Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Kažipot za prihodnost - deklaracija 3. evropske konvencije o mladinskem delu

17.12.2020

Deklaracija 3. evropska konvencija o mladinskem delu (EYWC) nosi pomenljiv naslov „Kažipot za prihodnost“. Vsebuje namreč smernice in predloge za izvajanje močne evropske agende za mladinsko delo. Konvencija je bila največji spletni dogodek, ki je bil kadarkoli organiziran na področju mladinskega dela v Evropi.

Na njem se je v okviru prekrivajočega se nemškega predsedovanja EU in nemškega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope med 7. in 10. decembrom 2020 zbralo približno 1000 predstavnikov različnih sfer mladinskega dela iz 46 evropskih držav. Zastopane so bile lokalne, regionalne, državne in evropske ravni.

Pred kratkim je pristojni Svet ministrov EU sprejel resolucijo o oblikovanju evropske agende za mladinsko delo, ki opisuje okvir za določanje agende in spodbuja krepitev in razvoj mladinskega dela po Evropi. Tretja konvencija in njena končna deklaracija igrata ključno vlogo pri vzpostavitvi postopka izvajanja evropske agende za mladinsko delo, v okviru t.i. bonskega procesa. Tretja konvencija v svoji končni izjavi poziva k skupnim ukrepom za implementacijo bonskega proces, katerega pričetek je obeležila prav konvencija, na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. Na 17 straneh so opredeljena priporočila glede doseganja ciljev, področja dela in konkretni ukrepi. Deklaracija neposredno naslavlja vse zainteresirane strani v celotni skupnosti mladinskega dela po Evropi in jih poziva, da se skupaj vključijo v bonski proces in prevzamejo svoj del odgovornosti. Konvencija je tudi pozvala Evropsko komisijo in Svet Evrope, da kot sestavna dela skupnosti okrepita sodelovanje in prevzameta aktivno vlogo pri uresničevanju evropske agende za mladinsko delo v bonskem procesu, v okviru mladinske strategije EU 2019-2027 in strategije mladinskega sektorja Sveta Evrope 2030.

Evropska agenda za mladinsko delo in bonski proces zagotavljata okvir za krepitev mladinskega dela kot posebnega področja politike in prakse v Evropi. Tretja konvencija poziva k usklajenemu pristopu celotne skupnosti mladinskega dela v bonskem procesu za izvajanje agende. Na podlagi sklepov 3. EYWC so bili predlagani naslednji prednostni elementi za izvajanje bonskega procesa:

- Krepitev politike na področju mladinskega dela - z vključevanjem mladinskega dela kot bistvene sestavine mladinske politike na vseh ravneh, od lokalne do evropske.

- Krepitev zmogljivosti v mladinskem delu – skladno s strategijo izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo ter z združevanjem poti neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinske delavce.

- Razvijanje na dokazih temelječe politične prakse za in z mladinskim delom - z boljšim zbiranjem znanja in več raziskav.

- Okrepiti partnerstva - s transverzalno in medsektorsko politiko in prakso na vseh ravneh upravljanja in izvajanja.

- Zagotavljanje in vzdrževanje podpore mladinskemu delu - z več viri in širšo podporo, vključno s strani evropskih institucij.

- S preglednimi informacijami, komunikacijo in aktivnim zagovarjanjem razširiti in poglobiti zavest o pomenu in prepoznavnost mladinskega dela znotraj in zunaj področja praks mladinskega dela.

- Krepitev zaposlitvenih in poklicnih priložnosti v praksi - z obravnavanjem pogojev dela in zaposlitve.

Besedilo deklaracije je na voljo tukaj.

Povzeto po: Final declaration of the 3rd European Youth Work Convention: Signposts for the Future (eywc2020.eu)


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih