Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Raziskujemo učinke: Pogledi, drže in veščine mladih z manj priložnostmi

19.05.2020

Mladi z manj priložnostmi se od mladih udeležencev aktivnosti programa Erasmus+: Mladi v akciji brez oteženega dostopa do priložnosti razlikujejo v pogledih, držah in veščinah. Rezultati raziskave o učinkih programa na državljanstvo in participacijo kažejo, da imajo bolj izostren čut za prostovoljstvo in pravičnost ter bolj zadržan, morda realen pogled na kritične situacije. Opazen je tudi deficit na področju veščin.

Mladi z manj priložnostmi so aktivnejši v prostovoljskem udejstvovanju za skupnost, družbo ali ljudi v stiski. Njihova ocena je v primerjavi z mladimi brez oteženega dostopa do priložnosti višja za več kot eno enoto na petstopenjski lestvici. Podobna razlika je tudi v njihovem večjem čutu za pravičnost, ki se je odrazila pri vprašanju glede etične potrošnje. Mladi z manj priložnostmi so se v teh vidikih ocenili višje od drugih, čeprav se je v intervjujih pokazala njihova nižja stopnja zaupanja v družbo, skupnost in sodržavljane.

A obenem so glede na raziskavo mladi z manj priložnostmi v primerjavi z drugimi udeleženci nekoliko manj pripravljeni posredovati, če so priča diskriminaciji ali nasilnemu vedenju (razlika 0,81 enote - zvezdice). To je lahko posledica bolj realnega pogleda na svoje ravnanje v kriznih situacijah, v katerih se mladi z manj priložnostmi pogosteje znajdejo v svojem odraščanju. Mladi z manj priložnostmi so tudi v nekoliko večji meri ocenili, da je njihovo spoštovanje do človeka odvisno od njegovega ozadja. (razlika 0,88 enote).

Razlike pa se med mladimi z manj priložnostmi in mladimi udeleženci aktivnosti programa E+: MVA brez oteženega dostopa do priložnosti kažejo tudi pri samoocenah glede obvladovanja veščin. Mladi z manj priložnostmi so namreč težje opravili z dolžino anketnega vprašalnika po aktivnosti ter se nižje ocenjujejo glede zmožnosti vplivanja na odločitve drugih in sprejemanje odločitev. Tako eno in drugo področje veščin kažeta na akumulirane deficite, ki mlade z manj priložnostmi postavljajo v neenak položaj na trgu dela in v življenju nasploh.

Nižje samoocene mladih z manj priložnostmi glede pogledov, drž in veščin morajo biti za vse akterje programa potrditev, da so mladi z manj priložnostmi z razlogom njegova prednostna ciljna skupina. Njihovo prednostno vključevanje ter vsebinsko in metodološko ustrezna zasnova aktivnosti v programu E+: MVA morajo težiti k zmanjševanju teh in drugih razlik med mladimi z manj priložnostmi in mladimi brez oteženega dostopa do priložnosti.

Več prispevkov o raziskavah učinkov programa je dostopnih tukaj.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih