Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+ Mladi v akcijiEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Ključni ukrep 2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks - Strateška partnerstva na področju mladine

Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks: Strateška partnerstva na področju mladine

Ključni ukrep 2 je namenjen podpori projektom sodelovanja partnerjev iz različnih držav z namenom spodbujanja prenosa praks, razvoja in inovacij v okviru vsaj ene posamezne horizontalne prioritete ali specifične prioritete ukrepa (kot jih določa Vodnik po programu), pri čemer izvedba projekta prinaša otipljive in trajne rezultate z jasno predvideno uporabno vrednostjo takšnih rezultatov. 

Projekti strateških partnerstev na področju mladine so projekti izmenjave praks in implementacije inovativnih pristopov na področju mladine s sodelovanjem med partnerji iz različnih programskih držav. Projekti prispevajo h krepitvi kompetenc akterjev v mladinskem sektorju za višjo kakovost mladinskega dela, krepitev participacije mladih in njihovega aktivnega državljanstva oziroma spodbujanje (socialnega) podjetništva mladih. Ti projekti stremijo k večanju kakovosti prakse, učnih procesov v mladinskem delu in bodisi spodbujajo in krepijo razvoj mladinskih politik, bodisi so uporabni za mlade - še posebej za mlade s posebnimi potrebami in manj priložnostmi - pri prizadevanjih in aktivnostih za njihovo večjo zaposljivost, konkurenčnost na trgu delovne sile ali večjo družbeno in politično participacijo od lokalne do evropske ravni. V partnerstva se lahko vključujejo tudi podjetja, še posebej kadar bodo želeni rezultati projekta osredotočeni na krepitev povezave med neformalnim učenjem v mladinskem delu z namenom večje zaposljivosti mladih.

Pomembno mesto imajo transnacionalne mladinske pobude vsaj dveh skupin mladih za krepitev in spodbujanje aktivnega državljanstva, podjetnosti in podjetniške naravnanosti, vključujoč socialno podjetništvo.

Transnacionalne mladinske pobude so projekti, namenjeni predvsem sodelovanju skupin mladih z namenom spodbujanja njihove družbene ozaveščenosti in podjetnosti. Takšen projekt predstavlja daljše časovno sodelovanje (od 6 mesecev do 2 let) vsaj dveh skupin mladih iz dveh programskih držav, ki v projektu s skupnimi cilji izvajata vsaka svoje aktivnosti v svojem lokalnem okolju, njune aktivnosti pa se dopolnjujejo ali nadgrajujejo s skupnimi aktivnostmi in prizadevanji za dosego želenih ciljev projekta. Pobudništvo je ena temeljnih značilnosti transnacionalne mladinske pobude. Ta zajema jasno načrtovan vpliv in spremembe v lokalnih okoljih sodelujočih skupin, ki jih želijo doseči mladi z izvajanjem projekta. Pomembna sestavina transnacionalne mladinske pobude je poudarjena učna dimenzija projekta za sodelujoče mlade, saj so mladi udeleženci bistveno gibalo projekta, ki skozi izvajanje praktičnih nalog za namen izvedbe aktivnosti v projektu sledijo zastavljeni učni poti ter s tem dosegajo želene in pri načrtovanju projekta zastavljene učne cilje sodelovanja v projektu. 

Pogoji upravičenosti

Izvor partnerjev: Partnerji lahko prihajajo iz programskih držav. Sodelovanje partnerjev iz partnerskih držav iz skupine sosedskih partnerskih držav EU ali drugih partnerskih držav sveta je mogoče le izjemoma in ob pogoju, da sodelovanje takšnega partnerja prispeva bistveno dodano vrednost celotnemu projektu. 
Minimalno število partnerjev: 2
Udeleženci: ni omejitev
Trajanje projekta: od 6 do 36 mesecev
Lokacija izvajanja aktivnosti v projektu: v eni izmed držav izvora sodelujočih partnerjev

NOVOST PRI PRIJAVI PROJEKTOV V LETU 2019: Časovni potek (Gantt Chart), ki ga je bilo v preteklosti potrebno prenesti iz prijavnice in dopolniti v Excelu, prijavnica z letom 2019 generira sama, in sicer po vnosu posameznih projektih aktivnosti v prijavnico. Časovni razpored najdete v zavihku Časovni razpored (angl. Timetable). To pomeni, da prijavnici ni potrebno prilagati časovnega razporeda oz. gantograma, pripravljenega v Excelu.

*Pozor: navedeni pogoji veljajo le za strateška partnerstva na področju mladine. Strateška partnerstva na drugih področjih imajo drugačne pogoje upravičenosti glede najmanjšega števila partnerjev in trajanja. Več informacij najdete v Vodniku po programu.

Kaj so strateška partnerstva?

Primeri dobrih praks strateških partnerstev

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih