Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Europe Goes Local - podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni

Opis projekta

Projekt Europe Goes Local – Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni (v nadaljevanju EGL) je projekt strateškega partnerstva, v katerem sodeluje 24 nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji, Partnerstvo Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladine, Evropski mladinski forum ter mreži POYWE in InterCity Youth, in se bo izvajal v obdobju 2016–2019.

Projektne aktivnosti potekajo na nacionalni in mednarodni ravni ter se med sabo prepletajo. Njihov namen je prenos dobrih praks, medsebojno učenje in mreženje akterjev na področju mladinskega dela in podpore mladim z mednarodne na nacionalno in lokalno raven ter obratno, s ciljem vzpostavitve ali nadgradnje podpornih aktivnosti na področju razvoja in izvajanja mladinskega dela na lokalni ravni.

Projekt bo na evropski ravni izveden v treh fazah. Prva faza projekta je bila izvedena z analizo mladinskega dela (normativnega okvira, financiranja, podpornih sistemov, itd.) na lokalni ravni v državah, ki sodelujejo v strateškem partnerstvu, in je bila zakrožena z organizacijo otvoritvenega dogodka v Ljubljani. Prva faza je bila ključnega pomena za identifikacijo in oblikovanje nadaljnjih aktivnosti, ki bodo implementirane v drugi in tretji fazi projekta. 

Usmerjevalni odbor projekta je po evalvaciji otvoritvene konference odločil, da sta druga (v letu 2018) in tretja (v letu 2019) faza projekta namenjena oblikovanju in sprejemu Evropske listine o lokalnem mladinskem delu.

Več informacij o mednarodnih aktivnostih projekta je na voljo na spletni strani www.europegoeslocal.eu.

Nacionalne aktivnosti projekta EGL

Namen nacionalnih aktivnosti projekta EGL je podpora in razvoj kakovostnega mladinskega dela, krepitev pomena in vrednosti mladinskega dela ter krepitev sistemske podpore izvajanju in razvoju mladinskega dela na lokalni in nacionalni ravni. 

Cilji projekta na nacionalni ravni: 

 • Krepitev oz. izboljšanje kompetenc akterjev mladinskega dela.
 • Izmenjava dobrih praks in konceptov mladinskega dela ter sistemske podpore mladinskemu delu in mladinskim organizacijam na lokalni, nacionalni in evropski ravni.
 • Dvig zavedanja o pomenu in vrednosti mladinskega dela ter podpora prepoznavanju mladinskega dela.
 • Krepitev evropske in mednarodne dimenzije mladinskega dela kot integralnega dela izvajanja mladinskega dela na lokalni ravni.
 • Spodbuditi sodelovanje akterjev mladinskega dela z deležnikih iz različnih področij in sektorjev.
 • Krepiti razvoj mladinskega dela kot pomembnega elementa mladinskih politik na lokalni in nacionalni ravni ter na področju evropskega sodelovanja na področju mladinske politike v Evropi.

V začetku leta 2017 smo vse slovenske občine povabili na informativni dan, na katerem smo jim podrobneje predstavili načrt implementacije nacionalnih aktivnosti ter pričakovanja oz. obveznosti občin, ki se bodo odločile za sodelovanje v projektu. Za sodelovanje v projektu se je odločilo 16 občin:

 • Brda
 • Brežice
 • Divača
 • Grosuplje
 • Ivančna Gorica
 • Koper
 • Lenart
 • Ljubljana
 • Novo mesto
 • Piran
 • Razkrižje
 • Slovenske Konjice
 • Trbovlje
 • Trebnje
 • Vojnik
 • Zreče

Občine so se z vključitvijo v projekt zavezale, da bodo pripravile in realizirale dvoletni načrt za razvoj in krepitev kvalitetnega mladinskega dela. Nacionalna agencija pa jim bo pri tem nudila podporo v obliki individualnih svetovanj, organizacije usposabljanj, študijskih obiskov v tujini, udeležbe na drugih mednarodnih dogodkih, ipd. 

V letu 2017 smo predstavnikom občin omogočili udeležbo na oz. za njih izvedli naslednje aktivnosti:

 • udeležbo na otvoritveni konferenci projekta EGL, 
 • analizo stanja na področju mladinskega dela v sodelujočih občinah,
 • pilotno usposabljanje o mladinskem delu, katerega smo razvili na podlagi rezultatov analize vprašalnikov (,
 • pričeli s podpornimi aktivnostmi za občine za pripravo občinskih načrtov za razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela.

V letu 2018 smo v okviru projekta na nacionalni in mednarodni ravni izvedli naslednje aktivnosti: 

 • izvedba dveh usposabljanj o mladinskem delu;
 • izvajali individualno podporo občinam pri razvoju in implementaciji lokalnih načrtov za razvoj in krepitev kvalitetnega mladinskega dela;
 • organizirali študijski obisk na Švedskem za predstavnike občin in drugih deležnikov s področja mladinskega dela;
 • omogočili udeležbo nacionalne delegacije na drugi mednarodni konferenci projekta EGL.
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih