Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Partnerstva za prostovoljstvo

Kaj so?

Partnerstva za prostovoljstvo so poseben format projektov, namenjen izkušenim prostovoljskim organizacijam, ki želijo razvijati in izvajati bolj dolgoročne projekte. Partnerstva za prostovoljstvo pa naj bi tudi povečala kakovost in število prostovoljskih priložnosti v evropski solidarnostni enoti. Projekti naj strateško odgovarjajo na pomembne potrebe družbe, prispevajo h krepitvi skupnosti in ob tem udeležencem omogočajo, da pridobivajo uporabne izkušnje, veščine in kompetence za svoj osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in profesionalni razvoj, s čimer se izboljšuje njihova zaposljivost.

V partnerstvih za prostovoljstvo se lahko izvajajo enake aktivnosti kot v projektih prostovoljstva. Veljajo torej ista merila za upravičenost in pravila financiranja. 

Komu so namenjena?

Organizacije

Katera koli javna ali zasebna organizacija iz države članice EU lahko sodeluje in odda prijavo.

Organizacije iz Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Makedonije, Turčije in sosedskih partnerskih držav EU lahko sodelujejo v vlogi partnerske organizacije, a v letu 2018 ne morejo biti prijavitelj. 

Posamezniki

Mladi v starosti 18–30 let iz držav članic EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, , Turčije in sosedskih partnerskih držav EU. Mladi morajo biti za udeležbo v projektih prostovoljstva registrirani na portalu evropske solidarnostne enote.

Kaj je podprto?

Potni stroški, organizacijska podpora (prispevek za prehrano, podpora udeležencem, stroški upravljanja), individualna podpora (žepnina) za prostovoljce, jezikovna podpora, podpora za vključevanje in izredni stroški.

Kako delujejo?

Partnerstva za prostovoljstvo so se razvila, da bi organizacijam ponudili poenostavljen in fleksibilen alternativen format za izvajanje prostovoljskih aktivnosti. Partnerstva za prostovoljstvo se bodo tako izvajala preko 3-letnih okvirnih partnerskih sporazumov. Prijavitelji morajo v prijavi za celoten projekt predstaviti cilj, relevantnost in vpliv projekta, skupen opis aktivnosti skozi tri leta in jasen opis njihove porazdelitve po letnih ciljih. Uspešni prijavitelji partnerstev za prostovoljstvo nato podpišejo okvirni partnerski sporazum, na podlagi katerega lahko vložijo tri letne prošnje za dotacijo v času projekta (2018–2020).

Uspešni prijavitelji partnerstev za prostovoljstvo se ne morejo prijavljati za financiranje v okviru običajnih projektov prostovoljstva. 

Kako sodelovati?

Organizacije iz držav članic EU oddajo prijavo nacionalni agenciji v svoji državi.

Rok za prijavo: V letu 2019 in 2020 ne bo razpisanih novih prijavnih rokov.

Rok za oddajo letne prošnje za dotacijo: 30. april 2019 do 12. ure 

 

Znak kakovosti

Za sodelovanje v aktivnostih evropske solidarnostne enote morajo organizacije pridobiti znak kakovosti. Znak kakovosti je potreben za zagotavljanje skladnosti sodelujočih organizacij z načeli in cilji evropske solidarnostne enote glede njihovih dolžnosti v vseh fazah solidarnostnih aktivnosti. V splošnem je znak kakovosti predpogoj za sodelovanje organizacij v katerih koli aktivnostih, ki so podprte v okviru evropske solidarnostne enote. Vsaka organizacija z znakom kakovosti avtomatsko dobi dostop do baze podatkov evropske solidarnostne enote.

Če organizacija ima znak kakovosti, pa to še ne pomeni nujno, da bo dobila financiranje.

Organizacije z veljavno akreditacijo za prostovoljske aktivnosti Erasmus+ lahko sodelujejo v prostovoljskih aktivnostih tudi brez znaka kakovosti.

Organizacije iz držav članic EU zaprosijo za znak kakovosti pri nacionalni agenciji v svoji državi.

Organizacije iz sosedskih partnerskih držav EU se za pridobitev znaka kakovosti prijavijo pri pristojnem podpornem centru SALTO. Za pridobivanje znaka kakovosti ni prijavnih rokov.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih