Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Razpisna dokumentacija

Splošne usmeritve in dodatne vsebinske smernice za izvajanje projektov E+ v 2024

Nacionalna agencija je pripravila splošne usmeritve in dodatne vsebinske smernice po ukrepih za izvajanje projektov E+ v 2024. Najdete jih tu.

V dokumentu z vsemi ključnimi informacijami o programih in posameznih ukrepih boste našli nabor koristnih informacij, povezav do gradiv in obvestila o prihajajočih usposabljanjih v 2024, prav tako pa tudi informacije o skupinskih svetovanjih.

Vodnik po programu za leto 2024

Osnovni dokument programa je je Vodnik za leto 2024, ki je na voljo na tej povezavi. V njem in v dodatnih razpisnih pogojih za leto 2024, ki so na voljo tukaj, najdete vsa pravila in pogoje za vključevanje v program, zato morate pred prijavo projekta oba dokumenta obvezno podrobno preučiti.

Poglavitne spremembe, ki jih prinaša novi Vodnik po Erasmus+ na področju mladine 2024, so na voljo na tej povezavi.

Prijavni obrazci za leto 2024

Do prijavnih obrazcev lahko dostopate preko Platforme za programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

JEZIK PRIJAVE: Movit kot slovenska nacionalna agencija posluje v slovenskem jeziku, zato morate prijavno dokumentacijo izpolniti v slovenščini. Prijave v angleškem jeziku bodo obravnavane le v izjemnih primerih in z našim predhodnim soglasjem. To pomeni, da morajo prijavitelji, ki želijo prijavnico oddati v angleškem jeziku, na nacionalno agencijo najmanj dva tedna pred prijavnim rokom posredovati prošnjo za odobritev oddaje prijavnega obrazca v angleškem jeziku, v katerem morajo utemeljiti, zakaj njihova organizacija ni sposobna pripraviti prijavne dokumentacije v slovenskem jeziku. Nacionalna agencija bo preučila utemeljenost navedenih razlogov in prijavitelja obvestila o nadaljnjem postopku.

Pomembno: Samo dejstvo, da gre za mednarodni projekt in da se projekt pripravlja skupaj s partnerji iz tujine, ni zadosten razlog za odobritev oddaje vloge v angleškem jeziku, saj je prijavitelj dolžan prijavno dokumentacijo pred oddajo prevesti v slovenski jezik. Organizacije, registrirane v Sloveniji, moramo namreč poslovati v slovenskem jeziku - in to velja tako za organizacije prijaviteljice kot tudi za Nacionalno agencijo. Prijavitelji sprejetih projektov bodo namreč z nami podpisali sporazum v imenu vseh partnerjev, ki bo prav tako v slovenskem jeziku in katerega priloga je tudi prijavni obrazec, prav tako bo potrebno ob koncu projekta oddati končno poročilo v slovenskem jeziku kot to določa sporazum. Lahko pa v angleškem jeziku pustite urnik in opise partnerskih organizacij.

Vzorčne obrazce v PDF si lahko pretočite tukaj.

Vodniki po orodjih Evropske komisije za prijavitelje in upravičence

Vodnike in druge uporabne vire za projekte v okviru programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota sedaj na enem mestu najdete na naslednji povezavi. Tukaj imate na voljo podrobna navodila za uporabo platforme za programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota ter IT orodij za zahtevo za pridobitev akreditacije in nepovratnih sredstev za programski obdobji 2014–2020 in 2021–2027.

Priročniki za prijavo projektov v okviru ključnega ukrepa 2

Prijavitelji, ki nameravate svoj projekt prijaviti v okviru ključnega ukrepa 2 (sodelovanje med organizacijami in institucijami), imate na voljo priročnik, v katerem so vsebovane metodološke smernice za ustrezno razumevanje in upoštevanje pravil obeh ukrepov tega ključnega ukrepa, torej sodelovalnih in manjših partnerstev, kot so opredeljena v Vodniku po programu Erasmus+. 

Priročnik se osredotoča na predstavitev modela financiranja s pavšalnimi zneski in podrobno predstavi, kako načrtovati projekte in finance, kako se bo ocenjevalo končno poročilo, ter nudi podporo pri preverjanju analize potreb ter zastavljanju ciljev in indikatorjev.
Priročnik, ki velja za projekte, sprejete v letu 2022, je na voljo na naslednji povezavi.
Priročnik, za projekte, ki jih boste prijavili v letu 2023, pa je na voljo tukaj.
Priročnik, za projekte, ki jih boste prijavili v letu 2024, pa je na voljo tu.

Poleg osnovnega priročnika z razlago novega modela financiranja ključnega ukrepa 2, je na voljo tudi kratek priročnik z odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja, katerega namen je nacionalnim agencijam, prijaviteljem in upravičencem ponuditi dodatna pojasnila in informacije v povezavi s finančnimi pravili, ki jih prinaša model financiranja v obliki pavšalnih zneskov v okviru sodelovalnih in manjših partnerstev. Vsebina dokumenta se bo po potrebi še posodabljala, le prvi sklop vprašanj pa je namenjen tudi prijaviteljem in upravičencem, drugi del priročnika pa predvsem nacionalnim agencijam. Priročnik je na voljo tukaj.

Vodnik za ocenjevalce za leto 2024

Vodnik za ocenjevalce projektov nudi informacije, navodila in usmeritve, ki jih morajo ocenjevalci upoštevati pri ocenjevanju projektov. Za prijavitelje projektov te informacije predstavljajo dopolnitev pravil in določil Vodnika po programu.

V vodniku za ocenjevalce boste našli:

  • načela ocenjevanja;
  • postopek ocenjevanja v praksi;
  • informacije o tem, kako oceniti merila za dodelitev za vsako akcijo in področje.

Izsek iz Vodnika za ocenjevalce za akreditacije Erasmus na področju mladine je na voljo na tej povezavi.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih