Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Solidarnostni projekti

Kaj so solidarnostni projekti?

Solidarnostni projekt je sklop solidarnostnih aktivnosti, ki jih zasnujejo, razvijejo in uresničijo mladi sami,  najpogosteje na lokalni/regionalni ravni prijavitelja, lahko pa segajo tudi na nacionalno ter nadnacionalno raven v primeru izvajanja aktivnosti čezmejnega sodelovanja. Trajanje projekta je lahko od 2 do 12 mesecev, odvisno od potreb in načrtovanih ciljev projekta. Osnovni namen solidarnostnih projektov je, da skupini mladih nudijo priložnost, da izrazijo svojo solidarnost preko prevzemanja odgovornosti in zaveze za prinašanje pozitivnih sprememb v svoji lokalni skupnosti preko oblikovanja novih rešitev in pristopov za izzive, s katerimi se soočata družba in okolje, v katerem bivajo. Projekt mora vključevati  aktivno udejstvovanje celotne skupine mladih, naslavljati jasno določeno tematiko, ki se odraža v konkretnih /dnevnih/ aktivnostih projekta. Sodelovanje mladih v solidarnostnem projektu je pomembna izkušnja neformalnega učenja, preko katere lahko mladi krepijo svoj osebni, izobraževalni, socialni in državljanski razvoj ter večajo zaposljivost. Pomoč – predvsem pri učni podpori in mentorstvu, jim lahko nudi inštruktor.

Projekt lahko v imenu skupine mladih prijavi organizacija, katere vloga v projektu je le administrativne narave. Mladi samostojno odločajo o procesih upravljanja projekta, koordinaciji in izvajanju aktivnosti, skladno z načrtovanimi cilji projekta.

Solidarnostni projekti si prizadevajo za enakovredne možnosti in vključevanje mladih z manj priložnostmi, vsekakor pa morajo predstavljati evropsko dodano vrednost preko naslavljanja prednostnih področij in tematik, ki so prepoznana na evropski ravni v okviru evropske solidarnostne enote. Solidarnostni projekt mora pri upravljanju in izvajanju aktivnosti slediti trajnostnim in okolju prijaznim praksam/ pristopom/.

Po potrebi lahko naslavljajo ključne izzive čezmejnega sodelovanja z lokalno skupnostjo. Solidarnostni projekt mora pri upravljanju in izvajanju aktivnosti slediti trajnostnim in okolju prijaznim praksam ter pristopom. Solidarnostni projekti podpirajo tudi vključevanje rabe digitalnih orodij.

Za solidarnostne projekte ni potrebno imeti mednarodnega partnerja niti znaka kakovosti. Solidarnostni projekti so z vidika načrtovanja in izvajanja aktivnosti relativno enostavni in predstavljajo dobro vstopno točko mladih in neizkušenih prijaviteljev v program Evropska solidarnostna enota.

Kriteriji upravičenosti

Udeleženci: Skupina najmanj 5 mladih v starosti 18–30 let, ki zakonito prebivajo v isti sodelujoči državi programa /izvajanja projekta/.

Udeleženci morajo biti mladi registrirani na portalu evropske solidarnostne enote.

Trajanje projekta: 2 do 12 mesecev

Lokacija izvajanja aktivnosti v projektu: Država prijavitelja. V primeru, da projekt naslavlja čezmejne izzive, projektne aktivnosti lahko potekajo v sosednji državi, ki meji na državo prijavitelja.

Kako sodelovati: Skupina najmanj 5 mladih odda prijavo nacionalni agenciji v svoji državi prebivanja ali pa v njihovem imenu prijavo odda organizacija (javna ali zasebna).

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih