Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Raziskujemo učinke: Državljanski, družbeni in politični vidiki participacije mladih z manj priložnostmi

10.06.2020

Otežen dostop do priložnosti mlade omejuje v družbenih, državljanskih in političnih vidikih življenja v skupnosti. Analiza učinkov programa Erasmus+: Mladi v akciji na državljanstvo in participacijo je na slovenskem vzorcu pokazala, da mladi z manj priložnostmi pred udeležbo na aktivnostih programa slabše ocenjujejo svoje poznavanje državljanskih dolžnosti, človekovih pravic in z njimi povezanih evropskih dokumentov v primerjavi z mladimi brez oteženega dostopa do priložnosti. Razlike v samoocenah se gibljejo okrog ene enote na petstopenjski lestvici, kar je razvidno iz infografike.

Razlike se kažejo tudi v zanimanju za družbene in politične teme, ki je pri mladih z manj priložnostmi nižje. Nižje se mladi z manj priložnostmi ocenjujejo tudi v poznavanju načel predstavniške demokracije. Analiza anket je pokazala statistično značilne rezultate, kar omogoča posploševanje ugotovitev na celotno populacijo slovenskih udeležencev aktivnosti programa Erasmus+: Mladi v akciji.

Kvantitativni del raziskave je bil podprt s tremi krogi intervjujev (pred aktivnostjo, 1 leto in 2–3 leta po aktivnosti) z izbranimi udeleženci. Intervjuji so pokazali, da mladi z manj priložnostmi kljub nižjemu poznavanju družbenih in političnih tem tik pred udeležbo na aktivnosti številne vidike svoje politične in družbene participacije ocenjujejo enako ali celo višje kot drugi udeleženci. Udeležba na aktivnostih mlade z manj priložnostmi torej motivira in opolnomoči. Vendar pa njihova ocena eno leto po aktivnosti v primerjavi z mladimi brez oteženega dostopa do priložnosti pade in ostane nižja tudi po treh letih. To je lahko posledica okolja z manj priložnostmi, katerega vpliv prevlada v daljšem obdobju po zaključeni aktivnosti.

Mladi z manj priložnostmi se glede na analizo intervjujev v splošnem počutijo manj zmožni vplivati na družbene in politične zadeve. Raziskave so pokazale tudi, da ima udeležba na aktivnostih programa nanje večji učinek kot na mlade brez oteženega dostopa do priložnosti. Vključevanje mladih z manj priložnostmi v program Erasmus+: Mladi v akciji pozitivno vpliva na zmanjševanje razlik v razumevanju družbenih, državljanskih in političnih tem med njimi in mladimi brez oteženega dostopa do priložnosti.

Več novičk o raziskavah učinkov programa je dostopnih tukaj.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih