Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Projekti prostovoljstva

Vrste aktivnosti
Kdo lahko sodeluje?
K
atere stroške podpira program?

Projekti prostovoljstva nudijo mladim priložnosti za sodelovanje v solidarnostnih aktivnostih. Odgovarjati morajo na pomembne potrebe družbe, izzive na terenu, prispevati h krepitvi skupnosti in ob tem prostovoljcem omogočati pridobivanje veščin in kompetenc za osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in profesionalni razvoj. Možni so čezmejni in nacionalni projekti. Slednji so namenjeni predvsem mladim z manj priložnostmi. Prav tako lahko organizacije izvajajo skupinske projekte prostovoljstva. Projekti prostovoljstva zajemajo široko paleto področij, kot so varstvo okolja, blaženje podnebnih sprememb, večja socialna vključenost itd.

Vrste aktivnosti

Individualne prostovoljske aktivnosti
Prostovoljna in neplačana solidarnostna aktivnost za polni delovni čas in za obdobje od 2 do 12 mesecev. V primerih, ko v prostovoljskih aktivnostih sodelujejo mladi z manj priložnostmi, lahko te trajajo od 2 tednov do 2 mesecev. Tovrstne solidarnostne aktivnosti mladim nudijo možnost, da sodelujejo v vsakodnevnem delu organizacij. Aktivnosti lahko potekajo bodisi v državi, ki ni država zakonitega prebivališča udeleženca (čezmejne aktivnosti), bodisi v državi, kjer ima udeleženec zakonito prebivališče (aktivnosti znotraj države).

Skupinske prostovoljske aktivnosti
Skupine od 10 do 40 mladih prostovoljcev iz vsaj dveh različnih držav, ki opravljajo prostovoljsko delo od 2 tednov do 2 mesecev. Takšne solidarnostne aktivnosti lahko še posebej prispevajo k vključevanju mladih z manj priložnostmi preko Evropske solidarnostne enote.

Pripravljalni obiski
Znotraj vseh projektov so možni so tudi pripravljalni obiski. Upravičeni udeleženci so predstavniki sodelujočih organizacij ter mladi z manj priložnostmi, vključno s spremljevalci.

Trajanje projekta: od 3 do 24 mesecev

Kdo lahko sodeluje?

Organizacije
Katera koli javna ali zasebna organizacija
z veljavnim znakom kakovosti. Da lahko organizacije sodelujejo v prostovoljskih aktivnostih morajo imeti ustrezen znak kakovosti za prostovoljske aktivnosti (vodilna vloga/gostiteljska/podporna vlogo). V projekt morata biti vključeni najmanj dve organizaciji, ena gostiteljska in ena podporna. Vendar pa to ni pogoj pri aktivnostih znotraj države udeleženca in pri skupinskih prostovoljskih aktivnostih, kjer je pogoj vsaj ena gostiteljska organizacija. 

Posamezniki
Mladi svojo pripravljenost za sodelovanje v Evropski solidarnostni enoti izrazijo tako, da se registrirajo na portalu Evropske solidarnostne enote. Registracija na portalu je mogoča od 17. leta starosti, vendar morajo biti udeleženci na datum začetka aktivnosti stari vsaj 18 let in ne smejo biti starejši od 30 let.

Sodelujoče države
Sodelujejo lahko države članice EU, tretje države, ki so pridružene programu (Islandija, Lihtenštajn, Republika Severna Makedonija, Turčija), tretje države, ki programu niso pridružene (Norveška), ter tretje države v sosedstvu EU (t.i. bivše sosedske partnerske države EU). Kot prijavitelji projektov (vodilna vloga za znak kakovosti) lahko sodelujejo le organizacije iz držav članic EU ter tretjih držav, ki so pridružene programu. Organizacije iz ostalih držav pa lahko sodelujejo kot partnerji v projektu v vlogi podporne ali gostiteljske organizacije.

Katere stroške podpira program?

Potne stroške, stroške upravljanja, organizacijsko podporo (prispevek za prehrano, nastanitev, podporo udeležencem; stroški aktivnosti), individualno podporo (žepnino) za prostovoljce, jezikovno podporo, podporo za vključevanje, zavarovanje in izredne stroške. Smernice nacionalne agencije za zagotavljanje minimalnih standardov, povezanih z nekaterimi stroški, so opredeljene tukaj.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih