Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Neformalno učenje in Youthpass

Neformalno učenje

Program ERASMUS+ si še posebno v poglavju o mladini prizadeva za večje priznavanje pridobljenih kompetenc in spretnosti v neformalnem učenju skozi sodelovanje v različnih oblikah mladinskega dela. V ta namen program ponuja evropsko orodje Youthpass, ki omogoča strukturiran zapis pridobljenih kompetenc in spretnosti, kot jih lahko definirajo udeleženci in sodelujoči mladinski delavci, istočasno pa s svojo vsebino in obliko predstavlja tudi potrdilo o doseženih učnih rezultatih sodelovanja v projektu. Do pridobitve Youthpassa so upravičeni vsi udeleženci, ki sodelujejo v projektih s podporo programa ERASMUS+ na področju mladine, njihova izdelava je naložena partnerjem v projektu, nacionalne agencije pa zagotavljajo usposabljanja za izdelavo Youthpassa.

Na Nacionalni agenciji smatramo to področje kot prednostno in ga še posebej podpiramo, upravičence pa spodbujamo, da mu namenijo posebno pozornost.Potrdila Youthpass v programu Erasmus+

Potrdila Youthpass so na voljo za vse akcije in podakcije programa Mladi v akciji, od septembra 2014 pa je Youthpass na voljo tudi za projekte Erasmus+: Mladi v akciji.

Youthpass je mogoče izdelati v angleškem jeziku za vse sprejete projekte v okviru ključnega ukrepa 1 (mladinske izmenjave, mobilnosti mladinskih delavcev in projekte prostovoljstva), sprejete projekte ključnega ukrepa 2 (strateška partnerstva na področju mladine in transnacionalne mladinske pobude) ter sprejete projekte v okviru ključnega ukrepa 3. Primere potrdil Youthpass za posamezno vrsto aktivnosti lahko najdete tukaj.

V pomoč pri spremljanju učnega procesa in priprave potrdil Youthpass so vam lahko različne publikacije in priročniki za uporabo Youthpassa.

Za izdajo potrdil Youthpass obiščite spletno stran Youthpass ter sledite navodilom po korakih. Potrdila lahko izdate tudi za projekte, katerih aktivnosti so se že zaključile. 

Na svoja vprašanja poiščite odgovore med pogostimi vprašanji, če jih ne najdete, pa se obrnite na nas preko e-pošte info@movit.si ali po telefonu 01 430 47 47.

Kaj je Youthpass?

Youthpass je instrument programa, namenjen načrtovanju, spremljanju, vrednotenju in priznavanju dosežkov v procesu neformalnega učenja za vse udeležence v projektih programa Mladi v akciji in Erasmus+: Mladi v akciji. Udeležencem pomaga opisati, kaj so v okviru projekta počeli in kaj so se pri tem naučili.

Njihovo novo pridobljeno znanje se vrednoti po sistemu ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja, opišejo pa lahko tudi ostala znanja, pridobljena tekom projekta. Pridobljeno znanje ob pomoči mentorja, inštruktorja, pogovornega partnerja ali mladinskega voditelja ovrednotijo in opišejo mladi sami, potrdilo, ki ga pridobijo, pa je mednarodno priznano. Namenjeno je krepitvi zaposljivosti mladih in mladinskih delavcev, omogočanju osebne refleksije v procesu neformalnega učenja in spodbujanju družbene prepoznavnosti in priznavanja mladinskega dela. 

Potdilo Youthpass je zasnovano na način, da je razumljivo tudi vsem tistim, ki v določen projekt niso bili neposredno vključeni. Sestavljeno je iz treh delov: 

 • Prvi del potrjuje udeležbo udeleženca v projektu. Navaja njegove podatke, naslov, datum in kraj aktivnosti ter ponuja splošen opis aktivnosti, kot je opredeljena v Vodniku po programu.  
 • Drugi del vsebuje podrobnejši opis, namen in cilje izvedene aktivnosti ter vlogo in naloge udeleženca. 
 • Tretji del opisuje pridobljena znanja po sistemu ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja.

Več, kot le potrdilo!

V kontekstu posameznikovega življenja lahko to, kar se je naučil s sodelovanjem v mladinskih aktivnostih, pomembno vpliva na kakovost njegovega življenja. Proces neformalnega učenja, ki ga ponuja program Erasmus+: Mladi v akciji, je zato še toliko bolj pomemben. Mladim pomaga vsako aktivnost doživeti v celoti in ob tem kar največ pridobiti. Sodelovanje v neformalnih aktivnostih ter neformalna znanja pa so vse bolj zaželena dimenzija vsakega življenjepisa. 

Učinki Youthpasa: 

 • povečano priznavanje (mednarodnega) mladinskega dela 
 • izboljšana kakovost projektov Erasmus+: Mladi v akciji 
 • vpliv na nacionalne sisteme priznavanja 
 • lažji vstop na trg dela 
 • globlji razmislek mladinskih akterjev 
 • več podpore za neformalno učenje 
 • boljše povezave s sektorjem formalnega izobraževanja 

Več informacij je na voljo na spletni strani www.youthpass.eu.  

Na spletni strani demo.youthpass.eu/en/login/ pa si lahko pogledate, kako poteka dopolnjevanje potrdil Youthpass v posamezni akciji. Vneseni podatki se izbrišejo enkrat tedensko. Za dopolnjevanje potrdil si ustvarite uporabniško ime (ki velja tudi za spletno stran www.youthpass.eu, zato ga nikar ne pozabite) in referenčno številko sprejetega projekta.

Po korakih do Youthpassa

Ustvarjanje Youthpass potrdil je preprosto in za uporabnika dokaj hitro in nezahtevno opravilo. Za izdajo potrdil je odgovoren koordinator projekta. Za hitrejši postopek naj vam bodo v pomoč naslednji koraki:

1. korak: pojdite na portal www.youthpass.eu in ustvarite uporabniški račun (ali pa se prijavite, če že imate ustvarjen račun)

2. korak: vnesite številko vašega projekta, navedenega v vašem sporazumu, npr. SI-XX-XX-2013-RX (zavihek Certifikati -> Projekti-> Vnesi nov projekt - > Vnesi številko projekta)

3. korak: vstavite podatke o projektu (naslov, opis, itd). Sistem vas bo sam usmerjal, kje kaj izpolniti. Nato shranite.

4. korak: Za opisom projekta sledijo podatki o udeležencih projekta, ki jih je potrebno vpisati v obrazec. To lahko storite na dva načina:

 • ročno, z vstavljanjem podrobnosti o vsakem posameznem udeležencu, ali 
 • s preglednico, ki vsebuje podatke vseh udeležencev in ki jo naložite na spletno stran. Na ta način se nato podatki neposredno prenesejo v obrazec.

5. korak: Udeležence lahko preko sistema povabite, da tretji del potrdila Youthpass dopolnijo še sami. Glede na lastno vrednotenje pridobljenih kompetenc naj dopišejo, kako je projekt pripomogel h krepitvi in razvoju osmih ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. . V kolikor udeleženci kljub vaši spodbudi potrdila ne bodo dopolnili, zanje izdajte le prvi in drugi del potrdila. Če ste z udeleženci natančno vrednotili njihov učni proces tekom projekta, pa lahko za vsakega udeleženca tudi sami izpolnite poglavje o osmih ključnih kompetencah.

6. korak: Ko so vsa polja izpolnjena, ustvarite Youthpass potrdila, ki se generirajo kot pdf datoteke. Za vpogled vanje potrebujete Adobe Reader. Ko jih natisnete, je potrebno Youthpasse le še podpisati in razdeliti udeležencem projekta.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih