Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Študij v tujini

Mobilnost študentov v programu Erasmus+: Izobraževanje in usposabljanje

Projekti mobilnosti študentov v okviru programa Erasmus+: Izobraževanje in usposabljanja lahko trajajo od 16 do 24 mesecev.

Visokošolske institucije lahko zaprosijo za sofinanciranje katerekoli izmed navedenih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta.

Mobilnost študentov:
• mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji, nosilki ECHE listine, v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 3 do 12 mesecev,
• mobilnost za namen prakse v eni od programskih držav v trajanju od 2 do 12 mesecev.

Študent lahko v vsakem ciklu študija odide na mobilnost v trajanju do 12 mesecev (t.j. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse. Poleg tega se lahko mobilnosti za namen prakse udeležijo tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti), vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani svoje matične institucije v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).

Študentje ne morete neposredno zaprositi za Erasmus+ finančno dotacijo. Informacije o možnostih Erasmus+ izmenjave so študentom in osebju na voljo v mednarodni službi in/ali pri Erasmus koordinatorju matične visokošolske institucije.

Več informacij je na voljo na: http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/ 

Brošura Erasmus+: Izobraževanje in usposabljanje

Mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v okviru programa Erasmus+: Izobraževanje in usposabljanje

Za slovenske institucije s področja osnovnega in nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

KAKŠNE AKTIVNOSTI JE MOŽNO IZVAJATI?
Projekti mobilnosti lahko trajajo 1 ali 2 leti in organizacije lahko zaprosijo za dotacijo za izvedbo katerokoli izmed navedenih mobilnosti:

učna mobilnost dijakov: praktično usposabljanje dijakov v tujini (na izobraževalni ustanovi ali podjetju) v obdobju od 2 tednov do 12 mesecev (možnost lahko izkoristijo tudi dijaki, ki so pred kratkim zaključili usposabljanje ali šolanje – usposabljanje morajo izvesti v času 1 leta po zaključku šolanja),

mobilnost zaposlenih, izvedba poučevanja in/ali usposabljanja na sorodni organizaciji PIU v tujini, usposabljanje zaposlenih (organiziran strukturiran tečaj v tujini ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) na PIU organizaciji v tujini ali podobno). Sredstva so namenjena mobilnosti osebja, ki se ukvarja s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, vključno s podpornim osebjem, vodstvenim kadrom in svetovalnim osebjem, kakor tudi mentorji. Mobilnost osebja lahko traja od najmanj 2 dni do največ 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?
Prijavo lahko odda vsaka organizacija, ki aktivno sodeluje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Podrobnosti o teh aktivnostih, vključno s trajanjem in kriteriji upravičenosti se nahajajo v Vodniku letnega razpisa programa.
Organizacija lahko prijavi samo en projekt mobilnosti v PIU na razpisno leto, lahko pa je istočasno koordinatorica oz. članica nacionalnega konzorcija.
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-ucencev-in-zaposlenih-v-piu/ 

Druge mobilnostne sheme na področju visokega šolstva

Visokošolska institucija in njeni zaposleni, profesorji, zunanji sodelavci ter seveda študenti, tako redni kot izredni, lahko sodelujejo pri številnih programih, ki jih koordinira CMEPIUS, (poleg že zgoraj omenjenega programa Erasmus+: Izobraževanje in usposabljanje): 

  • Slovenski štipendijski sklad SI04, 
  • EGP in NFM, z aktivnostmi mobilnosti in projekti med-institucionalnega sodelovanja, 
  • CEEPUS mreže in mobilnosti posameznikov, 
  • Bilateralne in ostale štipendije za posameznike. 

Na razpise za pridobivanje sredstev se lahko prijavijo le institucije in ne posamezniki. Pravila sodelovanja so na voljo pri opisu posameznega programa ali v razpisni dokumentaciji.

Visokošolsko izobraževanje je katero koli izobraževanje, ki v skladu z nacionalnim pravom ali prakso omogoča pridobitev priznanih stopenj izobrazbe ali druge priznane kvalifikacije na terciarni ravni.

KDO LAHKO SODELUJE
Katerakoli vrsta visokošolske institucije, ki v skladu z nacionalnim pravom ali prakso omogoča pridobitev priznanih stopenj izobrazbe ali druge priznane kvalifikacije na terciarni ravni, ne glede na to, kako se taka institucija imenuje, ali katera koli institucija, ki v skladu z nacionalnim pravom ali prakso omogoča poklicno izobraževanje ali usposabljanje na terciarni ravni.

Visokošolske institucije, ki želijo prijaviti projekt mobilnosti študentov in zaposlenih morajo imeti tudi ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) listino.

Več informacij je na voljo na: www.cmepius.si/terciarno-izobrazevanje  

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih