Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Novice mreže

Eurodeskovo usposabljanje za izvedbo delavnic za spodbujanje mladih k udeležbi na volitvah v Evropski parlament, 21.-22. maj 2018, City hotel, Ljubljana

Eurodeskovo usposabljanje za izvedbo delavnic na temo spodbujanja mladih k udeležbi na volitvah v Evropski parlament je potekalo v Ljubljani od 21. do 22. maja. Namen usposabljanja je bil izvajalce delavnic ustrezno opremiti tako z vsebinskimi kot metodološkimi znanji za izvedbo delavnic za spodbujanje mladih k udeležbi na volitvah v Evropski parlament v letu 2019. Naslovili smo tudi nekaj scenarijev možnih izzivov pri izvedbi delavnice, ter podrobneje spoznavali možnosti za prilagoditev metod, ki jih lahko uporabimo, da se uspešno soočimo s temi izzivi. Z udeležbo na usposabljanju se se izvajalci zavezali, da bodo v prvi polovici 2019 izvedli po tri delavnice v svojem lokalnem okolju (v šolah, mladinskih centrih, dijaških domovih itd…) ter se predhodno dogovorili za izvedbo. Za izvedbo delavnic bodo izvajalcem povrnjeni stroški v višini 150 evrov (50 evrov na delavnico) neto. Usposabljanje sta vodila Simona Muršec in Sašo Kronegger.

Evropsko srečanje multiplikatorjev v Bruslju, 22.-25. maj 2018, Bruselj

V letošnjem letu je evropsko srečanje multiplikatorjev potekalo od 22. do 25. maja v Bruslju, udeležila pa se ga je predstavnica letos pridruženega partnerja iz Gorenjske regije UP Jesenice. Tole je zapisala o svojih vtisih: 

Eurodesk multipliers seminar je zame predstavljal velik izziv. Izkazalo se je, da je bila odločitev udeležbe na seminarju pravilna. Glede na to, da smo zelo sveži regionalni partnerji, je bilo zame precej težko, saj nisem točno vedela, o čem vse se pogovarjajo ostali udeleženci, ki so že leta Eurodeskovi partnerji. Sčasoma sem spoznavala mrežo, njeno delovanje, namen in cilje, se naučila veliko stvari in tako je bilo lažje tudi zame. Veliko koristnih in zanimivih stvari sem spoznala in takega seminarja bi se udeležila ponovno. (Ftaima Galijašević, UP Jesenice)

Regionalna partnerja Eurodesk ŠKUC in DRPD Novo mesto organizirala regionalna Laboratorija idej v okviru projekta Aware and Active

Laboratoriji idej so prva faza projekta Aware and Active, in sicer so to usposabljanja mladih kot multiplikatorjev za ozaveščanje o odprti in vključujoči družbi. Laboratoriji idej so potekali kot odprti proces iskanja načinov, kako lahko mladi med svojimi vrstniki spodbujajo vključevanje in medkulturno učenje. Razvita so bila sporočila in konkretni koncepti aktivnosti, ki so jih oz. jih bodo mladi ob podpori organizacij tudi izvedli.

V Sloveniji smo izvedli prvi Laboratorij idej v Ljubljani, namenjen mladinskim delavcem, drugi in tretji pa sta potekala v organizaciji regionalnih partnerjev Eurodesk, in sicer:

  • Društvo Škuc je organiziral Laboratorij idej v Idriji, namenjen mladim iz zahodne Slovenije
  • DRPD Novo mesto je organiziral Laboratorij idej v Novem mestu, namenjen mladim iz vzhodne Slovenije

Več informacij o projektu in poročila s posameznih Laboratorijev so na voljo tukaj

Uvodno usposabljanje regionalnih partnerjev Eurodesk in letno srečanje

V sredo, 31. januarja 2018, je na Movitu potekalo uvodno usposabljanje regionalnih partnerjev Eurodesk, namenjeno novim regionalnim partnerjem in novim sodelavcem pri že obstoječih regionalnih partnerjih. V letošnjem letu se je kot novi regionalni partner na gorenjskem pridružilo Društvo UP Jesenice.

V prvem delu smo spoznali mrežo Eurodesk, zgodovino, namen mreže, vsebine in ciljne skupine, ki jih pokrivamo, v drugem delu pa nekaj glavnih mobilnostnih priložnosti za mlade. V zadnjem delu so se nam pridružili še ostali Eurodesk partnerji. Skupaj smo pregledali aktivnosti, ki smo jih izvajali v letu 2017 ter pregledali načrte za naprej.

Eurodesk izbral novega regionalnega partnerja v gorenjski regiji

Eurodesk izbral novega regionalnega partnerja v gorenjski regiji 30.01.2018 Eurodesk je izbral novega regionalnega partnerja v gorenjski regiji, in sicer je to Društvo Up iz Jesenic. Društvo UP Jesenice že 10 let izvaja informiranje mladih, zlasti priseljencev, ki se pri vključevanju v slovensko družbo soočajo z velikimi ovirami.

Zaradi ključne vloge informiranja pri opolnomočenju mladih na Jesenicah in širše, je položaj mladih izboljšan, kakovosten in vsevključujoč. Aktivnosti, ki jih društvo Up že izvaja, so: - svetovanje (individualno in skupinsko); - usposabljanja (dvig zaposljivosti, funkcionalna znanja...); - mreženje (z drugimi organizacijami, lokalnimi institucijami); - prostovoljstvo; - dostopnost informacij.

Prepričani smo, da bo nov regionalni partner veliko doprinesel k nacionalni mreži, predvsem v luči projektov, s katerimi spodbujamo socialno vključevanje in povečevanje strpnosti v družbi. 

Izvajanje regionalnih posvetov "Ključ do vključenosti je v vključevanju na lokalni ravni"

Projekt Ključ do vključenosti je v povezovanju na lokalni ravni je nadaljevanje projekta Ključ do vključenosti na temo aktivnega prizadevanja mladinskega sektorja za bolj vključujočo družbo.
 
Regionalni partnerji Eurodesk bodo kot regionalni ambasadorji z organizacijo in izvedbo regionalnih oz. lokalnih posvetov vzpostavljajo partnerstva in spodbujajo razprave na temo vključujoče družbe. Namen lokalnih posvetov je, da se akterji, ki delujejo na lokalni ravni med seboj spoznajo, se seznanijo s priporočili sektorskega in medsektorskega posveta Ključ do vključenosti, opredelijo izzive, s katerimi se srečujejo, predstavijo svoja dosedanja prizadevanja na tem področju in razmislijo o smiselnosti rednega srečevanja na lokalni ravni z namenom iskanja rešitev za izzive socialne izključenosti mladih v lokalnem okolju.

Strukturo in vsebine posveta lahko regionalni partnerji Eurodesk prilagodijo glede na specifične potrebe, ki jih zaznajo v njihovem okolju. Lokalni akterji, ki sodelujejo na posvetu, prihajajo iz raznolikih ozadij, npr. predstavniki občin, osnovnih in srednjih šol, predstavniki centrov za socialno delo, ljudskih univerz, zavodov za zaposlovanje, gasilskih društev, mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter predstavnikom drugih nevladnih organizacij. Na sestanku naj bi sodelovali predstavniki iz najmanj treh različnih organizacij.

Prispevki iz že izvedenih posvetov: 

Društvo Škuc
Infopeka Maribor
Celjski mladinski center - savinjska regija
RIS Dvorec Rakičan - pomurska regija

Center za mlade Domžale - osrednjeslovenska regija

Usposabljanje za izvedbo delavnic na temo evropskega državljanstva

30. marca je na Movitu potekalo Eurodeskovo usposabljanje za izvajanje delavnic na temo aktivnega (evropskega) državljanstva in participacije mladih, ki jih je Eurodesk zasnoval ob letošnjem Evropskem tednu mladih. Namen delavnic je mladim na razumljiv način približati koncepte državljanstva, evropskega državljanstva in njihove aktivne participacije. 

Usposabljanje se je udeležilo osem predstavnic in predstavnik regionalnih partnerjev Eurodesk, ki so se najprej med seboj spoznali. Nato so se takoj postavili v vlogo srednješolcev, v vzorčnem razredu, ter so iz te perspektive sodelovali v cca. 90 min dolgi delavnici, kakršno bodo v razredih izvajali tudi sami. Po izvedeni simulaciji je sledil debriefing in refleksija o tem, kako bi dani potek in metode lahko še prilagodili v šolskem okolju oz. v skupini mladih. Ker je priročnik za izvajalce delavnic ključni rezultat tega projekta, in mora biti uporaben tudi za tiste, ki morda tovrstnih delavnic v preteklosti še niso izvajali, smo skupaj identificirali ključne potrebe za dopolnitve priročnika. Zadnji del usposabljanja je bil namenjen razmisleku, kako bodo oni v svojem lokalnem okolju pripravili predstavitev možnosti za vključevanje oz. participacijo, torej da postanejo aktivni državljani in državljanke.  Skupini smo omogočili udi kreativen razmislek o tem, kaj mlade žene, kaj pritegne njihovo pozornost, kaj je tisto, ki jih bo premaknilo, na to temo so slišali tudi predstavitev trenerke, ki je sodelovala na job shadowingu.

Eurodesk regionalni partnerji se predstavijo

Najnovejši pregled Eurodeskovih regionalnih partnerjev v Sloveniji v vseh slovenskih regijah, na novi oblikovni predlogi! Prenesete ga lahko tukaj

Eurodesk razširil svojo mrežo še v primorsko-notranjsko in pomursko regijo

Eurodesk je z letošnjim letom razširil svojo mrežo regionalnih partnerjev še na primorsko-notranjsko in pomursko regijo.

Organizaciji, ki bosta opravljali vloge Eurodesk regionalnega partnerja sta:

  • Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (RIS Dvorec Rakičan) za pomursko regijo 
  • Zveza društev Mladinski center Postojna za primorsko-notranjsko regijo 


Nacionalna mreža Eurodesk tako sedaj pokriva vse slovenske regije.

Evropske organizacije (Eurodesk, Eryica, EYCA) pozivajo k bolj dostopnim informacijam o mobilnostnih priložnosti za mlade

Evropske mreže na področju informiranja Eurodesk, ERYCA in EYCA so pripravile stališče z naslovom “Engage. Inform. Empower:”, v katerem pozivajo k večjemu pomenu informiranja in politik ter programov mobilnosti, z namenom izboljšanja zaposlovanja in aktivnega državljanstva mladih v Evropi.

V stališču je poudarjeno, da bi mobilnost mladih morala biti pravilo, in ne izjema. Vsak mladi državljan bi moral imeti možnost sodelovati vsaj enkrat v evropskem in mednarodnem programu. To pomeni predvsem strukture podpore mladim z manj priložnostim preko svetovanja in podpore.

Prva ovira pri sodelovanju v programu Erasmus + je pomanjkanje informacij in dostop do njih. EU in države članice bi morale zagotoviti celosten, povezan in koordiniran dostop do prenosa informacij za mlade.

Stališče je na voljo tukaj.

Zgodilo se je: Srečanje mreže Eurodesk, 20. – 22. oktober, Braga, Portugalska

Od 20. do 22. oktobra je v Bragi na Portugalskem potekalo srečanje evropske mreže Eurodesk, katerega smo se udeležili tudi predstavniki Eurodesk Slovenija. Mednarodna ekipa je ponovno pokazala močno zavezanost k spodbujanju mladih, da izkoristijo raznolike mobilnostne priložnosti, ki jih ponuja Evropska unija preko zagotavljanja kakovostnih in točnih informacij. Najpomembnejšo vlogo pri tem odigrajo informatorji mladih, ki morajo za opravljanje svojega dela obvladati širok nabor kompetenc, saj so mladi zelo raznolika ciljna skupina, ki se stalno spreminja in ustvarja nove trende, tudi na področjih komuniciranja, socialnih omrežij itd. Zato smo posebno pozornost posvetili temi usposabljanj, namenjenih nacionalnim in regionalnim Eurodesk partnerjem – informatorjem mladih. Več ...

Med zmagovalci Eurodeskovih nagrad na področju informiranja Mladinski center Zagorje ob Savi s projektom “Under the Same Sun”

Evropska pisarna Eurodesk je objavila zmagovalce Eurodeskovih nagrad na področju informiranja. Nagrade so bile izbrane v štirih kategorijah, podeljene pa bodo na srečanju Eurodesk multiplikatorjev, ki bo potekalo konec oktobra v Trstu. Posebno nagrado žirije je prejel Mladinski center Zagorje ob Savi s projektom Under the same sun.  Kot zaključek projekta EVS so se trije prostovoljci EVS odpravili na avtoštop od Zagorja ob Savi do Amsterdama. Na svoji poti niso za prevoz in nastanitev porabili skoraj nič denarja. Njihov namen je bil dokazati, da potovanja ni nujno draga in nedosegljiva stvar, krepiti zaupanje v svet in promovirati program EVS. Na svoji poti so izvedli pet predstavitev na Dunaju, v Bratislavi, Pragi in Berlinu in spodbudili mlade, da izkoristijo in zaživijo to priložnost. Več o nagradah ...

Projekt »Destinacija EVS … Priprava na vzlet«

Eurodesk Slovenija je v okviru 20. obletnice EVS-a zasnoval delavnice za predstavitev evropske prostovoljne službe mladim. Projekt je bil sestavljen iz usposabljanja Eurodesk regionalnih partnerjev in sodelujočih Europeersov za izvajanje delavnic in same izvedbe delavnic. Poročilo projekta je dostopno tukaj

Eurodesk razširil svojo mrežo še v štiri slovenske regije

Eurodesk z začetkom leta 2016 razširil mrežo regionalnih partnerjev še v štiri slovenske regije, in sicer goriško, koroško, posavsko regijo in jugovzhodno Slovenijo. V začetku februarja smo izvedli uvodno srečanje za Eurodesk regionalne partnerje, ki so se mreži priključili v letošnjem letu.

Na srečanju smo pokrili vsebine obeh lanskih srečanj, torej uvod v Eurodesk, cilji in poslanstvo, ciljne skupine, Eurodeskovi infokanali in orodja, popoldanski del pa je bil namenjen pregledu ključnih priložnostni za mednarodno (učno) mobilnost mladih, in vidikov, ki jih moramo pri informiranju o tej temi upoštevati. Na koncu smo predstavili načrte za letošnje leto in določili nadaljnje korake.  

Poročilo s srečanja najdete tukaj.

Eurodeskov pregled leta 2015

Evropska pisarna Eurodesk je izdala pregled leta 2015. V publikaciji najdete opise aktivnosti, ki so jih izvajali nacionalni Eurodesk partnerji na različnih področjih: spletni projekti, deljenje znanja v mreži, promocija mreže, projekti informiranja na področju mednarodne mobilnosti in evropskih politik, sodelovanje v Evropskem tednu mladih. V publikaciji najdete tudi pregled ključnih statistik delovanja Eurodeska. Publikacijo lahko prenesete tukaj. 

Mobilize! On-/offline campaigning seminar v Budimpešti (2.-5. september 2015)

Predstavnici organizacije Info ŠKUC in Mladinskega centra Zagorje ob Savi sta se udeležili EURODESK-ovega mednarodnega seminarja na temo online in offline kampanij. Obe omenjeni organizaciji sta regionalni partnerki v mreži EURODESK Slovenija, ki jo sicer sestavlja osem organizacij in institucij.

Seminar je med 2. 9. in 5. 9. 2015 potekal v Budimpešti, pod okriljem madžarske mreže Eurodesk. Poleg slovenskih partnerjev so se dogodka udeležili še predstavniki Eurodesk Brussels Link ter predstavniki nacionalnih Eurodesk koordinatorjev in regionalnih partnerjev z Madžarske, Poljske, Hrvaške, iz Švice in Estonije.

Vsaka organizacija se sooča z izzivom, kako in na kakšen način doseči ciljno publiko. Seminar je bil odlična priložnost za deljenje izkušenj med partnerji, za širjenje idej dobrih praks, za krepitev znanj o izvedbi posameznih akcij, vsekakor pa tudi za navezovanje novih potencialnih partnerstev pri projektih.

Predlogi s seminarja


Info ŠKUC (info.skuc@lmit.org) in Mladinski center Zagorje ob Savi (info@mczos.si)

 

 

Drugo srečanje Eurodesk partnerjev na temo mobilnostnih priložnosti za mlade

Na začetku decembra je Eurodesk Slovenija organiziral drugo srečanje nacionalne mreže Eurodesk. Na srečanju smo sledili modulu usposabljanj evropske mreže Eurodesk za regionalne in lokalne multiplikatorje in tako kot prvi izmed nacionalnih Eurodeskov izvedli modul na temo mobilnosti mladih: evropskih priložnosti za mlade in svetovanju na to temo.

Na srečanju so predstavniki (evropskih) programov za mobilnost mladih na okroglih mizah predstavili svoje programe, skupaj pa smo razmišljali o tem, kako jih kar najbolj približati mladim posameznikom, katerim so ti programi tudi namenjeni. Predstavil se je program Erasmus +: Mladi v akciji, Eures s programom Tvoja prva zaposlitev Eures, Zavod Voluntariat z delovnimi tabori SCI, program Ustvarjalna Evropa, Tehnološki park iz Ljubljane je predstavil program Erasmus za mlade podjetnike in druge njihove programe za spodbujanje podjetništva mladih.

 V nadaljevanju smo razmišljali o različnih vidikih mobilnosti mladih in na praktičnih primerih pokazali, na kaj vse moramo biti pozorni pri svetovanju mladim o mobilnostnih možnostih. Za zaključek smo predstavili načrte za prihodnje leto in se dogovorili za sodelovanje.

Prvo srečanje prenovljene mreže Eurodesk

Konec avgusta 2015 smo organizirali prvo srečanje prenovljene mreže Eurodesk, osrednja tema srečanja pa je bila uvod v mrežo Eurodesk, opredelitev vlog informatorjev mladih in definiranje ciljnih skupin mladih. Na srečanju smo bili prisotni predstavniki Eurodeska Slovenija oz. Movita in osmih regionalnih Eurodesk partnerjev. 

Srečanja Eurodesk mreže so zasnovana po modulih usposabljanj, ki jih v okviru evropske mreže razvija delovna skupina, katere člani smo tudi mi, moduli pa se nato po potrebi prilagodijo in uporabljajo v vseh državah, kjer deluje Eurodesk. Tako smo vsebine za prvo srečanje črpali iz prvega modula, katerega osrednji namen je predstavitev mreže Eurodesk in ključnih vlog regionalnih partnerjev, ki opravljajo delo informatorjev in multiplikatorjev.

Poročilo prvega srečanja

 

 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih