Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Za organizacije

Kaj je ukrep za vključevanje v okviru pobude Discover EU?

Od leta 2022 je znotraj programa Erasmus+ na voljo ukrep za vključevanje v okviru pobude Discover EU, kjer lahko organizacije in neformalne skupine mladih prejmejo podporo za izvajanje projektov, ki mladim z manj priložnostmi omogočajo, da sodelujejo v okviru pobude Discover EU pod enakimi pogoji kot njihovi vrstniki.*

Ukrep za vključevanje v okviru pobude Discover EU je namenjen zagotavljanju dodatne podpore udeležencem z manj priložnostmi pri raziskovanju Evrope. Z njim želimo doseči mlade z manj priložnostmi, ki se ne bi prijavili na lastno pobudo, jim na ta način pomagamo odpraviti ovire, ki jim onemogočajo udeležbo v splošnem prijavnem roku Discover EU, jim zagotovimo potrebno podporo, da lahko sami ali v spremstvu vrstnikov in spremljevalcev odkrivajo Evropo ter spodbudimo razvoj njihovih kompetenc s pomočjo trajnostnega potovanja.

Projekti ukrepa za vključevanje v okviru pobude Discover EU zajemajo več faz, v katerih aktivno sodelujejo mladi ob podpori sodelujoče organizacije:

  • načrtovanje potovalnih izkušenj (opredelitev potreb, ciljev, učnih izidov, vrste ene ali več aktivnosti, načrtovanja potovanj, razporeda aktivnosti itd.),
  • sledi priprava (praktične ureditve potovanja DiscoverEU, sklepanje sporazumov z deležniki, organizacija jezikovnih, medkulturnih, učnih, kulturnih, okoljskih in digitalnih aktivnosti, z nalogami povezana priprava udeležencev pred odhodom itd.),
  • nato izvajanje aktivnosti med potovanjem DiscoverEU ter
  • po vrnitvi domov še nadaljnje spremljanje (ocenjevanje aktivnosti, opredelitev in dokumentiranje učnih izidov udeležencev ter razširjanje in uporaba rezultatov projekta). Možno je tudi sodelovanje z deležniki v drugih državah, ki udeležencem ponudijo aktivnosti ali podporo.

Pomemben vidik ukrepa je aktivno vključevanje mladih z manj priložnostmi preko metod  neformalnega učenja, ki temelji na tem, da vsaj del želenih učnih rezultatov predvidimo vnaprej. Udeleženci morajo biti med potovanjem čim bolj vključeni v načrtovanje in oblikovanje aktivnosti (pripravo programa, načrta potovanja, aktivnosti, rezervacije nastanitev itd.) ter razmisliti, kako se pripraviti, da bi se med potovanjem čim več naučili in dosegli čim večji osebni razvoj. Neformalno usvojeno znanje in kompetence ob podpori organizacij na koncu ovrednotijo tudi z orodjem Youthpass.

Kriteriji upravičenosti

Kdo se lahko prijavi: Prijavi se lahko vsaka upravičena sodelujoča organizacija ali neformalna skupina mladih, ustanovljena v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.
Minimalno število sodelujočih organizacij: 1
Udeleženci: Mladi z manj priložnostmi starosti 18 let (udeleženci morajo do dneva začetka projekta dopolniti najnižjo navedeno starost, ki je hkrati tudi najvišja možna) v spremstvu vodje skupine, olajševalca in spremljevalcev. Vsaka skupina mora imeti najmanj 1 in največ 5 mladih udeležencev, ki lahko potujejo sami ali pa v spremstvu vodje skupine, olajševalca ali spremljevalne osebe. Vodje skupin ali spremljevalci morajo biti stari najmanj 18 let.
Trajanje projekta: 24 mesecev.
Trajanje aktivnosti v projektu: Najmanj 1 dan in največ 30 dni, mladi udeleženci in morebitni spremljevalci prejmejo vozovnico z veljavnostjo 7 potovalnih dni v enomesečnem časovnem obdobju. Organizacija lahko organizira več potovanj Discover EU (vsakič z 1–5 udeleženci in po potrebi spremljevalne osebe) v posameznem življenjskem ciklu projekta.
Kraj izvajanja projektnih aktivnosti: Potovanje Discover EU mora potekati vsaj v eni drugi državi, ki ni država, v kateri so udeleženci začeli potovanje.

* Za vse popotnike v okviru Ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU veljajo tekom potovanja ista pravila in specifike kot za udeležence splošne pobude DiscoverEU. Prav tako imajo možnost, da se udeležijo aktivnosti učnega cikla: srečanj pred odhodom in mednarodnih meet-up-ov.

Koristne povezave
Priporočila za prijavitelje in izvajalce projektov s področja vključevanja in raznolikosti

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih