Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Publikacije po tematskih sklopih


Participacija

Podporni center SALTO za participacijo in informiranje predstavlja novo zbirko več kot 300 virov o participaciji mladih, medijski pismenosti in kritičnemu mišljenju ter promociji in dosegu. Zbirko bodo stalno posodabljali in in dopolnjevali. Dostopna je na: https://participationpool.eu/

Publikacija »A seat at the table for everyone« (2019) o spodbujanju vključujoče participacije mladih preko Strategije EU za mlade 2019-2027
V publikaciji so opisana konkretna orodja, predvidena v Strategiji EU za mlade 2019-2027 za spodbujanje vključujoče participacije. V publikaciji avtorji iščejo opredelitve, kaj je mišljeno kot vključujoča participacija mladih in metode, s katerimi lahko podpiramo participacijo, vključno s tremi glavnimi elementi omenjene strategije: Dialogom z mladimi in programoma Erasmus+ za področje mladine in Evropsko solidarnostno enoto. Avtorji si postavljajo tudi vprašanja, kot so: So alternativne metode participacije bolj socialno vključujoče? Katere metode pripomorejo k bolj vključujoči participaciji? Kateri so predlogi in ideje, da bi mladinsko delo postalo bolj vključujoče? Publikacijo najdete tukaj.

Svet Evrope je izdal publikacijo »Youth participation in the digitalised world« (2018) o mladih v digitaliziranem svetu, kar je tema, ki v današnjem svetu zbuja veliko zanimanja in pozornosti. Avtorji publikacije želijo vnesti nove perspektive in razumevanja pri vprašanjih, kako se mladi odzivajo na vse priložnosti, ki jih lahko ponudi digitalni prostor in kako lahko je lahko ta prostor relevanten tako za njih kot posameznike, kot pri demokratizaciji družb, v katerih živijo. Publikacija je dostopna tukaj

SALTO Think Tank on Youth Participation: closer to the edge of participation and activism (2018): To publikacijo so soustvarili misleci iz vse Evrope in v njej zbrali svoje znanje, izkušnje in perspektive s področja participacije mladih. V njej so zbrani zanesljivi in obsežni podatki o stanju participacije ter predstavljeni različni modeli, ki pomagajo pri definiranji, analizi in evalvaciji participacije. Publikacija je dostopna tukaj.


Socialno vključevanje

Embracing Diversity - publikacija podpornega centra SALTO za vključevanje in raznolikost, (2021)

DARE - praktične informacije za vključevanje: priročnik (2020) za opolnomočenje mladinskih organizacij in mladinskih delavcev pri implementiranju bolj vključujočih projektov mobilnosti mladih za mlade s posebnimi potrebami in še posebej mladimi z okvarami vida, sluha in gibalno ovirane mlade. Več ...

Use Your Hands to Move Ahead 2.0 (2020): Inovativni projekti na področju socialnega vključevanja in razvoj novih idej za projekte v okviru Evropske solidarnsotne enote za projekte z/za mlade, ki se soočajo s socialno-ekonomskimi ovirami. Več ...

Inclusive organisations - Manual for organisational development (2019) je priročnik, ki ga je izdala Parada ponosa in je namenjen razvoju vključujočih organizacij. Vsebuje opredelitve in elemente, kaj pomeni vključujoča organizacija in varnejših prostorov. Uporaben je za organizacije, ki željio postati (še bolj) vključujoče in v svoje delo vključevati raznolike skupine mladih. Več ...

Transforming Hate in Youth settings (2019) je praktični priročnik, ki ga je razvila Parada ponosa in vsebuje konkretne metode mladinskega dela, s katerimi lahko naslovimo in transformiramo sovražni govor. Več ...

Europe in Transition – Diversity, Identity and Youth Work (2017): Serija razmislekov o raznolikosti in vključevanju v sodobni Evropi, ki želi spodbuditi in informirati dialog med mladinskimi delavci in mladinskimi organizacijami.  Več ...

Strategija programa Erasmus+ na področju vključevanja in raznolikosti (2015)

On Track - Different youth work approaches for different NEET situations (2015): Ta raziskava ponuja vpogled in boljše razumevanje za vse, ki želijo delati ali delajo z različnimi mladimi, ki niso vključeni v sisteme izobraževanja, usposabljanja ali zaposlitve. Več ...
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/inclusionforall/

Publikacije podpornega centra SALTO Inclusion (2006-2015)

Inclusion A to Z (2014):  Zemljevid po projektih vključevanja. Najboljši SALTO priročniki za vključevanje, zbrani v eni knjižici. Več ...

Posnetek okrogle mize na temo vključevanja mladih z manj priložnostmi v program (2014)

Samo za drzne - program Mladi v akciji in mladi z manj priložnostmi (2009)


Mladinsko delo

Organizacija aufZAQ, avstrijska organizacija dejavna na usposabljanju mladinskih delavcev, je izdala Priročnik za prepoznavanje kompetenc. AufZAQ je skupaj z Univerzo uporabnih znanosti v Kemptenu (Nemčija) izvedel projekt “Qualified Youth workers for Europe” (2020). Rezultat tega projekta je priročnik o priznavanju kompetenc v mladinskem delu. Vodnik je primeren za usposabljanje in nadaljnje izobraževanje mladinskih delavcev. Priročnik najdete tukaj.

Poročilo »4Thought for Solidarity« (2020): Publikacija predstavlja prispevek k razpravam o konceptu solidarnosti iz vidika prakse, raziskav, oblikovanja politik in mladih. Odziva se na raznolikost konceptov in pristopov k solidarnosti v Evropi, s ciljem prispevati k skupnemu razumevanju, ki bi združeval različne ljudi in skupnosti z isto vizijo solidarnosti. Publikacijo najdete tukaj.

Publikacija »Youth work education in Finland« (Finnish youth research network) (2019). V publikaciji »youth work education in Finland« boste izvedeli vse o sistemu izobraževanja mladinskih delavcev na in širšo perspektivo izobraževalnega sistema. Poglavja knjige so namenjeno praksi izobraževanja mladinskega dela, umeščenosti v izobraževalni sistem in zagotavljajo kakovost mladinskega dela. Publikacijo najdete tukaj

Knjiga "Zgodovina mladinskega dela VII" (2019) je sestavljena iz treh delov: prvi del raziskuje razvoj transnacionalnih mladinskih organizacij in gibanj v zadnjih 100 letih, drugi del predstavlja zgodovino mladinskega dela v dveh državah, v tretjem delu pa so naslovljeni izzivi in refleksije, ki so se pojavile v desetih letih izvajanja projekta »Zgodovina mladinskega dela v Evropi«. Knjiga je dostopna tukaj.

Partnerstvo Sveta Evrope in Evropske komisije je marca 2018 objavilo T-Kit 4 (2018), izobraževalni priročnik za mladinske delavce in trenerje na temo medkulturnega učenja. Namenjen je boljšemu razumevanju, kaj je medkulturno učenje in kako ga lahko čimbolje izvajajo načrtovanje, izvedbo in evalvacijo izobraževalnih aktivnosti za mlade. Končni cilj tega izobraževalnega procesa je omogočiti ljudem, da v medkulturnem svetu živijo skupaj v miru in spoštovanju. Priročnik je na voljo tukaj.


Vključevanje migrantov in radikalizacija

Podporni centri SALTO EuroMed, SALTO EECA in SALTO SEE, so skupaj z francosko. nemško, italijansko, nizozemsko, norveško, poljsko in britansko nacionalno agencijo Erasmus+ za področje mladine in Partnerstvom na področju mladine EU in Sveta Evropa, izvedli raziskavo "Youth work against violent radicalization" (2020), ki prikazuje pozitivne načine in pobude, preko katerih lahko naslovimo in preprečimo nasilno radikalizacijo. Raziskava se sprašuje o načinih, s katerimi se lahko okrepi vloge različnih akterjev, z namenom oblikovanja dolgoročne strategije vloge mladinskega dela pri preprečevanju nasilne radikalizacije. Za več informacij obiščite http://youthcommunityresilience.eu/

Partnerstvo med Svetom Evrope in Evropsko unijo predstavlja publikacijo »Between insecurity and hope". Reflections on youth work with young refugees« (2018), v kateri so predstavljene teoretske smernice in refleksije o izkušnjah mladih beguncev in načinih, kako integrirajo svoje osebne upe z napetostmi v gostiteljskih skupnostih. Raziskuje tudi prakse in teoretske zasnove o vlogi mladinskega dela pri medsektorskem pristopu. Publikacija lahko služi kot referenca za odločevalce, raziskovalce in mladinske delavce ter za deležnike iz drugih sektorjev, ki delajo na področju vključevanja, dostopa do pravic in participacije mladih beguncev. Publikacijo najdete tukaj.

Publikacija "STEP-by-STEP" (2018) o podpori, namigih, primerih in možnostih za mladinsko delo z mladimi begunci predstavlja praktično orodje za mladinsko delo na temo vključevanja in participacije z mladimi begunci na lokalni ravni. Osredotoča se na participacijo in vključevanje kot ključne dimenzije pri gradnji vključujočih družb ter hkrati ustvarjanja okolja, ki mladim beguncem omogoča, da postanejo polnopravni akterji v njihovem osebnem razvoju in razvoju lokalnih skupnosti. Osredotoča se na naslednje teme: medkulturno učenje, dostop do socialnih pravic, mlade begunke, participacija mladih in mentalno zdravje in travma. Publikacija je dostopna tukaj

Young People and extremism (2016), zbirka virov za mladinske delavce. Publikacijo najdete tukaj.


Zaposlovanje in delo

Publikacija »The Missing Entrepreneurs 2019« (2019)
Publikacija The Missing Entrepreneurs raziskuje, kako javne politike na nacionalni, regionalni in lokalni ravni spodbujajo ustvarjanje novih delovnih mest, gospodarsko rast, samozaposlovanje in socialno vključevanje za osebe, ki so manj zastopane na področju podjetništva. Prikazuje, da obstaja velik potencial pri ustvarjanju delovnih mest za populacije, kot so ženske, mladi, brezposelni in migranti. Publikacijo najdete tukaj

Evropski mladinski forum je objavil publikacijo na temo prihodnosti Evrope ter socialne in ekonomske vključenosti z naslovom “Prihodnost dela in mladi” (2018). Področje dela se spreminja tudi za mlado in prihajajočo generacijo in sicer glede na štiri poglavitne trende sedanjega časa: globalizacijo, podnebne spremembe, demografske spremembe in tehnološki napredek. V publikaciji avtorji razmišljajo katere so nove oblike dela ter vrste dela, ki so potrebne, kdo je izvajalec le teh ter kakšna sploh je vrednost dela v družbi in življenju ljudi. Publikacijo najdete tukaj.


Raziskave o mladih in mladinskih politikah

»The Pineapple Report« (2019), ki ga je izdal Evropski mladinski forum, raziskuje predloge, kako lahko mladi uspejo v četrti industrijski revoluciji. Znak ananas v svetu čustvenčkov pomeni, da je nekaj zapleteno, kot je zapleteno tudi to poročilo, ki ugotavlja, da odgovor na zastavljena vprašanja zahteva prej holističen pristop kot akcijski načrt. Ker so v digitalnem svetu doma le redki priviligirani posamenzniki, poročilo poziva politične voditelje, da obrnejo vpliv politične, ekonomske in družbene marginalizacije, s tem da varčevanje, individualizacijo dela, potrošništvo in infantilizacijo zamenjajo z dostopom do izobraževanja, ustvarjanju progresivnega potrošnika, zaščite na področju dela in okolja in spoštovanja. Publikacija se osredotoča na štiri opredeljena ključna področja: družbena inteligenca, čustvena inteligenca, fizična inteligenca in ustvarjalna inteligenca. Publikacijo lahko preberete tukaj.

Youth Wiki je evropska spletna enciklopedija na področju nacionalnih mladinskih politik. Platforma je izčrpna zbirka nacionalnih struktur, politik in ukrepov, ki podpirajo mlade. Podatki so zbrani po posameznih državah članicah (popisanih je 27 držav članic EU). Zbirke podatkov posameznih držav pa so razdeljene na devet poglavij (zbirke podatkov so v angleškem jeziku). Več ...

Poročilo raziskave Slovenska mladina 2018/2019 (2019), ki je del širše mednarodne raziskave mladih iz desetih držav jugovzhodne Evrope (poleg Slovenije zajema še Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Romunijo, Bolgarijo, Makedonijo, Črno Goro, Kosovo in Albanijo). Raziskavo je izvedla skupina raziskovalcev Centra za raziskovanje post-socialističnih družb (CePSS) Univerze v Mariboru, nastala je pod okriljem fundacije Friedrich Ebert Stiftung. Ciljno populacijo slovenske raziskave mladine predstavljajo vsi državljani RS, stari od 14 do 29 let, kar po podatkih iz leta 2018 predstavlja 313.104 mladih prebivalcev Slovenije. Vzorec je zajemal nekaj več kot 1.000 anketirancev. Več ...


Digitalno mladinsko delo

Pregled virov o e-izobraževanju:
Seznam izobraževalnih spletnih virov (Evropska komisija)
Digitalna izobraževalna orodja (Socialna akademija)
E-izobraževanje za digitalno družbo (Bregar, L., Zagmajster, M. in Radovan, M. 2020)
Online training of youth workers (European Wide web of Youth work, 2018)
Orodja za fasilitatorje spletnih dogodkov
Osnove e-izobraževanja ((Bregar, L., Zagmajster, M. in Radovan, M. 2010)

Viri o digitalnem mladinskem delu
:
Pregled digitalnega mladinskega dela (Movit, 2019)
Padlet z orodji, nasveti in primeri praks (Dan Moxon)
Discussing the digital age and youth work (Kivimae, A. in Žuravljova, M. 2019)
Digitalisation and youth work (Verke, 2019)
• SomeCamp EU keynote, Mr Marten Kaevats (2019): "Future trends and digital innovation"
• SomeCamp EU primer prakse digitalnega mladinskega dela: https://www.somecamp.eu/. 
The concept of Smart youth work (Estonian Youth work center, 2017).


Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih