Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Usposabljanja za udeležence in organizacije

Obveščanje nacionalne agencije o projektih EVS oz. projektih prostovoljstva v tujini

Organizacije, ki so vključene v projekte prostovoljstva sprejete pri drugih nacionalnih agencijah oz. na centralizirani ravni (EACEA), pozivamo, da nam pošljejo podatke o prostovoljcih v teh projektih, takoj ko je to mogoče. Te podatke nujno potrebujemo za načrtovanje in izvajanje usposabljanj, najpogosteje Usposabljanja pred odhodom.

Obrazec za poročanje

Usposabljanje pred odhodom v tujino

Izvedba Usposabljanja pred odhodom za udeležence mednarodnega prostovoljstva je odgovornost podporne organizacije, njegov namen pa je pripraviti udeležence na kvalitetno in varno izvajanje projekta v tujini. Udeležencem omogoči, da izrazijo svoja pričakovanja, oblikujejo svojo motivacijo in učne cilje ter pridobijo informacije o projektu, državi gostiteljici in programu Evropska solidarnostna enota.

V Sloveniji Usposabljanje pred odhodom organizira tudi Nacionalna agencija, usposabljanje pa je bolj splošno naravnano (medkulturno učenje in kulturni šok, pravila programa, mreženje udeležencev ipd.). Na usposabljanje so povabljeni vsi (bodoči) udeleženci, katerih podatke pravočasno prejmemo. Usposabljanje pred odhodom, ki ga organizira nacionalna agencija, NI razlog, da pošiljajoča organizacija ne izvede specifičnega internega Usposabljanja pred odhodom.

Usposabljanje ob prihodu

Če prostovoljska aktivnost traja več kot dva meseca, se udeleženec ob prihodu v gostiteljsko organizacijo udeleži Usposabljanja ob prihodu. Usposabljanje traja praviloma 5 dni, organizirano pa je praviloma najkasneje 2 meseca po prihodu v gostiteljsko organizacijo.

Med tem usposabljanjem udeleženci spoznajo državo gostiteljico in kulturne specifike okolja, v katerem bodo bivali, se seznanijo med seboj, spoznajo orodja za ustvarjanje okolja, ki podpira učenje in se opolnomočijo za uresničevanje lastnih projektnih zamisli. Udeleženci se seznanijo s svojimi vlogami in nalogami v okviru projekta, s poudarkom na pravicah in dolžnostih vseh vključenih partnerjev, projektnem delu ter spremljanju začrtanega učnega procesa. Usposabljanje ob prihodu je prav tako namenjeno iskanju pomena, motiviranosti za udejstvovanje v programu in raziskovanju solidarnostne note, ki jo udeleženec prinaša v lokalno okolje. Vsa usposabljanja se izvajajo v skladu z načeli neformalnega učenja. 

Vmesno vrednotenje

Vmesno vrednotenje se izvaja samo za udeležence, katerih aktivnost  traja 6 mesecev ali več. Kot tudi na Usposabljanju ob prihodu je udeležba na Vmesnem vrednotenju obvezna. Udeležence skušamo vključiti približno na polovici njihove aktivnosti. Vrednotenje običajno traja 4 dni.

Na Vmesnem vrednotenju prostovoljci ovrednotijo, kako je projekt potekal do sedaj, ter dobijo podporo za razvoj načrtov za nadaljevanje svojih aktivnosti v projektu in po njem. Udeleženci se (ponovno) povežejo med seboj in na ta način gradijo neformalno podporno mrežo. Dotaknemo se tudi pridobivanja kompetenc, njihovega beleženja in uporabnosti za življenje po projektu. Pogosto na Vmesno vrednotenje kot goste povabimo izkušene koordinatorje projektov ali bivše udeležence ter na ta način skušamo osvetliti njihovo izkušnjo z druge perspektive. Večkrat uporabimo tudi t.i. odprti urnik, ki ga oblikujemo sproti na usposabljanju na podlagi potreb udeležencev.

Letno srečanje

Slovenski prostovoljci, ki so v preteklih 12 mesecih zaključili projekt prostovoljstva, so povabljeni, da se udeležijo dogodka, ki ga običajno enkrat letno organizira Nacionalna agencija. Namen tega dogodka je vrednotenje pretekle izkušnje, srečanje nekdanjih prostovoljcev ter promocija prostovoljstva in programa Evropska solidarnostna enota. S tem srečanjem udeleženci običajno tudi simbolno zaključijo svojo izkušnjo.

Usposabljanja za organizacije

Nacionalna agencija redno organizira tudi usposabljanja, ki so namenjena krepitvi kapacitet organizacij z znakom kakovosti. Vsako leto praviloma potekajo trije tipi usposabljanj za organizacije:

Usposabljanje za koordinatorje je usposabljanje, ki je namenjeno dvigu kakovosti izvajanja projektov in izboljšanju podpore udeležencem. Običajno traja 3 dni, močna komponenta usposabljanja pa je izmenjava izkušenj med koordinatorji

Srečanje mentorjev prostovoljcem običajno traja dan in pol, namenjeno pa je osvetlitvi in izboljšanju podporne vloge v projektih ESE, v prvi vrsti v projektih prostovoljstva.

Srečanje organizacij, novih nosilk znaka kakovosti je namenjeno koordinatorjem projektov v organizacijah, ki so nedavno pridobile znak kakovosti in še pridobivajo izkušnje. Koordinatorjem predstavimo ustrezen potek projekta in jih motiviramo za kvalitetno pripravo in izvedbo projektov. Usposabljanje praviloma traja 2 dni.

Več o ciklu usposabljanj in vrednotenj si lahko preberete v Vodniku po programu Evropska solidarnostna enota, v poglavju »Training and evaluation cycle« (str. 61-65).

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih