Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCEvropska solidarnostna enota

Informacija za prijavitelje o izvajanju programa Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2017

19.01.2017

1. Prijavni roki za mladinski del programa Erasmus+ v letu 2017

Prijavni roki ostajajo enaki kot v preteklem letu, in sicer:

  • 2. februar 2017
  • 26. april 2017 
  • 4. oktober 2017 

2. Najpomembnejše novosti in spremembe Vodnika

- Uvedba izraza evropska prostovoljska služba

Z letom 2017 bosta tako Evropska komisija kot tudi Nacionalna agencija namesto evropske prostovoljne službe pričeli uporabljati poimenovanje evropska prostovoljska služba, saj je to poimenovanje slovnično bolj pravilno. Upravičence pozivamo, da temu sledijo.  

- Strateški projekti EVS

»Strateški projekti EVS« oz. »projekti mobilnosti za mlade, ki se osredotočajo na aktivnosti evropske prostovoljske službe«, bodo podpirali izkušene koordinatorske organizacije EVS pri pripravi projektov, ki imajo sistemski učinek na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni. Posebnost je, da lahko tovrstna organizacija projekt prijavi v program sama, brez tujih partnerjev, ki jih nato poišče naknadno. Tovrstne projekte bo za razliko od ostalih projektov mogoče prijaviti le enkrat letno, in sicer na 2. prijavni rok, prijaviteljice pa bodo lahko le izkušene organizacije, ki bodo izpolnjevale določene pogoje. Komisija pripravlja posodobitev Vodnika po programu v delu, ki se nanaša na pogoje za prijavo »strateških projektov EVS«, zato bomo več informacij v zvezi s tem objavili pred 2. prijavnim rokom oz. ko bodo te na voljo.

- Evropske prednostne naloge v nacionalnem okviru v Strateških partnerstvih na področju mladine

Za pridobitev sredstev morajo strateška partnerstva obravnavati bodisi vsaj eno horizontalno prednostno nalogo bodisi vsaj eno posebno prednostno nalogo, ki je pomembna za področje izobraževanja, usposabljanja in mladine, na katerega se projekt osredotoča. Med temi prednostnimi nalogami lahko v letu 2017 nacionalne agencije večjo veljavo pripišejo tistim, ki so še posebej pomembne v nacionalnem okviru, t.i. »evropske prednostne naloge v nacionalnem okviru«. Slovenska nacionalna agencija bo dala nacionalni poudarek na prednostnih nalogah »socialno vključevanje« in »spodbujanje kakovostnega mladinskega dela«. 

- Višina prispevkov za potne stroške

V vseh treh Ključnih ukrepih so uvedeni višji prispevki za potne stroške udeležencev.

- Evropska solidarnostna enota

Aktivnosti v okviru Evropske solidarnostne enote se bodo izvajale tudi pod okriljem evropske prostovoljske službe. Informacije o tem bodo vključene tudi v naslednjo različico Vodnika po programu. Več informacij o tem bomo zato objavili kasneje oz. ko bodo te na voljo. 

Več informacij o spremembah poiščite v Vodniku po programu za leto 2017, ki je na voljo tukaj

3. Predvidena sredstva

V letu 2017 je v programu Erasmus+ za področje mladine na voljo 3.457.920 EUR. Znesek je razdeljen tako po ključnih ukrepih in aktivnostih kot tudi po posameznih prijavnih rokih. Okvirne zneske in razporeditve si lahko ogledate tukaj

4. Vsebinske usmeritve

Prijaviteljem toplo priporočamo, da si pred prijavo projekta preberejo vsebinske usmeritve Nacionalne agencije v okviru posameznih ukrepov in aktivnosti za leto 2017, ki so na voljo tukaj.

5. Prijava projektov

Slovenska Nacionalna agencija sprejema prijave projektov izključno v slovenskem jeziku. Prijave v angleškem jeziku bodo obravnavane le v izjemnih primerih in z našim predhodnim soglasjem. To pomeni, da morajo prijavitelji, ki želijo prijavnico oddati v angleškem jeziku, na nacionalno agencijo najmanj dva tedna pred prijavnim rokom posredovati prošnjo za odobritev oddaje prijavnega obrazca v angleškem jeziku, v katerem morajo utemeljiti, zakaj njihova organizacija ni sposobna pripraviti prijavne dokumentacije v slovenskem jeziku. Nacionalna agencija bo preučila utemeljenost navedenih razlogov in prijavitelja obvestila o nadaljnjem postopku. Prijavni obrazci in druga pomembna prijavna dokumentacija so na voljo tukaj.  

6. Podporne aktivnosti za prijavitelje
 

Kot vsako leto, bomo tudi v letu 2017 izvajali aktivnosti, namenjene podpori za prijavo in dvig kakovosti izvajanja sprejetih projektov. 

  • Svetovanje: za vaša vprašanja smo vam na voljo po telefonu vsak delovnik od 13. do 15. ure. Okrepljeno svetovanje se prične 4 tedne pred posameznimi prijavnimi roki in traja tri tedne – v tem času smo vam za vprašanja v zvezi s prijavo projektov dodatno na voljo tudi dopoldne od 10. do 12. ure, ves čas pa smo za vas dosegljivi na elektronskem naslovu info@mva.si. V zadnjem tednu pred prijavnim rokom vsebinsko svetovanje ni več mogoče, še vedno pa se lahko na nas obrnete, če imate tehnične težave z izpolnjevanjem prijavne dokumentacije.
  • Projektna posvetovalnica: 4 tedne pred vsakim prijavnim rokom bomo izvedli skupinsko svetovanje, na katerem boste lahko preverili, ali je vaša projektna ideja primerna za prijavo v program Erasmus+: Mladi v akciji. Načrtovane datume v letu 2017 si lahko ogledate tukaj
  • Delavnice za akreditacijo za EVS: Vsaka organizacija, ki želi gostiti, koordinirati ali pošiljati prostovoljce EVS, mora pridobiti akreditacijo za organizacijo mladinskega prostovoljstva oziroma akreditacijo za izvajanje aktivnosti evropske prostovoljne službe (v nadaljevanju: akreditacijo za EVS). Pridobitev akreditacije je postopek preverjanja organizacije, ki se želi vključiti v EVS, ali izkazuje poznavanje filozofije, vrednot in standardov kakovosti za sodelovanje v aktivnostih EVS, ki so del Ključnega ukrepa 1 – Mobilnost mladih in mladinskih delavcev v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji. Nacionalna agencija večkrat letno organizira delavnice za izpolnjevanje vloge za akreditacijo. Načrtovane datume v letu 2017 si lahko ogledate tukaj

7. Nacionalna in mednarodna usposabljanja

V letu 2017 pripravljamo številna nacionalna in mednarodna usposabljanja, seminarje, konference in druge podporne aktivnosti, ki jih bodisi soorganiziramo v sodelovanju z nacionalnimi agencijami iz drugih držav bodisi nanje samo pošljemo udeležence iz Slovenije. Usposabljanja so namenjena spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij na področju mladinskega dela ali pa razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, zato udeležbo toplo priporočamo vsem, ki jih vključevanje v program E+ MVA zanima. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program. Usposabljanja sproti objavljamo tukaj.

8. Kampanja Erasmus+ 30 let in 20. obletnica Movita

Leto 2017 bosta zaznamovali kar dve okrogli obletnici, in sicer 30. obletnica programa Erasmus+ ter 20. obletnica obstoja zavoda Movit. Obema bomo posvetili posebno pozornost in ju obeležili z zanimivimi aktivnostmi, zato budno spremljajte našo spletno stran in Facebook. Prvi dogodek v okviru kampanje Erasmus+ 30 let bo potekal 21. aprila 2017 v sodelovanju s Cmepiusom, predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, Uradom RS za mladino ter Uradom Vlade RS za komuniciranje, osredotočal pa se bo na učinke programa. Več informacij in promocijska gradiva kampanje Erasmus+ 30 let so na voljo tukaj

9. Evropski teden mladih

V letu 2017 bo spet potekal Evropski teden mladih, osrednja tema pa bo vključevanje in participacija mladih v Evropi preko prostovoljskih dejavnosti in učnih mobilnosti s poudarkom na navdihujočih mladih, ki se angažirajo za pozitivne družbene spremembe. Potekal bo od 1. do 7. maja 2017. Upravičence pozivamo, da v tistem obdobju tudi sami načrtujejo projektne in druge aktivnosti in se tako pridružijo praznovanju Evropskega tedna mladih 2017. Movit skupaj z Uradom RS za mladino, Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji ter Uradom Vlade RS za komuniciranje v okviru letošnjega Evropskega tedna mladih ponovno obuja Mladinstival – festival mladinskega dela, ki bo potekal na dan Evrope, 9. maja, na Gospodarskem razstavišču. V okviru Mladinstivala bodo potekale številne zanimive razprave z domačimi in tujimi gosti ter političnimi odločevalci o položaju mladih v Sloveniji in Evropi ter o prihodnosti Evropske unije, obenem pa bo to priložnost, da se mladinske organizacije s svojimi programi in dejavnostmi predstavijo javnosti, se srečajo in med seboj izmenjajo izkušnje in pristope. Več informacij bo v kratkem objavljenih na naši spletni strani.

Pomembno: Glede na to, da se tekom leta pričakujejo nadaljnje spremembe Vodnika in navodil Evropske komisije Nacionalnim agencijam, vas pozivamo, da redno spremljate našo spletno stran, kjer bomo vse morebitne spremembe sproti objavljali in nanje opozarjali. 

Želimo vam uspešno pripravo in prijavo projektov!


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih