Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Pripravništva in zaposlitve

Kaj so?

Pripravništva in zaposlitve, kot so opredeljena v posebnem kontekstu programa Evropska solidarnostna enota, nudijo mladim priložnosti za delovno prakso ali zaposlitev, kar pomaga okrepiti njihove veščine in izkušnje ter tako izboljšuje njihovo zaposljivost in lajša prehod na trg dela.

Takšni projekti pripravništev in zaposlitev lahko obsegajo eno ali več izmed naslednjih glavnih aktivnosti: 

Napotitev na zaposlitev

Delovna praksa za polni delovni čas, ki traja od 3 do 12 mesecev in je plačana s strani organizacije, ki zaposli udeleženca, vpisanega v evropsko solidarnostno enoto. Delovna mesta vključujejo vidik učenja in usposabljanja ter temeljijo na pisni pogodbi o zaposlitvi, ki je skladna z vsemi pogoji zaposlovanja v nacionalni zakonodaji in/ali področnih kolektivnih pogodbah v državi, kjer delo poteka. Delovno mesto se lahko nahaja v državi, ki ni država stalnega prebivališča udeleženca (čezmejne napotitve), ali v državi, kjer ima udeleženec stalno prebivališče (napotitve znotraj države).

Pripravništvo

Delovna praksa za polni delovni čas, ki traja od 2 do 6 mesecev in je plačana s strani organizacije, ki je odgovorna za pripravništvo udeleženca, vpisanega v evropsko solidarnostno enoto. Pripravništva vključujejo vidik učenja in usposabljanja, ki pomagata udeležencem pridobiti relevantne izkušnje in razvijati kompetence za svoj osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in profesionalni razvoj. Temeljiti mora na pisnem sporazumu o pripravništvu, sklenjenem ob začetku pripravništva v skladu z ustreznimi predpisi države, v kateri pripravništvo poteka. Pripravništva ne smejo biti nadomestek za zaposlitev in morajo biti jasno ločena od prostovoljskih aktivnosti, tako s finančnega kot z organizacijskega vidika. Pripravništva lahko potekajo v državi, ki ni država stalnega prebivališča udeleženca (čezmejne napotitve), ali v državi, kjer ima udeleženec stalno prebivališče (napotitve znotraj države). 

Komu so namenjena?

Organizacije

Katera koli javna ali zasebna organizacija iz države članice EU lahko sodeluje in odda prijavo.

Posamezniki

Mladi v starosti 18–30 let iz držav članic EU. Mladi morajo biti za udeležbo v projektih registrirani na portalu evropske solidarnostne enote.

Kaj je podprto?

Potni stroški, organizacijska podpora (podpora udeležencem, stroški upravljanja), dodatek za selitev za udeležence, jezikovna podpora, podpora za vključevanje, zavarovanje in izredni stroški.

Kako delujejo?

Projekti so običajno sestavljeni iz naslednjih faz:

 • priprava (vključno z urejanjem praktičnih vidikov, izbiranjem udeležencev, sklepanjem dogovorov s partnerji in udeleženci ter jezikovno/medkulturno/z nalogami povezano pripravo udeležencev pred odhodom);
 • izvedba aktivnosti,
 • nadaljnje spremljanje (vključno z ocenjevanjem aktivnosti, formalnim priznavanjem učnih rezultatov udeležencev med aktivnostjo, izdajo potrdila o udeležbi ter razširjanjem in uporabo rezultatov projekta).

Omejitev glede minimalnega števila sodelujočih organizacij v projektu ni. Prijavi se lahko tudi ena sama organizacija z znakom kakovosti.

Organizacija prijaviteljica lahko projekt izpelje sama ali v sodelovanju s partnerji, ki pa ne potrebujejo znaka kakovosti. Prijavitelj je odgovoren za celoten projekt, lahko pa delegira odgovornosti partnerjem. Pri čezmejnih napotitvah mora prijavitelj dokazati zmožnost pripraviti udeleženca v državi, iz katere je napoten, in nuditi podporo po vrnitvi.

Prijavitelj zagotovi, da so izpolnjene naslednje naloge:

 • povezovanje z delodajalci, da se poišče možnosti pripravništev oz. prosta delovna mesta in spodbudi njihovo sodelovanje; 
 • izbiranje in povezovanje kandidatov, vpisanih v evropsko solidarnostno enoto, z ustreznimi prostimi mesti;
 • priprava in/ali usposabljanje udeležencev pred odhodom;
 • zagotavljanje, da udeleženci sodelujejo v celotnem krogu usposabljanj in vrednotenj;
 • podpora učnemu procesu ter prepoznavanju in dokumentiranju učnih rezultatov z uporabo evropskih ali nacionalnih orodij za potrjevanje; 
 • zagotavljanje, da je pripravnik ali nosilec delovnega mesta plačan na podlagi pisnega sporazuma o pripravništvu ali pogodbe o zaposlitvi in v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi; 
 • zagotavljanje pravičnih delovnih pogojev; 
 • usmerjanje in podpora udeležencu v vseh fazah aktivnosti glede na ustreznost in potrebo; 
 • oblikovanje in izvajanje programa usposabljanja na delovnem mestu in izven njega; 
 • oblikovanje nalog in aktivnosti za udeležence v skladu z načeli kakovosti v evropski solidarnostni enoti in okvirom za kakovost pripravništev (kjer je to ustrezno); 
 • podpora udeležencem po vrnitvi z napotitve v obliki pomoči pri iskanju zaposlitve, nadaljnjega usposabljanja itd.

Seznam nalog ni zaključena celota in je odvisen od značilnosti posameznega projekta.

Mladi svojo pripravljenost za sodelovanje v Evropski solidarnostni enoti izrazijo z registracijo na portalu Evropske solidarnostne enote. Organizacije morajo udeležence izbrati iz baze registriranih mladih.

Kako sodelovati?

Organizacije iz držav članic EU, ki imajo znak kakovosti tudi za področje pripravništev ali zaposlitev, lahko oddajo prijavo nacionalni agenciji v svoji državi. 

Trajanje projekta: od 6 do 24 mesecev

Rok za prijavo: Prijavni roki za leto 2019 so objavljeni tukaj.

Znak kakovosti

Za sodelovanje v aktivnostih programa Evropska solidarnostna enota morajo organizacije pridobiti znak kakovosti. Znak kakovosti je potreben za zagotavljanje skladnosti sodelujočih organizacij z načeli in cilji evropske solidarnostne enote glede njihovih dolžnosti v vseh fazah solidarnostnih aktivnosti. V splošnem je znak kakovosti predpogoj za sodelovanje organizacij v katerih koli aktivnostih, ki so podprte v okviru evropske solidarnostne enote. Vsaka organizacija z znakom kakovosti avtomatsko dobi dostop do baze podatkov evropske solidarnostne enote.

Če organizacija ima znak kakovosti, pa to še ne pomeni nujno, da bo dobila financiranje.

Organizacije iz držav članic EU zaprosijo za znak kakovosti pri nacionalni agenciji v svoji državi. Za pridobivanje znaka kakovosti ni prijavnih rokov.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih