MOVIT
Zavod za razvoj mobilnosti mladihERASMUS+: MLADI V AKCIJI IN EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA


Pomembne informacije za prijavitelje pred tretjim prijavnim rokom

Pripravili smo zbirko ključnih informacij za prijavitelje, ki bodo prijavljali na prihajajoče prijavne roke programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.

Informacije za prijavitelje, ki bodo prijavljali na 3. in dodatni prijavni rok programa Erasmus+: Mladi v akciji so najdete tukaj.

Informacije za prijavitelje, ki bodo prijavljali na 3. prijavni rok programa Evropska solidarnostna enota najdete tukaj.

Informacije o izvajanju projektov v programih E+: MVA in ESE v času pandemije virusa Covid-19

Pandemija virusa COVID-19 še vedno močno vpliva na izvajanje evropskih programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, zato Nacionalna agencija v zadnjih mesecih sproti objavlja priporočila upravičencem projektov. Okoliščine in ukrepi za preprečevanje epidemije virusa COVID-19 se spreminjajo iz tedna v teden tako v Sloveniji kot v celotni Evropski uniji, zato NA redno osvežuje informacije, kot tudi objavlja spremenjene usmeritve in priporočila. Upravičence zato pozivamo, da redno spremljajo obvestila NA. Aktualne Informacije o izvajanju programov najdete tukaj.

Dosegljivost Movita v prihodnjih mesecih

Pripravili smo informacijo o dosegljivosti Movita v prihodnjih mesecih preko elektronske pošte, po telefonu in kakopoteka osebno svetovanje preko aplikacije Zoom. Informacije najdete tukaj.

Dodatni razpis in info dan za strateška partnerstva na področju ustvarjalnosti

Evropska komisija je objavila Popravek Vodnika po programu Erasmus+ za leto 2020 z dodatnim razpisom za strateška partnerstva na področju ustvarjalnosti. Razpis je objavljen kot odgovor na krizo, povezano z nedavnim izbruhom virusa COVID-19. Rok za prijavo projektov je 29. oktober 2020!
Za dodatni prijavni rok bomo organizirali tudi poseben spletni informativni dan, ki bo potekal 29. 9. 2020 od 14. do 15. ure. Prijavite se lahko do 25. septembra 2020! Več ...

InnoCamp - develop your digital youth work services, 18. - 22. 1. 2021, Ljubljana, Slovenija

Te zanimajo inovacije in digitalizacija v mladinskem delu? Bi skupaj z drugimi mladinskimi delavci radi odkrili novo orodje za inovacije praks v mladinskem delu? Usposabljanje InnoCamp je zasnovano tako, da spodbuja in podpira mladinske organizacije pri inovaciji svojih storitev za mladinsko delo in jim dodaja digitalno dimenzijo. Temelji na orodju Innobox, ki ga je razvil Verke in ponuja strukturiran pristop in podporo za (ponovno) razvijanje sistemov in ustvarjanje nečesa novega. Rok za prijavo je 30. november 2020! Več ...

Čas je za nova znanja - v krajih širom Evrope ali pa v varnem udobju vašega doma

Vabimo vse, ki si želite pridobiti nova znanja s področja mladinskega dela, da se prijavite na katero od aktivnosti, ki so na portalu SALTO-YOUTH namenjene slovenskim udeležencem. Na portalu v Evropskem koledarju usposabljanj najdete številne možnosti za izobraževanja, konference, seminarje, aktivnosti za vzpostavljanje partnerstev in mnoge druge oblike dogodkov v okviru programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropske solidarnostne enote.

Aktivnosti, za katere prijavni roki potečejo v naslednjih 14 dneh, najdete tukaj. 

Sodelovanje na aktivnostih je brezplačno (organizatorji izbranim udeležencem krijejo namestitev, prehrano in program), prav tako vam v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih povrnemo tudi potne stroške v višini 100 % dejanskih stroškov (do maksimalne višine 600,00 EUR).

Pričakovanja udeležencev, njihovo uresničenje ter nepričakovani učinki mednarodnih usposabljanj

V tokratnem prispevku predstavljamo učinke mednarodnih usposabljanj v programu Erasmus+: Mladi v akciji na mladinske delavce in druge strokovnjake v mladinskem delu. Učinki so pomembno odvisni od skladnosti med pričakovanji glede pridobitve znanj, spretnosti in nazorov oz. vrednot, s katerimi se udeleženci aktivnosti udeležijo, ter dejanske realizacije v smislu uresničitve začetnih pričakovanj. Večinoma se osredotočamo na vidik pričakovanj posameznikov, torej udeležencev, prepoznanih na podlagi intervjujev pred udeležbo in po udeležbi na mednarodnem usposabljanju. Več ...


INFO SERVIS ZA MLADE EURODESK


Zbiranje interesa za organizacijo delavnic za mlade v okviru Mreže vzornikov

Mreža vzornikov je pobuda Evropske komisije iz leta 2016, namenjena spodbujanju socialne vključenosti, aktivnega državljanstva in zavezanosti evropskim vrednotam ter preprečevanju izključevanja in nasilne radikalizacije mladih. V okviru mreže vzornikov vam tako ponujamo možnost izvedbe petih različnih modulov delavnic, ki jih izvajata po dva trenerja iz Movitovega bazena trenerjev ali predstavniki regionalnih partnerjev Eurodesk. Če bi želeli gostiti katero izmed delavnic, najdete več informacij o delavnicah in kako izraziti vaš interes, tukaj.


ZGODILO SE JE


Delavnica Učenje+, 14. september 2020, Ljubljana

V ponedeljek smo izvedli prvo v vrsti treh podpornih delavnic, ki jih ponujamo prijaviteljem pred 3. prijavnim rokom. Na delavnici Učenje+ smo se osredotočali na to, kako v projektih načrtovati, spremljati in beležiti učne rezultate. V začetku smo razmišljali o tem, kaj nam učenje sploh pomeni, v nadaljevanju pa sestavljali različne korake pri projektnem načrtovanju in se pogovarjali o tem, kje vse se pojavljajo priložnosti za učenje in katere osebe ga lahko podpirajo. Spoznali smo tudi nekaj novih metod za pomoč pri spremljanju učnega procesa v projektih. Za konec smo si podrobneje ogledali še 8 ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in orodje Youthpass, ki v projektih udeležencem ponuja prostor za zapis učnih rezultatov. Več ...

Trenerski vikend, 11.-12. september 2020, Rogla

11. in 12. 9. smo na Rogli izvedli trenerski vikend, ki je bil namenjen krepitvi kompetenc trenerjev bazena trenerjev Movit. V začetnem delu smo se osredotočili na delovanje bazena in pogovor o prihajajočih programih Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. Za tem pa smo se lotili tematike vključevanja, kjer smo spoznali koncept medpresečnosti in razmišljali o tem, kako lahko poskrbimo, da bodo tudi aktivnosti, ki jih izvajamo na Nacionalni agenciji vključujoče in bodo udeležencem ponudile varen prostor za delo in učenje. V ta namen smo se pogovarjali tudi o nastajajočih priporočilih za trenerje za zagotavljanje inkluzivnosti aktivnosti Nacionalne agencije in iskali predloge za njihovo nadgradnjo. Več ...

Craig Dwyer: Pomen socialnih medijev pri predstavljanju zgodb in učinkov, 9. september, online

V sredo, 9. 9. 2020, smo v okviru spletnega predavanja prisluhnili strokovnjaku na področju strateškega komuniciranja Craigu Dwyerju. Craig Dwyer, avtor mednarodno odmevnih in nagrajenih kampanj, ustanovitelj socialnega podjetja ForaChange za podporo nevladnim organizacijam in aktivistom pri ustvarjanju digitalnih komunikacijskih strategij za družbene spremembe in predavatelj na Dublinski mestni univerzi, se je pri svojem predavanju osredotočil predvsem na uporabo socialnih medijev pri razširjanju zgodb in učinkov. Poudaril je pomen analize potreb in ocene stanja pri razvoju in izvajanju komunikacijske strategije ter izpostavil pomen načrtovanja, razumevanja ciljnih občinstev in prilagajanja vsebin ter kanalov komunikacije. Na koncu predavanja pa je odgovoril tudi na številna konkretna vprašanja poslušalcev. Posnetek predavanja si lahko ogledate na https://youtu.be/dJUlKvxn17E.

»Prestavimo višje – na raziskavah osnovano mladinsko delo«, 8. september 2020, Ljubljana

Včeraj smo v Ljubljani na dogodku »Prestavimo višje – na raziskavah osnovano mladinsko delo« predstavili rezultate treh velikih raziskav o učinkih programa Erasmus+: Mladi v akciji, ki smo jih skupaj s FDV - Fakulteta za družbene vede izvedli v okviru mednarodne raziskovalne mreže RAY v preteklih letih. Namen dogodka je bil predstaviti rezultate mladinskemu sektorju in upravičencem programa ter predvsem skupaj evalvirati in valorizirati njihovo nadaljnjo vrednost v mladinskem delu in izvajanju programov na področju mladine. Na dogodku smo se osredotočili na predstavitev rezultatov splošnih učinkov programa Erasmus+: Mladi v akciji na udeležence, organizacije in druga okolja, na razumevanje učinkov programa na socialno vključevanje in raznolikost ter na razvoj kompetenc in izgradnjo kapacitet v mladinskem delu. Več ...

Spletni informativni dan pred trejim prijavnim rokom, 7. september 2020, online

Pred nami je 3. prijavni rok programov Evropska solidarnostna enota in Erasmus+: Mladi v akciji. V ta namen smo 7. septembra izvedli spletni info dan za prijavitelje, na katerem smo predstavili ključne značilnosti obeh programov in predstavili ukrepe v katere je možno prijavljati projekte. Tekom spletnega info dneva smo tudi odgovarjali na vprašanja, ki so se porodila udeležencem med samo predstavitvijo. Več ...

Drugo srečanje regionalnega odbora Logbook 2.0, 4. september 2020, Celje

V petek, 4. septembra 2020, je v prostorih Mestne občine Celje potekalo drugo srečanje regionalnega odbora pilotnega projekta Logbook 2.0, ki si skozi beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela preko orodja Logbook (razvitega s strani švedske mreže KEKS), prizadeva za razvijanje kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni. V Sloveniji uvajanje orodja poteka tudi v okviru projekta Europe Goes Local. Regionalni odbor, katerega del je tudi Zavod Movit, deluje kot strokovno-posvetovalni odbor pilotnega projekta in je bil sklican s strani Mladinske mreže MaMa, ki je koordinator projekta v Sloveniji. Sestavljajo ga predstavniki in predstavnice vseh osmih občin, ki so v letu 2020 vključene v uporabo Logbooka, predstavnici koordinacijske organizacije Mreže MaMa ter Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino. Več ...