Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Raziskujemo učinke: Primerjava naučenega med našimi projekti in povprečjem na nadnacionalni ravni

25.06.2020

V raziskavi programa Erasmus+: Mladi v akciji smo primerjali učinke projektov, prijavljenih pri slovenski nacionalni agenciji, z učinki projektov, prijavljenih v vseh državah članicah raziskovalne mreže RAY. V tej raziskavi smo učinke opazovali preko v projektih novo naučenega o različnih prednostnih temah v evropskih programih na področju mladine.

Sprva nas je zanimalo, o katerih temah se nekaj novega nauči največji delež udeležencev projektov v vseh državah članicah mreže RAY. V prvi infografiki prikazujemo pet najuspešnejših tem glede naučenega: največ udeležencev se na nadnacionalni ravni raziskovanja mreže RAY v projektih nekaj novega nauči o kulturni raznolikosti, mladini in mladinskem delu, neformalnem izobraževanju oz. priložnostnem učenju, osebnem razvoju in o izobraževanju, usposabljanju in učenju. Primerjava rezultatov najuspešnejših tem na ravni mreže RAY s slovenskimi rezultati je pokazala uspešnost naših projektov, saj je delež udeležencev, ki so se o teh temah nekaj novega naučili, v naših projektih večji pri prav vsaki izmed njih.

Katere pa so teme, v katerih naši projekti najbolj izstopajo? Za odgovor na to vprašanje smo se osredotočili na razlike med deleži udeležencev z učnim izkupičkom po temah med našimi projekti in projekti vseh držav članic mreže RAY. V naslednji infografiki prikazujemo teme, pri katerih je bila razlika glede naučenega med našimi projekti in projekti v vseh državah članicah mreže največja v korist naših projektov. Večji učni izkupiček v naših projektih je najbolj izrazit pri temah neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja, trajnostnega razvoja, zdravja in dobrega počutja, osebnega razvoja ter mladine in mladinskega dela.

Seveda obstajajo tudi teme, pri katerih je delež udeležencev z učnim izkupičkom v naših projektih nižji od nadnacionalne ravni. Največje razlike so pri temi politik in struktur Evropske unije, o kateri se je v naših projektih nekaj naučilo le 12,8 % udeležencev. Ta tema je sicer šibkejša tudi drugod, saj se je nekaj o njej naučilo le 21,6 % udeležencev projektov na nadnacionalni ravni. Nadalje so naši projekti v primerjavi z nadnacionalno ravnjo šibkejši tudi v temah človekovih pravic in temeljnih pravic, evropskih zadev, demokracije.

Rezultate je mogoče interpretirati na različne načine. Relativno višji delež udeležencev z učnim izkupičkom v naših projektih v primerjavi z nadnacionalno ravnjo kaže na uspešnost naših projektov pri proizvajanju in prenašanju učnih rezultatov na udeležence. Kakovostni izobraževalni rezultati so ena od vrlin slovenskega izobraževalnega okolja, kar se glede na rezultate raziskave manifestira tudi v mladinskem delu. Obenem pa so za dobre rezultate ključni tudi mladinskemu delu notranji vzvodi, kot je na primer dobro poznavanje neformalnih metod učenja in orodij za spremljanje in certificiranje učnih rezultatov med slovenskimi organizacijami, ki se pomembno krepijo z dostopom do programa Erasmus+: Mladi v akciji.

Z vidika primerjave po posameznih temah pa so rezultati bolj pestri. Po eni strani naša uspešnost pri prenašanju tem neformalnega izobraževanja, mladine in mladinskega dela kaže na kakovostno delo slovenskih organizacij na za program ključnih področjih. Trajnost, dobro počutje in zdravje so teme, ki se močno skladajo z našim okoljem in zanimanji. Ker dobivata trajnost in okoljevarstvo z novim programom še večji zagon, imajo naše organizacije možnost dosegati visoko kakovost v prihajajočem programskem obdobju.

Po drugi strani je treba premisliti o nižji uspešnosti naših projektov pri temah  politik in struktur EU, človekovih pravicah, evropskih zadev in diskriminacije. Seveda je mogoče, da na relativno nižji izkupiček v primerjavi z nadnacionalnim povprečjem vpliva večja predhodna izkušenost udeležencev naših projektov pri teh temah. Ta raziskava tega vpliva namreč ni kontrolirala. Vendar pa vzporedne raziskave kažejo, da slovenske udeležence (naših in tujih) projektov politične in gospodarske teme zanimajo manj od družbenih in okoljskih. To lahko odseva tudi v nižji motivaciji našega mladinskega okolja za pokrivanje teh (političnih) tem v naših projektih.

Več novičk o raziskavah učinkov programa je dostopnih tukaj.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih