato podpira tako participatorne politične procese, kjer sodelujejo mladi, kot tudi organizacije pri njihovem razvoju in rasti.

Močna področja:
- izobraževanje za človekove pravice,
- globalno učenje, - socialno vključevanje in delo z magrinaliziranimi skupinami mladih,
- LGBTIQ+ mladi,
- projektno in strateško načrtovanje,
- reševanje konfliktov,
- reševanje kriznih situacij,
- naslavljanje vrstniškega nasilja,
- transformacija sovražnega govora,
- fasilitacija,
- usposabljanje trenerk_jev za pristope neformalnega izobraževanja.

Staša Benko

trenerka na področju splošnih usposabljanj in trenerka pripravnica na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Staša Benko je po poklicu ljubiteljica in učiteljica jezikov. Svoje delovanje v izobraževalnih sistemih je začela v Franciji, od tam pa jo je zgodba o prostovoljstvu vodila v Jordanijo, kjer je delala z begunci. Trenutno domuje v slovenski srednji šoli, kjer odpira okna v aktivno (globalno) državljanstvo in izobraževanje za trajnostni razvoj ter spodbuja mednarodni dialog. V svoje delo vnaša metode neformalnega učenja in mlade spodbuja k povezovanju z lokalno skupnostjo. Svoje znanje gradi na temeljih globalnega učenja in si rada postavlja izzive: pravkar se je podala na pot transformativnega učenja. Navdihuje jo gozd, rada voha zelišča.

Močna področja: 

 • aktivno državljanstvo, participacija mladih, 
 • trajnostni razvoj in globalni cilji 
 • globalno učenje, 
 • podjetnost, inovativnost, ustvarjalnost, 
 • medkulturni dialog, 
 • delo z migranti, 
 • angleški in francoski jezik, 
 • 'zero waste'.

Staša Dabič Perica

trenerka na področju splošnih usposabljanj in trenerka na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Staša Dabič Perica, diplomirana kulturologinja, ima dolgoletne izkušnje s področja prostovoljstva, mladinskega dela in mobilnosti mladih (izvajanje delavnic, vodenje mladinskih izmenjav, usposabljanj in prostovoljnih taborov). V zadnjem obdobju pa se, predvsem v sklopu različnih projektov, ukvarja z moderiranjem / fasilitiranjem, razvojem in animacijo različnih skupnosti (lokalna, interesna, co-working) ter oblikovanjem podpornega okolja za t. i. tretji sektor (socialna podjetja, zadruge in nevladne organizacije). Veseli jo oblikovanje novih poti in modelov za spodbujanje sodelovanja med različnimi deležniki.

Močna področja:
- socialno podjetništvo in zadružništvo,
- timsko delo,
- vodenje procesov,
- fasilitacija,
- komunikacija v skupini,
- razvoj projektnih, socialnopodjetniških in zadružnih idej,
- organizacija dogodkov.

Špela Peterlin

trenerka pripravnica na področju splošnih usposabljanj in trenerka na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Špela Peterlin pravi, da ji trenersko delo predstavlja neprestano rast in širjenje njenega lastnega obzorja, raziskovanje delovanja posameznika znotraj skupine in prepoznavanje potreb udeležencev. V procesu treninga ji je pomembno razumevanje skupinske dinamike in vzpostavljanje varnega prostora v skupini, kjer so posamezniki lahko slišani in prepoznani. Po izobrazbi je diplomirana psihologinja, na profesionalni poti pa se usmerja na področje klinične psihologije in psihoterapije.

Močna področja: 

 • psihologija, 
 • kinestetični vidik poučevanja, 
 • povezovanje psihologije in izraznosti gibanja, 
 • izobraževanja na področju osebnega razvoja, 
 • skupinska dinamika, 
 • razvoj osebnega potenciala, 
 • karierna orientiranost, 
 • motivacija, 
 • svetovanje, 
 • kreativna izraznost.

Špela Gorjan

Špela Gorjan je vpeta v mladinsko delo že več kot polovico svojega življenja. Sprva je pridobivala izkušnje kot prostovoljka v več mladinskih organizacijah, nato leta 2008 doštudirala socialno delo – smer delo z mladimi in vse odtlej se profesionalno ukvarja s snovanjem in izvajanjem programov v polju neformalnega izobraževanja. Opravila je tudi strokovni izpit na področju socialnega varstva in pridobila naziv Trener človekovih pravic.

Kot trenerka in fasilitatorka deluje na naših tleh in v tujini, področja, ki jo še posebej navdihujejo pa so vezana na delo z mladimi in tistimi, ki so z njimi povezani. Specializirana je na področju vodenja treningov socialnih veščin, komunikacijskih treningov, treningov asertivnosti, (upo)rabe humorja in improvizacijskih tehnik v mladinskem delu, še posebej pa jo zadnja leta navdihuje grafična fasilitacija in grafično zarisovanje procesov učenja.


Močna področja:

 • mladinsko delo,
 • prostovoljstvo,
 • neformalno izobraževanje,
 • treningi socialnih veščin,
 • treningi asertivnosti,
 • izkustveno učenje,
 • grafično zarisovanje,
 • grafična fasilitacija,
 • vključevanje mladih z manj priložnostmi,
 • delo s skupinami in skupinska dinamika,
 • oblikovanje in vodenje (tematskih) procesov neformalnega učenja,
 • delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju.

Tadej Pugelj

Je mladinski delavec in trener v različnih kontekstih in okoljih tako v Sloveniji kot po svetu, mednarodno certificirani fasilitator in usposobljen karierni svetovalec.

Je tudi razvijalec različnih orodij in didaktičnih pripomočkov ter soustvarjalec nacionalne poklicne kvalifikacije.

Trenutno je zaposlen kot direktor za odrasle vire in razvoj prostovoljcev pri Svetovni organizaciji skavtskega gibanja.

Je tudi kreativni soustvarjalec, analitični raziskovalec in sistematični načrtovalec ter dober poslušalec, ki verjame v človeške potenciale.

Tanja Veber

Tanja Veber je socialna pedagoginja, mladinska delavka, trenerka v neformalnem izobraževanju z večletnimi izkušnjami dela z mladimi, na področju duševnega zdravja, vodenja različnih skupin in individualnega dela. Njeno strokovno delo obsega tudi vključevanje oseb z migrantskim ozadjem, LGBTQIA+ osebe, dolgotrajno brezposelne, osebe s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine. Za svoje večletno prostovoljsko udejstvovanje je na pobudo društva Center za pomoč mladim leta 2016, s strani Mladinskega sveta Slovenije, prejela naziv Prostovoljka leta.

Močna področja:

- mladinsko delo,
- vključevanje in delo z mladimi z manj priložnostmi,
- vodenje skupin in skupinska dinamika,
- mentorstvo,
- človekove pravice,
- duševno zdravje,
- vodenje podpornih in pogovornih skupin,
- izkustveno učenje,
- koordinacija, izobraževanje in mentorstvo prostovoljcem za različne organizacije in dogodke,
- organizacija dogodkov.

Tina Trdin

trenerka pripravnica na področju splošnih usposabljanj in trenerka na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)


Tina Trdin je v trenerske vode zaplavala po zaslugi EPTO-European peer training organization usposabljanja, ki je radikalno spremenil njen pogled na sobivanje in delovanje. Že od 17. leta je prostovoljka (vse se je začelo v Klubu litijskih in šmarskih študentov) in delo z mladimi je pomemben del njenega življenja. Prav tako globalno učenje. Zavedanje, da smo vsi povezani, soodvisni, prebivalci tega planeta in vsi del problemov, ki nas pestijo in lahko smo tudi del rešitev. Ponovno išče stik z naravo, rada objema drevesa. Če bi bilo po njeno, bi večji del vseh usposabljanj izvajali zunaj, na travi, v gozdu, ob vrtu. Verjame, da je največje potovanje, ki ga človek prepotuje v življenju, od glave k srcu in tovrstno potovanje spodbuja pri sebi, ter pri svojem trenerskem in projektnem delu.V lokalnem društvu Lojtra skupaj s somišljeniki_cami ustvarja in podpira prostore osebnostne rasti mladih, mladinskih delavcev_k in prostore povezovanja lokalne skupnosti. Velik del aktivnosti izvaja zunaj in kjer se le da, v njih vnaša tudi elemente glasbenega ustvarjanja ter eksperimentiranja.


Močna področja:

 • globalno učenje in trajnostni razvoj,
 • učenje v naravi,
 • medkulturni dialog,
 • delo z osebami z migrantsko in begunsko izkušnjo,
 • migracije na splošno,
 • mentorstvo
 • (mednarodno) mladinsko delo,
 • globalno prostovoljstvo,
 • fundraising,
 • projektno vodenje.

Urška Pavlovič

trenerka na področju splošnih usposabljanj in usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Urška Pavlovič uživa v raziskovanju življenja in sveta. Mladinsko delo obožuje, saj uresničuje njene želje ter ji omogoča, da tudi drugim (mladim) pomaga uresničevati njihove. Neformalni svet izobraževanja ji predstavlja sanjsko igrišče, kjer se posamezniki med seboj podpirajo, poslušajo, spoštujejo in rastejo ter se hkrati vsega tega nenehno učijo. Začela je kot prostovoljka, nadaljevala kot mentorica mladim, vodja mednarodnih projektov (mladinske izmenjave, prostovoljni projekti), zdaj pa je nacionalno kvalificirana mladinska delavka. Urška je tudi vsestranska umetnica, kar dodatno krepi njen trenerski pristop.

Močna področja: 

 • kreativno razmišljanje, 
 • inovativne ideje, 
 • digitalno mladinsko delo, 
 • vizualno komuniciranje, 
 • prepoznavanje kvalitet in potencialov pri mladih, 
 • projektni management, 
 • vodenje in grajenje skupin.

Urška Simonišek

trenerka na področju splošnih usposabljanj in usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Urška Simonišek je svojo pot v mladinskih organizacijah začela že v rani mladosti nato pa tekom fakultete sodelovala na javno-zdravstvenih projektih društev na Medicinski fakulteti in skrbela za prenos znanja med študentskimi društvi v zvezi KOMISP, 2013 je postala članica Odbora za mednarodno sodelovanje Zveze ŠKIS, kjer je bila tudi več let mentorica EVS prostovoljcev in kasneje članica Odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS ter vodja njegovega bazena trenerjev. Je ustanoviteljica TEDxUniversityofLjubljana, ki ga je tudi vodila med leti 2013 in 2017. Svoje moči sedaj usmerja v dodaten študij iz vedenjsko-kognitivne terapije ter organizacijo izobraževanj mladih pediatrov, saj končuje specializacijo iz pediatrije na Pediatrični kliniki v Ljubljani.

Močna področja: 

 • delo s skupino v mladinskem delu, 
 • razvoj skupine, 
 • ocenjevanje potreb v organizacijah, 
 • iskanje vizije in izdelava akcijskega načrta (osebnega in v organizacijah), 
 • prenos znanja in mentorstvo, 
 • tehnike in koncepti vedenjsko-kognitivne terapije in pozitivne psihologije, 
 • zdravstvene tematike v mladinskih organizacijah (npr. delo z mladimi z manj priložnostmi in posebnimi potrebami, avtistični spekter, duševne motnje...).

Vesna Lenić Kreže

trenerka pripravnica na področju splošnih usposabljanj in trenerka pripravnica na področju usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Vesna je po izobrazbi diplomirana slikarka in profesorica likovne vzgoje. Zadnjih 6 let je aktivna na področju mladinskega dela. Kot najstnica je prepoznala vrednost mladinskega dela in vključevanja v različne neformalne aktivnosti, saj je od nekdaj nagnjena k drugačnemu pristopu do učenja. V svojem delu rada kombinira umetnost in neformalno učenje. Za sabo ima nekaj let izkušenj dela z evropskimi prostovoljci kot vodja projektov in koordinatorica prostovoljcev. Njena strast do kreativnega pristopa k učenju jo žene naprej, da razvija lastne module metod v neformalnem učenju. Njen moto je, da je vsak človek lahko kreativen in to širi v okolje, s katerim se srečuje. V zadnjem letu je njeno področje raziskovanja usmerjeno v likovno terapijo, razvoj metod refleksije skozi likovna orodja in grafično pripovedovanje zgodb.

Močna področja:
- vodenje projektov in koordinacija,
- izvajanje refleksije,
- kreativno razmišljanje,
- grafično pripovedovanje zgodb,
- mentorstvo
- projektno delo,
- delo v mednarodnem okolju,
- uporaba likovnih orodij v mladinskem delu.

Vid Tratnik

trener na področju splošnih usposabljanj in usposabljanj za udeležence v programu Evropska solidarnostna enota (ESE)

Vid Tratnik je vodja nevladne organizacije in trener z več kot 15 letnimi izkušnjami. Izhaja iz mladinskega dela z zgodnjimi izkušnjami v študentskem organiziranju, kasneje pa je delal kot freelance svetovalec za pridobivanje evropskih sredstev za NVO in podjetja. Vodil je organizacijo PiNA. Je član različnih delovnih skupin (MLTF pri Svetu Evrope, RRP, MC SI-IT). Izvedel je več kot 20 mednarodnih treningov in izobraževanj in sodeloval pri pisanju priročnikov in načrtovanju inovativnih izobraževalnih metod za različne organizacije v Sloveniji in tujini.

Močna področja:

 • projektno delo,
 • vodenje organizacije, razvoj vodstvenih veščin,
 • priprava in zagon start up idej/socialno podjetništvo/kreativno podjetništvo,
 • novinarsko delo, backpacking journalism, medijska pismenost,
 • pridobivanje sredstev, razpisi, EU programi, strukturni skladi,
 • neformalno izobraževanje/inovativni pristopi v izobraževanju,
 • strateško načrtovanje v organizaciji,
 • mladi in teme povezane z mladino,
 • gledališče zatiranih/dramska pedagogika.
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih