Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

New Power in Youth

Razvojni projekt »New power in Youth« krepi aktivno sodelovanje mladih v Evropi, predvsem v okviru programov EU Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota.
V projektu trenutno sodeluje devet nacionalnih agencij in trije centri SALTO. Partnerstvo se je pričelo v l. 2021. 

Namen projekta je podpreti aktivno participacijo mladih in opolnomočiti strokovnjake za spodbujanje aktivne udeležbe mladih v družbi.
Projekt ima tri širše cilje, ki jih obravnava v okviru ti. delovnih paketov.

Cilji projekta:

  • podpora pri udeležbi mladih v programih EU Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota,
  • podpora strateškemu razvoju sodelovanja mladih v demokratičnem življenju na lokalni, nacionalni in evropski ravni,
  • krepitev partnerstva med neformalnim in formalnim izobraževalnim sektorjem, z namenom podpreti sodelovanje mladih v demokratičnem življenju.

Ozadje:
Strategija EU za mlade 2019–2027 se osredotoča na tri osrednja področja delovanja: angažiranje, povezovanje in opolnomočenje. Razvojni projekt "New Power in Youth" se predvsem posveča angažiranju mladih in spodbujanju mladih k aktivnemu državljanstvu. Zagotavljanje poti mladim za angažiranje v njihovem vsakodnevnem kot tudi demokratičnem življenju je ključnega pomena za delujočo demokracijo in družbo v celoti.
Mladim je potrebno omogočiti družbeno, ekonomsko, socialno, kulturno in politično participacijo, s katero bodo lahko pustili svoj pečat. Kar pomeni, da morajo mladi imeti besedo pri razvoju, izvajanju in evalvaciji politik, ki jih zadevajo, kot so strategija EU za mlade in nacionalne strategije za mlade.
Vizija mladih za prihodnost Evrope je navedena v Evropskih ciljih mladih.

Ta razvojni projekt želi še posebej prispevati k doseganju dveh ciljev mladih:

Cilj št. 1: Povezati EU z mladimi
Spodbujati občutek pripadnosti evropskemu projektu med mladimi in graditi most med EU in mladimi, da bi ponovno pridobili zaupanje in povečali participacijo.

Cilj št. 9: Prostor in participacija za vse
Okrepiti demokratično participacijo in avtonomijo mladih ter zagotoviti namenske prostore za mlade na vseh področjih družbe.

Poleg teh, razvojni projekt pomaga dosegati tudi druge cilje mladih.

Z namenom zasledovanja in doseganja ciljev projekta so bile do sedaj izvedene sledeče aktivnosti:

  • 2021: spletni "Training and Coaching of trainers (ToT)" na temo participacije mladih,
  • 2021-2022: "Online challenge",
  • junij 2022, Albanija: mednarodni "Project Lab",
  • november 2022, Italija: mednarodni trening "Capacity building for youth organisations",
  • 2022: mapiranje praks vključevanja mladih v procese nacionalnih agencij,
  • 2022-202: "Online challenge",
  • junij 2023, Romunija: mednarodni "Project Lab".

Prihajajoče aktivnosti:
23 – 26. oktober 2023, Nemčija, Bonn: Dive into Youth Participation. Prijave so zaključene.

9. 13. oktober 2023, Ciper: European Seminar for Trainers and Experts on Participation “New Power in Youth”. Prijave so zaključene.

Pomembna gradiva na temo participacije mladih se nahajajo na spletni strani Salto Participation & Information.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih