Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Digital Youth Work

Digital Youth Work (DYW) je dolgoročni projekt Nacionalnih agencij programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota. Projekt je del stalnega razvoja digitalnega mladinskega dela v Evropi in temelji na Sklepih Sveta o digitalnem mladinskem delu (2019). Projekt je razdeljen na 5 ciljev, tako imenovanih delovnih paketov, ki jih vodijo različni partnerji. Na Zavodu Movit za svoje nadaljnje delo rezultate črpamo iz vseh spodaj omenjenih delovnih paketov, aktivno pa smo sodelovali v delovnem paketu 4.

1. Nacionalne strategije za digitalno mladinsko delo
•    Predlaga, kako razviti mladinske strategije za močnejšo povezavo z digitalizacijo.
2. Digitalne kompetence in digitalna zmogljivost v mladinskem delu
•    Ustvari mednarodno in virtualno orodje za samoocenjevanje za digitalno mladinsko delo za mladinske delavce in trenerje.
•    Zbira obstoječe okvire za kompetence digitalnega mladinskega dela.
•    Zbira vsa trenutna gradiva za usposabljanje o digitalnem mladinskem delu, objavljena po letu 2018.
3. Krepitev digitalnih kompetenc mladih

•    Analizira in promovira dejavnosti znanosti, tehnologije, umetnosti, inženiringa in matematike (STEAM) v mladinskem delu.
4. Nove prakse za spletno mladinsko delo
•    Inovira nove, privlačne in vključujoče prakse za spletno mladinsko delo.
5. Zahteve glede kakovosti za virtualne in mešane mobilnosti
•    Inovira nove prakse za virtualne in mešane mobilnosti v okviru programov EU za mlade.

Motivacija in cilji projekta sodelovanja
Sklepi Sveta o pametnem mladinskem delu (2017) in o digitalnem mladinskem delu (2019) poudarjajo pomen strateškega razvoja digitalnega mladinskega dela: digitalizacija mora biti vključena v nacionalne strategije mladinskega dela ali druge ustrezne načrte politike z jasnimi cilji in konkretnimi koraki za razvoj in izvajanje digitalnega mladinskega dela. Mladinsko delo in mladinske organizacije je treba spodbujati, da sledijo tem ciljem, hkrati pa razvijajo svoje digitalne dejavnosti in storitve v skladu s svojimi posebnimi interesi in potrebami.
•    Obstaja neposredna povezava s strategijo EU za mlade 2019–2027: v skladu z delovnim načrtom za strategijo EU za mlade 2019–2021 se je Finska zavezala, da bo začela evropsko medvrstniško učenje o digitalnem mladinskem delu.
•    Tema je bila že visoko na dnevnem redu mladinskega dela v številnih državah, vendar je zapora, ki jo je povzročil Covid-19, povečala pomen digitalnega mladinskega dela tako na nacionalni ravni kot zlasti v evropskih mladinskih programih – Erasmus+:Mladina in Evropska solidarnostna enota.
•    Treba je pospešiti inovacije, razvoj kompetenc in vzajemno učenje v zvezi z izvajanjem in razvojem digitalnih strategij, izmenjavo dobrih praks in znanja med različnimi akterji, ki delajo z in za različne skupine mladih po vsej Evropi.
•    Obstaja potreba po razvoju "pravnega reda" digitalnega mladinskega dela na splošno.

Projekt se je z dolgoročnim sodelovanjem Nacionalnih agencij zaključil z začetkom leta 2023. Rezultati projekta so na voljo na: https://www.oph.fi/en/education-development-and-internationalisation/long-term-cooperation-projects/digital-youth-work.

Sledi implementacija rezultatov na nacionalnem nivoju.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih