Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Europe Goes Local – Sadovi leta 2021 in nove priložnosti na dlani

27.01.2022

V torek, 25. januarja 2022, je potekala spletna kavarna občin Europe Goes Local, namenjena posvetu predstavnikov občin na področju mladine. Europe Goes Local je projekt, namenjen dvigu kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni, ustvarjanju povezav in sodelovanja med in z deležniki iz lokalnega okolja, ter mreženju in izmenjavi dobrih praks z namenom podpore in krepitve lokalnega mladinskega dela. Več o projektu si lahko preberete na naslednji povezavi.

Partnerji projekta (MOVIT, Mladinski svet Slovenije in Mreža MaMa) so na začetku predstavili izvedene aktivnosti v letu 2021. MOVIT je nudil individualno podporo občinam, Mladinski svet Slovenije je izvedel delavnice posvetovanja med mladimi in občinami (priprava strategij za mladino, pridobivanje pobud, komuniciranje in prostori za mlade), Mreža MaMa pa je organizirala dogodke »Občina na obisku«, kjer so predstavniki občin spoznavali dobre prakse (strategije za mlade, participativni proračuni, vzpostavljanje mladinskh struktur in uporaba orodja za beleženje aktivnosti in analizo učinkov mladinskega dela Logbook) iz drugih krajev z namenom prenašanja teh praks v svoja lokalna okolja. Poleg podpore za uporabo orodja Logbook so izvedli tudi dogodek »Skupaj za lokalno mladinsko delo«, kjer se je zbralo 8 predstavnikov mladinskih centrov in 8 predstavnikov občin. Prvi so izrazili potrebo po podpori občin pri zagotavljanju pogojev (infrastruktura in profesionalizacija) za izvajanje kakovostnega mladinskega dela, predstavniki občin pa so si zaželeli večjega povezovanja med seboj, predvsem z namenom izmenjave informacij o možnostih sofinanciranja mladinskih programov in prijav na razpise.

V drugem delu so predstavniki občin – v manjših skupinah po metodi svetovne kavarne – identificirali svoje dobre prakse iz preteklega leta in izzive za naprej. Od aktivnosti iz leta 2021 so predstavniki občin izpostavili pridobitev certifikata »Mladim prijazna občina«, pripravo in prejetje občinske strategije za mlade, uvajanje participativnega proračuna v mladinskih centrih, organiziranje posvetov med mladimi in odločevalci, zagotavljanje prostorov in finančnih sredstev za mladinske centre ter uporabo orodja Logbook. Pri tem pravijo, da so se naučili, da so mladi najbolj motivirani, kadar se sami organizirajo za svoje ideje, ter da je pomembno, da imajo možnost oblikovati program in prostore mladinskih centrov po svojih potrebah. Poudarili so tudi pomen osebnega stika z mladimi, najpomembnejše pri vsem pa se jim zdi, da imajo mladi priložnosti za zaposlitev in dostop do stanovanj v svojem lokalnem okolju.

Pri izvajanju aktivnosti se predstavniki občin, zadolženi za mladino, soočajo tudi z mnogimi izzivi. Eden ključnih je, kako doseči mlade v koronskem času. Poročajo, da je veliko mladih neaktivnih in neodzivnih, podoben problem ponekod prepoznavajo tudi med mladinskimi organizacijami – ker le te niso aktivne ali pa jih sploh ni, imajo na nekaterih občinah problem, da mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade ne morejo razdeliti vseh razpoložljivih javnih sredstev za mladinske projekte in programe, ki posledično ostajajo neporabljena. Prav tako razširjen problem je manjko dostopnih stanovanj in duševno zdravje mladih. Ponekod se mladi soočajo s pomanjkanjem prostorov za svoje aktivnosti, umanjka tudi komunikacija med mladimi in odločevalci na lokalni ravni, pri čemer ponekod ni aktivnih mladih, drugje pa imajo do občine nerealno visoka pričakovanja kar se tiče reševanje problemov mladih. Občine se soočajo tudi z vprašanjem, kako predstaviti učinke mladinskega dela.

Naštete izzive občine nagovarjajo predvsem s spodbujanjem mladih preko osebnega stika, vzpostavljanjem mladinskih struktur, pridobivanjem evropskih sredstev in s profesionalizacijo mladinskega dela.

Želje predstavnikov občin za prihodnost so predvsem, da bi mladi postali bolj aktivni in vpeti v vse nivoje odločanja na lokalni ravni, da bi se našle rešitve za stanovanjsko problematiko mladih, da bi se razvijala in širila infrastruktura za mlade, da bi mladi aktivno soupravljali mladinske centre in mladinske hostle, da bi več mladih odšlo na volitve, da bi bilo lokalno mladinsko delo čim bolj kakovostno, ... na kratko - da bi bila vsaka občina mladim prijazna občina.

Vse izpostavljene probleme bodo čim boljše skušali nasloviti v okviru projekta Europe Goes Local v letu 2022.

Besedilo: Mreža MaMa in mlad.si


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih