Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Youthpass: novosti in strategija

28.09.2021

IZBRIS STARIH PROJEKTOV IZ SISTEMA

Vsi, ki ste v preteklosti kdaj ustvarili potrdila Youthpass, ste prejeli sporočilo o izbrisu tistih projektov iz sistema, ki so se zaključili pred najmanj šestimi leti. Razlog tiči v varovanju osebnih podatkov, za katere politika EU pravi, da se lahko hranijo največ 6 let. Ker do projektov ne boste več imeli dostopa, boste v prihodnjih dveh mesecih prejeli več opozoril o prihajajočem izbrisu.

V kolikor se še pojavi potreba po izdaji potrdila Youthpass za kakšen izbrisan projekt, se ga v sistem lahko ponovno vnese, a ga bo le-ta prepoznal kot starega in ga izbrisal po dveh mesecih.
Več informacij je na voljo tukaj.

PRENOVLJENA POTRDILA YOUTHPASS
V letu 2022 so bila implementirana prenovljena potrdila Youthpass za projekte programov Erasmus+ in Evropka solidarnostna enota za obdobje 2021-2027. Na voljo so za vse ukrepe programov, le za ukrep DiscoverEU Inclusion so še v razvoju.

Nova potrdila so drugačnega izgleda in imajo tri dele – prva stran vsebuje osnovna dejstva o projektu, druga stran učne rezultate, tretja stran pa informacije o aktivnostih v projektu, ki je lahko poljubno dolga. Nova oblika potrdil omogoča vnos več aktivnosti, vnos dodatnih referenc za potrjevnaje učnih rezultatov, QR kodo in izdajo potrdila za podporne člane ekipe, kadar je to primerno. Najpomembnejša sprememba pa je v tem, da vnos učnih rezultatov v potrdilih za mladinske delavce temelji na ETS kompetenčnem modelu za mladinske delavce.

Za projekte, ki so bili v sistem vnešeni pred uvedbo sprememb, torej pred majem 2022, ne bo sprememb. Če bi želeli za kak starejši projekt izdelati prenovljena potrdila, morate projekt ponovno vnesti v sistem.
Več informacij je na voljo tukaj.
Vzorce potrdil si lahko pogledate tukaj.

 

STRATEGIJA YOUTHPASS

Strategija Youthpass odgovarja na vprašanja, kako lahko bolj učinkovito podpiramo vidnost in splošno sprejemanje kompetenc, ki jih razvijajo in pridobivajo mladi in mladinski delavci v projektih mladinskega dela in prostovoljstva, ter kako lahko okrepimo zavedanje, da je udejstvovanje v aktivnostih mladinskega dela pravzaprav učni proces.

Kompleksni in hitro spreminjajoči se časi (gledano z vidika pandemije Covid-19 v splošnem življenju pa tudi v luči novih programov EU na področju mladine za obdobje 2021–2027), v katerih živimo, postavljajo pomembnost kompetenc in okolje, v katerem se razvijajo, v ospredje in še bolj pod drobnogled.

Ključna kompetenca je kompetenca učenje učenja – ključna za razvoj drugih kompetenc in za prenos usvojenih kompetenc v najrazličnejške kontekste, okolja, kajti nikoli še ni bilo tako pomembno kot je danes, da smo sposobni upravljati lasten proces učenja.

YOUTHPASS DO DANES
Youthpass skrbi za prepoznavnost in priznavanje učnih učinkov, jih dokumentira in tako pretvori iz snovnega v stvarno. Ukrojen je tako za mladinsko delo kot za prostovoljske aktivnosti in nudi individualno podporo pri razvoju udeleženca, najsi je to mlada oseba ali mladinski delavec.

Od leta 2007, ko je bil Youthpass prvič izdan, pa do junija 2021 je bilo izdanih 1,1 milijona Youthpassov. Potrdilo je vpeto v načrtovan proces, ki pomaga postaviti učenje v program aktivnosti. Gre za prostovoljno orodje, ki je na voljo vsem. Glavna vrednost Youthpassa je v večanju pozornosti, ki jo namenimo učenju, ter v večanju zavedanja o učenju, učnem procesu in učnih izidih pri udeležencih programov.

YOUTHPASS 2027
Osnovna vizija strategije Youthpass je široka prepoznavnost in razumevanje učne dimenzije mladinskega dela. Cilj strategije je podpora mladim in mladinskim delavcem preko večje prepoznavnosti učenja v luči evropskih mladinskih programov.

Do leta 2027 bo poudarek Youthpassa na refleksiji, prepoznavanju in dokumentiranju učenja, ki se dogaja znotraj aktivnosti in programov Erasmus+: področje mladina in Evropska solidarnostna enota. Motivacija za uporabo Youthpassa bo želja pomagati udeležencem postati bolj zavedni o svojem učenju ter ga okrepiti, prepoznati (ubesediti) ter dokumentirati. Posledično bo kakovost vseh projektov višja.

Youthpass bo v procesu razvoja do leta 2027 v ospredje postavil učečo se osebo, ki bo Youthpass tudi sooblikovala. Kot orodje bo ponudil boljšo podporo celotnemu učnemu procesu, vključno z načrtovanjem in pripravo, bo prilagodljiv in usklajen z raznolikostjo projektov. Povzetki pridobljenih kompetenc bodo zbrani na spletnih profilih udeležencev, tako da bo možna so-uporaba npr. z Europassom, kar bo dvignilo vrednost Youthpassa za nadaljnji učni in profesionalni razvoj.

Youthpass ima na podlagi dolgoletnih izkušenj in z novimi strateškimi cilji potencial, da še okrepi učno dimenzijo mladinskega dela.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih