Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Projekti regionalnih partnerjev

Skupaj za kvalitetno informiranje mladih (Info ŠKUC)

Na seminarju za iskanje partnerjev za razvoj projektov v Barceloni, Španiji, je 6 mladinskih organizacij iz Evropske unije preko izmenjave dobrih praks ter skupnih in specifičnih izzivov, s katerimi se srečujejo, zastavilo dolgoročno strateško partnerstvo. To stremi k optimizaciji in posodabljanju mladinsko informacijskih centrov ter poglobljenem razmisleku o podajanju samih informacij za mlade.

Med 20. in 25. februarjem 2017 je organizacija Centre d'Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) na seminarju »Stir It Up« v Barceloni gostila 5 mladinskih organizacij iz Evrope, ki se posvečajo informiranju mladih. Posveta so se udeležile organizacije: CRIJ Bretagne iz Francije, Jongeren Informatie Punt den Haag iz Nizozemske, Jugend Info iz Avstrije, Informagiovani iz Italije in Društvo ŠKUC- Mreža L'MIT iz Slovenije. Srečanje je bilo namenjeno spoznavanju partnerskih organizacij ter analizi, diskusiji in nadgradnji metodologij za informiranje mladih glede na aktualne družbene razmere.

Vsi udeleženci smo se strinjali, da se mladi v Evropi srečujejo s številnimi izzivi, ki ključno vplivajo na njihovo emancipacijo. V mladinsko informacijskih centrih, v katerih delujemo, se tako zelo dobro zavedamo pomembnosti informiranja, svetovanja in podpore pri procesih, v katere se mladi vključujejo. A hkrati se srečujemo tudi s težavami, kot so splošna prezasičenost informacij (predvsem na spletu), pomanjkanje participacije mladih, zastarelost informacijskih kanalov ter njihovo nerazumevanje.

Tekom srečanja je vsaka organizacija predstavila primere dobrih praks informiranja mladih. Nekatere pri tem prisegajo na najnovejše tehnologije in spletne platforme, druge še vedno največji učinek pripisujejo osebnemu svetovanju. Strinjali smo se, da je potrebno podajanje informacij prilagoditi vsebini le-teh in potrebam njihovim uporabnikov, za kar so potrebni kvalificirani svetovalci in primerna infrastruktura. Nekoliko grenak priokus je za slovenski udeleženki pustilo spoznanje, da je informiranje mladih v Sloveniji sicer po vsebinski kakovosti vsekakor primerljivo z ostalimi sodelujočimi državami, a je infrastrukturno in finančno mnogo bolj podhranjeno.

Kontaktno srečanje »Stir It Up«je bilo zastavljeno kot začetni korak dolgoročnega strateškega partnerstva (Erasmus+ Key Action 2), v sklopu katerega se bomo partnerske organizacije soočale s skupnimi in specifičnimi izzivi, ki jih zaznavamo pri vsakodnevnem delu. Naše nadaljnje aktivnosti bodo usmerjene k optimizaciji in posodobljenju mladinsko informacijskih centrov, znotraj katerih delujemo.

Oddaja Mladinski informator - Info ŠKUC

Ljubljanska mreža info točk je v začetku leta 2017 začela pripravljati radijsko oddajo Mladinski informator. Oddaja je na sporedu vsak 2. in 4. ponedeljek v mesecu na Radiu Študent. Prvi del oddaje je namenjen aktualni temi, v drugem delu pa v studio povabimo gosta, ki nam o njej pove kaj več. Iščemo vire in na enem mestu zbiramo informacije o aktualnih temah s področja mladinske problematike - delu, štipendijah, natečajih, prostovoljstvu, zabavi, mobilnosti, delavnicah in dogodkih, ki mladim ponujajo možnost za aktivnejšo participacijo v družbi in bolj kakovosten način življenja. Sodelovanje v oddaji je odprto za vse mlade in mladinske organizacije oz. organizacije za mlade. Če imate idejo o kateri menite, da bi bilo dobro govoriti v oddaji, nam lahko pišete na info.skuc@lmit.org. Oddaje lahko poslušate tukaj.

Infopentlja – Celjski mladinski center

Celjski mladinski center je leta 2010 v informacijsko mrežo Infopentlja, povezal organizacije, ki delujejo na področju mladih. Ta danes vključuje 24 organizacij s Celjskega, med njimi srednje šole, študentske klube, mladinske centre, knjižnico in druge ustanove. Preko spletne strani, ki predstavlja glavni vir informiranja, zagotavlja mladim informacije, ki so ključne predvsem za njihovo ustvarjanje samostojnega življenja in kvalitetnega preživljanja prostega časa. Preko Infopentlje se izvaja tudi informiranje mladinskih in izobraževalnih organizacij ter vseh tistih, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi. Tako lahko zainteresirani najdejo odgovore na vprašanja kot so možnosti za prostovoljstvo, natečaji, razpisi,... Informacijsko središče je posredno tako namenjeno tudi mreženju mladih in organizacijam, ki so aktivne na področju mladih za izvajanje skupnih akcij, ...

Nove informacije se dnevno objavljajo na spletni in Facebook strani, enkrat tedensko pa preko e-pošte, s pošiljanjem newsletterja, kjer se mlade in mladinske organizacije obvešča z najbolj aktualnimi novicami.

Spletna stran: www.mc-celje.si/sl/Infopentlja 
Facebook stran: www.facebook.com/Infopentlja 

Aktivnosti informiranja – Celjski mladinski center

Informiranje po šolah
Celjski mladinski center redno izvaja informiranja o delovanju in priložnostih, katere nudi mladim. Letno izvaja predstavitve na osnovnih, srednjih šolah ter fakultetah v Celju, informira s pomočjo info tabel lociranih na šolah, kjer mlade tedensko obvešča o aktualnih priložnostih ter s pomočjo medvrstniškega komuniciranja, kjer mladi predstavljajo kako so izkoristili evropske priložnosti in z vrstniki delijo svojo zgodbo.

Informiranje v prostorih mladinskega centra
Celjski mladinski center izvaja informiranje tudi v lastnih prostorih, kjer so informacije v obliki publikacij, razpisov, natečajev, novic, na voljo na stojalih, klipklap tablah nameščenih v sanitarijah, v obliki televizijskih oglasov in na različnih plakatih, ki so nalepljeni v tako rekoč vsakem prostoru. Poleg tega poteka informiranje na vseh dogodkih, delavnicah seminarjih, ki se izvajajo v okviru mladinskega centra, od 8. do 20. ure pa je odprta tudi info pisarna, kjer so vsem na voljo bolj podrobne informacije.

Europe Direct Savinjska – Celjski mladinski center

V sklopu Celjskega mladinskega centra deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Savinjska, ki nudi informacije o Evropski uniji na regionalni in lokalni ravni in krepiti dialog z državljani o aktualnih evropskih temah.

V Sloveniji deluje mreža devetih informacijskih točk Evropske unije Europe Direct, in sicer v Celju, Mariboru, Murski Soboti, Kopru, Novem mestu, Kranju, Pivki, Novi Gorici in na Ravnah na Koroškem.

Mreža Europe Direct je eno glavnih orodij Evropske komisije, s katerim poskuša delovanje institucij in politik EU čim bolj približati ljudem v njihovem okolju. V informacijskih točkah so na voljo informacije, publikacije ter drugo gradivo o delovanju, institucijah, politikah, programih in pobudah EU in še zlasti o njihovem vplivu na vsakdanje življenje. Kontakti novih informacijskih točk Evropske unije Europe Direct v Sloveniji so na voljo na spletni strani.

Naloga informacijskih točk je tudi spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva in prispevati k razvoju evropske javne sfere. Informacijske točke tako v sodelovanju s predstavništvi Evropske komisije v državah članicah spodbujamo razprave o evropskih tematikah z organizacijo konferenc, delavnic, predstavitev in drugih prireditev. Prav tako skrbimo za dobro obveščenost lokalnih zainteresiranih strani in medijev o evropskih tematikah.

Spletna stran: http://www.europedirect.si/ 

Zemljevid USE-IT Ljubljana - Info ŠKUC

V okviru Ljubljanske mreže info točk – L`MIT je meseca julija izšel nov zemljevid za mlade popotnike USE-IT Ljubljana. Zemljevid je brezplačen in ponuja nekomercialne informacije, saj so za njegovo vsebino in podobo znova poskrbeli mladi iz lokalnega okolja. Simpatični zemljevid prestolnice skozi aktualne informacije in priporočila mladih popotnikom in ostalim obiskovalcem Ljubljane nudi vse potrebne informacije: priporočila o mestnem dogajanju, najbolj priljubljenih lokacijah domačinov ter ostalih zanimivostih in znamenitostih. Ker je oblikovan kot zloženka s tlorisom, lahko zemljevid deluje tudi kot mestni vodič.

USE-IT deluje kot mreža neodvisnih lokalnih pobud, ki so financirane s strani lokalnih oblasti in delijo vrednote krovne evropske organizacije USE-IT Europe. Turistične informacije za mlade USE-IT so na voljo v več kot štiridesetih mestih po Evropi. Vse lokalne pobude objavljajo brezplačne zemljevide, večina jih ima svojo Facebook stran, nekatere pa imajo tudi svojo spletno stran ali celo pisarno za mlade popotnike.

USE-IT Ljubljana je na voljo v tiskani obliki v TIC Ljubljana, Info centru ŠKUC, ljubljanskih hostelih in lokalih, na spletni strani USE-IT Europe ter kot aplikacija USE-IT za pametne telefone.

Projekt izdelave zemljevida sta sofinancirala Javni zavod Turizem Ljubljana in Mestna občina Ljubljana – Urad za mladino.

Povezava do Facebook strani: https://www.facebook.com/USE.IT.Ljubljana/?fref=ts 
Povezava do spletne strani USE-IT Europe: https://www.use-it.travel/cities/detail/ljubljana/ 
Povezava do aplikacije: https://itunes.apple.com/be/app/use-it/id966475921?mt=8&at=&ct=  


Projekt "Under the Same Sun" - MC Zagorje ob Savi

Kot zaključek projekta EVS so se trije prostovoljci EVS odpravili na avtoštop od Zagorja ob Savi do Amsterdama. Na svoji poti niso za prevoz in nastanitev porabili skoraj nič denarja. Njihov namen je bil dokazati, da potovanja ni nujno draga in nedosegljiva stvar, krepiti zaupanje v svet in promovirati program EVS. Na svoji poti so izvedli pet predstavitev na Dunaju, v Bratislavi, Pragi in Berlinu in spodbudili mlade, da izkoristijo in zaživijo to priložnost. Projekt je bil tudi eden izmed nagrajencev Eurodeskovih nagrad na področju informiranja. 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih