Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Evropska agenda za mladinsko delo

Konec leta 2020 se je preko tisoč udeležencev iz 50-tih evropskih držav zbralo na 3. Evropski konvenciji za mladinsko delo, osrednjem evropskem dogodku, namenjenem razpravi o mladinskem delu in mladinski politiki v Evropi. Udeleženci konvencije so dali vsebino Evropski agendi za mladinsko delo (EAMD; angl. EYWA), ki predstavlja strateški oziroma politični okvir za krepitev in razvoj mladinskega dela, ter opisali prihodnje korake, dejavnosti in ukrepe, ki naj se izvedejo v okviru t. i. bonskega procesa (proces implementacije EAMD). Konvencija pomeni njegov začetek.

Sklepna deklaracija konvencije poziva k prizadevanjem na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni ter oblikuje priporočila in konkretne ukrepe na osmih prednostnih področjih z namenom krepitve in podpore mladinskemu delu v Evropi.

Osem prednostnih področij:
- razvoj in širitev ponudbe mladinskega dela,
- razvoj kakovosti mladinskega dela,
- skupne usmeritve za deležnike na področju mladinskega dela,
- razvoj onkraj skupnosti praks mladinskega dela,
- promocija in prepoznavanje mladinskega dela,
- inovacije in novi odzivi,
- politični okviri mladinskega dela,
- strateški okvir za razvoj mladinskega dela.

Bonski proces želi z namenom krepitve mladinskega dela po vsej Evropi uskladiti zavezanost različnih deležnikov skupnosti praks mladinskega dela. Prizadeva si olajšati povezovanje in sodelovanje znotraj in med vsemi ravnmi skupnosti, okrepiti bolj strateški in usklajen pristop ter izboljšati pogoje za mladinsko delo.

Movit sodeluje in podpira bonski proces v projektu strateškega sodelovanja nacionalnih agencij z naslovom Krepitev mladinskega dela v Evropi s podporo izvajanju Evropske agende za mladinsko delo (SNAC EYWA).

Sodelovanje zasleduje naslednje cilje:
- Spodbujanje in mobilizacija mladinskih programov EU kot instrumentov za krepitev in razvoj mladinskega dela v bonskem procesu.
Nacionalne agencije nudijo podporne ukrepe skupnosti praks mladinskega dela za uporabo programov v bonskem procesu.
- Podpora organizacijam, da prispevajo k izvajanju bonskega procesa v svojem nacionalnem kontekstu.
V Sloveniji je Movit v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za mladino v letu 2022 oblikoval državno strokovno delovno skupino, ki skrbi za izvajanje procesa uresničevanja agende v Sloveniji. Sprejet Strateški načrt EAMD v Sloveniji za obdobje 2022–2027/2032 je usmerjen v krepitev prepoznavnosti mladinskega dela in s tem pogojev za kakovostno mladinsko delo v Sloveniji. Skladno z akcijskim načrtom je delovna skupina sprejela okvirni dokument s smernicami kakovosti mladinskega dela – Okvir Kakovostno mladinsko delo (2023), ki poleg evropskih smernic izhaja iz dobrih praks v slovenskem okolju in nagovarja bodoče delovanje sektorja v smeri dviga kakovosti in prepoznavnosti mladinskega dela.
- Izvajanje skupnih aktivnosti v okviru posameznih tem bonskega procesa. Bonski proces ima osem različnih prednostnih področij.
Movit v sodelovanju z ostalimi nacionalnimi agencijami že izvaja in bo v naslednjih letih še okrepil podporne aktivnosti v okviru aktivnosti TCA in NET (usposabljanja, konference, študijski obiski ipd.), ki bodo prispevale k mreženju in izgradnji t. i. nacionalne in evropske skupnosti praks mladinskega dela.
- Podpora izvajanju evropske agende za mladinsko delo v sosednjih partnerskih državah s sredstvi in viri programov EU za mladino.
Ker se vseevropski bonski proces ne nanaša le na pristojnost EU, temveč tudi na geografski obseg Sveta Evrope, bo Movit v sodelovanju s podpornim centrom SALTO SEE podpiral aktivnosti uresničevanja agende tudi na Zahodnem Balkanu.

Drugi pomembni dokumenti:
- Kompetenčni model za mednarodno dejavnost mladinskih delavcev (2016)

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih