Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Znak kakovosti

Kaj je znak kakovosti za prostovoljstvo v solidarnostnih aktivnostih?

Vsaka organizacija, ki želi prijavljati in izvajati projekte na področju prostovoljstva v okviru programa Evropska solidarnostna enota mora pridobiti ustrezen znak kakovosti. Znak kakovosti je potreben za zagotavljanje kvalitete in skladnosti sodelujočih organizacij z načeli in cilji programa Evropska solidarnostna enota glede njihovih dolžnosti v vseh fazah aktivnosti.

Pridobitev znaka kakovosti je postopek preverjanja organizacije, ki se želi vključiti v projekte na področju prostovoljstva, da izkaže poznavanje filozofije, vrednot in standardov kakovosti za sodelovanje v aktivnostih, ki so del programa Evropska solidarnostna enota.

Standardi za izvajanje prostovoljstkih aktivnosti so predstavljeni v Vodniku za prijavitelje programa Evropska solidarnostna enota, ki je dostopen na podstrani Razpisna dokumentacija.

Organizacija prijaviteljica projekta na področju prostovoljstva mora znak kakovosti imeti na dan prijavnega roka.

Vrste znaka kakovosti
Glede na vlogo, ki jo organizacija želi prevzeti pri sodelovanju v programu, obstajata dve vrsti znaka kakovosti:

  • Gostiteljska vloga, ki pokriva celoten obseg aktivnosti, povezanih s sprejemanjem udeleženca solidarnostne enote, vključno z oblikovanjem programa aktivnosti mladega udeleženca ter ustreznim usmerjanjem in podporo udeležencu v vseh fazah projekta (nekatere od teh aktivnosti lahko izvaja podporna organizacija, vključena v dani projekt);
  • Podporna vloga, ki obsega podporo, pripravo in/ali usposabljanje udeležencev pred odhodom, usklajevanje med udeleženci in gostiteljsko organizacijo in/ali podpora udeležencem po vrnitvi z aktivnosti. Poleg tega lahko podporna organizacija prevzame nekatere dele gostiteljske vloge, kadar gostiteljska organizacija ne more ali ne želi biti odgovorna zanje. Organizacija, ki ima podporno vlogo, lahko prostovoljce na aktivnosti tudi pošilja.

Vodilna organizacija
Pridobitev znaka kakovosti za vodilne organizacije je predpogoj za oddajo vloge za sredstva za izvajanje projektov prostovoljstva. Vodilne organizacije bodo morale predstaviti svoje dolgoročne cilje in načrt aktivnosti, pričakovane koristi ter pristop k vodenju projektov. Za vodilne organizacije bodo pri ocenjevanju prijavnega obrazca za znak kakovosti veljala nekatera dodatna merila, saj bodo morale organizacije prijaviteljice prikazati, da so zmožne izvajati kakovostne projekte in imajo strateški pristop za doseganje ciljev in želenega učinka.
Podelitev znaka kakovosti za vodilno organizacijo je odvisna od uspeha pri prijavi za znak kakovosti za gostiteljsko in/ali podporno vlogo (partnersko organizacijo). Organizacije, imetnice znaka kakovosti, lahko kadar koli v programskem obdobju zaprosijo za znak kakovosti za vodilno organizacijo.

Znak kakovosti se upravičeni organizaciji dodeli za celotno obdobje trajanja programa in je predmet obdobnega ponovnega ocenjevanja. V ta namen Nacionalna agencija lahko organizira nadzorne obiske, uradne preglede ali druge dejavnosti, s katerimi spremlja napredek in uspešnost akreditiranih organizacij, ocenjuje spoštovanje dogovorjenih standardov kakovosti in nudi podporo.
Organizacije bodo morale vsaj enkrat v času veljavnosti znaka kakovosti za vodilno organizacijo:

  • poročati o napredku pri doseganju zastavljenih ciljev;
  • poročati o tem, kako zagotavljajo spoštovanje standardov kakovosti programa ESE;
  • posodobiti načrt aktivnosti.

Organizacije, ki imajo znak kakovosti za vodilno organizacijo, lahko zaprosijo za posodobitev in ponovno oceno znaka kakovosti in načrta aktivnosti. To je mogoče storiti v času trajanja znaka kakovosti v dvoletnih intervalih. Zahteve za administrativne spremembe, ki ne vplivajo na načrt aktivnosti in ne zahtevajo presoje kakovosti, so lahko oddane kadarkoli.

Postopek pridobivanja znaka kakovosti

V postopku pridobivanja znaka kakovosti morajo organizacije izkazati, da so zmožne izvajanja projektov na področju prostovoljstva v skladu z administrativnimi in s finančnimi pravili programa Evropska solidarnostna enota. Hkrati pa je postopek pridobivanja znaka kakovosti tudi podporni mehanizem, s pomočjo katerega lahko organizacije izboljšajo kakovost projektov na področju prostovoljstva.

POMEMBNO OBVESTILO: Prijavitelje obveščamo, da se od leta 2020 v prijavnih obrazcih za prijavo projektov na razpise za zbiranje predlogov v programih Erasmus+: Mladina in Evropska solidarna enota ne uporablja več PIC koda, temveč identifikacijska številka organizacije (OID). Vsem organizacijam, ki že imate PIC kodo, je bil avtomatično dodeljen OID, zato ne ustvarjajte nove številke OID (ponovna registracija ni potrebna)! Svojo OID boste našli s pomočjo iskalnika na platformi Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. Priporočamo vam, da si pri iskanju pomagate z obstoječo PIC kodo in uporabo naprednega iskanja. Novi prijavitelji ali prijavitelji, ki ste sodelovali zgolj pri centraliziranih razpisih, si ustvarite nov OID, natančnejša navodila najdete tukaj.

Jezik oddanega prijavnega obrazca
Ne glede na to, ali uporabite angleški ali slovenski prijavni obrazec za znak kakovosti, mora biti ta izpolnjen v slovenskem jeziku. Dele prijavnega obrazca, ki izrecno zahtevajo zapise v angleščini, izpolnite v angleškem jeziku, saj gre za informacije, ki bodo javno vidne. Prijavni obrazci v angleškem jeziku bodo obravnavane le v izjemnih primerih in z našim predhodnim soglasjem. To pomeni, da morajo prijavitelji, ki želijo prijavni obrazec oddati v angleškem jeziku, na Nacionalno agencijo predhodno posredovati prošnjo za odobritev oddaje prijavnega obrazca za pridobitev znaka kakovosti v angleškem jeziku, v katerem morajo utemeljiti, zakaj njihova organizacija ni sposobna pripraviti prijavnega obrazca v slovenskem jeziku. Nacionalna agencija bo preučila utemeljenost navedenih razlogov in prijavitelja obvestila o nadaljnjem postopku.

Najnovejša različica prijavnega obrazca za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota je dostopna TUKAJ.

Obvezni prilogi ob oddaji prijavnega obrazca za pridobitev znaka kakovosti:

  • častna izjava in
  • primer okvirnega tedenskega urnika za predvidenega udeleženca. V kolikor želite pridobiti znak kakovosti za izvajanje individualnih in skupinskih projektov na področju prostovoljstva, predložite ločena urnika za vsak tip projekta. (predloga za pripravo tedenskega urnika prostovoljske aktivnosti)

Za oddajo prijavnega obrazca za pridobitev znaka kakovosti ni določenega prijavnega roka. Organizacije lahko prijavni obrazec oddajo kadarkoli v letu. Ob oddaji shranite ID številko, ki se izpiše na zadnji strani uspešno oddanega prijavnega obrazca. V roku 7 dni boste od Nacionalne agencije na navedene kontaktne naslove prejeli potrditev prejema prijavnega obrazca. V kolikor potrditve ne prejmete v navedenem roku, nas o oddaji prijavnega obrazca (napišite tudi ID številko oddaje) obvestite na e-naslov znak.kakovosti@movit.si.

Po prejemu prijavnega obrazca Nacionalna agencija določi enega ali dva zunanja ocenjevalca, ki vas lahko kontaktirata v zvezi z vašim prijavnim obrazcem. Eden od zunanjih ocenjevalcev vašega prijavnega obrazca lahko izvede tudi obisk na sedežu organizacije. O terminu obiska se boste dogovorili neposredno z ocenjevalcem, pri čemer se boste z njim dogovorili tudi o tem, kdo vse bo prisoten na obisku.

Drugi ocenjevalec bo obveščen o poteku obiska, vsak ocenjevalec pa ločeno pripravi mnenje o primernosti organizacije za sodelovanje v programu Evropska solidarnostna enota. V kolikor so potrebne dopolnitve prijavnega obrazca (za podporno in/ali gostiteljsko organizacijo), vas k temu z elektronskim sporočilom pozove eden izmed ocenjevalcev in vam v elektronskem sporočilu določi rok za oddajo dopolnjenega prijavnega obrazca. Dopolnjen prijavni obrazec je treba posredovati ocenjevalcema, ki bosta odobrila dopolnitve in ponovno oddajo prijavnega obrazca v elektronski sistem. Pomembno je, da šele po odobritvi dopolnil s strani ocenjevalca prijavni obrazec ponovno v popolnosti oddate v sistem (skupaj z vsemi obveznimi prilogami).

Po oddanem dopolnjenem prijavnem obrazcu ocenjevalca pripravita mnenje s priporočili, ki je posredovano v ocenjevanje evalvacijskemu odboru Nacionalne agencije. Ta sprejme končno odločitev, ki jo Nacionalna agencija organizaciji pošlje po elektronski pošti.

Upoštevati je treba, da postopek od predložitve prijavnega obrazca za pridobitev znaka kakovosti do končne odločitve evalvacijskega odbora traja okvirno vsaj 6–8 tednov.

Po zaključku postopka se podatki iz prijavnega obrazca za pridobitev znaka kakovosti (del opisa organizacije v angleščini, ključne informacije - trajanje in vrsta znaka kakovosti, teme ter morebitna dostopnost za osebe s fizičnimi omejitvami) prenesejo v Bazo organizacij z znakom kakovosti na Evropskem mladinskem portalu, s čimer organizacija postane javno vidna kot organizacija z znakom kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota.

Delavnice za pridobitev znaka kakovosti

Nacionalna agencija redno organizira delavnice za pomoč pri izpolnjevanju vloge za pridobitev znaka kakovosti. Datume sproti objavljamo v novicah na podstrani programa Evropska solidarnostna enota in na naši Facebook strani.

Vprašanja v zvezi s pridobitvijo znaka kakovosti za prostovoljstvo v solidarnostnih aktivnostih pošljite na e-naslov znak.kakovosti@movit.si.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih