Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Zgodilo se je: Študijski obisk 'Participacija mladih v finskih občinah'

11.01.2023

Na Finskem je v okviru strateškega partnerstva nacionalnih agencij Europe Goes Local od 13. do 15. decembra 2022 potekal študijski obisk z gornjim naslovom. Iz Slovenije so se ga udeležile Katarina Gorenc (Mestna občina Ljubljana), Lenka Grošelj (Občina Idrija) in Ksenja Perko (Javni zavod Mladi zmaji). Obiska se je poleg naših predstavnic udeležilo še 32 udeležencev, udeleženk iz EU in partnerskih držav, ki so predstavljali svoje občine in organizacije.

Katarina Gorenc in Lenka Grošelj sta odgovorili na nekaj naših vprašanj o motivaciji za udeležbo, o vtisih in kako ju bodo rezultati obiska podprli pri njunem delu v prihodnje.

"Na Občini Idrija se pripravljamo na prvo izvedbo participatornega proračuna za mlade, zato je bila napoved študijskega obiska na Finskem idelana priložnost za spoznavanje različnih pristopov k izvedbi participatornih proračunov in drugih načinov participacije mladih ter iskanje optimalnih rešitev za naše okolje," je povedala Lenka Grošelj.

Katarina Gorenc se je odločila za udeležbo, ker ve, da "ima Finska vpeljano prakso povezovanja formalnega in neformalnega izobraževanja in da celo zaposlujejo mladinske delavke in delavce v šolah. Ker naše raziskave kažejo, da mladi slabo poznajo mladinske centre in mladinsko delo, sem želela izvedeti več o tem, kako ta praksa poteka na Finskem, saj smo tudi pri nas, na Uradu za mladino MOL, prepoznali povezovanje med formalnim in neformalnim izobraževanjem kot priložnost za dvig prepoznavnosti mladinskega dela ter za povečanje učinkov mladinskega dela."


Velik vtis je nanjo napravil »Ohjaamo – one stop shop guidance center« v Helsinkih. Tak center je vzpostavljen v vsakem večjem kraju na Finskem. Gre za informacijske in svetovalne centre, ki ponujajo celovit pristop k povečanju integracije mladih v družbo, izobraževalni sistem in zaposlovanje. Predvsem so namenjeni mladim, ki niso vključeni v sistem formalnega izobraževanja in brezposelnim mladim. Tu dobijo na enem mestu vse informacije, ki jih potrebujejo za lažjo integracijo v družbo, od urejanja zdravstvenega in socialnega zavarovanja, do možnosti vpisa v izobraževalne programe, in pomoč pri iskanju zaposlitve. Zanje je predvsem značilno, da omogočajo oseben stik z mladimi ter da so v njih zaposleni oz. prisotni strokovnjaki z zelo različnih področij, ki mladim lahko svetujejo celovito in zelo praktično, kot pove ime, vse na enem mestu.

Dr. Georg Boldt je predstavil svojo poglobljeno raziskavo o učinkih oblikovanja mladinskih svetov in zakonodaje, ki obvezuje občine k ustanavljanju mladinskih svetov. Iz izsledkov njegove raziskave in predstavitve izhaja nekoliko bolj kritičen pogled, saj ugotavlja, da v večini primerov mladi sodelujejo le pri volitvah svojih predstavnikov, nimajo pa dejanskega vpliva na aktivnosti in ne sodelujejo v procesu odločanja in izvajanja aktivnosti, v katerem bi se tudi učili in v katerem bi dejansko lahko prišlo do sprememb. Poudaril je razliko med participativno in predstavniško demokracijo, ter da trenutni sistem naslavlja predvsem slednjo.

Lenka Grošelj ocenjuje, da so bili poleg izjemnih programov in praks, 'katerih glavni cilj je doseči čim več mladih in jim dati možnost, da izrazijo svoje misli in občutenja, da aktivno sodelujejo pri ustvarjanju novih idej in pri uresničevanju le-teh ter da se aktivno vključijo v procese odločanja tako na lokalnem kot nacionalnem nivoju,' prav toliko, če ne še več, ' vredni pogovori z ostalimi udeleženci in njihove izkušnje pri delu z mladimi.'


Na vprašanje, kako ju bodo rezultati aktivnosti podprli pri delu v prihodnje, sta odgovorili:

Lenka Grošelj: 'Širše razumevanje participacije mi bo pomagalo pri iskanju novih rešitev za vključevanje mladih v projekte in programe na lokalnem nivoju. Udeležba na tovrstnih aktivnostih predstavlja tudi velik motivacijski element, spodbuda za bodoče delo.'

Katarina Gorenc: ' Tovrstna srečanja so vedno tudi priložnost za mreženje in spoznavanje kolegic in kolegov iz drugih držav. Izmenjava informacij, izkušenj in znanj je vedno dobrodošla. Študijski obisk me je utrdil v prepričanju, da tudi v Ljubljani dobro delamo na področju mladinskega dela, ter da je smer, ki smo si jo začrtali prava, da pa se spremembe ne zgodijo čez noč in da je za najboljše učinke pomembno medsektorsko sodelovanje ter premišljena politika na nacionalni in lokalni ravni.'


Mednarodni študijski obiski so redne in priljubljene aktivnosti v strateškem partnerstvu Europe Goes Local in jih bomo s partnerji izvajali tudi v prihodnje.

 

Vir fotografije: europegoeslocal.eu/event/study-visit-youth-participation-in-finnish-municipalities/


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih