Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Beyond Borders

V letu 2021 se je vzpostavilo strateško partnerstvo med Nacionalnimi agencijami programov Erasmus + in Evropske solidarnostne enote (Nemčija, Slovenije, Francija, Češka in Poljska, Hrvaška, Finska) in podpornimi regionalnimi centri SALTO (Jugovzhodna Evropa-Zahodni Balkan, Vzhodna Evropa in Kavkaz, področje Euromed). Osrednji namen partnerstva je spodbujanje kakovostnih projektnih ter dolgoročnih sodelovanj med akterji mladinskega dela in njegovimi ciljnimi javnostmi v programih Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, in sicer v okviru sodelovanja med programskimi državami (t.i. države, ki so pridružene programu) in sosedskimi partnerskimi državami (t.i. tretjimi državami, ki niso pridružene programu). Strateško partnerstvo ima jasen namen v celotnem evropskem prostoru večati prepoznavnost sodelovanja ter ozaveščati o dodani vrednosti sodelovanja ter prispevati k nadaljnjemu razvoju kakovostnega mladinskega dela tako v državah, ki so pridružene programu kot v državah, ki programu niso pridružene.


V okviru večletnega strateškega sodelovanja Beyond Borders si partnerji preko načrtovanih letnih aktivnosti prizadevajo za:
- prepoznavo potreb med državami in deležniki;
- spodbudo mladinskih delavcev in organizacij držav iz programa, da prepoznajo potencial in dodano vrednost projektnega in dolgoročnejšega sodelovanja s tretjimi državami, ki niso pridružene programu;
- ustvarjanje priložnosti in večje dostopnosti sodelovanja novih organizacij iz tretjih držav, ki niso pridružene programu in spodbujanje že aktivnih organizacij v programu, ki izvajajo kakovostno mladinsko delo;
- podporo novim kakovostnim partnerskim sodelovanjem (in že obstoječim);
- nadaljnjo kakovostno izvajanje projektov v okviru prednostnih nalog programa (vključevanje, zeleno, digitalno, participacija, solidarnost).

V pripravi je komunikacijski portal Beyond Borders (www.beyondb.eu), ki bo navdihoval z dobrimi praksami sodelovanja in kjer bodo zbrane tudi vse pomembne informacije o prihajajočih aktualnih dogodkih in spodbudah iz tega področja kot so npr. raznovrstne aktivnosti in priložnosti za udeležbo seminarjev, usposabljanj, študijskih obiskov, objave dobrih praks in vtisov projektnih sodelovanj, kakor tudi možnosti sodelovanj akterjev mladinskega dela na konferenci.

Velika priložnost za akreditirane organizacije iz področja ključnega ukrepa 1 v programu Erasmus + , je v letošnjem letu udeležba na mednarodnem dogodku usposabljanja »Parntership Beyond Borders«, v okviru katerega bo moč vzpostaviti vrsto partnerstev za kakovostno sodelovanje z tretjimi državami, ki niso pridružene programu. Dogodek se bo odvijal novembra 2023 v Ljubljani, povabilo akreditiranim organizacijam za prijavo k udeležbi pa se nahaja na spletni strani SALTA: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/partnerships-beyond-borders.11305/. Rok prijave je 26. junij 2023.

Tretje države, ki niso pridružene programu so (povzeto iz Vodnika po programu):

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih