Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Usposabljanja informatorjev

Eden od nujnih predpogojev za kakovostno informiranje je tudi usposobljenost informatorjev za posredovanje informacij mladim, zato je ena od pomembnih dejavnosti Eurodeska tudi organizacija rednih letnih usposabljanj in seminarjev za mladinske informatorje.

Eurodesk Slovenija je tudi član delovne skupine za oblikovanje modulov usposabljanj Evropskega programa usposabljanj multiplikatorjev. 

Eurodeskov program usposabljanj multiplikatorjev

Evropska mreža Eurodesk je oblikovala program usposabljanj Eurodeskovih multiplikatorjev, namenjen poenotenju usposabljanj, katerih se udeležijo Eurodeskovi multiplikatorji v vseh državah.

Program usposabljanj je sestavljen iz večih modulov, vsi moduli pa so zasnovani interaktivno, z uporabo neformalnih metod in s pripravljenimi izročki za kasnejšo uporabo v organizacijah. 

Zaenkrat so razviti naslednji moduli:

 • Uvod v Eurodesk
 • Evropske priložnosti za mlade
 • Vključevanje občinstva

Eurodesk Slovenija enkrat letno izvaja prva dva modula za vse nove regionalne multiplikatorje, ki so se priključili mreži in osebje, ki se vključuje v dejavnosti na področju informiranja v okviru organizacij, ki že delujejo kot regionalni multiplikatorji. 

Pomen usposobljenega osebja je ključnega pomena za uspešno in kakovostno delo z mladimi, zato vsako leto dokumentiramo in evalviramo izvedena usposabljanja. 

Druga izvedena usposabljanja

Eurodesk Slovenija že od leta 2004 dalje redno organizira letne nacionalne Eurodesk seminarje za mladinske delavce in informatorje na različne teme, povezane z mladinskim informiranjem v Sloveniji in EU. V nadaljevanju si lahko ogledate, kaj smo v okviru Eurodesk seminarjev počeli dosedaj!

Eurodesk seminar 2014: Priložnosti EU za mlade

Seminar o novih evropskih programih v finančni perspektivi 2014-2020 in priložnostih, ki jih ti programi ponujajo mladim, je potekal od 27. do 28. oktobra 2014 v City hotelu v Ljubljani.

Z letom 2014 smo zakorakali v novo obdobje evropske finančne perspektive in s tem tudi v novo obdobje evropskih programov. V času, ko brezposelnost mladih ostaja in postaja čedalje bolj aktualna tema, imajo priložnosti, ki jih mladim ponuja Evropa čedalje večjo vrednost. Vendar pa morajo mladi, da bi te priložnosti lahko izkoristili, priti do kakovostnih informacij in smernic.

Izkušnje, ki jih mladi pridobijo z mobilnostjo, jim prinesejo neprecenljive prednosti tako pri osebnem razvoju, kot tudi pri iskanju zaposlitve – od znanja jezikov, sposobnosti dela v mednarodnih okoljih, vzpostavljanje osebnih stikov in povezave.

Eurodesk Slovenija je zato v letu 2014 organiziral informativni seminar, na katerem so bili predstavljeni glavni programi in mehanizmi, namenjeni spodbujanju in olajšanju mobilnosti mladih v EU.

Program seminarja
Seznam udeležencev seminarja

Če se seminarja niste mogli udeležiti, vas vabimo k ogledu PPT predstavitev, izvedenih na seminarju.

Erasmus +: Mladi v akciji
Erasmus +: Izobraževanje in usposabljanje
Erasmus za mlade podjetnike
EURES
Priložnosti za mednarodno prostovoljstvo

Ustvarjalna Evropa

Karierne priložnosti v institucijah EU
Eurodesk
Evropski mladinski portal

Eurodesk seminar 2012: Informirajmo se o informiranju, dobre prakse na področju informiranja mladih

6.-7. december, M hotel, Ljubljana

Namen Eurodesk seminarja 2012 je bil v prvi vrsti ponuditi prostor za izmenjavo dobrih praks na področju informiranja v Sloveniji, s čimer je Eurodesk odgovoril na potrebo, izraženo s strani udeležencev na preteklih seminarjih.

Preko praktičnih primerov smo želeli osvetliti pomen in kakovost obstoječega informiranja mladih ter v povezavi s tem spodbuditi razpravo o prihodnosti informiranja pri nas in v EU ter o vlogi Eurodeska v tem kontekstu.

CILJI SEMINARJA SO BILI:

- Izmenjava dobrih praks informiranja mladih med udeleženci seminarja,
- omogočiti večjo vidnost lokalnih projektov informiranja mladih na nacionalni ravni, 
- predstaviti dobre prakse informiranja mladih v drugih državah,
- osvetliti pomen projektov informiranja mladih,
- spodbuditi razpravo o prihodnosti mladinskega informiranja v nacionalnem in evropskem kontekstu,
- predstaviti predvideno vlogo Eurodeska v prihodnjem evropskem programu z navezavo na poglavje o informiranju v predvidenem nacionalnem programu na področju mladine,
- spodbuditi razpravo o potrebah akterjev na področju mladinskega informiranja ter v povezavi s tem o vlogi Eurodeska v prihodnosti.

Na podlagi seminarja bo izdana publikacija, v kateri bodo zbrani projekti informiranja, predstavljeni na seminarju.

Seminarja se je udeležilo 14 udeleženk n udeležencev.

Eurodesk usposabljanje 2011: Izvajanje delavnic za mlade na temo prostovoljstva

7.–8. december 2011, Ljubljana, A hotel

Usposabljanje, ki ga je Eurodesk Slovenija organiziral v letu 2011, je bilo že tretje usposabljanje za mladinske informatorje za vodenje oz. izvajanje delavnic, namenjenih mladim, saj se je ta metoda informiranja mladih izkazala za zelo uspešno.

Z delavnicami lahko dosežemo mlade, ki sicer ne bi iskali tovrstnih informacij, informacije se jim poda celostno, z izkušnjo delavnice pa mladi pridobljene informacije in znanje obdržijo dalj časa.

Namen usposabljanja je bil usposobiti udeležence za kakovostno izvajanje delavnic za mlade na temo prostovoljstva.

Udeleženci usposabljanja so:
 - pridobili izkušnjo udeleženca na delavnici,
 - pridobili razumevanje poteka delavnice,
 - poglobili znanje o prostovoljnem delu,
 - poglobili znanje o vodenju delavnic,
 - pridobili izkušnjo vodenja delavnice ter
 - spoznali proces priprave in organizacije delavnice.

Usposabljanja se je udeležilo 14 udeležencev in udeleženk.

Eurodesk seminar 2010: Informiranje v službi mladih, 9.-10. december 2010, Ljubljana

9. in 10. decembra 2010, M hotel, Ljubljana 

Namen seminarja "Informiranje v službi mladih", ki je potekal leta 2010, je bil raziskati stanje na področju informiranja mladih v Sloveniji in opredeliti vlogo mladinskih info centrov pri doseganju avtonomije mladih.
CILJI SEMINARJA SO BILI: 

 • Raziskati ponudbo informacij za mlade v okviru info servisov;

 • opredeliti načine iskanja in posredovanja informacij za mlade;

 • pregledati obstoječo podporo informatorjem pri njihovem delu;

 • opredeliti potrebe informatorjev po morebitni dodatni strokovni podpori;

 • pregledati vsebinsko usklajenost ponudbe informacij za mlade z njihovimi potrebami na poti osamosvajanja.

Seminarja se je udeležilo 16 udeleženk in udeležencev.

Eurodesk seminar 2009: Nova strategija EU za mlade

10. - 11. december 2009, M Hotel, Ljubljana

Evropska komisija je letos predlagala novo strategijo EU za mladinsko politiko v naslednjem desetletju. Nova strategija je medsektorska, s kratkoročnimi in dolgoročnimi ukrepi, ki vključujejo ključna področja politik, ki vplivajo na mlade, zlasti izobraževanje, zaposlovanje, zdravje in šport, državljansko udeležbo in prostovoljstvo mladih. Nova strategija tudi poudarja pomen mladinskega dela in opredeljuje okrepljene ukrepe za boljše izvajanje mladinskih politik na ravni EU.

Na seminarju smo se najprej podrobno seznanili z novo strategijo, nato pa smo o njej skupaj razpravljali – kaj prinaša mladim in mladinskim organizacijam, kakšne informacije bi si želeli v prihodnje na to temo, kako narediti te informacije čimbolj zanimive tudi za druge akterje na področju mladine, pa tudi za mlade same.

Eurodesk seminar 2007: Organizacija in promocija infodogodkov

13. in 14. decembra 2007 je v Hotelu Paka v Velenju že četrto leto zapored potekal Eurodesk seminar, namenjen mladinskim informatorjem, ki delujejo v okviru mladinskih infocentrov na nacionalni, regionalnih ali lokalnih ravneh.

Namen seminarja je bil mladinskim informatorjem ponuditi teoretična in praktična znanja ter nasvete za kakovostno organizacijo in promocijo infodogodkov za mlade v svojem lokalnem okolju ter izmenjati dobre prakse mladinskih organizacij na tem področju.

Eurodesk seminar 2006: Evropske informacije in mladi

Datum in kraj: 14.-15. december 2006, Postojna

Poročilo s seminarja

Izjave udeležencev:

 • Hvala za veliko novih informacij in prijetno druženje.

 • Seminar je bil zelo kvaliteten in mi je dovolj predstavil delovanje EU institucij in
  organov. Hvala!

 • Vse pohvale vsem, ki ste organizirali to srečanje!

Eurodesk seminar 2005: Evropsko sodelovanje na področju mladine in Evropski mladinski pakt

Datum in kraj: 6. december 2005, Celje

Poročilo s seminarja

Izjave udeležencev:

 • Za kratek čas druženja sem pridobil relevantne informacije, ki jih bom mogoče potreboval. Odprl sem si vrata.

 • Glede na to, da mi stvari niso bile kaj dosti znane, lahko rečem, da bi s pridobljenim znanjem lahko vsaj poskusila obrazložiti, kaj te stvari sploh pomenijo. Seveda bo potrebno še malce prelistati Belo knjigo in vse koristne informacije prenesti na lokalno okolje.

 • Vsebin prej nisem poznala, zato je bil ta seminar izredno dobrodošel.

Eurodesk seminar 2004: Seminar akterjev na področju informiranja in/ali svetovanja za mlade

Datum in kraj: 14.-16. april 2004, Laško

Poročilo s seminarja

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih