Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Raziskave učinkov programa Erasmus+: Mladi v akciji 2014-2020

Med letoma 2015 in 2019 se je Movit pridružil vseevropski raziskovalni mreži RAY (Research-based Analysis and Monitoring of European Youth Programmes). Mreža RAY vključuje več kot trideset članic – nacionalnih agencij evropskih programov za mladino in raziskovalnih institucij – in se ukvarja z raziskovanjem učinkov aktivnosti evropskih programov na področju mladine na mlade, mladinske delavce, organizacije in družbo na splošno. Več o mreži RAY lahko preberete tukaj.

Pri izvajanju raziskav v okviru mreže RAY Movit sodeluje s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani. Analize nacionalnih raziskav so bile uporabljene v meta analizah na nadnacionalni ravni. Movit je v okviru v vseevropske mreže RAY vključen v tri večje projekte (stebre analiz) programa Erasmus+: Mladi v akciji:

Splošna analiza in spremljanje učinkov izvajanja programa E+: MVA (RAY MON)

Namen te analize je razumeti učinke, dostopnost, profile akterjev, upravljanje projektov in izvajanje programa s ciljem razvoja prakse, izboljšanja izvajanja programa in razvoja naslednje generacije programa. V okviru raziskave so bili v tem stebru (RAY MON) analizirani večjezični anketni vprašalniki udeležencev in vodij projektov KA 105, KA 218 in KA 347, prijavljenih pri slovenski nacionalni agenciji. Raziskave so potekale v štirih valovih, skupno pa je bilo vanje vključenih 2.223 udeležencev in 494 vodij projektov.

Analiza dolgoročnih učinkov programa E+: MVA na participacijo in državljanstvo (RAY LTE CIT)

Namen te analize je raziskati kratkoročne in dolgoročne učinke sodelovanja v programu na udeležence in druge akterje, organizacije in lokalno okolje s poudarkom na aktivnem/demokratičnem državljanstvu ter participaciji v družbi. V okviru raziskave so bili v tem stebru (RAY LTE CIT) analizirani anketni vprašalniki 223 udeležencev pri nas prijavljenih projektov, ki so nagovarjali cilje na področju participacije in aktivnega državljanstva, na 4 vstopnih točkah (pred aktivnostjo, 2 meseca po aktivnosti, 1 leto po aktivnosti in 2–3 leta po aktivnosti). Takšna panelna analiza je omogočila spremljanje dolgoročnih učinkov ločeno po tipih projektov, vendar je bilo zaradi različnih dejavnikov (majhen vzorec, kratkotrajnost aktivnosti, zunanji nekontrolirani dejavniki) mogoče statistično potrditi le malo dolgoročnih učinkov. Raziskovalno partnerstvo je izvedlo tudi 55 polstrukturiranih intervjujev na treh vstopnih točkah z izbranimi slovenskimi udeleženci kvantitativnega dela raziskave (15 intervjuvancev je sodelovalo na vseh treh vstopnih točkah).

Analiza razvoja kompetenc in izgradnje zmogljivosti v programu E+: MVA (RAY CAP)

Namen te analize je razumeti vpliv usposabljanj, ki jih organizirajo upravičenci in nacionalne agencije, na razvoj veščin mladinskih delavcev in strokovnjakov ter na zmogljivosti organizacij. Raziskovanje je osredotočeno na pristope, metode, procese in rezultate usposabljanj v okviru E+: MVA s ciljem prepoznati sistemske učinke in prvine kakovosti v načrtovanju tovrstnih aktivnosti v okviru programa. V okviru raziskave sta bila v tem stebru (RAY CAP) izvedena 102 intervjuja s slovenskimi udeleženci projektov mednarodnih usposabljanj v organizaciji nacionalnih agencij (TCA) in mobilnosti mladinskih delavcev v organizaciji upravičencev (KA1 MMD). Intervjuji z istimi udeleženci so bili izvedeni na treh vstopnih točkah – pred aktivnostjo, dva meseca po aktivnosti in eno leto po aktivnosti (32 intervjuvancev je sodelovalo na vseh treh vstopnih točkah). Obenem je bilo v tem stebru izvedenih še 10 intervjujev z vodstvenimi kadri in člani organizacij – izkušenih programskih upravičencev za razumevanje sistemskih učinkov in organizacijskih sprememb.

Avtorji raziskav na nacionalni ravni so red. prof. dr. Tomaž Deželan, asist. mag. Miha Zimšek, asist. mag. Nina Vombergar in asist. mag. Katja Nacevski. Na podlagi rezultatov raziskav smo pripravili nabor zanimivih prispevkov, ki jih dopolnjujemo z ugotovitvami raziskav RAY na nadnacionalni ravni in z drugimi aktualnimi raziskavami. Gradiva pripravlja Mojca Mayr.

Kaj kažejo transnacionalni rezultati zgornjih raziskav?

Transnacionalna poročila si lahko ogledate na spletni strani vseevropske raziskovalne mreže RAY.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih