Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Splošne informacije o programu Evropska solidarnostna enota 2021-2027

Evropska solidarnostna enota je program, ki gradi na dosežkih več kot 25-letnega izvajanja evropskih programov na področju mladine in solidarnosti, zlasti na uspehu Evropske prostovoljske službe, na pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč in predhodnem programu Evropska solidarnostna enota, ki je se je uspešno izvajal v letih 2018–2020.

Program predstavlja enotno vstopno točka za solidarnostne aktivnosti. Odpira več in boljše priložnosti, ki zajemajo najrazličnejša področja, kot so vključevanje migrantov, okoljski izzivi, preprečevanje naravnih nesreč, izobraževanje, mladinske dejavnosti in humanitarna pomoč. Podpira tudi nacionalne in lokalne akterje pri njihovih prizadevanjih za obvladovanje različnih družbenih izzivov in kriz.

Mladim ponuja priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, ki jim omogočajo, da se angažirajo v korist skupnosti ter pridobijo koristne izkušnje in kompetence za osebni, izobraževalni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj ter s tem izboljšajo svojo zaposljivost.

Evropska solidarnostna enota združuje mlade pri prizadevanjih za bolj vključujočo družbo s podpiranjem ranljivih oseb ter odzivanjem na družbene in humanitarne izzive. Ponuja izkušnjo, ki zagotavlja navdih in opolnomočenje mladih, ki želijo pomagati, se učiti in razvijati, ter zagotavlja enotno vstopno točko za take solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji in širše.

Aktivnosti Evropske solidarnostne enote podpirajo cilje strategije EU za mlade za obdobje 2019–2027.

Kateri so splošni cilji programa?

Splošni cilj Evropske solidarnostne enote je spodbujati udejstvovanje mladih in organizacij v dostopnih in visokokakovostnih solidarnostnih aktivnostih, zlasti prostovoljstvu, kot načinu krepitve kohezije, solidarnosti, demokracije, evropske identitete in aktivnega državljanstva v Uniji in širše, s katerim hkrati naslavljajo družbene in humanitarne izzive na terenu, s posebnim poudarkom na spodbujanju trajnostnega razvoja, družbenega vključevanja in enakih možnosti.

Kateri so posebni cilji programa?

Posebni cilj programa je mladim, vključno z mladimi z manj priložnostmi, zagotavljati lahko dostopne priložnosti, da se udejstvujejo v solidarnostnih aktivnostih, ki vodijo v pozitivne družbene spremembe v Uniji in širše, ob tem pa se krepi in ustrezno potrjuje njihove kompetence ter spodbuja njihovo stalno aktivno državljansko udejstvovanje.

Kaj so prednostne naloge programa?

 • Socialno vključevanje in raznolikost
 • Digitalna preobrazba
 • Udeležba v demokratičnem življenju
 • Varstvo okolja, trajnostni razvoj in podnebni ukrepi
 • Spodbujanje zdravega življenjskega sloga in ohranjanje kulturne dediščine za leto 2022

Pomembne značilnosti programa Evropska solidarnostna enota:

 • Prostovoljstvo
 • Neformalno učenje in priložnostno učenje
 • Priznavanje in vrednotenje učnih izidov
 • Evropska dodana vrednost
 • Mednarodna razsežnost
 • Večjezičnost
 • Varnost in zaščita
 • Obveščanje o projektih in njihovih rezultatih za povečanje učinka

Več informacij o programu poiščite v Vodniku po programu 2024.

Video predstavitev uporabe platforme, ki je namenjena razširjanju rezultatov projektov v programu ESE, je na voljo na tej povezavi.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih