Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Projekti prostovoljstva

Kaj so?

Projekti prostovoljstva mladim nudijo priložnosti za prostovoljsko delo. Odgovarjati morajo na pomembne potrebe družbe, prispevati h krepitvi skupnosti in ob tem prostovoljcem omogočati, da pridobivajo uporabne izkušnje, veščine in kompetence za svoj osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in profesionalni razvoj, s čimer se izboljšuje njihova zaposljivost.

Projekti prostovoljstva lahko obsegajo eno ali več izmed naslednjih glavnih aktivnosti:

Individualne prostovoljske aktivnosti

Prostovoljna in neplačana solidarnostna aktivnost za polni delovni čas in za obdobje od 2 do 12 mesecev. V primerih, ko v prostovoljskih aktivnostih sodelujejo mladi z manj priložnostmi, lahko te trajajo od 2 tednov do 2 mesecev. Tovrstne solidarnostne aktivnosti mladim nudijo možnost, da sodelujejo v vsakodnevnem delu organizacij. Aktivnosti lahko potekajo bodisi v državi, ki ni država zakonitega prebivališča udeleženca (čezmejne aktivnosti), ali v državi, kjer ima udeleženec zakonito prebivališče (aktivnosti znotraj države).

Skupinske prostovoljske aktivnosti

Skupine od 10 do 40 mladih prostovoljcev iz vsaj dveh različnih držav, ki opravljajo prostovoljsko delo od 2 tednov do 2 mesecev. Takšne solidarnostne aktivnosti lahko še posebej prispevajo k vključevanju mladih z manj priložnostmi preko evropske solidarnostne enote. 

Komu so namenjeni?

Organizacije

Katera koli javna ali zasebna organizacija iz države članice EU in Turčije lahko sodeluje in odda prijavo.

Organizacije iz Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Makedonijein sosedskih partnerskih držav EU lahko sodelujejo v vlogi partnerske organizacije, ne morejo pa biti prijaviteljice projektov.

Posamezniki

Mladi v starosti 18–30 let iz držav članic EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Makedonije, Turčije in sosedskih partnerskih držav EU. Mladi morajo biti za udeležbo v projektih prostovoljstva registrirani na portalu evropske solidarnostne enote.

Kaj je podprto?

Potni stroški, organizacijska podpora (prispevek za prehrano, nastanitev, podpora udeležencem, stroški upravljanja), individualna podpora (žepnina) za prostovoljce, jezikovna podpora, podpora za vključevanje, zavarovanje in izredni stroški.

Kako delujejo?

Projekti so običajno sestavljeni iz naslednjih faz:

  • priprava (vključno z urejanjem praktičnih vidikov, izbiranjem udeležencev, sklepanjem dogovorov s partnerji in udeleženci ter jezikovno/medkulturno/z nalogami povezano pripravo udeležencev pred odhodom),
  • izvedba aktivnosti,
  • nadaljnje spremljanje (vključno z ocenjevanjem aktivnosti, formalnim priznavanjem učnih rezultatov udeležencev med aktivnostjo, izdajo potrdila o udeležbi ter razširjanjem in uporabo rezultatov projekta).

Sodelujoče organizacije v prostovoljskih aktivnostih pokrivajo naslednje vloge:

gostiteljska vloga, ki pokriva celoten obseg aktivnosti, povezanih s sprejemanjem udeleženca solidarnostne enote, vključno z oblikovanjem programa aktivnosti mladega udeleženca ter ustreznim usmerjanjem in podporo udeležencu v vseh fazah projekta (nekatere od teh aktivnosti lahko izvaja podporna organizacija, vključena v dani projekt);

podporna vloga, ki obsega podporo, pripravo in/ali usposabljanje udeležencev pred odhodom, usklajevanje med udeleženci in gostiteljsko organizacijo in/ali podpora udeležencem po vrnitvi z aktivnosti. Poleg tega lahko podporna organizacija prevzame nekatere dele gostiteljske vloge, kadar gostiteljska organizacija ne more ali ne želi biti odgovorna zanje.

Da lahko organizacije sodelujejo v prostovoljskih aktivnostih in prevzamejo te vloge, morajo imeti bodisi akreditacijo za prostovoljske aktivnosti Erasmus+ ali ustrezen znak kakovosti za prostovoljske aktivnosti (za gostiteljsko/podporno vlogo).

Vključeni morata biti najmanj dve organizaciji, ena gostiteljska in ena podporna. Vendar pa to ni pogoj pri aktivnostih znotraj države udeleženca in pri skupinskih prostovoljskih aktivnostih, kjer je pogoj vsaj ena gostiteljska organizacija.

Mladi svojo pripravljenost za sodelovanje v evropski solidarnostni enoti izrazijo z registracijo na portalu evropske solidarnostne enote. Organizacije morajo udeležence izbrati iz baze registriranih mladih.

Kako sodelovati?

Organizacije iz držav članic EU oddajo prijavo nacionalni agenciji v svoji državi.

Trajanje projekta: od 3 do 24 mesecev

Rok za prijavo: Prijavni roki za leto 2019 so objavljeni tukaj.

Znak kakovosti

Za sodelovanje v aktivnostih evropske solidarnostne enote morajo organizacije pridobiti znak kakovosti. Znak kakovosti je potreben za zagotavljanje skladnosti sodelujočih organizacij z načeli in cilji evropske solidarnostne enote glede njihovih dolžnosti v vseh fazah solidarnostnih aktivnosti. V splošnem je znak kakovosti predpogoj za sodelovanje organizacij v katerih koli aktivnostih, ki so podprte v okviru evropske solidarnostne enote. Vsaka organizacija z znakom kakovosti avtomatsko dobi dostop do baze podatkov evropske solidarnostne enote.

Če organizacija ima znak kakovosti, pa to še ne pomeni nujno, da bo dobila financiranje.

Organizacije z veljavno akreditacijo za prostovoljske aktivnosti Erasmus+ lahko sodelujejo v prostovoljskih aktivnostih tudi brez znaka kakovosti.

Organizacije iz držav članic EU zaprosijo za znak kakovosti pri nacionalni agenciji v svoji državi.

Organizacije iz sosedskih partnerskih držav EU se za pridobitev znaka kakovosti prijavijo pri pristojnem podpornem centru SALTO. Za pridobivanje znaka kakovosti ni prijavnih rokov.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih