Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiInfo servis EurodeskSALTO SEE RCMladinstival 2017

Ključni ukrep 2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks - Strateška partnerstva na področju mladine

Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks: Strateška partnerstva na področju mladine

Ključni ukrep 2 je namenjen podpori projektom sodelovanja partnerjev iz različnih držav z namenom spodbujanja prenosa praks, razvoja in inovacij v okviru vsaj ene posamezne horizontalne prioritete ali več specifičnih prioritet ukrepa (kot jih določa Vodnik po programu), pri čemer izvedba projekta prinaša otipljive in trajne rezultate z jasno predvideno uporabno vrednostjo takšnih rezultatov.

Projekti strateških partnerstev na področju mladine so projekti izmenjave praks, implementacije inovativnih pristopov in sodelovanja med partnerji iz različnih programskih držav, ki predstavljajo pomemben prispevek h krepitvi kompetenc akterjev v mladinskem sektorju za višjo kakovost mladinskega dela, krepitev participacije mladih in njihovega aktivnega državljanstva oziroma spodbujanje (socialnega) podjetništva mladih. Ti projekti stremijo k večji kakovosti izvajanja učnih procesov v mladinskem delu in bodisi spodbujajo in krepijo razvoj mladinskih politik bodisi so uporabni za mlade - še posebej za mlade s posebnimi potrebami in manj priložnostmi - pri prizadevanjih in aktivnostih za njihovo večjo zaposljivost, konkurenčnost na trgu delovne sile ali večjo družbeno in politično participacijo od lokalne do evropske ravni. Zaželeni so tudi projekti, v katerih poleg akterjev iz mladinskega sektorja neposredno sodelujejo tudi lokalne oblasti, cilji projekta pa se osredotočajo na prenos dobrih praks v izvajanju mladinskih politik ali vzpostavljanje in krepitev mladinske politike na občinskih ravneh. Pomembno mesto imajo transnacionalne mladinske pobude vsaj dveh skupin mladih za krepitev in spodbujanje aktivnega državljanstva, podjetnosti in podjetniške naravnanosti, vključujoč socialno podjetništvo.

Transnacionalne mladinske pobude so projekti, namenjeni predvsem sodelovanju skupin mladih z namenom spodbujanja njihove družbene ozaveščenosti in podjetnosti. Takšen projekt predstavlja daljše časovno sodelovanje (od 6 mesecev do 2 let) vsaj dveh skupin mladih iz dveh programskih držav, ki v projektu s skupnimi cilji izvajata vsaka svoje aktivnosti v svojem lokalnem okolju, njune aktivnosti pa se dopolnjujejo ali nadgrajujejo s skupnimi aktivnostmi in prizadevanji za dosego želenih ciljev projekta. Pobudništvo je ena temeljnih značilnosti transnacionalne mladinske pobude. Ta zajema jasno načrtovan vpliv in spremembe v lokalnih okoljih sodelujočih skupin, ki jih želijo doseči mladi z izvajanjem projekta. Pomembna sestavina transnacionalne mladinske pobude je poudarjena učna dimenzija projekta za sodelujoče mlade, saj so mladi udeleženci bistveno gibalo projekta, ki skozi izvajanje praktičnih nalog za namen izvedbe aktivnosti v projektu sledijo zastavljeni učni poti ter s tem dosegajo želene in pri načrtovanju projekta zastavljene učne cilje sodelovanja v projektu.

Podpore iz programa so lahko deležni tudi projekti, ki si bodo za cilj svojega dela zastavili rezultate na področju razvoja mladinskih politik ali krepitve kompetenc za organizacijo in izvajanje mladinskega dela ter ki bodo sestavljeni iz akterjev z različnih področij, ki jih pokriva program ERASMUS+, vključno s področjem mladinskega sektorja. V partnerstva se lahko vključujejo tudi podjetja, še posebej kadar bodo želeni rezultati projekta osredotočeni na krepitev povezave med neformalnim učenjem v mladinskem delu z namenom večje zaposljivosti mladih, predvsem mladih s posebnimi potrebami in mladih z manj priložnostmi.

Pogoji upravičenosti

Izvor partnerjev: Partnerji lahko prihajajo iz programskih držav. Sodelovanje partnerjev iz partnerskih držav iz skupine sosedskih partnerskih držav EU ali drugih partnerskih držav sveta je mogoče le izjemoma in ob pogoju, da sodelovanje takšnega partnerja prispeva bistveno dodano vrednost celotnemu projektu. 
Minimalno število partnerjev: 2
Udeleženci: ni omejitev
Trajanje projekta: od 6 do 36 mesecev
Lokacija izvajanja aktivnosti v projektu: v eni izmed držav izvora sodelujočih partnerjev

*Pozor: navedeni pogoji veljajo le za strateška partnerstva na področju mladine. Strateška partnerstva na drugih področjih imajo drugačne pogoje upravičenosti glede najmanjšega števila partnerjev in trajanja. Več informacij najdete v Vodniku po programu.

Upravičeni stroški dela v okviru projektov strateških partnerstev

Kateri stroški dela so upravičeni v okviru projektov strateški partnerstev, si lahko ogledate v dokumentu v nadaljevanju. Čeprav je bil pripravljen leta 2016, tudi v letu 2018 še vedno veljajo enaka pravila.

Upravičeni stroški dela v okviru projektov strateških partnerstev   

Kaj so strateška partnerstva?

Primeri dobrih praks strateških partnerstev

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih