Prilagoditev za slabovidne
Prilagoditev za dislektike
Erasmus+: MladinaEvropska solidarnostna enotaInfo servis EurodeskSALTO SEE RC

Dogodki

Trenutno ni aktualnih objav.

E-novice

Želite biti sproti obveščeni o vseh naših aktivnostih, novostih in dogajanjih?

Naročite se na naše e-novice!

Popravki Vodnika po programu Evropska solidarnostna enota

10.04.2019
Popravki Vodnika po programu Evropska solidarnostna enota

Evropska komisija je 10. aprila objavila popravke Vodnika po programu Evropska solidarnostna enota.

Popravki obsegajo naslednje spremembe:

Spremembe Vodnika v delu A:

  • Upravičene države (str. 12): Iz partnerskih držav sta se med sodelujoče države (»participating countries«) prenesli Severna Makedonija (kot država kandidatka) in Islandija (kot država EFTA).

Vključenost Islandije, Severne Makedonije in Turčije kot sodelujočih držav je posledica podpisa bilateralnih sporazum o vključenosti teh držav v Evropsko solidarnostno enoto. Prijavitelji iz teh držav naj o morebitnih nadaljnjih spremembah spremljajo spletne strani svojih nacionalnih agencij. 

Spremembe Vodnika v delu B:

  • Znak kakovosti (str. 20): V tabeli Splošna merila upravičenosti so jasneje opisana pravila »Kje prijaviti?«. Poleg tega se kandidati za Znak kakovosti iz Severne Makedonije in Islandije po novem prijavijo oziroma vložijo vlogo za pridobitev Znaka kakovosti na svoji nacionalni agenciji in ne več na SALTO podpornem centru.
  • Prostovoljstvo (str. 25): Pravilo o obvezni prilogi urnika za prostovoljske aktivnosti je bilo preneseno iz tabele Dodatni kriteriji upravičenosti za individualne prostovoljske aktivnosti in iz zabele Dodatni kriteriji upravičenosti za skupinske prostovoljske aktivnosti v tabelo Splošni kriteriji upravičenosti (v poglavju Projekti prostovoljstva in Partnerstva za prostovoljstvo).
  • Prostovoljstvo in Prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih (str. 33-39 v popravljenem vodniku, Verzija april 2019): Z namenom, da se bolj izpostavi, pojasni ter zagotovi večjo vidnost centralizirane akcije Skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih (“Volunteering Teams in high priority areas”), so bili teksti o tej akciji preneseni v lastno, ločeno poglavje in niso več del poglavja Prostovoljstvo. S tem je prišlo tudi do manjših sprememb pri opisu akcije, kriterijev upravičenosti in pravil financiranja, zato ste potencialni prijavitelji vabljeni k pozornemu branju tega novega poglavja.
  • Pripravništva in zaposlitve (str. 43 in 44): V tabelah Dodatni kriteriji upravičenosti za pripravništva in Dodatni kriteriji upravičenosti za zaposlitve je pri kriteriju Kraj izvajanja (»Venues«) na novo opredeljen kraj v državah članicah EU (in ne več v sodelujočih državah/»participating countries«).

Spremembe Vodnika v delu C:

  • Podpora učenju, Krog usposabljanj in vrednotenj, str. 62: V tabeli Pričakovani rezultati  je v vrstici za Usposabljanje ob prihodu popravek v tretji alineji, in sicer mora udeleženec »poznati zavarovanje in sistem upravljanja z zahtevkiclaims management systems«)…«.
  • Zavarovanje, str. 66: Pri opisu področij, za katera mora biti udeleženec zavarovan, je v drugi alineji, ki se nanaša na zavarovanje odgovornosti tretjih oseb, spremenjen termin, ki po novem navaja poklicno odgovornost/odgovornost pravnih oseb sodelujočih organizacij (»professional/corporate liability of participating organisations«).

Spremembe Vodnika v delu D – Informacije za prijavitelje:

  • Korak 4: Izpolnitev in oddaja prijavnega obrazca; Postopek prijave, Spletni elektronski obrazci, str. 78: Dodan je 5. odstavek, ki na novo navaja, da bodo vloge, ki bodo oddane na nacionalne agencije ali na Izvajalsko agencijo, a zanje posamezna institucija ni pristojna, le-te posredovane pristojni instituciji. Prijavitelji na Izvajalsko agencijo bodo o preusmeritvi vloge obveščeni, in v kolikor se z njo ne strinjajo, naj o tem čim prej obvestijo Izvajalsko agencijo na e-naslov: EACEA-SOLIDARITYCORPS@ec.europa.eu.
  • V tabeli Roki življenjskega cikla projekta in načini plačila, str. 82, je v vrstici Partnerstvo za prostovoljstvo, vloga za letno vlogo spremenjeno določilo v zvezi vmesnim (tehničnim) poročilom. Le-to po novem ni več potrebno.

« Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih