Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Znak kakovosti

Kaj je znak kakovosti?

Postopek pridobivanja znaka kakovosti

Delavnice za pridobitev znaka kakovosti

Listina Evropske solidarnostne enote

Najnovejša različica vloge za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota je dostopna preko povezave na podstrani Razpisna dokumentacija.

Kaj je znak kakovosti?

Vsaka organizacija, ki želi prijavljati in izvajati projekte na področju prostovoljstva ter pripravništev in delovnih mest v okviru programa Evropska solidarnostna enota mora pridobiti ustrezen znak kakovosti. Znak kakovosti je potreben za zagotavljanje kvalitete in skladnosti sodelujočih organizacij z načeli in cilji programa Evropska solidarnostna enota glede njihovih dolžnosti v vseh fazah solidarnostnih aktivnosti. 

Mogoče je pridobiti: 

  • Znak kakovosti za področje prostovoljstva (za gostujoče in podporne organizacije)
  • Znak kakovosti za področje pripravništev
  • Znak kakovosti za področje delovnih mest. 

Pridobitev znaka kakovosti je postopek preverjanja organizacije, ki se želi vključiti v projekte na področju prostovoljstva, pripravništev ali delovnih mest, da izkaže poznavanje filozofije, vrednot in standardov kakovosti za sodelovanje v aktivnostih, ki so del programa Evropska solidarnostna enota. 

Standardi za izvajanje aktivnosti na vseh treh področjih so predstavljeni v Vodniku za prijavitelje programa Evropska solidarnostna enota, ki je dostopen na podstrani Razpisna dokumentacija

Organizacija prijaviteljica projekta na področju prostovoljstva, pripravništev ali delovnih mest mora imeti znak kakovosti na dan prijavnega roka, na katerem se s svojim predlogom projekta potegujejo za sprejem v program Evropska solidarnostna enota. 

Upoštevati je treba, da postopek od predložitve vloge za pridobitev znaka kakovosti do končne odločitve evalvacijskega odbora traja okvirno vsaj 6–8 tednov. Poudariti je tudi potrebno, da pridobitev akreditacije oz. znaka kakovosti še ne pomeni, da je organizacija avtomatično sprejeta v financiranje predlaganega projekta. 

Znak kakovosti je veljaven za celotno trajanje programa Evropska solidarnostna enota (to je do konca leta 2020). Nacionalna agencija opravlja tudi spremljevalne obiske organizacij z namenom preverjanja spoštovanja pravil in obveznosti, ki jih imajo nosilci znaka kakovosti. V kolikor bo na teh obiskih oziroma na podlagi drugače prejetih informacij dokazano nespoštovanje pravil in obveznosti in s tem minimalnih standardov kakovosti za projekte prostovoljstva, pripravništev in delovnih mest, je lahko posledica začasni ali trajni odvzem znaka kakovosti.

Postopek pridobivanja znaka kakovosti

V postopku pridobivanja znaka kakovosti morajo organizacije izkazati, da so zmožne izvajanja projektov na področju prostovoljstva, pripravništev in delovnih mest v skladu z administrativnimi in s finančnimi pravili programa Evropska solidarnostna enota. Hkrati pa je postopek pridobivanja znaka kakovosti tudi podporni mehanizem, s pomočjo katerega lahko organizacije izboljšajo kakovost projektov na področju prostovoljstva, pripravništev in zaposlitev.

POMEMBNO OBVESTILO: Prijavitelje obveščamo, da se od leta 2020 v prijavnih obrazcih za prijavo projektov na razpise za zbiranje predlogov v programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarna enota ne uporablja več PIC koda, temveč identifikacijska številka organizacije (OID). Vsem organizacijam, ki že imate PIC kodo, je bil avtomatično dodeljen OID, zato ne ustvarjajte nove številke OID (ponovna registracija ni potrebna)! Svojo OID boste našli s pomočjo iskalnika na platformi Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. Priporočamo vam, da si pri iskanju pomagate z obstoječo PIC kodo in uporabo naprednega iskanje. Novi prijavitelji ali prijavitelji, ki ste sodelovali zgolj pri centraliziranih razpisih, si ustvarite nov OID, natančnejša navodila najdete tukaj.

Jezik oddane vloge: Ne glede na to, ali uporabite angleško ali slovensko vlogo za znak kakovosti, mora biti ta izpolnjena v slovenskem jeziku. Dele prijavnice, ki izrecno zahtevajo zapise v angleščini, izpolnite v angleškem jeziku, saj gre za informacije, ki bodo javno vidne. Vloge v angleškem jeziku bodo obravnavane le v izjemnih primerih in z našim predhodnim soglasjem. To pomeni, da morajo prijavitelji, ki želijo vlogo oddati v angleškem jeziku, na Nacionalno agencijo predhodno posredovati prošnjo za odobritev oddaje vloge za pridobitev znaka kakovosti v angleškem jeziku, v katerem morajo utemeljiti, zakaj njihova organizacija ni sposobna pripraviti vloge v slovenskem jeziku. Nacionalna agencija bo preučila utemeljenost navedenih razlogov in prijavitelja obvestila o nadaljnjem postopku.

Najnovejša različica vloge za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota je dostopna TUKAJ (zavihek "Odprti razpisi"). 

Obvezni prilogi ob oddaji vloge za pridobitev znaka kakovosti: 

  • skeniran podpis v vlogi navedenega zakonitega zastopnika (del I.) in 
  • primer okvirnega tedenskega urnika za predvidenega udeleženca. V kolikor želite pridobiti znak kakovosti za izvajanje individualnih in skupinskih projektov na področju prostovoljstva, predložite ločena urnika za vsak tip projekta. (predloga za pripravo tedenskega urnika prostovoljske aktivnosti)

Potek postopka za pridobitev znaka kakovosti

Za oddajo vloge za pridobitev znaka kakovosti ni določenega prijavnega roka. Organizacije lahko vlogo oddajo kadarkoli v letu. Ob oddaji shranite ID številko, ki se izpiše na zadnji strani uspešno oddane vloge. V roku 7 dni boste od Nacionalne agencije na navedene kontaktne naslove prejeli potrditev prejema vloge. V kolikor potrditve ne prejmete v navedenem roku, nas o oddaji vloge (napišite tudi ID številko oddaje) obvestite na e-naslov akreditacije@mva.si.

Po prejemu vloge Nacionalna agencija določi dva zunanja ocenjevalca, ki vas (skupaj ali posamezno) kontaktirata v zvezi z vašo vlogo. V večini primerov bo eden od zunanjih ocenjevalcev vaše vloge izvedel obisk na sedežu organizacije. O terminu obiska se boste dogovorili neposredno z ocenjevalcem, pri čemer se boste z njim dogovorili tudi o tem, kdo vse bo prisoten na obisku.

Drugi ocenjevalec bo obveščen o poteku obiska, vsak ocenjevalec pa ločeno pripravi mnenje o primernosti organizacije za sodelovanje v programu Evropska solidarnostna enota. V kolikor so potrebne dopolnitve vloge, vas k temu z elektronskim sporočilom pozove eden izmed ocenjevalcev in vam v elektronskem sporočilu določi rok za oddajo dopolnjene vloge. Dopolnjeno vlogo je treba posredovati ocenjevalcema, ki bosta odobrila dopolnitve in ponovno oddajo vloge v elektronski sistem. Pomembno je, da šele po odobritvi dopolnil s strani ocenjevalca vlogo ponovno v popolnosti oddate v sistem (skupaj z vsemi obveznimi prilogami).

Po oddani dopolnjeni vlogi ocenjevalca pripravita mnenje s priporočili, ki je posredovano v ocenjevanje evalvacijskemu odboru Nacionalne agencije. Ta sprejme končno odločitev, ki jo Nacionalna agencija organizaciji pošlje po priporočeni pošti.

Po zaključku postopka se podatki iz vloge za pridobitev znaka kakovosti (del opisa organizacije v angleščini, ključne informacije - trajanje in vrsta znaka kakovosti, teme ter morebitna dostopnost za osebe s fizičnimi omejitvami) prenesejo v Bazo organizacij z znakom kakovosti na Evropskem mladinskem portalu, s čimer organizacija postane javno vidna kot organizacija z znakom kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota. 

Delavnice za pridobitev znaka kakovosti

Nacionalna agencija redno organizira delavnice za pomoč pri izpolnjevanju vloge za pridobitev znaka kakovosti. Datume sproti objavljamo v Elektronskih iskricah ter v novicah na podstrani programa Evropska solidarnostna enota.

Vprašanja v zvezi z akreditacijskim postopkom pošljite na e-naslov akreditacije@mva.si ali nas pokličite na +386 1 430 47 47. 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih