Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

»Občina na obisku« v Brežicah

24.07.2020

V četrtek, 16. julija 2020, je bil v okviru partnerstva Europe Goes Local drugi v sklopu letošnjih aktivnosti »Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku«. Predstavnice občin Semič, Ljubljana, Divača in Šmartno ob Paki so obiskale Občino Brežice, kjer so jih predstavili prakso participativnega proračuna – Moja skupnost – sodelujem! Vse letošnje obiske dobrih praks občin koordinira Mreža MaMa.

Patricia Čular, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijsko in razvoj na občini Brežice, poglobljeno predstavila participativni proračun Moja skupnost – sodelujem!, ki ga v Brežicah v kar nekaj vidikih izvajajo drugače kot v drugih občinah. »Kot oddelek smo zadolženi za izvedbo participativnega proračuna. V najmanj treh stvareh smo v tem drugačni od drugih občin, ki ta proces prav tako izvajajo. Prva zadeva je ta, da smo imeli drugačno stališče do stopnje pripravljenosti projekta, prav tako smo drugače formirali komisijo za pregledovanje projektov, drugače pa smo izvedli tudi sam postopek glasovanja. Pri tem ves čas izhajamo iz stališča, da je participativni proračun tisti del proračuna, o katerem občani aktivno soodločajo.« je pojasnila Patricia Čular. Posebnost brežiške občine je tudi v tem, da je za mladino oblikovan poseben razpis, prav tako pa so v proračunu za mlade ločeno rezervirana posebna sredstva.

»Izvedbo tovrstnih dogodkov toplo pozdravljam in se hkrati zahvaljujem, ker smo lahko bili tudi mi del tega projekta. Z izmenjavo izkušenj in dobrih praks lahko postanemo boljši, s tem ko vidimo, na kakšen način podobne izzive rešujejo drugi. Če nekdo pred tabo že orje ledino, je smiselno in zelo dobrodošlo, zavoljo časa in denarja, da ta svojo izkušnjo podeli. Veseli smo, da smo kot primer dobre prakse lahko predstavili našo izvedbo participativnega proračuna. Tudi mi smo iskali informacije in dobre prakse, preden smo se zanj odločili, zato se sedaj še toliko bolj zavedamo, da z deljenjem naših izkušenj lahko pripomoremo ostalim.« je celoten obisk povzela Mila Levec, podžupanja občine Brežice.

»Pomen dogodkov »Občina na obisku« vidim v izmenjavi izkušenj in dobrih praks med občinami. Zelo dobro je, da se slišimo in pogovarjamo, saj se srečujemo s podobnimi problemi in vsak v svoji občini soustvarjamo podobo celotnega našega prostora. Projekt Europe Goes Local je začel delati z občinami, kar se mi zdi zelo pomembno, saj s časom preraščamo v skupnost, v katero se povezujejo različni akterji. Želim si, da bi pomen projekta prepoznalo še več občin.« je o obisku povedala Romana Derenčin iz Občine Divača.

Obiski dobrih praks občin krepijo povezanost in deljenje izkušen med odločevalci in uslužbenci občin, ki so pristojni za področje mladine. Tako prispevajo h kakovostnejšemu mladinskemu delu na lokalni ravni, ki je poglavitni namen partnerstva Europe Goes Local.

Vir prispevka in več informacij: https://www.mreza-mama.si/obcina-na-obisku-v-brezicah/ 


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih