Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Ključ do vključenosti: Razpis za sofinanciranje dogodkov v okviru Evropskega tedna mladih

28.03.2019

V okviru projekta Ključ do vključenosti želimo podpreti lokalne dogodke, ki nagovarjajo solidarnost, participacijo in mlade z manj priložnostmi, zato objavljamo razpis za sofinanciranje dogodkov v okviru Evropskega tedna mladih 2019.

Letošnji Evropski teden mladih bo že deveti zapovrstjo. Potekal bo med 29. aprilom in 5. majem 2019, osrednja tema letošnjih aktivnosti ETM pa je »Demokracija in jaz«. 

Evropski tedni mladih, ki od leta 2003 potekajo vsaki dve leti, predstavljajo priložnost za predstavitev številnih možnosti, ki jih Evropska unija omogoča mladim, razprave o aktualnih temah za mlade in mladinski sektor ter praznovanju zgodb o uspehih.

Namen in ozadje

Razpis poteka v sklopu nadaljevalnih aktivnosti projekta Ključ do vključenosti: Evropska solidarnostna enota, njegov namen pa je podpreti izvajanje dogodkov za mlade v okviru Evropskega tedna mladih 2019, ki povezujejo solidarnost, participacijo in mlade z manj priložnostmi. Osrednje sporočilo letošnjega Evropskega tedna mladih je, da imamo vsak dan priložnost, da vplivamo na odločitve, ki zadevajo vse nas. Glasovanje na volitvah (formalna demokracija), bodisi nacionalnih ali evropskih, je najpomembnejši izraz demokratične udeležbe, še zdaleč pa ne edini. Kar se zgodi ali dogaja v času med volitvami, je enako pomembno za delovanje demokracije: vključevanje v prostovoljsko delo, razprava z oblikovalci javnih politik in odločevalci, udeležba na protestih pred vladnimi zgradbami ali bojkotiranje (demokracija v praksi). Pri tem ne gre spregledati tudi pomena novih oblik komuniciranja, ki gredo z roko v roki z novimi oblikami izmenjave mnenj v demokratični areni.

Upravičenci

Na ta razpis se lahko prijavijo:

 • neformalne skupine mladih (pod okriljem organizacije)
 • mladinski centri,
 • lokalni mladinski sveti,
 • mladinske organizacije,
 • občine (pri izboru bodo imele prednost občine, vključene v razvojni projekt Europe Goes Local).

Vrednost

Skupna vrednost razpisa je 18.500,00 EUR. Nacionalna agencija Movit bo sofinancirala največ 37 projektov. Višina dotacije za posamezni dogodek je 500,00 EUR.

Opredelitev dogodkov

 • Nacionalna agencija bo sofinancirala dogodke, ki:
 • nagovarjajo tematski sklop: solidarnost, participacija, mladi z manj priložnostmi,
 • potekajo med 29. aprilom in 5. majem 2019 (oz. izjemoma med 18. aprilom in 12. majem 2019 – glej merila za ocenjevanje),
 • so namenjeni prvenstveno mladim,
 • format dogodkov ni omejen.

Drugi pogoji

 • vloga mora biti izpolnjena na predpisanem elektronskem obrazcu,
 • posamezni vlagatelj lahko odda več vlog, a odobrena je lahko le ena na vlagatelja,
 • upravičenec mora v roku največ 30 dni po izvedenem projektu oddati poročilo na predpisanem obrazcu,
 • upravičenec s prijavo jamči, da bo sredstva porabil namensko, s čemer se zavezuje tudi, da ne bo šlo za dvojno financiranje, še posebej v primeru projektov, sprejetih v programa Erasmus+: Mladi v akciji in/ali Evropska solidarnostna enota,
 • upravičenec mora zagotoviti vidnost dogodka,
 • pri zagotavljanju vidnosti mora upravičenec uporabljati naslednje logotipe: Evropski teden mladih, Movit, Evropska solidarnostna enota, Erasmus+, Urad za mladino (logotipi bodo posredovani izbranim organizacijam takoj po zaključenem razpisu),
 • upravičenec mora dogodek najkasneje teden dni pred dogodkom vnesti na Evropski mladinski portal (povezava do orodja za vpis bo izbranim organizacijam poslana po zaključenem izboru).

Merila za ocenjevanje

 • Tematska ustreznost (projekt odgovarja na vsaj 2 od 3 glavnih tem: solidarnost, participacija, mladi z manj priložnostmi) (10 točk)
 • Jasni cilji in ciljne skupine (10 točk)
 • Časovna ustreznost (upravičeno obdobje za izvedbo dogodkov je v času med 18. 4. in 12. 5. 2019, vendar bodo v okviru tega merila prejeli višje število točk dogodki, ki bodo potekali med 29. 4. in 5. 5. 2019) (10 točk)
 • Vključenost mladih v načrtovanje in izvedbo dogodka (10 točk)
 • Zagotavljanje vidnosti dogodka (10 točk)

Izbor

O dodelitvi sredstev bo odločala razpisna komisija Nacionalne agencije. Dogodki, ki ne bodo dosegli vsaj polovice točk pri vsakem od meril, bodo avtomatsko izključeni. Sofinanciranje v višini 500,00 EUR bodo prejeli najboljši projekti glede na dodeljeno število točk do porabe sredstev.

Prijavitelji bodo o rezultatih izbora obveščeni predvidoma 4. 4. 2019 na elektronske naslove, navedene v prijavnem obrazcu, sklep o izboru pa bo objavljen tudi na spletni strani Nacionalne agencije.

Rok za oddajo razpisne dokumentacije je 1. 4. 2019.

Izplačilo sredstev

Izbrani prijavitelji bodo Nacionalni agenciji po izvedenem dogodku poslali zahtevek v višini 500,00 EUR skupaj z naslednjimi dokazili:

 • poročilo o izvedenem dogodku na predpisanem obrazcu,
 • vsaj 5 fotografij z dogodka,
 • seznam objav dogodka s povezavami.

Podpora

Nacionalna agencija bo izbranim organizacijam zagotovila komunikacijsko podporo za informiranje in promocijo podprtih dogodkov na nacionalni in evropski ravni (v sklopu evropske spletne strani Evropskega tedna mladih 2019) ter v obliki komunikacijskega paketa, ki bo vseboval grafične predloge in logotipe.

Več o Evropskem tednu mladih je na voljo na: https://europa.eu/youth/week_en

Za več informacij se lahko obrnete na info@movit.si ali po telefonu na 031 694 124 (kontaktna oseba: Lea Kovič).

Razpis je na voljo tudi v pdf dokumentu, ki ga najdete tukaj.


« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih