Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Europe Goes Local - podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni

Mednarodne aktivnosti projekta EGL

Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni (v nadaljevanju EGL) je projekt strateškega partnerstva, v katerem sodeluje 24 nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji, Partnerstvo Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladine, Evropski mladinski forum ter mreži POYWE in InterCity Youth. Izvaja se v obdobju 2016–2020.

Glavni namen projekta je dvigniti kakovost mladinskega dela na lokalni, zlasti z okrepljenim sodelovanjem med različnimi deležniki, ki so dejavni na občinskih ravneh. Projektne aktivnosti potekajo na nacionalni in mednarodni ravni ter se med sabej smiselno prepletajo. Namenjeno so prenosu dobrih praks, medsebojnemu učenje in mreženju akterjev s področja mladinskega dela.

Strateško partnerstvo EGL se izvaja v treh fazah. Prva faza projekta (2016-2017) je bila namenjena analizi mladinskega dela (normativnega okvira, financiranja, podpornih sistemov, itd.) na lokalni ravni v vseh državah, ki sodelujejo v strateškem partnerstvu. Zaključena je bila z izvedbo prvega evropskega dogodka EGL, ki je junija 2017 potekal Ljubljani.

Druga faza (2017 - 2019) izvajanja strateškega partnerstva EGL je bila namenjena oblikovanju in potrditvi Evropske listine o lokalnem mladinskem delu. Listina v slovenskem jeziku je dosegljiva tukaj. Proces priprave Listine je potekal od jeseni 2017 do junija 2019. V tem času sta bila opravljena dva kroga posvetovanj in usklajevanj z deležniki o predlogu besedila listine, ki smo jih izvedle nacionalne agencije. Del usklajevanj teksta listine je bil opravljen tudi na 2. evropskem dogodek EGL, ki je potekal junija 2018 v Cascaisu na Portugalskem. Končna verzija Evropske listine o lokalnem mladinskem delu je bila javnosti predstavljena na 3. evropskem dogodku EGL, ki je med 3. in 6. junijem 2019 potekal v Bruslju.

Tretja faza projekta bo potekala med julijem 2019 in decembrom 2020. Namenjena je promociji in diseminaciji Evropske listine o lokalnem mladinskem delu ter razvoju orodja za podporo implementaciji njenih priporočil. To je t. i. Changemakers kit, v katerega je vključena tudi predstavitev dobre prakse iz Slovenije, Mestni inkubator ljubljanskih Mladih zmajev.

Več informacij o mednarodnih aktivnostih projekta je na voljo na spletni strani www.europegoeslocal.eu.

Nacionalne aktivnosti projekta EGL

Nacionalne aktivnosti strateškega partnerstva EGL smo zasnovali z namenom oblikovanja podpornih aktivnosti, ki ustrezajo različnim potrebam občin, katere so se leta 2017 vključile v projekt, na področju razvoja in krepitvi kakovostnega mladinskega dela. Del aktivnosti pa izvajajmo tudi s ciljem krepitve prepoznavnosti mladinskega dela in njegovih učinkov na lokalne skupnosti.

Cilji projekta na nacionalni ravni:

 • Krepitev kompetenc različnih deležnikov mladinskega dela.
 • Izmenjava dobrih praks in konceptov za sistemsko podporo mladinskemu delu ter sistemske podpore mladinskemu delu in mladinskim organizacijam na lokalni, nacionalni in evropski ravni.
 • Dvig zavedanja o pomenu in vrednosti mladinskega dela ter podpora prepoznavanju mladinskega dela.
 • Krepitev evropske in mednarodne dimenzije mladinskega dela kot integralnega dela izvajanja mladinskega dela na lokalni ravni.
 • Spodbuditi sodelovanje akterjev mladinskega dela z deležnikih iz različnih področij in sektorjev.
 • Krepiti razvoj mladinskega dela kot pomembnega elementa mladinskih politik na lokalni in nacionalni ravni ter na področju evropskega sodelovanja na področju mladinske politike v Evropi.

Za sodelovanje v projektu EGL se je odločilo 16 občin:

Brda, Brežice, Divača, Grosuplje, Ivančna Gorica, Koper, Lenart, Ljubljana, Novo mesto, Piran, Razkrižje, Slovenske Konjice. Trbovlje, Trebnje, Vojnik, Zreče.V nacionalnem organizacijskem odboru partnerstav sodelujejo predstavniki Urada RS za mladino, Mladinskega sveta Slovenije, Mestnih občin Ljubljana in Novo mesto, Občine Brežice, Mladinske mreže MaMa in Zavoda Movit.

V letu 2017 smo v okviru nacionalnih aktivnosti projekta EGL izvedli:

 • analizo stanja mladinskega dela v sodelujočih občinah,
 • razvili in izvedli pilotno usposabljanje o mladinskem delu za občinske uslužbence, ki smo ga razvili na podlagi analize vprašalnikov o stanju mladinskega dela,
 • različne podporne aktivnosti za sodelujoče občine na področju razvoja in implementacije občinskih načrtov za razvoj in krepitev kvalitetnega mladinskega dela.

V letu 2018 smo v okviru nacionalnih aktivnosti projekta EGL izvedli:

 • razvili dodatni modul za usposabljanje o mladinskem delu za občinske uslužbence na temo zagovorništva mladinskega dela;
 • izvedli osnovno usposabljanje o mladinskem delu in usposabljanje za zagovorništvo mladinskega dela;
 • različne podporne aktivnosti za sodelujoče občine na področju razvoja in implementacije občinskih načrtov za razvoj in krepitev kvalitetnega mladinskega dela;
 • študijski obisk na Švedskem za predstavnike občin in druge deležnike s področja mladinskega dela.

V letu 2019 smo v okviru nacionalnih aktivnosti projekta EGL izvedli:

 • različne podporne aktivnosti za sodelujoče občine na področju razvoja in implementacije občinskih načrtov za razvoj in krepitev kvalitetnega mladinskega dela;
 • študijski obisk na Hrvaškem za predstavnike občin in druge deležnike s področja mladinskega dela;
 • študijski obisk v Estoniji za predstavnike občin in druge deležnike s področja mladinskega dela.
 • študijski obisk po Sloveniji za predstavnike občin in druge deležnike s področja mladinskega dela s Hrvaške, Švedske, Estonije in držav Zahodnega Balkana (utrinki s prvega dne, drugege dne in tretjega dne študijskega obiska;
 • natisnili in razdelili Listino o lokalnem mladinskem delu;
 • izdali pregledni članek Miti in resnice o mladinskem delu, avtorjev Tomaža Deželana in Nine Vombergar,
 • Konferenco »Mladost je norost, po občini skače, kjer je most«, namenjena razširjanju rezultatov projekta in mreženju med lokalnimi odločevalci in uslužbeni občin, ki so pristojni za področje mladine;
 • pilotni projekt uvedbe orodja za spremljanje in vrednotenje mladinskega dela v lokalnih mladinskih centrih Logbook (vključene občine Ljubljana, Novo mesto in Brežice, koordinator Mreža MaMa).


V letu 2020 smo v okviru nacionalnih aktivnosti projekta EGL izvedli:

Europe Goes Local v letu 2021

Katalog aktivnosti za občine v letu 2022

Europe Goes Local v letu 2023

Individualna podpora občinam 2022–2023 (pilotni projekt): Razpis

Sklepna deklaracija 3. evropske konvencije za mladinsko delo

 Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih