Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Raziskujemo učinke: viri informacij o aktivnostih programa Erasmus+ na področju mladine

28.06.2023

V izvajanju evropskih programov na področju mladine si tako nacionalna agencija kot organizacije prijaviteljice nenehno prizadevamo pritegniti nove udeležence in s tem širiti pozitivne učinke. V navezavi na to nas je zanimalo, kje udeleženci pridobijo informacije o različnih aktivnostih programa.

V okviru nacionalne raziskovalne skupine RAY smo na podatkih prejšnjega programskega obdobja, ki so bili zbrani od udeležencev pri nas prijavljenih projektov, izvedli analizo in ugotovili, da so vstopne točke med različnimi aktivnostmi različne. V nadaljevanju povzemamo pet virov informacij za različne tipe aktivnosti v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji – mladinske izmenjave, mobilnost mladinskih delavcev, različne prostovoljske aktivnosti (EVS, prostovoljski projekti), nacionalna in transnacionalna srečanja mladih z odločevalci in podporne aktivnosti nacionalne agencije. Pri odgovorih so anketirani udeleženci lahko izbrali več kot eno možnost informiranja.

Mladinske izmenjave

Mladi, ki se udeležujejo mladinskih izmenjav, so zanje v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji največkrat izvedeli od prijateljev in znancev (dobri dve petini) ter mladinskih organizacij (slaba tretjina). Pomembo vlogo pri informiranju o mladinskih izmenjavah pa so imele tudi druge izobraževalne institucije, neformalne skupine in (socialni in drugi) mediji. Mladinske izmenjave veljajo za eno izmed ključnih aktivnosti pri privabljanju novih udeležencev v programe na področju mladine, zato je spodbudno, da beseda o njih v tako veliki meri kroži v medvrstniškem okolju.

Prostovoljske aktivnosti

O prostovoljskih aktivnostih programa Erasmus+: Mladi v akciji, kamor štejemo projekte EVS in prostovoljske projekte, je največ anketiranih prostovoljcev izvedelo od mladinskih organizacij in medvrstniškega širjenja informacij, med petimi najpogostejšimi viri informacij pa se pojavljajo tudi druge z mladino povezane organizacije in (socialni) mediji, kar verjetno nakazuje na dejavnosti organizacij.

Nacionalna in transnacionalna srečanja s političnimi odločevalci

Pomen organizacij, ki posredno ali neposredno delujejo na področju mladinskega dela, se še bolj okrepi pri pridobivanju informacij o nacionalnih in transnacionalnih srečanjih mladih s političnimi odločevalci. Udeleženci teh aktivnosti so največkrat informacijo pridobili od mladinskih organizacij in mladinskih centrov, organizacij drugega tipa in izobraževalnih institucij.

Mobilnost mladinskih delavcev

Kako pa poteka informiranje mladinskih delavcev in drugih ključnih profilov, ki s sodelovanjem v programih krepijo svoje kompetence in veščine na področju mladinskega dela? Program Erasmus+: Mladi v akciji je potrebe teh udeležencev v največji meri podpiral z mobilnostjo mladinskih delavcev in podpornimi aktivnostmi mednarodnega sodelovanja, ki jih izvaja nacionalna agencija. Informacija o mobilnosti mladinskih delavcev se po pričakovanjih najpogosteje širi v okoljih mladinskih organizacij, mladinskih centrov in v delovnih okoljih.

Podporne aktivnosti nacionalne agencije

Ključno vlogo pri širjenju informacij o podpornih aktivnostih nacionalne agencije pa je pričakovano igralo obveščanje nacionalnih agencij in (če obstajajo) njihovih izpostav ter širjenje informacij v okviru dela in mladinskih organizacij.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih