Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Pomembne informacije pred jesenskim prijavnim rokom programa ESE

17.08.2018

Podatki, ki jih navajamo v tem sporočilu, so informativnega značaja in se lahko še spremenijo, zato vas vabimo, da redno spremljajte naše spletne strani.

1. Prijava projektov na 1. prijavni rok 2018

16. oktobra ob 12. uri se bo iztekel prvi in edini letošnji rok za prijavo projektov v sedaj ločeni program Evropska solidarnostna enota.

Prijaviti bo mogoče naslednje vrste projektov:

Partnerstva za prostovoljstvo: Partnerstva za prostovoljstvo so namenjena organizacijam, ki so si v okviru programa Erasmus+ nabrale številne izkušnje z izvajanjem mednarodnih prostovoljskih projektov. Seznam izkušenih organizacij bomo objavili na spletni strani do konca avgusta ter ga predstavili na otvoritvenem dogodku ESE 6. 9. 2018. Prijavni rok 16. 10. 2018 bo vse do konca leta 2020 edini prijavni rok, na katerem bo mogoče oddati prijavo zanje, odobrena partnerstva pa bodo veljavna vse do konca leta 2020. Prijavite jih lahko na obrazcu Volunteering Partnerships (ESC12). Organizacije, katerih prošnje bodo odobrene, bodo nato vsako leto lahko oddale prošnjo za projekte prostovoljstva po enostavnejšem postopku, in sicer na obrazcu Volunteering Partnerships annual (ESC13).

Projekti prostovoljstva: Nadomeščajo in nadgrajujejo projekte prostovoljstva, ki jih je bilo do sedaj mogoče prijavljati v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji, bistvena sprememba je ta, da bo lahko do 20 % razpoložljivih sredstev za projekte prostovoljstva namenjenih tudi podpori nacionalnih prostovoljskih aktivnosti. Nekaj sprememb je tudi glede financiranja samih projektov. Prijavite jih na obrazcu Volunteering Projects (ESC11).

Solidarnostni projekti: Gre za novo vrsto aktivnosti, namenjeno skupinam najmanj 5 mladih, s poudarkom na njihovi aktivni participaciji in solidarnosti. Gre za nacionalne projekte, za katere dajo pobudo mladi sami ter jih sami tudi razvijejo in izpeljejo, lahko tudi ob pomoči inštruktorja. Projekt lahko mladi prijavijo bodisi kot neformalna skupina bodisi pod okriljem organizacije, in sicer na obrazcu Solidarity Projects (ESC31).

Pripravništva in delovna mesta: Prav tako nova vrsta aktivnosti, ki omogoča sofinanciranje nekaterih stroškov, povezanih z izvajanjem pripravništev ali zaposlitev mladih z namenom krepitve veščin in pridobivanja izkušenj ter posledično večanja njihove zaposljivosti in lajšanja prehoda na trg dela. Projekti bodo večinoma mednarodni, do 20 % razpoložljivih sredstev v okviru te aktivnosti pa bo lahko namenjenih tudi podpori nacionalnih projektov. Prijavite jih lahko na obrazcu Traineeship and Job (ESC21).

Znak kakovosti: Organizacije, ki želijo sodelovati v projektih prostovoljstva ali pripravništvih in delovnih mestih, morajo pred tem ali najkasneje na dan prijavnega roka zaprositi za dodelitev znaka kakovosti. Več o tem v rubriki Znak kakovosti.

Prijavni obrazci in Vodnik po programu ESE so na voljo tukaj. Zaenkrat je vsa prijavna dokumentacija še v angleškem jeziku, prevode bomo objavili takoj, ko bodo ti na voljo.  

POMEMBNO: Ne glede na to, ali uporabite angleški ali slovenski prijavni obrazec, mora biti ta izpolnjen v slovenskem jeziku. Prijave v angleškem jeziku bodo obravnavane le v izjemnih primerih in z našim predhodnim soglasjem. To pomeni, da morajo prijavitelji, ki želijo prijavnico oddati v angleškem jeziku, na nacionalno agencijo najmanj dva tedna pred prijavnim rokom posredovati prošnjo za odobritev oddaje prijavnega obrazca v angleškem jeziku, v kateri morajo utemeljiti, zakaj njihova organizacija ni sposobna pripraviti prijavne dokumentacije v slovenskem jeziku. Nacionalna agencija bo preučila utemeljenost navedenih razlogov in prijavitelja obvestila o nadaljnjem postopku.

2. Znak kakovosti

Organizacije, ki želijo sodelovati v projektih prostovoljstva ali pripravništvih in delovnih mestih, morajo zaprositi za dodelitev znaka kakovosti. Znak kakovosti nadomešča in razširja akreditacijo organizacij za izvajanje projektov prostovoljstva, ki se je doslej izvajala v okviru programa Erasmus+. 

Organizacije, ki imajo veljavno akreditacijo iz programa Erasmus+, bodo tako znak kakovosti za projekte prostovoljstva prejele samodejno in jim zanj ni treba zaprošati. Morajo pa posebej zaprositi za znak kakovosti za izvajanje projektov pripravništva in delovna mesta, če nameravajo prijavljati tudi tovrstne projekte. 

Za znak kakovosti lahko organizacije zaprosijo na obrazcu Quality Label (ESC52), ki je na voljo tukaj. 

Za prijavni rok 16. 10. 2018 velja, da mora biti vloga za dodelitev znaka kakovosti oddana najkasneje do izteka prijavnega roka.

3. Obvezna uporaba baze ESE

Vsi mladi, ki boste želeli kot udeleženci sodelovati v kateri koli aktivnosti programa Evropska solidarnostna enota, bodo morali biti obvezno vpisani v Bazo ESE, zato priporočamo, da se v bazo vpišete čim prej. Prav tako spodbujamo in opozarjamo organizacije prijaviteljice, da poskrbijo, da bodo njihovi udeleženci vpisani v bazo, saj sicer njihovi stroški ne bodo upravičeni. Baza se nahaja na spletni strani evropskega portala ESE.

4. Podpora za prijavitelje projektov

Informacije o programu poiščite na spletnih straneh programa Evropska solidarnostna enota in v Vodniku po programu. 

6. septembra 2018 v Hiši EU v Ljubljani pripravljamo predstavitev programa Evropska solidarnostna enota z delavnicami za prijavitelje. Več informacij o celotnem dogodku in prijavnico poiščite tukaj

Od takrat naprej bo na voljo tudi okrepljeno svetovanje po telefonu in elektronski pošti, ki bo potekalo vsak dan med 10. in 12. uro ter med 13. in 15. uro, zaključilo pa se bo natanko 1 teden pred prijavnim rokom, torej 9. 10. 2018. V zadnjem tednu pred prijavnim rokom bo nacionalna agencija odgovarjala le še na tehnična vprašanja, povezana s tehničnimi težavami pri izpolnjevanju prijavne dokumentacije, vsebinsko svetovanje pa v zadnjem tednu pred rokom ne bo več mogoče!

5. Razpoložljiva sredstva v letu 2018

Aktivnost

Okvirna razpoložljiva sredstva v EUR

Projekti prostovoljstva

465.000,00

Solidarnostni projekti

109.000,00

Pripravništva in delovna mesta

127.000,00


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih