Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Spletna jezikovna podpora / OLS

NOVO (18. 10. 2019): Spletna jezikovna podpora (OLS) je od začetka oktobra dostopna tudi preko aplikacije za mobilne naprave. Uporaba aplikacije je mogoča z uporabniškim imenom in geslom, ki je bilo dodeljeno v postopku sprejema vloge za uporabo spletne jezikovne podpore.

Prenos aplikacije:

Kaj je jezikovna podpora in kdo je do nje upravičen?

Z namenom zagotavljanja čim boljše kakovosti prostovoljskih aktivnosti ter aktivnosti pripravništev in zaposlitev ter integracije udeležencev v lokalno okolje so udeleženci, ki se bodo udeležili aktivnosti v trajanju dveh mesecev ali dlje, pred odhodom in med aktivnostjo upravičeni do jezikovne podpore, katera se lahko izvaja v dveh oblikah:

Klasično učenje jezika

Zagotovi gostiteljska oz. podporna organizacija v obliki klasičnega individualnega ali skupinskega jezikovnega tečaja v lokalnem okolju, kjer poteka aktivnost.

Kljub temu, da je v spletni jezikovni podpori OLS na voljo tudi slovenščina, gostiteljske organizacije še vedno lahko izvajajo klasični tečaj slovenščine, predvsem za vse udeležence, katerih predhodno znanje slovenščine je višje ravni kot A1 (kar je pogosta realnost prostovoljcev iz držav, kjer je materni jezik iz skupine slovanskih jezikov). V tem primeru upravičenec prejme finančni prispevek za izvajanje jezikovne podpore v višini 150 EUR na posameznega udeleženca.

Učenje jezika preko spleta

Učenje jezika preko spleta poteka preko spletne jezikovne podpore na portalu Online Linguistic Support (v nadaljevanju OLS) in je na voljo vsem udeležencem dolgoročnih mobilnosti. Na voljo je v vseh uradnih jezikih EU, a za slovenski jezik le za učenje osnovne stopnje znanja (raven A1). Učenje jezika s pomočjo OLS je sestavljeno iz treh korakov:

 • začetno spletno preverjanje (pred začetkom aktivnosti),
 • spletno učenje jezika (tekom aktivnosti + 2 meseca po njenem zaključku, a največ 13 mesecev) in
 • končno spletno preverjanje (po koncu aktivnosti), s katerim udeleženec preveri svoj napredek v jeziku, katerega je izpopolnjeval.

Začetno preverjanje znanja jezika je obvezno za vse prostovoljce, a pri učenju slovenščine so do spletnega učenja upravičeni le tisti udeleženci, ki pri začetnem preverjanju ne presežejo stopnje A1. V kolikor se udeleženec poslužuje spletnega jezikovnega tečaja, je upravičen tudi do spletnega končnega preverjanja, s katerim ovrednoti svoj jezikovni napredek. Možno je tudi spletno učenje enega izmed ostalih jezikov, kljub temu, da aktivnost poteka v Sloveniji, v kolikor za to obstaja smiselna potreba.

 • Prijavitelj (v podpornih dokumentih za uporabo OLS je uporabljen izraz BEN kot okrajšava za »BENeficiary«) v vlogi za sprejem projekta opredeli potrebno število licenc za spletno preverjanje jezikovnega znanja (obvezno za vse udeležence) ter število licenc za spletni jezikovni tečaj. V vlogi za sprejem je potrebno določiti tudi kontaktno osebo OLS in njen kontaktni e-naslov.
 • Po izboru vloge za sodelovanje v programu ESE Nacionalna agencija (NA) upravičencu/BEN dodeli ustrezno število licenc.
 • BEN prejme elektronsko sporočilo s svojim uporabniškim imenom in geslom za dostop do OLS.
 • BEN nato izbere jezik poučevanja ter licence dodeli udeležencem (v podpornih dokumentih za uporabo OLS je uporabljen izraz MP kot okrajšava za »Mobility Participant«).
 • Udeleženec izvede spletno jezikovno preverjanje, kjer je dobrodošla pomoč s strani gostiteljske ali koordinacijske organizacije, saj so navodila v slovenskem jeziku (glejte navodila, dostopna v OLS profilu udeleženca). Rezultat preverjanja je posredovan na e-mail MP in ne vpliva na možnost odhoda v tujino, vpliva pa na zahtevnost tečaja, ki ga bo opravljal (za slovenščino na voljo le do ravni A1);
 • Dostop do izvajanja spletnega tečaja je udeležencem dodeljen avtomatsko po opravljenem preverjanju znanja, v kolikor jim je dodeljena tudi licenca za spletno učenje, ne le za spletno preverjanje;
 • Ob zaključku spletnega tečaja bo udeleženec avtomatsko pozvan, da izvede končno spletno preverjanje (rezultati mu bodo posredovani na e-mail in na zahtevo tudi BEN na e-mail, lahko pa se tudi vključijo v potrdilo Youthpass).

V vašem profilu portala OLS so vam na voljo podporni dokumenti, kot sta:

 • Vodnik za uporabo OLS ter
 • dokument Pogosta vprašanja.

V kolikor na nejasnosti ali težave pri uporabi OLS ne najdete odgovora v teh dveh dokumentih, za pomoč kontaktirajte tehnično pomoč OLS ali pristojno Nacionalno agencijo.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih