Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Vzorci sporazumov

Postopek sprejema projekta se zaključi s podpisom sporazuma o nepovratnih sredstvih med upravičenci in nacionalno agencijo.

Od l. 2023 dalje velja enoten sporazum za posamezen ključni ukrep. Sporazumu so glede na posamezni ukrep priložene zahtevane priloge.

Do l. 2022 je sporazum prilagojen glede na vrsto projekta, ne glede na ukrep in vrsto aktivnosti pa za vse sprejete projekte z več upravičenci pri podpisu sporazuma veljajo enaki splošni pogoji, drugačni splošni pogoji veljajo le za projekte z enim upravičencem, ki so v letu 2021 možni le v okviru Ključnega ukrepa 1, in sicer pri nacionalnih aktivnostih v okviru aktivnosti udejstvovanja mladih ter pri akreditiranih projektih, v letu 2022 pa še pri ukrepu za vključevanje v okviru pobude Discover EU.

Vzorci sporazumov in prilog za leto 2023

Ključni ukrep 1

Vzorec sporazuma E+ KU1

Priloge – mladinske izmenjave

Priloga 2 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Pravila za upravičene stroške – mladinske izmenjave

Priloga 3 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Veljavne stopnje – mladinske izmenjave

Priloga 5 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Posebna pravila – mladinske izmenjave

Priloge – mobilnosti mladinskih delavcev

Priloga 2 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Pravila za upravičene stroške – mobilnost mladinskih
delavcev

Priloga 3 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Veljavne stopnje – mobilnost mladinskih delavcev

Priloga 5 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Posebna pravila – mobilnost mladinskih delavcev

Priloge – aktivnosti udejstvovanja mladih

Priloga 2 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Pravila za upravičene stroške – aktivnosti udejstvovanja
mladih

Priloga 3 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Veljavne stopnje – aktivnosti udejstvovanja mladih

Priloga 5 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Posebna pravila – aktivnosti udejstvovanja mladih

Priloge – akreditirani projekti

Priloga 2 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Pravila za upravičene stroške – akreditirani projekti

Priloga 3 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Veljavne stopnje – akreditirani projekti

Priloga 5 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Posebna pravila – akreditirani projekti

Priloge – ukrep za vključevanje v okviru pobude Discover EU

Priloga 2 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Pravila za upravičene stroške – Discover EU

Priloga 3 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Veljavne stopnje – Discover EU

Priloga 5 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 1: Posebna pravila – Discover EU

Ključni ukrep 2

Vzorec sporazuma E+ KU2

Priloga 2 k Sporazumu Erasmus+ Ključni ukrep 2: Posebna pravila – Partnerstva za sodelovanje

 

 

Splošni pogoji in vzorci sporazumov za leto 2022

Splošni pogoji za leto 2022

Priloga I - Splošni pogoji E+: Mladina - za projekte z več upravičenci

Priloga I - Splošni pogoji E+: Mladina - za projekte z enim upravičencem

Ključni ukrep 1 - akreditirani projekti:

Sporazum - posebni pogoji E+ AKU1

Priloga I - Splošni pogoji - za projekte z enim upravičencem (glej zgoraj)

Priloga II - Opis projekta in proračun (individualna priloga)

Priloga III - Finančna in pogodbena pravila E+ AKU1

Priloga IV - Veljavne stopnje financiranja E+ AKU1

Ključni ukrep 1 - mladinske izmenjave, mobilnost mladinskih delavcev, aktivnosti udejstvovanja mladih, ukrep za vključevanje v okviru pobude Discover EU:

Sporazum - posebni pogoji E+ KU1 MI/MMD/AUM - z več upravičenci

Sporazum - posebni pogoji E+ KU1 AUM - z enim upravičencem

Sporazum - posebni pogoji E+ DEU

Priloga I - Splošni pogoji za projekte z enim/več upravičenci (glej zgoraj)

Priloga II - Opis projekta in proračun (individualna priloga)

Priloga III - Finančna in pogodbena pravila E+ KU1 MI in MMD

Priloga III - Finančna in pogodbena pravila E+ KU1 AUM

Priloga III - Finančna in pogodbena pravila E+ DEU

Priloga IV - Veljavne stopnje financiranja E+ KU1 MI

Priloga IV - Veljavne stopnje financiranja E+ KU1 MMD

Priloga IV - Veljavne stopnje financiranja E+ KU1 AUM

Priloga IV - Veljavne stopnje financiranja E+ DEU

Priloga V - Pooblastilna pisma partnerjev (pri projektih z več upravičenci)

Ključni ukrep 2 - manjša partnerstva:

Sporazum - posebni pogoji E+ KU2

Priloga I - Splošni pogoji - za projekte z več upravičenci (glej zgoraj)

Priloga II - Opis projekta in proračun (individualna priloga)

Priloga III - Finančna in pogodbena pravila E+ KU2 MP

Priloga IV - Pooblastilna pisma partnerjev

Ključni ukrep 2 - sodelovalna partnerstva:

Sporazum - posebni pogoji E+ KU2

Priloga I - Splošni pogoji - za projekte z več upravičenci (glej zgoraj)

Priloga II - Opis projekta in proračun (individualna priloga)

Priloga III - Finančna in pogodbena pravila E+ KU2 SP

Priloga IV - Pooblastilna pisma partnerjev

 
ANEKSI ZA IZVAJANJE VIRTUALNIH AKTIVNOSTI ZARADI PANDEMIJE COVID-19

Aneks k Prilogi III za izvajanje virtualnih aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 1 – akreditirani projekti

Aneks k Prilogi III za izvajanje virtualnih aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 1 – aktivnosti udejstvovanja mladih z enim upravičencem

Aneks k Prilogi III za izvajanje virtualnih aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 1 – aktivnosti udejstvovanja mladih z več upravičenci

Aneks k Prilogi III za izvajanje virtualnih aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 1 – mladinske izmenjave in mobilnost mladinskih delavcev

 

Splošni pogoji in vzorci sporazumov za leto 2021

Splošni pogoji za leto 2021

Priloga I - Splošni pogoji E+: Mladina - za projekte z več upravičenci

Priloga I - Splošni pogoji E+: Mladina - za projekte z enim upravičencem

Ključni ukrep 1 - akreditirani projekti:

Sporazum - posebni pogoji E+ AKU1

Priloga I - Splošni pogoji - za projekte z enim upravičencem (glej zgoraj)

Priloga II - Opis projekta in proračun (individualna priloga)

Priloga III - Finančna in pogodbena pravila E+ AKU1

Priloga IV - Veljavne stopnje financiranja E+ AKU1

Ključni ukrep 1 - mladinske izmenjave, mobilnost mladinskih delavcev, aktivnosti udejstvovanja mladih:

Sporazum - posebni pogoji E+ KU1 MI/MMD/AUM - z več upravičenci

Sporazum - posebni pogoji E+ KU1 AUM - z enim upravičencem

Priloga I - Splošni pogoji za projekte z enim/več upravičenci (glej zgoraj)

Priloga II - Opis projekta in proračun (individualna priloga)

Priloga III - Finančna in pogodbena pravila E+ KU1 MI in MMD

Priloga III - Finančna in pogodbena pravila E+ KU1 AUM - z več upravičenci

Priloga III - Finančna in pogodbena pravila E+ KU1 AUM - z enim upravičencem

Priloga IV - Veljavne stopnje financiranja E+ KU1 MI

Priloga IV - Veljavne stopnje financiranja E+ KU1 MMD

Priloga IV - Veljavne stopnje financiranja E+ KU1 AUM

Priloga V - Pooblastilna pisma partnerjev (pri projektih z več upravičenci)

Ključni ukrep 2 - manjša partnerstva:

Sporazum - posebni pogoji E+ KU2 MP

Priloga I - Splošni pogoji - za projekte z več upravičenci (glej zgoraj)

Priloga II - Opis projekta in proračun (individualna priloga)

Priloga III - Finančna in pogodbena pravila E+ KU2 MP

Priloga IV - Veljavne stopnje financiranja E+ KU2 MP

Priloga V - Pooblastilna pisma partnerjev (pri projektih z več upravičenci)

Ključni ukrep 2 - sodelovalna partnerstva:

Sporazum - posebni pogoji E+ KU2 SP (do 24 mesecev)

Sporazum - posebni pogoji E+ KU2 SP (nad 24 mesecev)

Priloga I - Splošni pogoji - za projekte z več upravičenci (glej zgoraj)

Priloga II - Opis projekta in proračun (individualna priloga)

Priloga III - Finančna in pogodbena pravila E+ KU2 SP

Priloga IV - Veljavne stopnje financiranja E+ KU2 SP

Priloga V - Pooblastilna pisma partnerjev (pri projektih z več upravičenci)

 

ANEKSI ZA IZVAJANJE VIRTUALNIH AKTIVNOSTI ZARADI PANDEMIJE COVID-19

Aneks k Prilogi III za izvajanje virtualnih aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 1 – akreditirani projekti in aktivnosti udejstvovanja mladih z enim upravičencem

Aneks k Prilogi III za izvajanje virtualnih aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 1 – mladinske izmenjave in mobilnost mladinskih delavcev

Aneks k Prilogi III za izvajanje virtualnih aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 1 – aktivnosti udejstvovanja mladih z več upravičenci

Aneks k Prilogi III za izvajanje virtualnih aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 2

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih