Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Digitalno mladinsko delo

Digitalno mladinsko delo - uvod in pregled dokumentov

Na področju mladine oz. natančneje mladinskega dela na evropski ravni razprava o »pametnem« mladinskem delu pred sprejetjem Sklepov pravzaprav ne poteka prav dolgo. Leta 2015 je Deklaracija 2. Evropske konvencije o mladinskem delu opozorila na vedno večjo uporabo novih tehnologij in digitalnih medijev med mladimi, kar odpira prostor za premislek o novih spletnih praksah mladinskega dela, ki bodo podpirale digitalno pismenost mladih in jim pomagale upravljati s povezanimi tveganji.

Izpostavila je potrebo po podpori za krepitev zmogljivosti na področju mladinskega dela, da se bo to lahko ustrezno odzvalo na izzive in priložnosti, ki jih predstavljajo nove tehnologije in digitalni mediji, ter omenila, da bodo morali za to v prihodnje mladinski delavci pridobiti nove kompetence in oblikovati nove meje v odnosih z mladimi. Deklaracija je poleg tega izpostavila dejstvo, da se je bilo mladinsko delo tudi v preteklosti vedno sposobno prilagajati številnim spreminjajočim se okoliščinam in obenem ostati zvesto svojim temeljnim načelom.

Pregled dokumentov, ki se ukvarjajo s temo digitalnega/pametnega mladinskega dela si lahko preberete v članku, objavljenem v 38. številki reviji Mladje, ki je dostopen tudi tukaj. 

"Za nadaljnji razvoj bodo pomembni tudi rezultati študije Evropske komisije o vplivu interneta in družbenih medijev na participacijo mladih in mladinsko delo11, ki jo je Komisija naročila v letu 2016 in katere rezultate prav tako še pričakujemo. Pri nas o digitalnem mladinskem delu še nismo veliko razpravljali, saj bo ta tematika prvič resno izpostavljena šele konec novembra na Nacionalnem posvetu mladinskega sektorja, ki ga vsako leto organizira Urad RS za mladino. V nekaterih drugih evropskih državah, predvsem na Finskem in v Estoniji, pa je koncept prisoten že vrsto let.Naj nam bo všeč ali ne, pametno mladinsko delo je tukaj in o njem bomo morali, če še nismo, pričeti razmišljati vsi, ki smo na takšen ali drugačen način povezani z mladinskim delom." 

Pristopi razvijanja digitalnega mladinskega dela

V publikaciji Evropske komisije "Developing digital youth work" so zbrana priporočila za oblikovanje politik, potrebe na področju usposabljanja in primeri dobrih praks za mladinske delavce in odločevalce, ki jih je objavila strokovna skupina na temo digitalnega mladinskega dela, ustanovljena v okviru načrta EU za mladino v obdobju 2016-2018. 

Digitalno mladinsko delo pomeni proaktivno uporabo ali naslavljanje digitalnih medijev in tehnologij v mladinskem delu. Digitalno mladinsko delo ni metoda mladinskega dela, vendar je lahko vključeno v katerokoli okolje mladinskega dela (odprto mladinsko delo, mladinsko informiranje in svetovanje, mladinski klubi ...). Digitalno mladinsko delo ima enake cilje kot mladinsko delo, s podporo uporabe tehnologije in digitalnih medijev. Digitalni mediji in tehnologija so lahko orodje aktivnost ali vsebina mladinskega dela.

Več ...

Mladinsko delo se digitalizira - perspektiva s Finske

Verke, nacionalni center za strokovni razvoj pametnega mladinskega dela na Finskem želi vsem, ki delajo z mladimi, ponuditi možnost uporabe digitalnih medijev in tehnologije v okviru svojih aktivnosti. Verke je razvil mnogo materialov tudi v angleškem jeziku ter s tem spodbuja uporabe tehnologije v okviru mladinskega dela tudi širše. 

Verke je objavil smernice za digitalno mladinsko delo, ki predstavljajo nabor načel in ukrepov, ki jih lahko organizacije upoštevajo pri razvijanju svojega digitalnega mladinskega dela. Smernice so nastale kot rezultat obširnega sodelovanja s strokovnjaki iz prakse in raziskovalci. V angleškem jeziku so dostopne na spletnem naslovu: www.verke.org/material/guidelines-for-digital-youth-work/.  PDF

Novembra 2017 je Verke objavil brezplačno dostopno knjigo o finski perspektivi digitalnega mladinskega dela v angleščini Digital Youth Work – A Finnish perspective, ki predstavlja praktične primere in teoretično ozadje. Do nje lahko dostopate ali jo naročite v tiskani obliki na naslovu www.verke.org/material/digitalyouthwork.  PDF

Prispevek organizacije Verke v reviji Mladje si lahko ogledate tukaj

Kako virtualna realnost vstopa v polje neformalnega izobraževanja, si lahko preberete tudi v prispevku litvanske organizacije Nectarus. 

Proces tehnologizacije je prav tako nepovratno spremenil državljanske veščine, ki jih bodo mladi potrebovali v prihodnosti, in načine, kako mladi upravljajo s svojimi družbenimi odnosi. Iz tega sledi, da je digitalizacija mladinskega dela absolutno nujna, da ostanemo v koraku s časom. Pri razvoju digitalnega mladinskega dela je pomembno razumeti osrednjo, raznoliko in vseprisotno vlogo digitalne dimenzije v vsakodnevnem življenju mladih. Če mladinsko delo ne sprejme uporabe tehnologije in družbenih omrežij, obstaja tveganje, da postane zastarelo in neustrezno za mlade uporabnike njegovih storitev. Mladinsko delo ima priložnost, da s podpiranjem mladih k boljšemu razumevanju tehnologije zapolni praznine, ki se včasih pojavljajo doma in v šoli.
.  

Vpliv digitalnih tehnologij na mladinsko delo

Raziskava Evropske komisije "Study on the impact of the internet and social media on youth participation and youth work" preučuje vpliv interneta, socialnih medijev in novih tehnologij na mladinsko participacijo in kako mladinsko delo podpira mlade pri razvoju digitalnih spretnosti in medijske pismenosti. Temelji na zbirki podatkov, zbranih v petdesetih dobrih praksah in 12 študijah primera ter prikazuje raznolikost mladinskega dela v EU. Potrjuje, da ima mladinsko delo pomembno vlogo, več pa morajo narediti tudi odločevalci tako na EU kot nacionalni ravni. 

Poročilo "Screenagers: Using ICT, digital and social media in youth work" je nastalo na podlagi mednarodnega seminarja z istim naslovom, na katerem so partnerji iz vse Evrope razpravljali in uporabi IKT v mladinskem delu in poiskali priložnosti za sodelovanja.  Ključni poudarki poročila so skupna motivacija za delovanj tako v mladinskih politikah kot praksi. Udeleženci so se strinjali, da je mednarodno sodelovanje in deljenje praks velikega pomena za širjenje obzorij in podporo ustvarjalnemu inovativnemu razmišljanju.

Za izhodišče četrte izdaje v seriji "Perspectives on Youth"  z naslovom "Young People in digitalised world" so služili zaključki Simpozija o sodelovanju mladih v digitaliziranem svetu, ki ga je Partnerstvo med Evropsko Komisijo in Svetom Evrope na področju mladine izvedlo med 14. do 16. septembrom 2015. Vprašanja, s katerimi se ukvarjajo prispevki v publikaciji so:

  • Kakšna je vloga in / ali oblika digitalne participacije pri ustvarjanju in izvajanje holističnega pristopa za krepitev aktivnega državljanstva med mladimi? 
  • Kako si lahko prizadevamo za oblikovanje mešanih učnih pristopov, ki temeljijo na participativnih načelih, in vključujejo nove instrumente in izobraževalna orodja (na primer digitalna orodja)? 
  • Kako lahko podpremo prehod mladih na trg dela na način, da bo zagotovljena višja kvaliteta zaposlitev in demokratična udeležba v gospodarstvu? 
  • Kakšne so spretnosti, potrebne za delovna mesta prihodnosti? 
  • Kako lahko podpiramo kakovostna delovna mesta in podjetniške pobude v digitalni dobi? 
  • Kateri pristopi, politična prizadevanja ali pobude se sprejemajo oz. jih je treba krepiti, da bi zaščitili in opolnomočili mlade v digitalni dobi? 
  • Kako lahko marginalizirane in izključene skupine mladih enakopravno sobivajo v digitalni dobi? 
  • Kako lahko digitalizacija pomaga družbam, da postanejo bolj vključujoče glede ranljivih skupin mladih? 
  • S katerimi izzivi in ovirami se bo še potrebno soočiti? Kakšna je vloga mladinskega dela in mladinskih delavcev kot "povezovalcev" in mediatorjev med digitalnimi viri, deležniki in mladimi?

Digitalne kompetence

Evropski okvir digitalnih kompetenc, znan tudi kot DigComp, ponuja orodje za izboljšanje digitalnih kompetenc državljanov The Digital Competence Framework 2.1 (okvir digitalnih kompetenc) na petih ključnih področjih digitalnih kompetenc: informacije in medijska pismenost, komunikacije in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin, varnost in reševanje problemov.

Movit bo prihodnje leto sodeloval v projektu "Competencies for Digital Youth Work" , katerega namen je skupaj z deležniki in strokovnjaki s področja mladinskega dela opredeliti, katere competence so potrebne za digitalno mladinsko delo. Za več informacij spremljajte našo spletno stran.  

Če želite ovrednotiti svoje digitalne kompetence, lahko izpolnite: 
Ikanostest - digital competences self-diagnosis test;
Test Mentep

Prispevek na temo, kakšne digitalne kompetence imajo trenerji v mladinskem delu in kako uporabljajo digitalna orodja, si lahko preberete tukaj

Kako lahko igrane video iger in kompetence, ki jih mladi pridobivajo v virtualnem okolju, prispevajo k boljšemu svetu, pa si lahko ogledate v TED X prispevku Jane McGonigal. 

Primeri digitalnega mladinskega dela

Usposabljanja o digitalnem mladinskem delu

Simon Vrbanič iz Mladinskega sveta Slovenije se je med 12. In 16. februarjem 2018 na Finskem v mestu Lappeenranta udeležil treninga "Strategies for digital youth work", ki ga je organizirala Finska nacionalna agencija za program Erasmus+ in institut Verke, nacionalni institut za digitalno mladinsko delo, ustanovljen s strani Ministrstva za izobraževanje in kulturo na Finskem. Finska velja za primer dobre prakse, na kakšen način vključevati IKT tehnologije v mladinsko delo.

Osnova je vedno mladinsko delo, digitalne tehnologije samo dopolnjujejo in dajo mladinskemu delu novo dimenzijo, kot eno izmed oblik, ki se lahko uporabljajo pri mladinskem delu. Namen mladinskih delavcev ni, da so eksperti s področja digitalizacije, morajo pa poznati osnovne koncepte in orodja in družbena omrežja, ter biti seznanjeni tudi z nevarnosti, ki prežijo na mlade. Digitalno mladinsko delo ni prihodnost, je sedanjost, zato je za mladinske delavce pomembno, da imajo kompetence in veščine, ki jih prinaša digitalizacija, so agilni – vedno odprti do novih znanj, ki so doprinos pri njihovem delu z mladimi.

Več o njegovih vtisih tukaj

Spletni viri o e-izobraževanju in digitalnem mladinskem delu

Zbrali smo nekaj uporabnih spletnih virov, povezanih z e-izobraževanjem in digitalnim mladinskim delom, fasilitiranjem in pripravi spletnih dogodkov in konferenc.

Pregled virov o e-izobraževanju:
Seznam izobraževalnih spletnih virov (Evropska komisija)
Digitalna izobraževalna orodja (Socialna akademija)
E-izobraževanje za digitalno družbo (Bregar, L., Zagmajster, M. in Radovan, M. 2020)
Osnove e-izobraževanja ((Bregar, L., Zagmajster, M. in Radovan, M. 2010) 
Orodja za fasilitatorje spletnih dogodkov
Online training of youth workers (European Wide web of Youth work, 2018)

Viri o digitalnem mladinskem delu
:
Pregled digitalnega mladinskega dela (Movit, 2019)
The concept of Smart youth work (Estonian Youth work center, 2017)
Discussing the digital age and youth work (Kivimae, A. in Žuravljova, M. 2019)
Digitalisation and youth work (Verke, 2019)
• SomeCamp EU keynote, Mr Marten Kaevats: "Future trends and digital innovation"
• SomeCamp EU primer prakse digitalnega mladinskega dela: https://www.somecamp.eu/. 
Padlet z orodji, nasveti in primeri praks (Dan Moxon). 

Vabljeni tudi v bogato Movitovo spletno knjižnico (http://www.movit.si/movit/publikacije/), ki jo bomo dopolnili s pregledom publikacij na področju mladine iz drugih virov.

Če poznate še kakšen uporaben vir, ki bi dopolnik zgornji seznam, nam ga pošljite na info@eurodesk.si. 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih